Історичний факультет

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Наукові публікації кафедри спеціальних історичних дисциплін та правознавства
У монографії на основі комплексного вивчення різнопланових джерел системно досліджено процес вивчення польською історичною наукою упродовж ХІХ — першої половини ХХ ст. волинського минулого у комплексі із українською історією. У результаті аналізу архівних і друкованих матеріалів, опублікованої творчої спадщини простежені головні тенденції розвитку процесу наукового дослідження проблем історії Волині польською історіографією. Відійшовши від ідеологічної упередженості, проаналізовано науковий доробок польських істориків, їх місце в українсько-польських наукових і культурних стосунках зазначеного періоду.
У монографії досліджується історія кооперативного руху в Подільській губернії із часу його зародження у 1860-х роках і до Першої світової війни. Для істориків, освітян, студентів вишів, усіх, хто цікавиться історією України.
Методична розробка містить програму курсу навчальний план, плани семінарських занять, плани та завдання для самостійної роботи, контрольні питання, опорні схеми, а також список рекомендованої літератури та тестові завдання. Програма та матеріали розраховані на студентів вищих навчальних закладів, які вивчають правознавчі дисципліни.
У збірнику опубліковані статті за матеріалами роботи регіональної міжвузівської науково-практичної конференції «Гадяцька угода 1658 року в контексті польсько-українських історичних взаємин», яка відбулася у Житомирі 18 грудня 2012р. Статті охоплюють широкий спектр проблем історії України та Речі Посполитої від XVI до XX ст., опубліковано також текст Гадяцької угоди 1658 р. Для науковців, вчителів загальноосвітніх шкіл, студентів, усіх. хто цікавиться вітчизняною історією.
У збірнику опубліковані фрагменти історичних праць польських авторів, які відображають перебіг трагічних подій московсько-польської війни за Україну у 1660 році на території сучасної Житомирської області. Серед авторів запропонованих творів як безпосередні учасники тих боїв — польські жовніри, так і польські історики пізніших часів. Ці твори розширюють джерельну базу вивчення нашої вітчизняної історії, дають змогу ширше глянути на проблеми історії України середини XVII ст. Матеріали збірки розраховані на учнів, студентів, широке коло читачів, які цікавляться історією.
Навчальний посібник для 7 класу середньої загальноосвітньої школи.
У збірнику представлені тези доповідей, які були оприлюднені на Міжвузівської регіональній науково-практичній конференції «Конституційно-правові засади розвитку механізму забезпечення прав людини», що відбулася у Житомирському державному університеті імені Івана Франка 10 грудня 2013 року.
Тези доповідей, представлені у збірнику, стосуються таких напрямків: «Права людини: історико-теоретичний аспект», «Міжнародно-правові засоби захисту прав людини», «Конституційні гарантії забезпечення прав і свобод людини», «Діяльність судових та правоохоронних органів у механізмі захисту прав людини», «Корупція як суспільне явище», «Міжнародний та зарубіжний досвід боротьби з корупцією».
У збірнику представлені доповіді, які були оприлюднені на ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції», яка була проведена кафедрою спеціальних історичних дисциплін та правознавства Житомирського державного університету імені Івана Франка 26-27 листопада 2014 року.
Розміщені у збірнику статті стосуються таких напрямків: «Права людини в процесі українського державотворення», «Конституційний статус людини і громадянина: проблеми захисту», «Причини корупції в Україні, шляхи її подолання», «Політична корупція в сучасній Україні», «Козацтво як правовий фактор українського державотворення», «Права жінок та шляхи їх забезпечення». Розрахована на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, всіх, хто цікавиться проблемами прав людини.