Історичний факультет

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Дисципліни кафедри спеціальних історичних дисциплін та правознавства
 • Адміністративне право України
 • Актуальні проблеми сучасної зарубіжної та української історіографії
 • Господарське право України
 • Договірне право
 • Житлове право
 • Інтелектуальна власність
 • Історичне джерелознавство
 • Історіографія історії слов’янських народів
 • Історіографія нової та новітньої історії
 • Історія держави і права зарубіжних країн
 • Історія держави і права України
 • Конституційне право України
 • Кримінальне право і кримінальний процес
 • Кримінологія
 • Основи конституційного права
 • Основи соціально-правового захисту особистості
 • Правові основи діяльності вищої школи та інтелектуальна власність
 • Правознавство
 • Спеціальні історичні дисципліни
 • Спецкурс з історіографії
 • Спецкурс з правознавства
 • Судові та правоохоронні органи України
 • Теорія держави і права
 • Трудове право України
 • Українська історіографія
 • Цивільне та сімейне право України
 • Шкільний курс правознавства та методика викладання
 • Юридична клініка