Міжвідомча науково-дослідна лабораторія «Теорія і практика підготовки майбутніх учителів до педагогічної дії»

Дата створення: 16.07.2010 р.

Керівники:

 • доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії та методик дошкільної й інклюзивної освіти Коновальчук Іван Іванович;
 • доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу теорії і практики педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України Лавріненко Олександр Андрійович.

Члени лабораторії:

 • Дубасенюк О. А. — д. пед. н., професор, професор кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами;
 • Кучерявий О. Г. — д. пед. н., професор, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України;
 • Султанова Л. Ю. — д. пед. н., старший науковий співробітник, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України;
 • Вознюк О. В. — д. пед. н., доцент, професор кафедри англійської мови з методиками викладання у дошкільній та початковій освіті;
 • Шанскова Т. І. — д. пед. н., доцент, завідувач кафедри початкової освіти та культури фахової мови;
 • Танська В. В. — к. пед. н., доцент, директор навчально-наукового інституту педагогіки, доцент кафедри початкової освіти та культури фахової мови;
 • Федорова М. А — к. пед. н., доцент, доцент кафедри теорії та методик дошкільної й інклюзивної освіти;
 • Максимова О. О. — к. пед. н., доцент кафедри теорії та методик дошкільної й інклюзивної освіти;
 • Тарнавська Н. П. — к. психол. н., доцент, дослідниця Університету Парми, Італійська Республіка;
 • Коновальчук І. М. — старший викладач кафедри початкової освіти та культури фахової мови;
 • Гужанова Т. С. — к. філол. н., доцент кафедри теорії та методик дошкільної й інклюзивної освіти;
 • Сорочинська О. А. — к. пед. н., доцент кафедри теорії та методик дошкільної й інклюзивної освіти;
 • Пєчка Л. Є. — к. пед. н., доцент кафедри теорії та методик дошкільної й інклюзивної освіти;
 • Денисюк І. О. — асистент кафедри теорії та методик дошкільної й інклюзивної освіти;
 • Олійник Д. С. — асистент кафедри теорії та методик дошкільної й інклюзивної освіти;
 • Левик І. М. — асистент кафедри теорії та методик дошкільної й інклюзивної освіти.

Мета: проведення науково-дослідницької роботи, обмін педагогічним досвідом, удосконалення програм і технологій підготовки майбутніх учителів до педагогічної дії.

Основні напрямки діяльності:

 • теоретико-методологічні та методичні засади освіти дорослих;
 • теорія і практика підготовки майбутніх учителів до педагогічної дії;
 • інформаційно-технологічне забезпечення професійної підготовки сучасного педагога;
 • компетентнісний підхід до підготовки майбутніх педагогів;
 • розвиток педагогічної майстерності в умовах інноваційних змін в освіті;
 • естетичні та етичні основи розвитку педагогічної майстерності вихователів ЗДО та вчителів початкової школи;
 • загальнокультурний розвиток особистості педагога в умовах постіндустріального суспільства.