Історичний факультет

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Cклад кафедри права та публічного управління
Рудницька Ольга Павлівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: завідувач кафедри, кандидат юридичних наук, доцент, керівник Юридичної клініки «Правосвіт».

Початок роботи в університеті: серпень 2008 р. До того, упродовж 2002–2008 рр., — помічник судді Житомирського апеляційного суду.

Інформація про вищу освіту: у 1998–2004 рр. — навчання на юридичному факультеті Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

Інформація про захист дисертації: у 2010 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Правове регулювання гарантійних виплат у трудовому праві» у спеціалізованій вченій раді в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького.

Інформація про стажування: з 17 по 25 березня 2011 р. участь у міжнародному семінарі «Розвиток громадянського суспільства» (Єрусалим, Центр Яд Вашем, Ізраїль); з 27.04.2016 по 31.05.2016 стажування у Житомирському національному агроекологічному університеті на тему «Актуальні проблеми розвитку сучасної правової системи в Україні» (108 годин); з 04.10.2021 по 15.11.2021 р. стажування у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського на тему «Сучасні підходи до викладання правових дисциплін у вищій школі» (180 годин), з 10.05.2021 по 18.06.2021 у Вищій Школі Агробізнесу в Ломжі (Польща) «Формування компетентності та розвиток професійно-педагогічної майстерності викладача закладу фахової передвищої та вищої освіти».

Наукові інтереси: керівник Центру досліджень прав людини, консультант Юридичної клініки «Правосвіт». Член оргкомітету щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції «Права людини: історичний вимір та сучасні тенденції». Член оргкомітету щорічного конкурсу «Найкращий знавець Конституції України».

Навчальні предмети, які викладає: інтелектуальна власність; адміністративне судочинство; міжнародне право; право інтелектуальної власності та державне регулювання трансферу; трудове право; цивільне право; цивільний процес; договірне право; людські права; фінансове та податкове право.

Нагороди: Подяка Міністерства освіти і науки (2018 р.), Почесна грамота Національної академії наук України (2019р.), грамота Житомирського державного університету імені І. Франка (2015 р., 2017 р., 2018 р., 2020р.), Подяка Головного територіального управління юстиції в Житомирській області (2018 р.).

Основні друковані праці:

Купрійчук Василь Михайлович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: професор, доктор наук з державного управління, заслужений працівник культури України, лауреат Всеукраїнської премії імені Івана Огієнка в галузі громадської, політичної та духовної діяльності, державний службовець категорії «А», депутат Коростишівської районної ради IV скликання.

Біографія: народився 18.02.1968 р. с. Бондарівка Овруцького району Житомирської області. 1988–1989 рр. — служба в збройних силах УРСР. 1990–1993 рр. — викладач дитячої музичної студії Харківського Будинку вчених за сумісництвом. 1993–1997 рр. — методист Коростишівського районного Будинку культури та викладач Коростишівської дитячої музичної школи за сумісництвом. 1997–2001 рр. — завідуючий відділом культури Коростишівської районної державної адміністрації. 2003–2006 рр. — начальник відділу культури Коростишівської районної державної адміністрації. 2006–2010 рр. — головний спеціаліст управління економіки Коростишівської районної та Житомирської обласної державної адміністрації. 2010–2011 рр. — завідувач сектору соціологічного моніторингу Інституту (далі Інститут) проблем державного управління та місцевого самоврядування Національної академії державного управління при Президентові України, член Вченої ради Інституту та член Редакційної колегії журналу експертно-аналітичних матеріалів і наукових праць «Аналітика і влада». З вересня 2012 року — заступник завідувача кафедри, а з вересня 2015 року — завідувач кафедри державного управління і менеджменту Житомирського інституту культури і мистецтв Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв — за сумісництвом. 2015 рік — присвоєно вчене звання доцента кафедри соціальної і гуманітарної політики Національної академії державного управління при Президентові України. З квітня 2016 року голова Коростишівської районної державної адміністрації Житомирської області. З вересня 2017 р. професор кафедри соціальної і гуманітарної політики Національної академії державного управління при Президентові України. 2019 рік — стажування за кордоном Hungary (Budapest), Austria (Wien), Slovenia (Ljubljana). З липня 2019 року член Редакційної колегії наукового журналу «Вісник Київського національного університету культури і мистецтв». З грудня 2019 по червень 2021 року відповідальний секретар приймальної комісії Національної академії державного управління при Президентові України. З липня по грудень 2021 року професор кафедри регіональної політики Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2021 рік — присвоєно вчене звання професора кафедри соціальної і гуманітарної політики Національної академії державного управління при Президентові України.

