Історичний факультет

Про факультет Деканат Кафедри

Склад кафедри філософії

Козловець Микола Адамович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: завідувач кафедри, доктор філософських наук, професор.

Державні та відомчі нагороди: знак «Відмінник освіти України» (2004); знак «Слава ЖДУ» (2009); знак «За наукові досягнення» (2011); почесне звання «Заслужений працівник освіти України» (2012); знак «Заслужений працівник Житомирського державного університету імені Івана Франка» (2014). Переможець номінації «Науковець року — 2012» ЖДУ імені Івана Франка.

Сфера наукових інтересів: соціальна філософія, політична філософія, філософія глобалізму, світоглядні проблеми державотворення, національна ідея та проблема ідентичності, філософія релігії, філософія освіти. Автор 200 наукових праць.

Навчальні предмети, які викладає: соціологія.

Саух Петро Юрійович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: професор, доктор філософських наук, ректор Житомирського державного університету імені Івана Франка, академік АН ВШУ.

Державні та відомчі нагороди: нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, іменним годинником Президента України, Почесними грамотами Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, знаком «Антон Макаренко» та «За наукові досягнення» МОН України, медаллю ім. К. Д. Ушинського та медаллю Григорій Сковорода НАПН України, низкою орденів та медалей церковних і громадських організацій.

Сфера наукових інтересів: філософія релігії, філософська антропологія, соціальна філософія, філософія освіти. Автор близько 250 наукових праць.

Навчальні предмети, які викладає: філософія.

Герасимчук Андрій Андрійович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: професор, доктор філософських наук, член-кореспондент Української Академії політичних наук.

Державні та відомчі нагороди: нагороджений найвищою нагородою Польщі для викладачів «Медаллю Комісії Едукації Народовей» (Medal Komisji Edukacji Narodowej, 1985 р.); Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2009 р.), заслужений професор Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Сфера наукових інтересів: філософія і соціологія бізнесу, філософські аспекти екологічних проблем, релігієзнавство. Автор понад 250 наукових праць.

Навчальні предмети, які викладає: філософія, філософія науки.

Поліщук Олена Петрівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: професор, доктор філософських наук.

Початок роботи в університеті: 1989 рік.

Інформація про вищу освіту: в 1989 році закінчила з відзнакою філософський факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (диплом РВ № 823857 від 27 червня 1989 року).

Навчання в аспірантурі: в 1996 році закінчила аспірантуру на кафедрі етики, естетики та культурології Київського університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю 09.00.08 — естетика. З 2006 до 2010 року навчалася в докторантурі на кафедрі суспільних наук Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого за спеціальністю 09.00.08 — естетика.

Тема дисертаційного дослідження: захистила кандидатську дисертацію на тему: «Інтуїція в контексті евристичної функції мистецтва»; захист відбувся 27 лютого 1997 р. у спеціалізованій вченій раді Д.01.01.39 при Київському університеті імені Тараса Шевченка, протокол № 7.

Захистила докторську дисертацію на тему: «Художнє мислення в контексті естетичної теорії»; захист (достроковий) відбувся 9 квітня 2009 р. у спеціалізованій вченій раді Д.26.001.28 при Київському університеті імені Тараса Шевченка, затверджений рішенням президії Вищої атестаційної комісії України від 14 жовтня 2009 р. (протокол № 49-06/4).

Наукові ступені: кандидат філософських наук зі спеціальності 09.00.08 — естетика (диплом КН № 013530). Доктор філософських наук зі спеціальності 09.00.08 — естетика (диплом ДД № 007723).

Вчені звання: доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін (атестат 02ДЦ № 015035, рішення Атестаційної колегії від 19 жовтня 2005 р., протокол № 4/14-Д). Професор кафедри філософії (атестат 12ПР № 007094, рішення Атестаційної колегії від 01 липня 2011 р., протокол № 3/04-П).

Інформація про стажування: 15 квітня — 18 травня 2015 р. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, кафедра дизайну і теорії мистецтва Інституту мистецтв. Свідоцтво: 01-15/03-602. Тема: «Особливості (специфіка) викладання соціогуманітарних дисциплін у вищих навчальних закладах».

