Науково-дослідна лабораторія «Мовна освіта як чинник підготовки сучасних фахівців»

Дата створення: 31.05.2011 р.

Керівник: кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов і новітніх технологій навчання Литньова Тамара Вікторівна.

Члени лабораторії:

 • Андрійчук Н. М. — к. пед. н., доцент, завідувач кафедри іноземних мов і новітніх технологій навчання;
 • Білошицька Т. Ю. — к. пед. н., старший викладач кафедри іноземних мов і новітніх технологій навчання;
 • Войналович Л. П. — к. пед. н., старший викладач кафедри англійської мови;
 • Григор’єва Т. Ю. — к. пед. н., доцент, доцент кафедри англійської мови;
 • Дєнічєва О. І. — к. пед. н., доцент кафедри іноземних мов і новітніх технологій навчання;
 • Левківська К. В. — к. пед. н., старший викладач кафедри іноземних мов і новітніх технологій навчання;
 • Плахотнюк Н. П. — к. пед. н., старший викладач кафедри іноземних мов і новітніх технологій навчання;
 • Поліщук Л. П. — к. пед. н., доцент, доцент кафедри англійської філології та перекладу;
 • Пушкар Т. М. — к. пед. н., старший викладач кафедри англійської філології та перекладу;
 • Свириденко І. М. — к. пед. н., доцент, доцент кафедри іноземних мов і новітніх технологій навчання.

Мета: втілення практичної реалізації традиційних та сучасних моделей і технологій навчання іноземної мови фахівців (у тому числі в дистанційній формі), запозичення зарубіжного досвіду роботи вчителя в інклюзивному середовищі та адаптації його до системи навчання в Україні.

Основні напрямки діяльності:

 • дослідження ефективності впровадження інноваційних методів навчання іноземних мов у ЗВО;
 • теоретичні, практичні та соціальні аспекти дистанційного навчання;
 • підготовка вчителів іноземної мови до навчання дорослих у ЗВО;
 • гуманітарна підготовка фахівців для роботи в інклюзивному середовищі;
 • історичний та країнознавчий напрями наукових досліджень на рівні вивчення історичного досвіду та запозичення зарубіжних освітніх моделей підготовки вчителів іноземних мов у систему неперервної освіти України, в умовах денної, заочної та дистанційної форм навчання.