Інформація про вищу освіту: 1987–1993 рр. — Харківський державний інститут культури, спеціальність «Культурно-освітня робота та організація самодіяльної творчості», кваліфікація «Керівник художнього колективу (оркестр народних інструментів)». 2001–2003 рр. — слухач Української академії державного управління при Президентові України за спеціальністю «Державне управління» та здобув кваліфікацію магістра державного управління. 2003 рік — отримав сертифікат магістра державного управління Лондонського Північного Університету (Велика Британія).

Початок роботи в університеті: березень 2022 року.

Навчання в аспірантурі та докторантурі: навчався в аспірантурі та докторантурі Національної академії державного управління при Президентові України.

Тема дисертаційного дослідження: 2009 рік — захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління на тему «Гуманізація державного управління в Україні: сутність та основні напрями» зі спеціальності 25.00.01 — теорія та історія державного управління. Диплом: ДК № 050188 від 28 квітня 2009 року. 2015 рік —захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління на тему «Гуманітарні чинники в розвитку українського державотворення (1917–1920 рр.)» зі спеціальності 25.00.01 — теорія та історія державного управління. Диплом: ДД № 004790 від 29 вересня 2015 року.

Інформація про стажування: Університет Північного Лондона (Великобританія), спеціальність «Державне управління», кваліфікація «Магістр державного управління» (2001–2003 рр.); м. Щецин, проект «Створення потенціалу для розробки та аналізу напрямків державної політики», програма «Адміністративна реформа на центральному рівні влади. Новий державний менеджмент та міжнародний маркетинг. Досягнення і уроки адміністративної реформи в контексті європейської інтеграції», (2002 р., Польща); Адміністрація Президента України, Міністерстві культури і мистецтв України, (2002 р., Київ); Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв, (2005 р. Житомирська філія); Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, (2012 р., 2015 р., Київ); «Школа педагогічної майстерності» Національної академії державного управління при Президентові України, (2015 р., Київ); «Школа педагогічної майстерності» Національної академії державного управління при Президентові України, (2017 р., Київ); Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ при Президентові України для підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників закладів вищої та післядипломної освіти, які забезпечують підготовку здобувачів вищої освіти освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «магістр», «доктор філософії», «доктор наук» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» (2019 р, Київ); «Multicultural communication and perspectives of the integration In European Educational Area» (2019, Hungary (Budapest), Austria (Wien), Slovenia (Ljubljana); «Соціальне згуртування в урядуванні : Європейський досвід» в рамках Модулю Жана Моне «Соціальне згуртування в освіті і врядуванні : європейські студії» у Національній академії державного управління при Президентові України за фінансової підтримки ЄС (2020 р., Київ); «Школа педагогічної майстерності» Національної академії державного управління при Президентові України, (2020 р., Київ). За результатами стажувань отримано відповідні Сертифікати.

Наукові інтереси та досягнення: автор понад 165 наукових та навчально-методичних публікацій з державного управління, зокрема: колективних монографій «Управлінське лідерство», «Формування української ідентичності в умовах сучасних викликів: теоретичні і політичні аспекти» та одноосібної монографії «Гуманітарна політика українських урядів у добу української національної революції (1917-1920 рр.)», колективного підручника «Соціальна і гуманітарна політика», аналітичної доповіді «Соціогуманітарні чинники інтеграції і консолідації українського суспільства». Керує підготовкою докторів філософії за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування». Член редколегії наукового журналу «Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Аудіовізуальне мистецтво і виробництво». Учасник у науково-дослідних роботах (2004 — 2021 рр.) 0119U101358 — «Порівняльний аналіз соціогуманітарного розвитку регіонів України в умовах децентралізації»; 0107U005892 — «Організаційно-правові засади політики в соціогуманітарній сфері суспільства на регіональному рівні»; 0110U000421 — «Проблеми нормативно-проектного забезпечення діяльності Президента України в умовах реформування державного управління»; 0110U000480 — «Розроблення концептуальних засад публічного управління»; 0113U002445 — «Соціогуманітарні пріоритети суспільного розвитку»; 0114U002854 — «Європейські стандарти соціогуманітарного розвитку: сутність та можливості застосування в Україні»; 0110U000381 — «Теоретико-методологічні та організаційні засади підготовки до видання «Енциклопедії державного управління в Україні»; 0111U000141 — «Створення системи моніторингу професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування України»; 0112U002451 — «Теоретико-методологічні засади соціологічного моніторингу адміністративної реформи в Україні»; 0112U002453 — «Теоретико-методологічні та організаційні засади підготовки та видання Енциклопедичного словника галузі „Державне управління“».