Кількість публікацій: понад 110 наукових праць, з них 2 одноосібні монографії, 4 колективні монографії, 2 навчальних посібника, в тому числі 1 із грифом МОН України (у співавторстві). Публікації в міжнародних наукометричних базах — 2 (Сopernicus); Ulrich’s Periodicals Directory — 1; РИНЦ — 1.

Наукові інтереси: естетична антропологія, філософська антропологія, філософія культури, гносеологія, соціальна філософія, етнічна культурологія. Директор Центру естетичної антропології та етнокультурології Житомирського державного університету імені Івана Франка і керівник його структурного підрозділу — Спеціалізованої лабораторії соціокультурного розвитку та інтеграції дітей і молоді з особливими потребами.

Начальні предмети, які викладає: Логіка та риторика. Логіка. Культурологія. Основи кольорознавства. Журналістська етика.

Нагороди: Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (№ 134571, 2009 р.); Нагрудний знак «Слава Житомирського державного університету імені Івана Франка» (рішення вченої ради від 25.02.11 р., протокол № 11); Нагороджена дипломом переможця конкурсу «Науковець року 2011» (затверджено рішенням вченої ради, протокол № 9 від 27 квітня 2012 р.); Нагороджена дипломом переможця конкурсу «Науковець року 2013» (затверджено рішенням вченої ради, протокол № 10 від 25 квітня 2014 р.); Нагрудний знак «Заслужений працівник Житомирського державного університету ім. Івана Франка» (рішення вченої ради від 25.04.14 р., протокол № 10); Нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти» Міністерства освіти і науки України за результатами наукової і міжнародної роботи (№ 94, наказ № 468-к від 19.09.2014); Нагороджена дипломом переможця конкурсу «Науковець року 2014» (затверджено рішенням вченої ради, протокол № 9 від 24 квітня 2015 р.).

Основні друковані праці:

Рудницький Сергій Владиславович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філологічних наук, доктор політичних наук.

Сфера наукових інтересів: мовна та політична ситуація польської громади України, етнонаціональна політика в Україні. Автор 31 наукової праці.

Навчальні предмети, які викладає: політологія, геополітика, публічна політика, спортивна політика, менеджмент виборчої кампанії, політична аналітика, політичний маркетинг, політична система Західної Європи.

Ковтун Наталія Михайлівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, доктор філософських наук.

Сфера наукових інтересів: соціальна філософія, історія філософії, філософія історії, філософія релігії. Автор 20 наукових праць.

Навчальні предмети, які викладає: історія філософії, філософія.

Сухачов Станіслав Якимович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філософських наук.

Державні та відомчі нагороди: знак «Слава ЖДУ» (2011 р.); подяка від Стипендіальної програми «Завтра.UA» Фонду Віктора Пінчука за ефективне керівництво студентською науковою роботою та високий рівень наукової підготовки студентів (2013 р.).

Сфера наукових інтересів: соціальна філософія, політологія, праксеологія релігії. Автор 80 понад наукових праць.

Навчальні предмети, які викладає: політологія.

Стародубець Володимир Олексійович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філософських наук.

Сфера наукових інтересів: проблеми ідеології, філософської антропології, філософії науки. Автор 35 наукових праць.

Навчальні предмети, які викладає: філософія, філософія науки.

Бутковська Наталія Юріївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат соціологічних наук.

Сфера наукових інтересів: етносоціологія, соціологія освіти, соціологія спорту.

Навчальні предмети, які викладає: соціологія, соціологія освіти, соціологія праці, соціологія фізичного виховання.

Слюсар Вадим Миколайович
Слюсар Вадим Миколайович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філософських наук.

Інформація: у 1999 році закінчив філологічний факультет Житомирського державного педагогічного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Українська мова і література та німецька мова і література». Працював на посадах вчителя німецької мови Бистрицької загальноосвітньої школи Бердичівського району (1997-2004 рр.), асистента (2003-2009 рр.), ст. викладача (2009-2010 рр.), доцента (з 2010 р.) кафедри філософії Житомирського державного університету імені Івана Франка.

