Про спецраду

Витяг з наказу «Про затвердження рішень Атестаційної колегії МОН щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 13.12.2016 р.»

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1604 від 22.12.2016 р. в Житомирському державному університеті імені Івана Франка було створено спеціалізовану вчену раду К 14.053.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.06 — теорія літератури.

Персональний склад спеціалізованої вченої ради:

Голова ради:

 • Чирков Олександр Семенович — д.філол.н., професор, завідувач кафедри, Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 10.01.06.

Заступник голови:

 • Астрахан Наталія Іванівна — д.філол.н., доцент, доцент кафедри, Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 10.01.06.

Вчений секретар:

 • Закалюжний Леонід Володимирович — к.філол.н., старший викладач кафедри, Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 10.01.06.

Члени ради:

 • Білоус Петро Васильович — д.філол.н., професор, професор кафедри, Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 10.01.06;
 • Бровко Олена Олександрівна — д.філол.н., професор, професор кафедри, Київський університет імені Бориса Грінченка, спеціальність 10.01.06;
 • Вірченко Тетяна Ігорівна — д.філол.н., доцент, професор кафедри, Криворізький державний педагогічний університет, спеціальність 10.01.06;
 • Галич Олександр Андрійович — д.філол.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», спеціальність 10.01.06;
 • Євченко Олександр Вікторович — к.філол.н., доцент, доцент кафедри, Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 10.01.06;
 • Зорницька Ірина Валеріївна — к.філол.н., завідувач кафедри, Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 10.01.06;
 • Козлов Роман Анатолійович — д.філол.н., доцент, професор кафедри, Криворізький державний педагогічний університет, спеціальність 10.01.06;
 • Коляда Олег Васильович — к.філол.н., доцент, доцент кафедри, Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 10.01.06;
 • Левченко Галина Дмитрівна — д.філол.н., доцент, доцент кафедри, Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 10.01.06;
 • Ліпісівіцький Микола Леонідович — к.філол.н., доцент кафедри, Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 10.01.06;
 • Назарець Віталій Миколайович — д.філол.н., професор, завідувач кафедри, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені Степана Дем’янчука, спеціальність 10.01.06;
 • Федоренко Лариса Олександрівна — к.філол.н., доцент, доцент кафедри, Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 10.01.06.

Термін повноважень ради: з 22.12.2016 р. по 22.12.2019 р. Нині спеціалізована вчена рада проходить процедуру перереєстрації.


тел.: +380 67 490-27-67
10008, м. Житомир, вул. Університетська, 49, ауд. 32
e-mail: k14.053.03@zu.edu.ua
Контактна особа: Закалюжний Леонід Володимирович