Історичний факультет

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Проекти кафедри спеціальних історичних дисциплін та правознавства

На кафедрі організовано і діє два науково-дослідних центри:

Кафедра видає збірник студентських наукових праць «Літописець». На сьогодні вийшло дев’ять випусків. Заплановано з 2014 року перетворити його на викладацько-студентський науковий збірник, публікувати матеріали з історії держави і права України, зарубіжних країн, з актуальних проблем розвитку державно-правової системи України.

На кафедрі розроблено і подано на конкурс проект фундаментального дослідження за рахунок видатків державного бюджету Назва проекту: Система управління українськими губерніями наприкінці ХVІІІ — поч. ХХ ст. (на прикладі Волинської губернії).

Строки виконання (3 роки): з 01.01.2015 р. по 31.12.2017 р.

Проект спрямований на дослідження системи управління українськими губерніями Російської імперії, зокрема Волинської наприкінці ХVIII — поч. ХХ століття — проблеми актуальної і малодослідженої сучасною історичною наукою. Звернення до історії державної служби в Україні, її локального виміру через дослідження у складних історичних регіонах, до яких належить Волинь, дозволяє відповісти на сучасні державотворчі виклики, зокрема створення ефективної системи державних і самоврядних установ, які задовольняли б потреби суспільства, забезпечили єдність держави.

Науковий проект висвітлює повноваження, напрямки діяльності установ та органів влади Волинської губернії, яка внаслідок поділів Речі Посполитої стала частиною Російської імперії. Сьогодні ці землі складають територію Волинської, Житомирської, Рівненської, північну частину Тернопільської та Хмельницької областей. Увага акцентується на постатях волинських губернаторів та інших вищих чиновників, здійснюватиметься соціопрофесійна характеристика особового складу чиновників та канцелярських службовців.

Виконавці проекту:

  • Ярмошик Іван Іванович, доктор історичних наук, професор — керівник проекту;
  • Магась-Демидас Юлія Іванівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри спеціальних історичних дисциплін та правознавства;
  • Маркевич Оксана Валентинівна, кандидат історичних наук, асистент кафедри спеціальних історичних дисциплін та правознавства;
  • Зосімович Олена Юріївна, старший викладач кафедри спеціальних історичних дисциплін та правознавства;
  • Шевчук Богдан Леонідович, асистент кафедри спеціальних історичних дисциплін та правознавства.