Cпільна науково-дослідна лабораторія з проблем використання інформаційно-комунікаційних технологій в освіті Житомирського державного університету імені Івана Франка й Інституту інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України

Дата створення: 25.11.2016 р.

Керівник: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій Постова Світлана Анатоліївна.

Члени лабораторії:

 • Вербівський Д. С. — к. пед. н., доцент кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій;
 • Горобець С. М. — к. пед. н., доцент, доцент кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій;
 • Жуковський С. С. — к. пед. н., доцент кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій;
 • Кривонос О. М. — к. пед. н., доцент, доцент кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій;
 • Мінгальова Ю. І. — асистент кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій;
 • Мосіюк О. О. — к. пед. н., доцент кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій;
 • Постова С. А. — к. пед. н., доцент кафедри прикладної математики та інформатики;
 • Сікора Я. Б. — к. пед. н., доцент, завідувач кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій;
 • Усата О. Ю. — к. пед. н., доцент, доцент кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій;
 • Алексеєнко В. В. — асистент кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій;
 • Антонов Є. В. — асистент кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій;
 • Боженко В. В. — асистент кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій;
 • Гуменюк С. П. — асистент кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій;
 • Іванов Д. Є. — д. техн. н., доцент, професор кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій;
 • Кривонос М. П. — асистент кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій;
 • Лисюк Л. П. — асистент кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій;
 • Махенько Я. Д. — асистент кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій;
 • Мельник А. В. — к. пед. н., старший викладач кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій;
 • Немченко С. Г. — д. пед. н., доцент, професор кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій;
 • Новицький О. В. — к. техн. н., доцент кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій;
 • Огірко І. В. — д. фіз.-мат. н., професор, професор кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій;
 • Прухницький В. С. — асистент кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій;
 • Самборська Д. В. — асистент кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій;
 • Сербин Б. В. — асистент кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій;
 • Федорчук А. Л. — к. пед. н., доцент, доцент кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій.

Мета: проаналізувати світову практику розвитку та використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в освіті та науці й дослідити можливі шляхи їх використання у професійній діяльності педагогічних й науково-педагогічних фахівців та в освітньому процесі закладів освіти різних рівнів.

Основні напрямки діяльності:

 • організація і проведення науково-практичних заходів на всеукраїнському, міському та університетському рівнях (науково-практичні конференції, методологічні семінари тощо);
 • управління науково-дослідною роботою студентів у межах роботи проблемних груп кафедри;
 • організація публікацій за результатами діяльності членів СНДЛ у міжнародних та вітчизняних наукових виданнях, у тому числі й у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН;
 • підготовка і проведення системи тренінгів та майстер-класів з добору й використання інформаційно-комунікаційні технології в закладах освіти та дослідній діяльності для педагогічних й науково-педагогічних працівників.