Cпільна науково-дослідна лабораторія з проблем використання інформаційно-комунікаційних технологій в освіті Житомирського державного університету імені Івана Франка й Інституту інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України

Дата створення: 25.11.2016 р.

Керівник: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій Постова Світлана Анатоліївна.

Члени лабораторії:

 • Вербівський Д. С. — к. пед. н., доцент кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій;
 • Горобець С. М. — к. пед. н., доцент, доцент кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій;
 • Жуковський С. С. — к. пед. н., доцент кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій;
 • Карплюк С. О. — к. пед. н., доцент, доцент кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій;
 • Кривонос О. М. — к. пед. н., доцент, доцент кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій;
 • Мінгальова Ю. І. — асистент кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій;
 • Мосіюк О. О. — к. пед. н., доцент кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій;
 • Постова С. А. — к. пед. н., доцент кафедри прикладної математики та інформатики;
 • Сікора Я. Б. — к. пед. н., доцент, завідувач кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій;
 • Усата О. Ю. — к. пед. н., доцент, доцент кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій.

Мета: проаналізувати світову практику розвитку та використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в освіті та науці й дослідити можливі шляхи їх використання у професійній діяльності педагогічних й науково-педагогічних фахівців та в освітньому процесі закладів освіти різних рівнів.

Основні напрямки діяльності:

 • організація і проведення науково-практичних заходів на всеукраїнському, міському та університетському рівнях (науково-практичні конференції, методологічні семінари тощо);
 • управління науково-дослідною роботою студентів у межах роботи проблемних груп кафедри;
 • організація публікацій за результатами діяльності членів СНДЛ у міжнародних та вітчизняних наукових виданнях, у тому числі й у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН;
 • підготовка і проведення системи тренінгів та майстер-класів з добору й використання інформаційно-комунікаційні технології в закладах освіти та дослідній діяльності для педагогічних й науково-педагогічних працівників.