Лабораторія комплексного аналізу, геометричної теорії функцій і відображень

Дата створення: 31.08.2004 р.

Керівник: доктор фізико-математичних наук, завідувач кафедри математичного аналізу, бізнес-аналізу та статистики Севостьянов Євген Олександрович.

Члени лабораторії:

  • Погоруй А. О. — д. фіз.-мат. н., доцент, завідувач кафедри алгебри та геометрії;
  • Таргонський А. Л. — к. фіз.-мат. н., доцент, доцент кафедри математичного аналізу;
  • Коломієць Т. Ю. — старший лаборант кафедри алгебри та геометрії;
  • Довгопятий О. П. — аспірант кафедри математичного аналізу, бізнес-аналізу та статистики.

Мета: розвиток фундаментальних досліджень з математики в університеті.

Основні напрямки діяльності:

  • проведення наукових досліджень з теорії відображень, комплексного та гіперкомплексного аналізу;
  • залучення до наукової роботи талановитої молоді;
  • розвиток творчої співпраці з провідними вітчизняними та закордонними математичними установами.