Науково-дослідна лабораторія «Поліська школа андрагогіки»

Дата створення: 26.04.2013 р.

Керівник: доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри початкової освіти та культури фахової мови Шанскова Тетяна Ігорівна.

Члени лабораторії:

 • Рудницька Н. Ю. — к. пед. наук, доцент, доцент кафедри початкової освіти та культури фахової мови;
 • Підгурська В. Ю. — к. пед. н., доцент, доцент кафедри початкової освіти та культури фахової мови;
 • Танська В. В. — к. пед. н., доцент, директор Навчально-наукового інституту педагогіки;
 • Мірошниченко О. А. — к. пед. н., доцент, доцент кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами;
 • Басюк Н. А. — к. пед. н., доцент, доцент кафедри початкової освіти та культури фахової мови;
 • Гордієнко О. А. — к. пед. наук, доцент, доцент кафедри початкової освіти та культури фахової мови;
 • Коновальчук І. М. — к. пед. наук, ст. викладач кафедри початкової освіти та культури фахової мови
 • Голубовська І. В. — к. філол. наук, доцент, доцент кафедри початкової освіти та культури фахової мови;
 • Марущак О. М. — к. пед. наук, ст. викладач кафедри початкової освіти та культури фахової мови.

Мета: проведення фундаментальних, пошукових та прикладних наукових андрагогічних досліджень з проблем підвищення ефективності підготовки та перепідготовки фахівців в умовах вищої, професійної освіти; сприяння реалізації положень концепції неперервної освіти та Концепції освіти дорослих шляхом розвитку різноманітних форм освіти дорослих Поліського регіону.

Основні напрямки діяльності:

 • науково-дослідницький — проведення фундаментальних, пошукових та прикладних наукових досліджень з андрагогічної тематики;
 • науково-методичний — науково-методичне забезпечення післядипломної освіти педагогічних кадрів та перепідготовки фахівців у контексті андрагогічного підходу;
 • інформаційно-просвітницький — проведення консультативної роботи та надання методичної допомоги спеціалістам-андрагогам (організація семінарів, тренінгів щодо засвоєння сучасних освітніх технологій в системі освіти дорослих);
 • організаційно-методичний — розробка рекомендацій щодо вдосконалення вищої, післядипломної та професійної освіти в контексті регіональних тенденцій її розвитку.