Науково-методична лабораторія «Використання інноваційних технологій у професійній підготовці майбутнього вчителя іноземної мови 21 століття»

Дата створення: 31.07.2003 р.

Керівник: кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри міжкультурної комунікації та іншомовної освіти Калініна Лариса Вадимівна.

Члени лабораторії:

 • Папіжук В. О. — к. пед. н., доцент, завідувач кафедри міжкультурної комунікації та іншомовної освіти;
 • Гирин О. В. — к. філол. н., доцент, доцент кафедри міжкультурної комунікації та іншомовної освіти;
 • Жуковська В. В. — к. філол. н., доцент, доцент кафедри міжкультурної комунікації та іншомовної освіти;
 • Климович Ю. Ю. — викладач кафедри міжкультурної комунікації та іншомовної освіти;
 • Кузьменко О. Ю. — к. філол. н., викладач кафедри міжкультурної комунікації та іншомовної освіти;
 • Лісова Ю. О. — к. філол. н., доцент кафедри міжкультурної комунікації та іншомовної освіти;
 • Матушевська Н. В. — к. філол. н., викладач кафедри міжкультурної комунікації та іншомовної освіти;
 • Прокопчук Н. Р. — к. пед. н., доцент, доцент кафедри міжкультурної комунікації та іншомовної освіти;
 • Савчук І. І. — к. філол. н., доцент, доцент кафедри міжкультурної комунікації та іншомовної освіти;
 • Щерба Н. С. — д. пед. н., доцент, професор кафедри міжкультурної комунікації та іншомовної освіти.

Мета: ініціювання, проведення та координування наукових досліджень в галузі навчання іноземних мов у закладах середньої та вищої освіти.

Основні напрямки діяльності:

 • надання методичної допомоги дослідникам у галузі методики навчання іноземних мов у закладах середньої та вищої освіти і, зокрема, використання інноваційних технологій у підготовці майбутніх вчителів іноземної мови;
 • розробка навчальних посібників, підручників, наукових монографій, електронних веб-сайтів у галузі методики навчання іноземних мов та використання інноваційних технологій у професійній підготовці майбутніх вчителів іноземних мов;
 • залучення викладачів та студентів до співпраці з основними науковими центрами Європи та світу, зокрема, Британською Радою в Україні, для реалізації досліджень у галузі використання інноваційних технологій професійної підготовки майбутніх вчителів іноземних мов;
 • співпраця з громадськими організаціями, державними установами та організаціями з метою проведення спільних наукових досліджень у галузі методики навчання іноземних мов.