Міжвідомча науково-дослідна лабораторія «Громадянський розвиток особистості професіонала»

Дата створення: 16.07.2010 р.

Керівник: доктор педагогічних наук, професор кафедри англійської мови з методиками у дошкільній та початковій освіті Вознюк Олександр Васильович.

Члени лабораторії:

 • Дубасенюк О. А. — д. пед. н., почесний академік НАПН України, професор кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами;
 • Мірошниченко О. А. — к. пед. н., доцент кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами;
 • Осадчук Н. П. — к. пед. н., доцент кафедри іноземних мов Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова;
 • Рибалка В. В. — д. психол. н., професор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України імені Івана Зязюна;
 • Пастовенський О. В. — д. пед. н., професор кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін КЗ «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЖОР.

Мета: проведення науково-дослідної роботи, обмін педагогічним досвідом, удосконалення професійних якостей наукових і педагогічних працівників з проблем розвитку особистості професіонала.

Основні напрямки діяльності:

 • теоретико-методологічні і методичні засади освіти дорослих;
 • інформаційно-технологічне забезпечення професійної підготовки сучасного вчителя;
 • розвиток педагогічної майстерності викладача ВНЗ непедагогічного профілю в умовах інформаційно-технологічного суспільства;
 • загальнокультурний розвиток особистості педагога в умовах постіндустріального суспільства;
 • естетичні та етичні основи розвитку педагогічної майстерності викладачів вищих навчальних закладів;
 • психологічні умови розвитку духовної культури педагогічного персоналу;
 • психологія професійної орієнтації в системі педагогічної освіти;
 • компетентнісний підхід до підготовки педагогічного персоналу у зарубіжних країнах;
 • теоретико-методологічні і методичні засади освіти дорослих.