Історичний факультет

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Кафедра права

Кафедра права створена відповідно до рішення Вченої ради Житомирського державного університету імені Івана Франка. Сьогодні кафедру очолює кандидат юридичних наук, доцент Рудницька Ольга Павлівна.

В складі кафедри права працює 1 доктор історичних наук, професор; 2 кандидати юридичних наук, доценти; 1 кандидат історичних наук, доцент; 2 кандидати юридичних наук, старші викладачі; 3 правники-практики.

Кафедра є випусковою для студентів спеціальності 081 Право.

Викладачі кафедри постійно підвищують рівень своєї наукової та практичної підготовки, кваліфікацію та проходять стажування у провідних освітніх та науково-дослідних установах України та Європи.

Наукова діяльність кафедри сформована в таких напрямах:

 • Актуальні проблеми трудового права України та Європейського Союзу.
 • Правові та організаційно-тактичні засади візуального спостереження.
 • Запобігання рецидивним злочинам.
 • Правові засади діяльності громадських організацій.
 • Запобігання домашньому насиллю.
 • Докази та доказування в адміністративному судочинстві.
 • Проблеми дійсності електронного правочину.

За результатами досліджень видаються підручники, навчальні посібники, монографії, збірники наукових статей, статті в наукових журналах. Викладачі кафедри активно беруть участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях.

На базі кафедри працюють 4 проблемні групи:

 1. «Актуальні проблеми захисту прав людини» — науковий керівник кандидат юридичних наук, доцент Ольга Рудницька;
 2. «Актуальні проблеми історико-правового розвитку суспільства» — науковий керівник кандидат історичних наук, доцент Юлія Магась-Демидас;
 3. «Актуальні проблеми застосування норм кримінального права» — науковий керівник кандидат юридичних наук, доцент Наталія Войтович;
 4. «Запобігання домашньому насиллю» — науковий керівник кандидат юридичних наук, старший викладач Тетяна Бруцька.

Під керівництвом викладачів кафедри студенти беруть активну участь у міжнародних конференціях, олімпіадах, конкурсах та посідають призові місця.

Щорічно проводяться Всеукраїнська науково-практична конференція «Права людини: історичний вимір та сучасні тенденції», Конкурс «Найкращий знавець Конституції України», Тиждень правових знань.

На базі кафедри діє Юридична клініка «Правосвіт», координатором якої є кандидат юридичних наук, доцент Наталія Войтович.

Також реалізується проект «Тренінги від практиків», метою якого є залучення до освітнього процесу працівників судових та правоохоронних органів.

Цей проект передбачає:

 • лекції досвідчених правників-практиків;
 • екскурсії в суди різних інстанцій та спеціалізацій, правоохоронні органи тощо;
 • залучення студентів до дискусій та семінарів для обговорення «гарячих тем» з представниками правничої професії.

Кафедра права — це:

 • співпраця з міжнародними організаціями та ЗВО;
 • участь студентів у міжнародних проектах, програмах обміну та стажування;
 • реальне проходження практики в судових та правоохоронних органах, в органах державної влади та місцевого самоврядування, в установах, організаціях різних форм власності, на підприємствах;
 • безкоштовні тренінги, квести, круглі столи, зустрічі, виїзні конференції;
 • можливість розвивати професійну майстерність у Юридичній клініці «Правосвіт».

Кафедра взаємодіє з судовими та правоохоронними органами нашого регіону, зокрема, з Житомирським окружним адміністративним судом, Місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги, АО «Адвокати&Медіатори», Житомирським апеляційним судом, Корольовським районним судом м. Житомира, Державною установою «Житомирський навчальний центр підготовки поліцейських» тощо.

Колектив кафедри підтримує творчі зв’язки, співпрацює з освітніми й науковими закладами як України (Києва, Кам’янця-Подільського, Вінниці, Львова), так і інших країн, зокрема, Поморською академією в Слупську (Польща), Лодзьким університетом (Польща).

Ми готуємо фахівців-правників, які здатні вирішувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у галузі права, незалежно мислити і діяти згідно з принципами свободи, гідності, відповідальності, патріотизму.

«Знання — кар’єра — успіх!» — гасло випускників нашої спеціальності, і університет закладає підвалини для його реалізації.