Науково-методична лабораторія «Освітньо-виховна система Полісся»

Дата створення: 15.06.2005 р.

Керівник: кандидат педагогічних наук, професор кафедри професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та управління Березюк Олена Станіславівна.

Члени лабораторії:

 • Власенко О. М. — к. пед. н., доцент кафедри професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та управління;
 • Ліщук І. І. — аспірант кафедри професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та управління;
 • Кучерук О. А. — д. пед. н., професор кафедри журналістики, реклами та PR;
 • Тимченко М. Ю. — аспірант кафедри професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та управління;
 • Башманівський О. Л. — к. пед. н., доцент, директор Навчально-наукового інституту філології та журналістики;
 • Шевцова Л. С. — к. пед. н., доцент кафедри журналістики, реклами та PR;
 • Процюк І. Є. — к. пед. н., викладач Житомирського фармацевтичного коледжу;
 • Глазунова Л. О. — к. пед. н., викладач Житомирського технічного коледжу.

Мета: дослідити організаційно-педагогічні основи побудови поліської школи як регіонального українського національно-виховного закладу (етнодидактичний аспект); розробити концепцію поліської школи, програму народознавства та етнопедагогіки Полісся, налагодити наукову співпрацю з освітніми закладами України, Словаччини, Польщі, Чехії, ввести в науковий оббіг базові поняття та науково-методичний матеріал з дослідження поліської школи.

Основні напрямки діяльності:

 • аналітико-інформаційний та історіографічний аналіз освітньо-виховних систем Полісся;
 • вивчення інноваційних технологій викладання гуманітарних дисциплін в освітніх закладах Поліського регіону;
 • дослідження сучасних технологій виховання та розвитку підростаючої особистості;
 • підготовка майбутнього вчителя до здійснення процесу етнічної соціалізації особистості в умовах Поліського регіону.