Навчальні предмети, які викладає: кадрова політика у сфері публічного управління; організаційно-правові засади державного управління та державної служби; публічна політика у сфері освіти, науки та інформаційного розвитку; прозорість і відкритість органів державної влади та органів місцевого самоврядування; публічна політика у сфері соціального і гуманітарного розвитку; гуманітарна політика; соціальна і гуманітарна безпека.

Нагороди: 2015 рік — Заслужений працівник культури України. 2018 рік — нагороджений Почесною грамотою Національного агентства України з питань державної служби. 2020 рік — лауреат Всеукраїнської премії ім. Івана Огієнка в номінації «Громадська, політична та духовна діяльність». 2021 рік — нагороджений Почесною грамотою Національної академії державного управління при Президентові України.

Друковані праці:

Карлова Валентина Володимирівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: професор, доктор наук з державного управління.

Інформація про вищу освіту: Українська Академія державного управління при Президентові України 1999 р. Спеціальність: Державне управління. Кваліфікація: магістр державного управління.

Початок роботи в університеті: вересень 2023 року.

Тема дисертаційного дослідження: докторська дисертація: «Національна самосвідомість як основа державотворчих процесів в Україні: управлінський аспект».

Інформація про стажування: Європейський Соціально-технічний університет в Радомі (Польща) за програмою «Лідерство в публічному управлінні: методологічні та практичні аспекти», 6 кредитів ECTS (180 годин). ДЗВО «Університет менеджменту освіти» за програмою флеш-курсу «Технології та принципи дистанційного навчання: формування цифрових компетентностей педагога-тьютора», 1 кредит ECTS (30 год.). Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана: «Акредитаційний Коучинг» 6 кредитів ECTS (180 годин).

Наукові інтереси та досягнення: державна політика; публічне управління та адміністрування. Є автором понад 130 наукових і навчально-методичних праць. Член спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських і докторських дисертацій з державного управління: Д 26.810.01 у Національній академії державного управління при Президентові України та К 52.051.11 Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Має значний досвід науково-педагогічної роботи та у сфері державного управління, зокрема заступника голови Новоайдарської районної державної адміністрації в Луганській області з політико-правових питань (1996–1999 рр.), заступника начальника управління, начальника відділу, завідувача сектора в структурних підрозділах Національної академії державного управління при Президентові Україні (2002–2006 рр.). Здійснює наукове керівництво й консультування з підготовки магістерських робіт, кандидатських та докторських дисертацій. Член Вченої ради Інституту публічного управління та адміністрування Національної академії державного управління при Президентові Україні (2016–2021 рр.). Член робочої групи з підготовки Державної цільової програми забезпечення розвитку і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя (2016-2018 рр.).

Навчальні предмети, які викладає: актуальні проблеми в галузі публічного управління та адміністрування; вступ до спеціальності публічне управління та адміністрування.

Пухкал Олександр Григорович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: професор, доктор наук з державного управління, заслужений працівник народної освіти України, народний депутат України ІІІ скликання.

Інформація про вищу освіту: Київський ордена Леніна державний університет ім. Т. Г. Шевченка 1975. Спеціальність: політекономія Кваліфікація: економіст, викладач політичної економії

Початок роботи в університеті: квітень 2023 року.

Тема дисертаційного дослідження: докторська дисертація: «Модернізація системи державного управління в контексті розвитку громадянського суспільства в Україні», кандидатська дисератція «Сільськогосподарська кооперація і її роль в реформуванні аграрного устрою країн, що розвиваються (на матеріалах країн Магрибу)».

