Історичний факультет

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Студентська наукова робота кафедри права

На кафедрі працюють такі проблемні групи:

 • «Актуальні проблеми захисту прав людини» (керівник — Рудницька О. П.)
 • «Актуальні питання історико-правового розвитку суспільства» (керівник — Магась-Демидас Ю. І.)
 • «Актуальні проблеми історії держави та права» (керівник — Зосімович О. Ю.)
 • «Актуальні питання права в галузі кримінального права» (керівник — Войтович Н. Ф.)
 • «Профілактика злочинності в Україні та світі» (керівник — Кобернюк В. М.)

Студентські конференції та семінари

 • Міжвузівська науково-практична студентська конференція «Конституційно-правові засади розвитку механізму забезпечення прав людини в Україні», 8 грудня 2011 року.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Права людини: історія і сьогодення», 6 грудня 2012 року.
 • Круглий стіл присвячений дню юриста за участю працівників-ветеранів правоохоронних органів м. Житомира — ЖДУ, 11 жовтня 2012 року.
 • Міжвузівська регіональна конференція «Гадяцька унія 1658 р. в контексті польсько-українських історичних взаємин», 18 грудня 2012 року.
 • Міжвузівська регіональна науково-практична конференція «Конституційно-правові засади розвитку механізму забезпечення прав людини», 10 грудня 2013 року.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції», 26–27 листопада 2014 року.
 • Круглий стіл «Безоплатна правова допомога: реалії та перспективи», 21 травня 2015 року.
 • Семінар з проблем проведення та впровадження реформ в Україні «Реформи в Україні: проблеми впровадження», 22 квітня 2015 року.
 • Круглий стіл «Ідеї національного Відродження у слов’янських країнах ХVІІІ–ХІХ ст.», 29 квітня 2015 року.
 • Науково-практичний семінар «Правовий статус державного службовця України: минуле, сучасне, майбутнє» ЖДУ ім. І. Франка 15 квітня 2016 р.
 • Науково-практичний семінар «Конституція Українии історія та реалії» (до 20-річчя прийняття) ЖДУ ім. І. Франка 20 травня 2016 р.
 • Круглий стіл «Місцеве самоврядування; історичні традиції та сучасні реалії» 4 жовтня 2016 р.
 • ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Права людини: історичний вимір та сучасні тенденції» ЖДУ ім. І. Франка 24–25 листопада 2016 р.
 • Круглий стіл «Гендерна політика в Україні та попередження насильства в сім’ї: проблеми та напрямки реалізації» 18 квітня 2017 р.
 • Науково-практичний семінар «Європейські правові традиції України» ЖДУ ім. І. Франка 3 жовтня 2017 р.
 • V Всеукраїнська науково-практична конференція «Права людини: історичний вимір та сучасні тенденції» ЖДУ ім. І. Франка 7 грудня 2017 р.
 • Круглий стіл «Політика держави у сфері запобігання і протидії корупції» 13 квітня 2018 р.
 • VІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Права людини: історичний вимір та сучасні тенденції», 6 грудня 2018 р.
 • Науково-практичний семінар «Політика держави в сфері попередження насильства в сім’ї та гендерної нерівності», 23 квітня 2018 р.
 • Круглий стіл «Юридична клініка закладів вищої освіти в системі безоплатної правової допомоги в Україні», 10 жовтня 2018 р.
 • Науково-практичний семінар «Право на освіту: історія та сьогодення», 24 квітня 2019 р.
 • Науково-практичний семінар «Ідеї національного Відродження у слов’янських країнах ХVІІІ—ХІХ ст. у історичній спадщині дослідників», 6 травня 2019 р.
 • Круглий стіл «Нова державна служба. Ставай лідером змін», 6 листопада 2019 р.
 • VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Права людини: історичний вимір та сучасні тенденції», 5 грудня 2019 р.

Участь в конкурсах

Перше місце і першу премію на конкурсі імені Єжи Ґедройця, який проводиться починаючи від 2006 року Посольством Республіки Польща в Україні на найкращі дипломні, магістерські роботи та кандидатські дисертації, присвячені історичному минулому та сучасності Польщі, за магістерську роботу «Польські науково-дослідні історичні товариства ХІХ — початку ХХ ст.» у категорії дипломних та магістерських робіт виборола Ніна Грабарчук, під керівництвом доктора історичних наук, професора І. І. Ярмошика.