Науково-методична лабораторія «Освітньо-виховна система Полісся»

Дата створення: 15.06.2005 р.

Керівник: кандидат педагогічних наук, професор кафедри професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та управління Березюк Олена Станіславівна.

Члени лабораторії:

  • Усатий А. В. — к. пед. н., доцент кафедри української та зарубіжної літератур і методик їх навчання;
  • Башманівський О. Л. — к. пед. н., доцент, директор Навчально-наукового інституту філології та журналістики;
  • Мірошниченко О. А. — к. пед. н., доцент кафедри професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та управління;
  • Процюк І. Є. — к. пед. н., завідувач секцією Житомирського базового фармацевтичного фахового коледжу;
  • Цьомик В. В. — аспірант кафедри професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та управління;
  • Микитенко І. Д. — аспірант кафедри професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та управління.

Мета: дослідити організаційно-педагогічні основи побудови поліської школи як регіонального українського національно-виховного закладу (етнодидактичний аспект); розробити концепцію поліської школи, програму народознавства та етнопедагогіки Полісся, налагодити наукову співпрацю з освітніми закладами України, Словаччини, Польщі, Чехії, ввести в науковий оббіг базові поняття та науково-методичний матеріал з дослідження поліської школи.

Основні напрямки діяльності:

  • аналітико-інформаційний та історіографічний аналіз освітньо-виховних систем Полісся;
  • вивчення інноваційних технологій викладання гуманітарних дисциплін в освітніх закладах Поліського регіону;
  • дослідження сучасних технологій виховання та розвитку підростаючої особистості;
  • підготовка майбутнього вчителя до здійснення процесу етнічної соціалізації особистості в умовах Поліського регіону.