Інформація про стажування: Національна академія державного управління при Президентові України (НАДУ). «Соціальне згуртування в урядуванні: Європейський досвід» в рамках Модулю Жана Моне «Соціальне згуртування в освіті і врядуванні : європейські студії» за фінансової підтримки ЄС,17-20.01.2020 року, м. Київ. НАДУ при Президентові України, «Школа педагогічної майстерності», 11.09.2020 року, м. Київ. НАДУ при Президентові України, Сертифікат № 55-03-21. «Школа педагогічної майстерності та підвищення професійної компетентності», 12.03. 2021 року, м. Київ. 4) ІПККК НАДУ при Президентові України, Підвищення кваліфікації за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування», 17-21.03.2021 року, м Київ.

Наукові інтереси та досягнення: політика як управлінська діяльність стратегічного рівня; державна (урядова) і публічна політика; інституційна матриця публічної політики; публічна політика і публічне управління; інститути та процеси публічної політики; взаємовідносини держави і суспільства; взаємодія органів публічної влади та інститутів громадянського суспільства; модернізація системи державного управління; вплив національних особливостей (ментальності, традицій, звичаїв) на ефективність державного/публічного управління; інституційні, соціальні, економічні та історичні засади реформи територіальної організації влади; децентралізація влади; національна безпека; парламентаризм як особлива система публічного управління; громадянське суспільство і публічна сфера. Автор понад 170 наукових праць у галузі державного /публічного управління, політекономії, політології та міжнародних відносин, у тому числі: 1 одноосібної монографії, розділів у 2 колективних монографіях та в 8 навчальних посібниках, 37 статей у наукових фахових виданнях України, 24 публікацій науково-методичного характеру, 3 статей у періодичних наукових виданнях іншої держави, включених до науковометричних баз даних Scopus і Web of Science. Автор 69 законопроектів, з яких 32 були розглянуті парламентом і 28 з них прийняті як Закони України та Постанови Верховної Ради України. Автор і ведучий низки телепрограм, політичний аналітик. Здійснює наукове керівництво і консультування підготовкою кандидатських та докторських дисертацій. Під його науковим керівництвом захистили дисертації 9 науковців — 1 доктор наук, 6 кандидатів наук державного управління, 2 доктори філософії у галузі публічного управління. Ще 4 дисертації з публічного управління та політології підготовлені до захисту. Бере участь у науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах, аналітичних програмах на телебаченні. 2015-2021 рр. — член спеціалізованої вченої ради Д 26.810.01 НАДУ при Президентові України. 2016-2022 рр. — член Експертної ради МОН України.

Навчальні предмети, які викладає: Теорія та історія публічного управління та адміністрування, Технології публічного управління на центральному та регіональному рівні у сучасних умовах, Публічне управління у сфері національної безпеки.

Нагороди: Медаль «В пам’ять 1500-річчя Києва» (1982р.); Знак «Учасник ліквідації наслідків на ЧАЕС в 1986 році» (1986 р.); Почесне звання «Заслужений працівник народної освіти України» (1992 р.); Диплом переможця акції «Лідер народної довіри» у номінації «Народний захисник» (2000 р.); Орден «За розбудову України» ім. М. Грушевського IV ст. (2001 р.); Знак «Почесний працівник туризму України» (2002 р.); Почесна грамота НАДУ при Президентові України (2003 р.); Знак «Відмінник технічної служби» (2005 р.); Подяка Деснянської районної у м. Києві державної адміністрації (2005 р.); Золота медаль Товариства «Знання» України (2008 р.); Почесна відзнака «За активну громадську діяльність» (2011 р.); Почесна грамота Міжнародного благодійного фонду національної пам’яті України (2015 р.); Почесна грамота Товариства «Чернігівське земляцтво» (2016 р.); Почесна грамота НАДУ при Президентові України (2017 р.) та ін.

Мельничук Ольга Федорівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: професор, доктор юридичних наук, професор.

Початок роботи в університеті: вересень 2022 р.

Інформація про вищу освіту: Закінчила Вінницький державний педагогічний інститут (нині Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського) у 1994 р.

Інформація про захист дисертацій: 9 червня 2000 р. на спеціалізованій вченій раді Інституту держави і права імені В. М. Корецького успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.01 — теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. Рішенням Атестаційної колегії МОН від 23 жовтня 2003 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри права. 16 жовтня 2015 р. на спеціалізованій вченій раді Інституту держави і права імені В. М. Корецького успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.02 — конституційне право; муніципальне право. Рішенням Атестаційної колегії МОН від 9 лютого 2021 р. присвоєно вчене звання професора кафедри права.

Інформація про стажування: пройшла міжнародне стажування у Панєвропейському університеті (Словаччина), 15-20 квітня 2018 р., (Certificate № 043/2-2018), «Modern teaching methods and innovative technologies in higher education» та у Вищій Духовній Семінарії Асоціації Католицького Апостольства, 14-25 жовтня 2019 р. Certyfikat Stazu naukowego (№KW-102019/046) «Uczciwosc akademicka». Має Certyfikat Jezyka polskiego (№KW-004/10/19), польська мова — B2. Пройшла підвищення кваліфікації у Адвокатське об’єднання «Адвокатська компанія „Якименко та партнери“» (довідка від 29 березня 2021 р.). Член Асоціації правників України.

Наукові інтереси: член Центру дослідження прав людини Житомирського державного університету імені Івана Франка, Юридичної клініки «Правосвіт» ЖДУ ім. Івана Франка, учасник оргкомітету щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції».

Науковий доробок: Автор понад 190 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: 2 одноосібні монографії; 2 навчальні посібники з грифом МОН України; 130 статей, опублікованих у наукових фахових виданнях; 7 публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science. Член редколегії трьох наукових фахових видань України з юридичних наук («Слово Національної школи суддів України», «Юридична Україна», «Міжнародний науковий журнал „Інтернаука“. Серія: „Юридичні науки“»).

Навчальні предмети, які викладає: конституційне право.

Магась-Демидас Юлія Іванівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат історичних наук, доцент.

Початок роботи в університеті: серпень 2005 р.

Інформація про вищу освіту: у 1996–2001 рр. — навчання на історичному факультеті Кам’янець-Подільського державного університету.

Інформація про захист дисертації: у 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Кооперативний рух Правобережної України у 1860-ті — 1914 роки» у спеціалізованій вченій раді в Черкаському національному університеті ім. Б. Хмельницького.

Інформація про стажування: Державний Вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Кафедра загальної історії, правознавства і методик навчання. 15.04.2019-15.05.2019. Наказ № 47-к від 11.04.2019. Тема: «Актуальні проблеми сучасної правової системи України та викладання правознавства».

Наукові інтереси: член Центру дослідження прав людини Житомирського державного університету імені Івана Франка, Юридичної клініки «Правосвіт» ЖДУ ім. Івана Франка, учасник оргкомітету щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції».

Навчальні предмети, які викладає: теорія права.

Нагороди: грамоти Житомирського державного університету імені Івана Франка (2016, 2019 рр.), Подяка від управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації (2018 р.), Почесна грамота від Національної академії наук України (2019 р.), Подяка від Національного центру «Мала академія наук України» Національної академії наук України (2020 р.), Подяка Міністерства освіти і науки України (2022 р.), премія Житомирського міського голови за педагогічні досягнення (2022 р.).

Основні друковані праці:

Войтович Наталія Федорівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат юридичних наук.

Початок роботи в університеті: травень 2018 р. До того, упродовж 1994–2018 рр. — проходила службу в органах внутрішніх справ України, підполковник поліції.

Інформація про вищу освіту: у 1997–2000 рр. — навчання в Харківському університеті внутрішніх справ.

Інформація про захист дисертації: у 2012 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Правові та організаційно тактичні засади візуального спостереження» у спеціалізованій вченій раді в Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ МВС України.

Наукові інтереси: член Центру дослідження прав людини Житомирського державного університету імені Івана Франка, керівник Юридичної клініки «Правосвіт» ЖДУ ім. Івана Франка, член оргкомітету щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції».

Навчальні предмети, які викладає: адміністративне право; криміналістика; кримінальне право (загальна частина); кримінальний процес; юридична деонтологія; правове регулювання туристичної діяльності;інформаційне право; кримінальне право (особлива частина); правові основи готельно-ресторанного бізнес; природоохоронне законодавство та екологічне право; система управління кадрами публічної служби.

Основні друковані праці:

Опанащук Петро Володимирович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат історичних наук, доцент.

Початок роботи в університеті: 2006 р.

Інформація про вищу освіту: у 2000-2005 рр. — навчання на історичному факультеті Житомирського державного університету ім. І. Франка.