У 2008 р. захистив кандидатську дисертацію за темою «Феномен свободи в культурній самореалізації особистості» за спеціальністю 09.00.04 — філософська антропологія, філософія культури.

Автор понад 50 наукових праць.

Сфера наукових інтересів: філософська антропологія, філософія культури, соціальна філософія, ісламознавство.

Навчальні предмети, які викладає: політологія, філософія.

Основні друковані праці:

Вітюк Ірина Костянтинівна
Вітюк Ірина Костянтинівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філософських наук.

Сфера наукових інтересів: філософія релігії, філософська антропологія, філософія культури. Автор 12 наукових праць.

Навчальні предмети, які викладає: релігієзнавство, філософія.

Чаплінська Оксана Вікторівна
Чаплінська Оксана Вікторівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філософських наук.

Сфера наукових інтересів: історія філософії, філософія постмодернізму, аксіологія. Автор 26 наукових праць.

Навчальні предмети, які викладає: філософія, аксіологія та праксеологія.

Горохова Людмила Вікторівна
Горохова Людмила Вікторівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філософських наук.

Державні та відомчі нагороди: нагороджена грамотою ЖДУ імені Івана Франка (2012 р.), грамотою Управління освіти Житомирської міської ради (2014 р.).

Сфера наукових інтересів: соціальна філософія, екзистенційно-світоглядна проблематика, проблема буття сучасної людини. Автор понад 28 наукових праць.

Навчальні предмети, які викладає: філософія, соціологія, риторика.

Соколовський Олег Леонідович
Соколовський Олег Леонідович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філософських наук.

Сфера наукових інтересів: антитринітарна філософія, антитринітароно-християнський культурно-цивілізаційний простір, протестантизм. Автор понад 30 наукових праць.

Навчальні предмети, які викладає: філософія, релігієзнавство.

Гордійчук Ольга Олегівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філософських наук.

Сфера наукових інтересів: історія української філософії, політична філософія, соціологія молоді, проблеми формування політичної свідомості та політичної культури української молоді, взаємодія влади та громади. Автор 14 наукових праць.

Навчальні предмети, які викладає: політологія, філософія.

Канівець Борис Андрійович
Канівець Борис Андрійович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач, кандидат філософських наук.

Сфера наукових інтересів: історія філософії, філософія історії, проблема часу у філософії. Автор понад 12 наукових праць.

Навчальні предмети, які викладає: філософія, соціологія, політологія.

Заглада Віктор Миколайович
Заглада Віктор Миколайович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач, кандидат філософських наук.

Сфера наукових інтересів: філософія і методологія науки, епістемологія, аксіологія науки. Автор 16 наукових праць.

Навчальні предмети, які викладає: філософія, соціологія.

Коваль Тетяна Вікторівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач, кандидат філософських наук.

Початок роботи в університеті: 2008 рік.

Інформація про вищу освіту: в 2008 році закінчила з відзнакою Житомирський державний університет імені Івана Франка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача фізики (диплом ТМ № 35234973 від 30.06.2008 року).

Навчання в аспірантурі: в 2012 році закінчила аспірантуру на кафедрі філософії Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю 09.00.04 — філософська антропологія, філософія культури.

Тема дисертаційного дослідження: захистила кандидатську дисертацію «Страх старості як чинник буття сучасної людини» і отримала диплом кандидата філософських наук (диплом ДК № 012300 виданий МОН МС України на підставі рішення Атестаційної колегії від 28 березня 2013 року) зі спеціальності 09.00.04 — філософська антропологія, філософія культури.

Інформація про стажування: вебінар «Мультимедійні засоби навчання» в період з 17.10.2014 р. по 17.11.2014 р. у Рівненському державному гуманітарному університеті. Програма стажування виконана в обсязі 72 години.

Кількість публікацій: більше 30 наукових праць.

Наукові інтереси: філософська антропологія, філософія культури, вікова психологія, «філософія життя», екзистенціалізм.

