Історичний факультет

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Дисципліни кафедри спеціальних історичних дисциплін та правознавства
 • Актуальні проблеми сучасної зарубіжної та української історіографії
 • Археологія кам’яного віку
 • Господарське та трудове право України
 • Договірне право
 • Житлове право
 • Інтелектуальна власність
 • Історичне джерелознавство
 • Історіографія історії слов’янських народів
 • Історія держави і права зарубіжних країн
 • Історія держави і права України
 • Історія місцевого самоврядування
 • Історія повсякденності
 • Історія правових вчень
 • Конституційне право України
 • Кримінальне право і кримінальний процес
 • Кримінологія
 • Право в галузі реклами
 • Правові основи діяльності вищої школи
 • Правові основи соціальної роботи
 • Правознавство
 • Правознавство та медіаправо
 • Римське приватне право
 • Спеціальні історичні дисципліни
 • Судові та правоохоронні органи України
 • Сучасні проблеми археології
 • Теорія держави і права
 • Українська історіографія
 • Урбаністичні студії
 • Цивільне та сімейне право України
 • Шкільний курс правознавства та методика викладання
 • Юридична деонтологія