Історичний факультет

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Cклад кафедри права
Рудницька Ольга Павлівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: завідувач кафедри, кандидат юридичних наук, доцент, керівник Юридичної клініки «Правосвіт».

Початок роботи в університеті: серпень 2008 р. До того, упродовж 2002–2008 рр., — помічник судді Житомирського апеляційного суду.

Інформація про вищу освіту: у 1998–2004 рр. — навчання на юридичному факультеті Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

Інформація про захист кандидатської дисертації: у 2010 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Правове регулювання гарантійних виплат у трудовому праві» у спеціалізованій вченій раді в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького.

Інформація про стажування: з 17 по 25 березня 2011 р. участь у міжнародному семінарі «Розвиток громадянського суспільства» (Єрусалим, Центр Яд Вашем, Ізраїль). Житомирський національний агроекологічний університет. 27.04.2016 р. – 31.05.2016 р. наказ № 82 від 25 квітня 2016 р. Тема: «Трудове право, господарське право, право інтелектуальної власності». Посвідчення про підвищення кваліфікації № 28/16 від 31 травня 2016 р.

Наукові інтереси: організатор та керівник Центру досліджень прав людини, керівник Юридичної клініки «Правосвіт». Член оргкомітету щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції «Права людини: історичний вимір та сучасні тенденції». Член оргкомітету щорічного конкурсу «Найкращий знавець Конституції України».

Навчальні предмети, які викладає: трудове право, судові та правоохоронні органи, цивільне право, цивільний процес, договірне право, інтелектуальна власність.

Нагороди: Подяка Міністерства освіти і науки (2018 р.), Почесна грамота Національної академії наук України (2019р.), грамота Житомирського державного університету імені І. Франка (2015 р., 2017 р., 2018 р., 2020р.), Подяка Головного територіального управління юстиції в Житомирській області (2018 р.).

Основні друковані праці:

Магась-Демидас Юлія Іванівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат історичних наук, доцент.

Початок роботи в університеті: серпень 2005 р.

Інформація про вищу освіту: у 1996–2001 рр. — навчання на історичному факультеті Кам’янець-Подільського державного університету.

Інформація про захист кандидатської дисертації: у 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Кооперативний рух Правобережної України у 1860-ті — 1914 роки» у спеціалізованій вченій раді в Черкаському національному університеті ім. Б. Хмельницького.

Інформація про стажування: Державний Вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Кафедра загальної історії, правознавства і методик навчання. 15.04.2019-15.05.2019. Наказ № 47-к від 11.04.2019. Тема: «Актуальні проблеми сучасної правової системи України та викладання правознавства».

Наукові інтереси: член Центру дослідження прав людини Житомирського державного університету імені Івана Франка, Юридичної клініки «Правосвіт» ЖДУ ім. Івана Франка, учасник оргкомітету щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції».

Навчальні предмети, які викладає: Історія повсякденності. Шкільний курс правознавства та методика викладання. Правознавство. Теорія держави і права. Конституційне право.

Нагороди: грамоти Житомирського державного університету імені Івана Франка (2016, 2019 рр.), Подяка від управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації (2018 р.), Почесна грамота від Національної академії наук України (2019 р.), Подяка від Національного центру «Мала академія наук України» Національної академії наук України (2020 р.).

Основні друковані праці:

Войтович Наталія Федорівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач, кандидат юридичних наук.

Початок роботи в університеті: травень 2018 р. До того, упродовж 1994–2018 рр. — проходила службу в органах внутрішніх справ України, підполковник поліції.

Інформація про вищу освіту: у 1997–2000 рр. — навчання в Харківському університеті внутрішніх справ.

Інформація про захист кандидатської дисертації: у 2012 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Правові та організаційно тактичні засади візуального спостереження» у спеціалізованій вченій раді в Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ МВС України.

Наукові інтереси: член Центру дослідження прав людини Житомирського державного університету імені Івана Франка, Юридичної клініки «Правосвіт» ЖДУ ім. Івана Франка, член оргкомітету щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції».

Навчальні предмети, які викладає: Кримінальне право, Кримінальне процесуальне право, Адміністративне право, Муніципальне право, Правознавство.

Основні друковані праці:

Кобернюк Володимир Миколайович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат юридичних наук, старший викладач.

Початок роботи в університеті: травень 2018 р.

Інформація про вищу освіту: у 1991 р. закінчив Київський державний університет імені Т. Г. Шевченка.

Інформація про захист кандидатської дисертації: у 2015 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Закриття кримінального провадження зі звільненням особи від кримінальної відповідальності» у спеціалізованій вченій раді Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Наукові інтереси: кримінальне право та кримінальний процес.

Дисципліни: житлове право, державна влада і місцеве самоврядування, історія і теорія парламентаризму, правознавство, судові та правоохоронні органи України, нотаріат та адвокатура, правова культура особистості, цивільне, сімейне та трудове право.

Основні друковані праці:

Бруцька Тетяна Анатоліївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат юридичних наук, старший викладач.

Початок роботи в університеті: вересень 2019 р.

Інформація про вищу освіту: у 2010 р. закінчила Київський національний університет внутрішніх справ.

Інформація про захист кандидатської дисертації: у 2015 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Запобігання рецидивним злочинам у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів» у спеціалізованій вченій раді Національної академії внутрішніх справ.

Наукові інтереси: кримінологія, господарське право, господарський процес, митне право, податкове право.

Дисципліни: податкове право, сімейне право, фінансове право, господарське право, господарський процес, цивільне та сімейне право.

Основні друковані праці:

Степанченко Олена Сергіївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: асистент.

Початок роботи в університеті: вересень 2020 р.

Інформація про вищу освіту: у 2012-2018 рр. — навчання на юридичному факультеті Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Наукові інтереси: цивільне право, сімейне право, житлове право, цивільне процесуальне право.

Дисципліни: житлове право, державна влада і місцеве самоврядування, судові та правоохоронні органи України, правова культура особистості, цивільне, сімейне та трудове право України.

Основні друковані праці: