Історичний факультет

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Археологічна практика

Студенти ІІ курсу історичного факультету щоліта проходять археологічну практику у складі експедицій Інституту археології НАН України. Вже вісім років студенти-історики приймають участь у дослідженнях древлянських пам’яток у складі Житомирської археологічної експедиції ІА НАНУ під керівництвом А. В. Петраускаса.

Робота в експедиції мала два напрямки — участь у польових дослідженнях на городищах Коростеня, Олевська, Малина та робота у напрямку експериментальної археології, а саме створення за стародавніми технологіями суден-моноксилів та глиняного посуду.

За участі студентів історичного факультету були зроблені цікаві знахідки, які дозволили розширити уявлення про матеріальну культуру та фортифікаційне будівництво древлян. Серед цікавих знахідок останніх польових сезонів в м. Коростені срібні та бронзові з позолотою накладки дружинних поясів, жіночі прикраси, зокрема намистини як місцевого виробництва з пірофіліту так і імпортні — сердолікові та скляні. Також значна кількість виробів із заліза — наконечників стріл, кресал, ножів та ін.

На городищі Бабина гора в м. Олевську була зроблена сенсаційна знахідка — колодязь ІХ–Х ст. Кілька польових сезонів студенти приймали участь в дослідженні вказаної пам’ятки, яка в 2017 році ввійшла у топ п’ятирку археологічних знахідок в Україні. А в минулому польовому сезоні на тому ж городищі було виявлено рештки пічки — частини садиби XVII–XVIII ст., яка розташовувалась на території городища у вказаний час.

Архівна практика

Архівна практика на історичному факультеті передбачена для студентів І курсу денної та заочної форм навчання.

Архівна практика студентів І курсу історичного факультету денної та заочної форм навчання проводиться на базі Державного архіву Житомирської області (ДАЖО).

План архівної практики передбачає вивчення студентами:

  1. історії ДАЖО, його основних фондів (також цінних та унікальних документів XVII–ХІХ століть);
  2. роботи читального залу та відділів архіву (із залученням окремих студентів в них);
  3. довідкового апарату ДАЖО і можливостей його застосування при пошуку різних тем досліджень;
  4. тематичних документів, періодичних видань;
  5. методики проведення генеалогічних досліджень та відповідних документів (метричних книг, ревізьких казок та ін.).

Першим важливим завданням для студентів історичного факультету є отримання необхідних навичок для користування путівником архіву, описами справ фондів, анотованими реєстрами, різними видами каталогів, оглядами архівних фондів, покажчиками.

Основним місцем роботи студентів є читальний зал, у якому вони виконують визначені для них завдання, працюючи з тематичними та генеалогічними документами, періодичними виданнями дорадянського та радянського періодів. Вони містять важливу інформацію з історії Волині ХІХ ст. (зокрема, про польське повстання 1863–1864 рр.); про губернську статистику початку ХХ ст., роки столипінської аграрної реформи; період НЕПу (вибори до сільських рад, становище різних груп селянства; дитячу безпритульність тощо), релігійну політику радянської влади; про боротьбу з нацистським окупаційним режимом на Житомирщині в роки Другої світової війни, післявоєнний період, суспільний розвиток області у 1960-х – 1970-х рр. та ін.

Важливим напрямом роботи останніх трьох років було і залишається залучення студентів до вивчення архівних документів з історії Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Під час проведення практики студенти набувають навичок роботи із сповідальними та кліровими відомостями, метричними книгами, ревізькими казками, родословними книгами дворян, також за допомогою викладачів та архівних працівників розпочати досліджувати своє генеалогічне древо, а також вивчення особових справ своїх репресованих родичів (у 1930-х – 1940-х рр.), які внесені до книги «Реабілітовані історією. Житомирська область» (Т. 1–7).

Також додатково студенти отримують завдання з вивчення електронних документів, що зберігаються у ДАЖО і представлених на документальних он-лайн виставках Центрального державного історичного архіву Україні в м. Києві (ЦДІАК), Центрального державного архіву громадських об’єднань України (ЦДАГО), в електронному архіві українського визвольного руху:

Для виконання завдань архівної практики розроблено методичні рекомендації на кожний день практики, які щороку доповнюються та оновлюються (доц. І. М. Власюк). При виконанні завдань практики студенти ведуть окремі щоденники.