Історичний факультет

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Кафедра права та публічного управління

Кафедра права та публічного управління створена відповідно до рішення Вченої ради Житомирського державного університету імені Івана Франка. Сьогодні кафедру очолює кандидат юридичних наук, доцент Рудницька Ольга Павлівна.

В складі кафедри права працює 1 доктор наук з державного управління, професор; 1 доктор юридичних наук, професор; 5 кандидатів юридичних наук, з них 2 доценти; 2 кандидати історичних наук, доценти; 2 кандидати філософських наук, доценти; 2 правники-практики.

Кафедра є випусковою для студентів спеціальності 081 Право та 281 Публічне управління та адміністрування.

Викладачі кафедри постійно підвищують рівень своєї наукової та практичної підготовки, проходять стажування у провідних освітніх та науково-дослідних установах України та Європи.

Наукова діяльність кафедри сформована в таких напрямах:

 • Актуальні проблеми захисту прав людини
 • Актуальні проблеми історично-правового розвитку суспільства
 • Проблемні питання кваліфікації КП та кримінології
 • Актуальні питання застосування норм кримінального права
 • Проблемні питання державного управління та місцевого самоврядування
 • Актуальні проблеми державного управління в гуманітарній сфері
 • Актуальні питання історії та теорії публічного управління
 • Сучасні практики публічного управління
 • Проблеми гармонізації національного законодавства до законодавства ЄС

За результатами досліджень видаються підручники, навчальні посібники, монографії, збірники наукових статей, статті в наукових журналах. Викладачі кафедри активно беруть участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях.

На кафедрі працює 9 проблемних груп. Наукові розробки студентів та магістрантів спрямовані на дослідження нових підходів до організації роботи органів державної влади та місцевого самоврядування в умовах реформ, запровадження демократичних форм врядування, децентралізації управління й становлення громадянського суспільства.

Під керівництвом викладачів кафедри студенти беруть активну участь у міжнародних конференціях, олімпіадах, конкурсах, займаються волонтерською діяльністю тощо. Щорічно проводяться Всеукраїнська науково-практична конференція «Права людини: історичний вимір та сучасні тенденції», Конкурс «Найкращий знавець Конституції України», Тиждень правових знань.

На базі кафедри діє Юридична клініка «Правосвіт», координатором якої є кандидат юридичних наук, доцент Наталія Войтович.

Також реалізується проект «Тренінги від практиків», метою якого є залучення до освітнього процесу працівників органів державної влади, зокрема, судових та правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування. Цей проект передбачає:

 • лекції досвідчених правників-практиків та осіб, які виконують функції держави та місцевого самоврядування;
 • екскурсії в суди різних інстанцій та спеціалізацій, правоохоронні органи тощо;
 • залучення студентів до дискусій та семінарів для обговорення «гарячих тем» з представниками правничої професії та осіб, які виконують функції держави та місцевого самоврядування.

Кафедра права та публічного управління — це:

 • співпраця з міжнародними організаціями та ЗВО;
 • участь студентів у міжнародних проектах, програмах обміну та стажування;
 • реальне проходження практики в судових та правоохоронних органах, в органах державної влади та місцевого самоврядування, в установах, організаціях різних форм власності;
 • безкоштовні тренінги, квести, круглі столи, зустрічі, виїзні конференції;
 • можливість розвивати професійну майстерність у Юридичній клініці «Правосвіт».

Кафедра взаємодіє з органами державної влади та місцевого самоврядування, зокрема, з судовими та правоохоронними органами нашого регіону (Житомирська обласна та районні ради, Житомирська районна державна адміністрація, Житомирський окружний адміністративний суд, Житомирський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, АО «Адвокати&Медіатори», Житомирський апеляційний суд, Корольовський районний суд м. Житомира, КДКА в Житомирській області тощо).

Колектив кафедри підтримує творчі зв’язки, співпрацює з освітніми й науковими закладами як України (Києва, Кам’янця-Подільського, Вінниці, Львова), так і інших країн, зокрема, Поморською академією в Слупську (Польща), Лодзьким університетом (Польща).

Ми готуємо фахівців, які здатні вирішувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у галузях права, публічного управління та адміністрування, незалежно мислити і діяти згідно з принципами свободи, гідності, відповідальності, патріотизму.

«Знання — кар’єра — успіх!» — гасло випускників нашої спеціальності, і університет закладає підвалини для його реалізації.