Історичний факультет

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Cклад кафедри спеціальних історичних дисциплін та правознавства
Ярмошик Іван Іванович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: завідувач кафедри, доктор історичних наук, професор.

Нагороди: нагрудний знак ЖДУ «Слава Житомирського державного університету імені Івана Франка», Грамоти обласного управління освіти, Житомирської обласної державної адміністрації, Подяка від стипендіальної програми «ЗАВТРА.UA».

Дисципліни: спеціальні історичні дисципліни, українська історіографія, історіографія нової та новітньої історії, актуальні проблеми сучасної зарубіжної історіографії.

Наукові інтереси: проблеми вітчизняної та зарубіжної історіографії.

Основні друковані праці:

Новик Микола Кузьмович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат історичних наук, доцент.

Нагороди: нагрудний знак ЖДУ «Слава Житомирського державного університету імені Івана Франка», Нагрудний знак ЖДУ «Заслужений працівник Житомирського державного університету імені Івана Франка», Нагрудний знак «Кращий лектор» товариства «Знання», Грамоти обласного управління освіти, Житомирської обласної державної адміністрації.

Дисципліни: теорія держави і права, конституційне право України.

Наукові інтереси: правові аспекти політико-правової думки в Україні.

Основні друковані праці:

Падалко Анатолій Ілліч

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат історичних наук, доцент.

Нагороди: нагрудний знак ЖДУ «Слава Житомирського державного університету імені Івана Франка».

Дисципліни: правознавство, основи конституційного права, основи соціально-правового захисту особистості, договірне право.

Наукові інтереси: правові аспекти розвитку політико-правової системи в Україні в минулому і сьогоденні.

Основні друковані праці:

Рудницька Ольга Павлівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат юридичних наук, доцент.

Дисципліни: трудове право, господарське право, інтелектуальна власність.

Наукові інтереси: проблеми трудового права і права соціального забезпечення, зокрема, у сфері виникнення та реалізації права працівників на гарантійні виплати.

Основні друковані праці:

Магась-Демидас Юлія Іванівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат історичних наук, доцент.

Дисципліни: шкільний курс правознавства, правознавство, конституційне право, правові основи діяльності вищої школи, судові та правоохоронні органи, трудове право.

Наукові інтереси: історія України другої половини ХІХ — початку ХХ ст.

Основні друковані праці:

Маркевич Оксана Валентинівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат історичних наук, старший викладач.

Дисципліни: історіографія слов’янських народів, теорія держави і права, загальний курс «Правознавство».

Наукові інтереси: історія України кінця ХVІІІ — поч. ХХ ст., історія державного управління.

Основні друковані праці:

Новик Валерій Анатолійович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: провідний юрисконсульт, старший викладач.

Нагороди: нагрудний знак ЖДУ «Заслужений працівник Житомирського державного університету імені Івана Франка», Грамота обласного управління освіти, Подяка Міністерства освіти і науки України.

Дисципліни: адміністративне право України, цивільне та сімейне право, житлове право, кримінальне право і кримінальний процес, кримінологія.

Наукові інтереси: віктимологія та її роль в профілактиці злочинів. Проблеми теорії держави та права на сучасному етапі.

Основні друковані праці:

Зосімович Олена Юріївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач.

Дисципліни: спеціальні історичні дисципліни, історія держави і права зарубіжних країн, історія держави і права України, історичне джерелознавство.

Наукові інтереси: історія держави і права, історія науки і техніки, історія космонавтики, джерелознавство.

Шевчук Богдан Леонідович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: асистент.

Дисципліни: правознавство, основи соціально-правового захисту особистості, основи конституційного права.

Наукові інтереси: історія Волинської губернії першої половини ХІХ ст.: діяльність урядових установ, історія економіки України, проблеми соціально-правового захисту населення України.

Основні друковані праці: