Лабораторія Гідроекологічних проблеми Полісся (спільно з Інститутом гідробіології НАН України)

Дата створення: 26.09.2014 р.

Керівник: доктор біологічних наук, професор, ректор Житомирського державного університету імені Івана Франка Киричук Галина Євгеніївна.

Члени лабораторії (з боку ЖДУ):

 • Корнійчук Н. М. — к. б. н., доцент, проректор з навчальної роботи;
 • Шелюк Ю. С. — к. б. н., доцент, завідувач кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття;
 • Пацюк М. К. — к. б. н., доцент кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття;
 • Константиненко Л. А. — к. б. н., доцент кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття;
 • Метельська М. О. — аспірант;
 • Музика Л. В. — асистент кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття;
 • Кутина А. О. — асистент кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття.

Мета: максимальне використання науково-дослідного потенціалу установ для отримання нових знань в галузі пріоритетних напрямів розвитку науки в Україні.

Основні напрямки діяльності:

 • комплексні гідроекологічні дослідження водойм та водотоків Українського Полісся;
 • встановлення абіотичних та біотичних характеристик еталонних водних об’єктів Українського Полісся;
 • дослідження водойм та водотоків, які зазнають різного ступеню антропогенного навантаження, включно з водними об’єктами урбанізованих територій;
 • розробка рекомендацій з покращення еколого-санітарного стану водних об’єктів Українського Полісся.