Лабораторія «Екологічної психології»

Дата створення: 23.06.2017 р.

Керівник: доктор психологічних наук, професор, академік Національної академії наук вищої освіти України Лариса Петрівна Журавльова.

Члени лабораторії:

 • Коломієць Т. В. — к. психол. н., доцент кафедри психології розвитку та консультування;
 • Кулаковський Т. Ю. — к. психол. н., доцент, доцент кафедри психології розвитку та консультування;
 • Пирог Г. В. — к. філос. н., доцент, доцент кафедри психології розвитку та консультування;
 • Марчук К. А. — к. філол. н., асистент кафедри психології розвитку та консультування;
 • Можаровська Т. В. — к. психол. н., старший викладач кафедри психології розвитку та консультування;
 • Литвинчук А. І. — к. психол. н., асистент кафедри психології розвитку та консультування;
 • Гречуха І. А. — асистент кафедри психології розвитку та консультування;
 • Кирильчук І. В. — асистент кафедри психології розвитку та консультування;
 • Шапран Т. М. — асистент кафедри психології розвитку та консультування;
 • Шмиглюк О. Г. — асистент кафедри психології розвитку та консультування;
 • Шикирава Н. М. — асистент кафедри психології розвитку та консультування.

Мета: вивчення психологічних закономірностей розвитку особистості в системі «Я — Світ».

Основні напрямки діяльності:

 • психологічні особливості психічного здоров’я особистості в умовах трансформацій сучасного суспільства (Журавльова Л. П.);
 • психологія виховання чесності в підлітковому та юнацькому віці в умовах трансформації сучасного суспільства (Котлова Л. О.);
 • психологічні засади розвитку міжособистісної взаємодії в умовах трансформації сучасного суспільства (Коломієць Т. В.);
 • психологічні особливості підприємницької діяльності в умовах трансформації сучасного українського суспільства (Кулаковський Т. Ю.);
 • особистість в суспільно-політичному просторі: формування політичних орієнтацій (Пирог Г. В.);
 • культурно-історичні аспекти генезису емпатії як інтегративної якості сучасної особистості (Литвинчук А. І.);
 • психологічні засади розвитку екоцентричної життєвої стратегії особистості в умовах трансформації сучасного суспільства (Можаровська Т. В.);
 • гендерні особливості внутрішніх конфліктів особистості юнацького віку (Шапран Т. М.);
 • психологічні особливості становлення етнічної самосвідомості в юнацькому віці (Шмиглюк О. Г.).