Історичний факультет

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Наукові публікації кафедри права та публічного управління
Рудницька О. П. Правове регулювання гарантійних виплат у трудовому праві. Монографія

У монографії висвітлюються теоретичні та практичні проблеми правового регулювання гарантійних виплат у трудовому праві України. Досліджуються характерні ознаки, соціально-економічний і юридичний зміст гарантійних виплат, окремі види гарантійних виплат, їх правовий режим. Формулюється понятійний апарат гарантійних виплат та проводиться класифікація видів гарантійних виплат. На підставі проведеного дослідження сформульовано конкретні пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства у сфері надання працівникам гарантійних виплат сприятимуть прискоренню процедури кодифікації, покращенню правового регулювання гарантійних виплат та зміцненню правового забезпечення цих виплат роботодавцями на користь працівників. Розрахована на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, всіх, хто цікавиться проблемами трудового права.
Літописець. Випуск 11

У збірнику представлені тези доповідей, які були оприлюднені на ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції», що відбулася у Житомирському державному університеті імені Івана Франка 26-27 листопада 2015 року. Розміщені у збірнику тези доповідей стосуються таких напрямків: «Права людини в процесі українського державотворення», «Конституційний статус людини і громадянина: проблеми захисту», «Причини корупції в Україні, шляхи її подолання», «Політична корупція в сучасній Україні», «Козацтво як правовий фактор українського державотворення», «Права жінок та шляхи їх забезпечення».
Літописець. Випуск 12

У збірнику представлені тези доповідей, які були оприлюднені на ІV Всеукраїнській науково-практичній конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції», що відбулася у Житомирському державному університеті імені Івана Франка 24-25 листопада 2016 року. Розміщені у збірнику тези доповідей стосуються таких напрямків: «Права людини в процесі українського державотворення», «Конституційний статус людини і громадянина: проблеми захисту», «Причини корупції в Україні, шляхи її подолання», «Політична корупція в сучасній Україні», «Козацтво як правовий фактор українського державотворення», «Права жінок та шляхи їх забезпечення».
Літописець. Випуск 13

У збірнику представлені доповіді, які були оприлюднені на V Всеукраїнській науково-практичній конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції», що відбулася у Житомирському державному університеті імені Івана Франка 7 грудня 2017 року. Розміщені у збірнику доповіді стосуються таких напрямків: «Права людини в процесі українського державотворення», «Конституційний статус людини і громадянина: проблеми захисту», «Причини корупції в Україні, шляхи її подолання», «Політична корупція в сучасній Україні», «Міжнародно-правові механізми та гарантії забезпечення прав і свобод людини», «Реформування українського суспільства в контексті європейської інтеграції».
Літописець. Випуск 14

У збірнику представлені доповіді, які були оприлюднені на VI Всеукраїнській науково-практичній конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції (до 70-річчя прийняття Загальної декларації прав людини)», що відбулася у Житомирському державному університеті імені Івана Франка 6 грудня 2018 року.

Розміщені у збірнику доповіді стосуються таких напрямків: «Права людини в процесі українського державотворення», «Конституційний статус людини і громадянина: проблеми захисту», «Причини корупції в Україні, шляхи її подолання», «Політична корупція в сучасній Україні», «Міжнародно-правові механізми та гарантії забезпечення прав і свобод людини», «Реформування українського суспільства в контексті європейської інтеграції».

Розрахована на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, всіх, хто цікавиться проблемами прав людини.

Літописець. Випуск 15

У збірнику представлені доповіді, які були оприлюднені на VII Всеукраїнській науково-практичній конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції (до річниці прийняття Загальної декларації прав людини)», що відбулася у Житомирському державному університеті імені Івана Франка 5 грудня 2019 року. Розміщені у збірнику доповіді стосуються таких напрямків: «Права людини в процесі українського державотворення», «Конституційний статус людини і громадянина: проблеми захисту», «Причини корупції в Україні, шляхи її подолання», «Політична корупція в сучасній Україні», «Міжнародно-правові механізми та гарантії забезпечення прав і свобод людини», «Реформування українського суспільства в контексті європейської інтеграції». Розрахована на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, всіх, хто цікавиться проблемами прав людини.

Літописець. Випуск 16

У збірнику представлені доповіді, які були оприлюднені на VIІI Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції (до річниці прийняття Загальної декларації прав людини)», що відбулася у Житомирському державному університеті імені Івана Франка 9 грудня 2020 року. Розміщені у збірнику доповіді стосуються таких напрямків: «Права людини в процесі українського державотворення», «Конституційний статус людини і громадянина: проблеми захисту», «Причини корупції в Україні, шляхи її подолання», «Політична корупція в сучасній Україні», «Міжнародно-правові механізми та гарантії забезпечення прав і свобод людини», «Реформування українського суспільства в контексті європейської інтеграції». Розрахований на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, усіх, хто цікавиться проблемами прав людини.

Літописець. Випуск 17

У збірнику представлені доповіді, які були оприлюднені на ІХ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції (до річниці прийняття Загальної декларації прав людини)», що відбулася у Житомирському державному університеті імені Івана Франка 2 грудня 2021 року. Публікації стосуються таких напрямків: «Права людини в процесі українського державотворення», «Конституційний статус людини і громадянина: проблеми захисту», «Причини корупції в Україні, шляхи її подолання», «Політична корупція в сучасній Україні», «Міжнародно-правові механізми та гарантії забезпечення прав і свобод людини», «Реформування українського суспільства в контексті європейської інтеграції». Розрахований на науковців, викладачів, здобувачів вищої освіти, усіх, хто цікавиться проблемами прав людини.

Літописець. Випуск 18

У збірнику представлені доповіді, які були оприлюднені на Х Всеукраїнській науково-практичній конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції (до річниці прийняття Загальної декларації прав людини)», що відбулася у Житомирському державному університеті імені Івана Франка 1 грудня 2022 року. Розміщені у збірнику доповіді стосуються таких напрямків: «Права людини в процесі українського державотворення», «Конституційний статус людини і громадянина: проблеми захисту», «Причини корупції в Україні, шляхи її подолання», «Функції органів державної влади та місцевого самоврядування із захисту прав людини та громадянина», «Міжнародно-правові механізми та гарантії забезпечення прав і свобод людини», «Реформування українського суспільства в контексті європейської інтеграції». Розрахований на науковців, викладачів, здобувачів вищої освіти, усіх, хто цікавиться проблемами прав людини.

Борисов В. І., Крайник Г. С. Кримінальна відповідальність за порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою : монографія / В. І. Борисов, Г. С. Крайник. Харків : Юрайт, 2012. 296 с.

У монографії, що є першою в Україні за вказаною темою, досліджені питання кримінальної відповідальності за порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою (ст. 272 КК України).

Проаналізовано елементи складу злочину: об’єкт, об’єктивну сторону, суб’єктивну сторону, суб’єкт злочину, а також види покарань за ст. 272 КК України та практику їх призначення.

Автори розглядають спірні питання застосування ст. 272 КК України та пропонують їх вирішення. Емпіричною базою монографії є 200 вироків за розділом Х КК України «Злочини проти безпеки виробництва», з них за ст. 272 КК України — 185 вироків.

Видання розраховане на науковців, студентів юридичних вищих навчальних закладів, суддів, працівників правоохоронних органів та читачів, які цікавляться кримінальним правом України.