Історичний факультет

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Наукові публікації кафедри права та публічного управління
Рудницька О. П. Правове регулювання гарантійних виплат у трудовому праві. Монографія

У монографії висвітлюються теоретичні та практичні проблеми правового регулювання гарантійних виплат у трудовому праві України. Досліджуються характерні ознаки, соціально-економічний і юридичний зміст гарантійних виплат, окремі види гарантійних виплат, їх правовий режим. Формулюється понятійний апарат гарантійних виплат та проводиться класифікація видів гарантійних виплат. На підставі проведеного дослідження сформульовано конкретні пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства у сфері надання працівникам гарантійних виплат сприятимуть прискоренню процедури кодифікації, покращенню правового регулювання гарантійних виплат та зміцненню правового забезпечення цих виплат роботодавцями на користь працівників. Розрахована на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, всіх, хто цікавиться проблемами трудового права.
Літописець. Випуск 11

У збірнику представлені тези доповідей, які були оприлюднені на ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції», що відбулася у Житомирському державному університеті імені Івана Франка 26-27 листопада 2015 року. Розміщені у збірнику тези доповідей стосуються таких напрямків: «Права людини в процесі українського державотворення», «Конституційний статус людини і громадянина: проблеми захисту», «Причини корупції в Україні, шляхи її подолання», «Політична корупція в сучасній Україні», «Козацтво як правовий фактор українського державотворення», «Права жінок та шляхи їх забезпечення».
Літописець. Випуск 12

У збірнику представлені тези доповідей, які були оприлюднені на ІV Всеукраїнській науково-практичній конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції», що відбулася у Житомирському державному університеті імені Івана Франка 24-25 листопада 2016 року. Розміщені у збірнику тези доповідей стосуються таких напрямків: «Права людини в процесі українського державотворення», «Конституційний статус людини і громадянина: проблеми захисту», «Причини корупції в Україні, шляхи її подолання», «Політична корупція в сучасній Україні», «Козацтво як правовий фактор українського державотворення», «Права жінок та шляхи їх забезпечення».
Літописець. Випуск 13

У збірнику представлені доповіді, які були оприлюднені на V Всеукраїнській науково-практичній конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції», що відбулася у Житомирському державному університеті імені Івана Франка 7 грудня 2017 року. Розміщені у збірнику доповіді стосуються таких напрямків: «Права людини в процесі українського державотворення», «Конституційний статус людини і громадянина: проблеми захисту», «Причини корупції в Україні, шляхи її подолання», «Політична корупція в сучасній Україні», «Міжнародно-правові механізми та гарантії забезпечення прав і свобод людини», «Реформування українського суспільства в контексті європейської інтеграції».
Наукові праці Центру історіографічних досліджень. Випуск 1

У збірнику представлені статті за результатами роботи Центру історіографічних досліджень та тези доповідей студентського круглого столу «Ідеї національного Відродження у слов’янських країнах ХVІІІ—ХІХ ст.», який відбувся у Житомирському державному університеті імені Івана Франка 29 квітня 2015 року. Розміщені у збірнику статті стосуються таких напрямків: «Актуальні питання української та зарубіжної історіографії», «Ідеї національного Відродження у слов’янських країнах», «Видатні постаті в контексті національного Відродження України та слов’янського світу». Збірник розрахований на викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться історією.
Наукові праці Центру історіографічних досліджень. Випуск 2

У збірнику представлені статті за результатами роботи Центру історіографічних досліджень та тези доповідей студентської конференції «Актуальні напрямки досліджень минулого слов’янських народів в історіографічній спадщині ХVІІІ – поч. ХХІ ст.», яка відбулася у Житомирському державному університеті імені Івана Франка 22 квітня 2016 року. Розміщені у збірнику статті стосуються таких напрямків: «Іван Франко як дослідник-славіст», «Актуальні питання української та зарубіжної історіографії». Збірник розрахований на викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться історією.
Наукові праці Центру історіографічних досліджень. Випуск 3

У збірнику представлені статті за результатами роботи Центру історіографічних досліджень та тези доповідей студентського круглого столу «Романтичний напрямок в європейській історіографії», який відбувся у Житомирському державному університеті імені Івана Франка 28 квітня 2017 року. Розміщені у збірнику статті стосуються таких напрямків: «Просвітницький та романтичний напрямки в європейській історіографії», «Актуальні питання української та зарубіжної історіографії», «Україна і світ через призму історичних подій та постатей». Збірник розрахований на викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться історією.
Наукові праці Центру історіографічних досліджень. Випуск 4

У збірнику представлені статті за результатами роботи Центру історіографічних досліджень та тези доповідей студентської конференції «Ідеї національного Відродження у слов’янських країнах ХVІІІ—ХІХ ст. у історичній спадщині дослідників», яка відбулася у Житомирському державному університеті імені Івана Франка 26 квітня 2018 року. Розміщені у збірнику статті стосуються таких напрямків: «Загальні питання історії слов’янських народів», «Видатні постаті національного Відродження слов’янських народів», «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції». Збірник розрахований на викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться історією.