Інформація про захист дисертації: у 2009 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Роль газети „Рада“ в національному відродженні українського народу (1906–1914 рр.)» у спеціалізованій вченій раді в Київському національному університеті ім. Т. Шевченка.

Інформація про стажування: з 10.02.14 по 10.03.14 р. стажування у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В.Гнатюка, наказ № 40 від 13.02.14 р., довідка № 321 — 33/03 від 11.03.2014 р., тема: «Організація археологічної практики студентів», «Історія країн Азії та Африки». З 01.04.19 по 01.04.19 р. стажування у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка, наказ № 392-32 від 18.04.19 р., сертифікат № 056/354 від 23.05.2019 р., тема: «Підвищення науково-методичного та практичного рівня викладання дисциплін „Нова та новітня історія країн Азії та Африки“».

Наукові інтереси: формування та реалізація політики національної пам’яті.

Навчальні предмети, які викладає: адаптація державної служби до стандартів Європейського Союзу; історія правових вчень; римське право та історія держави і права зарубіжних країн; документообіг в державній службі; регіональне управління.

Нагороди: грамота управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації (2014 р.), подяка голови Житомирської обласної ради (2016 р.).

Основні друковані праці:

Крайник Григорій Сергійович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент кафедри права та публічного управління, кандидат юридичних наук, доцент.

Початок роботи в університеті: серпень 2022 р.

Інформація про вищу освіту: у 2005 р. з відзнакою закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого.

Інформація про захист дисертації: дисертацію на тему «Кримінальна відповідальність за порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою» захищено 11 жовтня 2011 р. у спеціалізованій вченій раді Д 64.086.01 Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, отримано диплом кандидата юридичних наук від 19 січня 2012 р. ДК № 004055.

Інформація про стажування: 1) повний курс підвищення кваліфікації (у кількості 94 години, сертифікат № 79) з теми «Права людини і кримінальне право» (ОБСЄ, листопад 2018 р., м. Харків); 2) закінчив курс (5 тижнів) «Боротьба з корупцією», сертифікат наданий 19.11.2020 р. виконавчим директором «Центру протидії корупції» Д. Каленюк через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus; 3) у квітні 2021 р. курс підвищення кваліфікації «Освітні інструменти критичного мислення», про що маю сертифікат від 25.04.2021 р. через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus, форма навчання — дистанційна, кількість годин — 60 годин (2 кредити ЄКТС); 4) сертифікат № 426 про проходження міжнародного стажування з 2 серпня по 11 вересня 2021 р. кількість годин — 180 годин (6 кредитів ЄКТС), Республіка Болгарія, Університет менеджменту Варни.

Наукові інтереси: кримінальне право України, кримінологія, конституційне право України.

Навчальні предмети, які викладає: кримінологія; право Європейського Союзу; судові та правоохоронні органи; соціально-правовий захист дитинства; галузі українського права; конституційне право зарубіжних країн; кваліфікація злочинів; правознавство; міжнародне приватне право.

Нагороди: 1. Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого. Номінація 1: «За видатні досягнення у науково-дослідницькій діяльності з проблем правознавства», листопад 2017 р. 2. За час роботи у НЮУ імені Ярослава Мудрого отримав три подяки: у 2011 та 2019 р. — за активну участь у розвитку фізичної культури та спорту в Університеті, у 2016 р. — за сумлінну працю, високий професіоналізм. 3. За час роботи у НДІ ВПЗ імені академіка В. В. Сташиса НАПрНУ отримав подяку і грамоту за сумлінну працю та високий професіоналізм. 4. Подяка ректора Харківського національного університету внутрішніх справ за виявлення наукового і творчого потенціалу молоді, формування навичок публічного виступу, стимулювання, сприяння і підтримку науково-дослідницької роботи курсантів, студентів і слухачів. 5. Подяка Директора Харківського державного вищого училища фізичної культури за формування правової свідомості та правомірної поведінки молоді (14.02.2018 р.).

Основні друковані праці:

Кобернюк Володимир Миколайович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат юридичних наук, старший викладач.

Початок роботи в університеті: травень 2018 р.

Інформація про вищу освіту: у 1991 р. закінчив Київський державний університет імені Т. Г. Шевченка.

Інформація про захист кандидатської дисертації: у 2015 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Закриття кримінального провадження зі звільненням особи від кримінальної відповідальності» у спеціалізованій вченій раді Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Наукові інтереси: кримінальне право та кримінальний процес.

Дисципліни: сімейне право.

Основні друковані праці:

Краснобока Тетяна Вікторівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філософських наук, директор бібліотеки (з жовтня 2018 року).

Початок роботи в університеті: 2008 рік.

Інформація про вищу освіту: 2003-2008 рр. — навчання на фізико-математичному факультеті Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Інформація про захист дисертації: у 2013 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Страх старості як чинник буття сучасної людини».

Інформація про стажування: з 15 листопада по 26 грудня 2021 р. міжнародне стажування в Балтійській міжнародній академії на тему: «Сучасна методика викладання політичних, історичних, філософських і соціологічних наук у вищій школі України та країн Балтії» (180,00 годин/ 6 кредитів).

Наукові інтереси: філософська антропологія, філософія культури, вікова психологія, «філософія життя», екзистенціалізм, науково метричні бази даних.

Навчальні предмети, які викладає: історія державного управління; вивчення та поширення кращих практик публічного управління та адміністрування; документообіг в державній службі.

Досягнення: стипендіат академічної стипендії ім. М. С. Грушевського для студентів та аспірантів вищих навчальних закладів (2011-2012 рр.); Переможець конкурсу «Мистецтво жити разом» (Міжнародна культурна та ідейна платформа «Діалог Євразії», 2012 р.); уповноважений представник Стипендіальної програми «Завтра.ua» Фонду В. Пінчука у Житомирському державному університеті імені Івана Франка (до 2019 року), учасник проекту «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС) (2019 р.).

Нагороди: Грамота університету (наказ 416-к від 10.10.2011 р.); Грамота управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації (наказ 97-к від 22.05.2012 р.).

Основні друковані праці:

Огороднійчук Марія Володимирівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат філософських наук, доцент без вченого звання.

Інформація про вищу освіту: у 2006-2011 рр. — навчання на філософському факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка, також у 2016-2017 рр. — навчання на природничому факультеті Житомирського державного університеті імені Івана Франка.

Інформація про захист дисертації: у 2015 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування конкурентоспроможності особистості в умовах масового суспільства» у спеціалізованій вченій раді в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Наукові інтереси: соціальна філософія та філософія історії, публічне управління та адміністрування.

Навчальні предмети, які викладає: державний протокол; державна служба; управлінський облік і контроль у державних і громадських організаціях; вступ до спеціальності публічне управління та адміністрування; публічне управління та адміністрування; Євроінтеграційна політика України; інтелектуальна власність; публічне управління у сфері національної безпеки; технології публічного управління на центральному та регіональному рівні у сучасних умовах.

Основні друковані праці:

Пивовар Інна Василівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач, кандидат юридичних наук.

Початок роботи в університеті: вересень 2022 р.

Інформація про вищу освіту: у 2007 — по 2012 рр. навчання на факультеті політології та права Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Інформація про захист дисертації: у 2015 захистила дисертацію на тему: Правовий статус суддів загальної юрисдикції України у 1991–2014 рр. (історико-правове дослідження) за спеціальністю «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень» виконана на кафедрі теорії та історії держави і права факультету політології та права Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

Наукові інтереси: теорія та історія держави та права, судова влада в Україні. Ґенеза та розвиток правової культури.

Навчальні предмети, які викладає: інтелектуальна власність; соціально-правовий захист дитинства; державна влада та місцеве самоврядування; екологічне та земельне право; сімейне право.

Нагороди: Грамота Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за високі показники у навчально-виховній та науковій роботі та у зв’язку з відзначенням 25-річчя факультету політології та права.

Основні друковані праці:

Голишева Олена Сергіївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: асистент.

Початок роботи в університеті: вересень 2020 р.

Інформація про вищу освіту: у 2012-2018 рр. — навчання на юридичному факультеті Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. У листопаді 2018 року зараховано аспіранткою підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України за спеціальністю 081 — Право, спеціалізацією 12.00.03 — цивільне право.

Наукові інтереси: цивільне право, договірне право, електронна торгівля, господарське право та господарський процес.

Дисципліни: інтелектуальна власність, документообіг в державній службі; господарське право та господарський процес.

Основні друковані праці:

Чорновіл Світлана Олександрівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший лаборант.