Історичний факультет

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Археологічна практика

Щоліта студенти історичного факультету проходять археологічну практику на базі археологічних експедицій Інституту археології НАН України. Наші студенти працюють у складі двох експедицій — Житомирської, яка досліджує пам’ятки періоду Київської Русі, та Дністровської комплексної експедиції. У складі останньої студенти приймають участь у дослідженнях найдавнішої пам’ятки трипільської культури в Україні біля с. Бернашівка Могилів-Подільського р-ну Вінницької обл. Трипільське поселення датується початком V тис. до н.е. Матеріал, що походить з пам’ятки ексклюзивний, часто не має аналогів.

Не менш цікавими є розкопки давньоруських пам’яток на Житомирщині. Студенти історичного факультету вже 5 років проходять практику у складі Житомирської археологічної експедиції ІА НАН України. За нашою участю проходять дослідження Коростенського городища № 1, спаленого київською княгинею Ольгою в Х ст., та дослідження городища в м. Олевську. Лише за польовий сезон 2015 року на Коростенському городищі студентами були виявлені більше 250 індивідуальних знахідок — срібних прикрас, намистин, деталей військових обладунків, наконечників стріл, тощо. Не менш цікаві знахідки походять і з городища в Олевську. Зокрема минулого, 2014 року, було знайдено гарду давньоруського меча. За результатами досліджень вказаних пам’яток в Національному музеї історії України були підготовлені виставки, на яких серед інших експонатів були представлені знахідки, зроблені студентами історичного факультету ЖДУ під час літньої археологічної практики.

Архівна практика

Архівна практика на історичному факультеті передбачена для студентів І курсу денної та заочної форм навчання.

Під час її проходження студенти мають можливість ознайомитись з історією Житомирського державного архіву, роботою його відділів: інформації та використання документів; зберігання, обліку та довідкового апарату; забезпечення фізичної збереженості документів та ін. Особливий інтерес у них викликала робота з реставрації архівних справ, пошуку необхідної інформації в різних документах тощо.

Важливе значення для студентів-істориків має набуття навичок роботи із довідковим апаратом архіву (путівником, описами справ фондів, різними видами каталогів, оглядами, покажчиками окремих фондів). Студенти також мають можливість ознайомлення з цінними та унікальними документами, що зберігаються в архіві; відвідують тематичні виставки документів, що експонуються у цьому архіві.

Основним місцем проходження архівної практики є читальний зал, у якому передбачено такі напрями роботи студентів:

  1. аналіз окремих документів з історії Волині — Житомирщини ХІХ-ХХ ст.;
  2. періодичними виданнями дорадянського та радянського періодів: «Волынь», «Жизнь Волыни», «Радянська Волинь» та ін.;
  3. вивчення архівних джерел при дослідженні родоводу (сповідальних та клірових відомостей, метричних книг, ревізьких казок, родословних книг дворян тощо).

Окремим напрямом роботи є також аналіз окремих цікавих архівних документів, що представлені на документальних он-лайн виставках Державного архіву Житомирської області, Центрального державного історичного архіву Україні в м. Києві та інших архівів України.

Часто студенти після закінчення практики продовжують самостійно працювати з документами, консультуючись з викладачами та архівними працівниками. Ще одним втіленням творчих задумів студентів після проходження архівної практики є їх участь у роботі різних студентських наукових конференцій, що проводяться у Житомирському державному університеті імені Івана Франка, вищих навчальних закладах України та зарубіжжя.