Історія

Спеціалізована вчена рада К 14.053.03 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.06 — теорія літератури створена в Житомирському державному університеті імені Івана Франка 2016 року відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1604 від 22.12.2016 р.

Відкриття спеціалізованої вченої ради стало підсумком багаторічної діяльності наукової школи «Теорія та історія драми», заснованої доктором філологічних наук, професором, академіком АН ВО України, заслуженим працівником освіти Олександром Семеновичем Чирковим, автором близько 200 наукових праць і художніх творів, серед яких одинадцять авторських монографій і понад десять монографій, що вийшли за його редакцією.

У 2015 році за ініціативи професора О. С. Чиркова створено науково-дослідний інститут «Драматургія», якому рішенням Вченої ради Житомирського державного університету імені Івана Франка надано статус окремого структурного підрозділу.

Таким чином, спеціалізована вчена рада, до складу якої увійшли фахівці з теорії літератури — провідні вчені Житомирського державного університету імені Івана Франка й інших ВНЗ України — стала закономірним етапом розвитку наукової школи «Теорія та історія драми», а також НДІ «Драматургія».