Науково-дослідна лабораторія «Brecht-Zentrum»

Дата створення: 29.09.2008 р.

Керівник: кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри германської філології та зарубіжної літератури Анхим Олексій Іванович.

Члени лабораторії:

 • Соколовська С. Ф. — к. філол. н., доцент, доцент кафедри германської філології та зарубіжної літератури; завідувач «Перекладацької майстерні» Центру «Науково-дослідний інститут „Драматургія“»;
 • Анхим О. І. — к. філол. н., викладач кафедри германської філології та зарубіжної літератури;
 • Федоренко Л. О. — к. філол. н., доцент кафедри германської філології та зарубіжної літератури;
 • Гаврилюк А. М. — аспірантка кафедри германської філології та зарубіжної літератури;
 • Жуковець А. М. — аспірантка кафедри германської філології та зарубіжної літератури;
 • Можарівська І. О. — аспірантка кафедри германської філології та зарубіжної літератури.

Мета: дослідження творчості Б. Брехта та її рецепції в сучасному літературознавстві й театрознавстві, а також історії та актуальних проблем німецької драми.

Основні напрямки діяльності:

 • переклад і популяризація творів Б. Брехта українською мовою;
 • дослідження творчості Б. Брехта й організація відповідної міжнародної співпраці;
 • дослідження рецепції творчості Б. Брехта;
 • дослідження творчості митців, які були пов’язані з Б. Брехтом;
 • участь в організації та проведенні наукової конференції «Брехтівські Драматургічні читання»;
 • видання наукового часопису «Brecht-Heft».