Досягнення: стипендіат академічної стипендії ім. М. С. Грушевського для студентів та аспірантів вищих навчальних закладів (2011-2012 рр.); відзначена Грамотою університету (наказ 416-к від 10.10.2011 р.); відзначена Грамотою управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації (наказ 97-к від 22.05.2012 р.); Переможець конкурсу «Мистецтво жити разом» (Міжнародна культурна та ідейна платформа «Діалог Євразії», 2012 р.); уповноважений представник Стипендіальної програми «Завтра.ua» Фонду В. Пінчука у Житомирському державному університеті імені Івана Франка.

Основні друковані праці:

Маловицька Людмила Флавіївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач.

Початок роботи в університеті: 2003 рік.

Інформація про вищу освіту: у 1985 році закінчила Київський державний інститут театрального мистецтва імені І. К. Карпенка-Карого і отримала вищу освіту за спеціальністю «Театрознавство (історія і теорія театру, театральна критика)» та здобула кваліфікацію театрознавця (диплом МВ-1 № 028223 від 27.06.1985 року).

Навчання в аспірантурі: у 1997 році закінчила аспірантуру (стаціонар) на кафедрі філософії Київського державного технічного університету будівництва і архітектури за спеціальністю: 09.00.04 — філософія культури (довідка № 21-350 від 17.11.1997 року).

Тема дисертаційного дослідження: «Театральна маска в сучасному мистецтві: філософсько-естетичний вимір» на стадії завершення.

Інформація про стажування: з 05.03.2008 по 04.04.2008 року — у Державному агроекологічному університеті (свідоцтво про підвищення кваліфікації № 129 від 04.04.2008 року); з 18.03.2013 по 18.04.2013 року — у Житомирському інституті культури і мистецтв Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (наказ по ЖІКМ Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв № 9к від 18.03.2013 року). Тема стажування «Морфологія мистецтва: естетико-культурологічний аналіз» (посвідчення № 2 від 18.03.2013 року).

Кількість публікацій: 33 наукові публікації.

Наукові інтереси: естетико-культурологічне дослідження морфології сучасної культури; проблеми професійної етики; морально-етичні проблеми сучасної біоетики, музична психологія, психологія творчості, психологія мистецтва.

Начальні предмети, які викладає: Етика та естетика, Етика, Естетика, Культурологія, Мистецтвознавство.

Досягнення: Нагороджена грамотою управління культури і туризму Житомирської облдержадміністрації за активну участь у реалізації соціокультурного проекту «Країна дитинства», червень 2011 року, м. Житомир; Почесною грамотою Житомирського державного університету імені Івана Франка за сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих педагогічних кадрів та з нагоди 95-річчя від Дня заснування університету, 17 жовтня 2014 року; Сертифікатом учасника Міжнародної науково-практичної конференції «Релігія, релігійність, філософія та гуманітарні знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти» 21-23 грудня 2010 року, Луганськ-Рубіжне, 2010 — на базі Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (місто Рубіжне); Сертифікатом учасника Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти» 17-19 травня 2011 року, Рубіжне, 2011- на базі Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (місто Рубіжне); Сертифікатом учасника Міжнародної науково-практичної конференції «Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти» 25-27 грудня 2012 року, Рубіжне, 2012 — на базі Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (місто Рубіжне); Сертифікатом учасника Міжнародної науково-практичної конференції «Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти» 26-27 грудня 2013 року, Рубіжне, 2013 — на базі Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (місто Рубіжне); Сертифікатом учасника Міжнародної науково-практичної конференції «Лабіринти реальності» 20-21 жовтня 2014 року, Рубіжне, 2014 — на базі Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (місто Рубіжне); Сертифікатом учасника ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Людина віртуальна: нові горизонти» 17-18 березня 2015 року, Рубіжне, 2015 — на базі Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (місто Рубіжне); Подякою ННІ педагогіки за організацію та проведення інтелект-кемпу «Україна і слов’янський світ», 22 травня 2015 року.

Основні друковані праці: