Історичний факультет

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Склад кафедри філософії
Козловець Микола Адамович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: завідувач кафедри, доктор філософських наук, професор.

Державні та відомчі нагороди: знак «Відмінник освіти України» (2004); знак «Слава ЖДУ» (2009); знак «За наукові досягнення» (2011); почесне звання «Заслужений працівник освіти України» (2012); знак «Заслужений працівник Житомирського державного університету імені Івана Франка» (2014). Переможець номінації «Науковець року — 2012» ЖДУ імені Івана Франка.

Сфера наукових інтересів: соціальна філософія, політична філософія, філософія глобалізму, світоглядні проблеми державотворення, національна ідея та проблема ідентичності, філософія релігії, філософія освіти. Автор 200 наукових праць.

Навчальні предмети, які викладає: соціологія.

Герасимчук Андрій Андрійович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: професор, доктор філософських наук, член-кореспондент Української Академії політичних наук.

Державні та відомчі нагороди: нагороджений найвищою нагородою Польщі для викладачів «Медаллю Комісії Едукації Народовей» (Medal Komisji Edukacji Narodowej, 1985 р.); Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2009 р.), заслужений професор Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Сфера наукових інтересів: філософія і соціологія бізнесу, філософські аспекти екологічних проблем, релігієзнавство. Автор понад 250 наукових праць.

Навчальні предмети, які викладає: філософія, філософія науки.

Поліщук Олена Петрівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: професор, доктор філософських наук.

Початок роботи в університеті: 1989 рік.

Інформація про вищу освіту: в 1989 році закінчила з відзнакою філософський факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (диплом РВ № 823857 від 27 червня 1989 року).

Навчання в аспірантурі: в 1996 році закінчила аспірантуру на кафедрі етики, естетики та культурології Київського університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю 09.00.08 — естетика. З 2006 до 2010 року навчалася в докторантурі на кафедрі суспільних наук Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого за спеціальністю 09.00.08 — естетика.

Тема дисертаційного дослідження: захистила кандидатську дисертацію на тему: «Інтуїція в контексті евристичної функції мистецтва»; захист відбувся 27 лютого 1997 р. у спеціалізованій вченій раді Д.01.01.39 при Київському університеті імені Тараса Шевченка, протокол № 7.

Захистила докторську дисертацію на тему: «Художнє мислення в контексті естетичної теорії»; захист (достроковий) відбувся 9 квітня 2009 р. у спеціалізованій вченій раді Д.26.001.28 при Київському університеті імені Тараса Шевченка, затверджений рішенням президії Вищої атестаційної комісії України від 14 жовтня 2009 р. (протокол № 49-06/4).

Наукові ступені: кандидат філософських наук зі спеціальності 09.00.08 — естетика (диплом КН № 013530). Доктор філософських наук зі спеціальності 09.00.08 — естетика (диплом ДД № 007723).

Вчені звання: доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін (атестат 02ДЦ № 015035, рішення Атестаційної колегії від 19 жовтня 2005 р., протокол № 4/14-Д). Професор кафедри філософії (атестат 12ПР № 007094, рішення Атестаційної колегії від 01 липня 2011 р., протокол № 3/04-П).

Інформація про стажування: 15 квітня — 18 травня 2015 р. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, кафедра дизайну і теорії мистецтва Інституту мистецтв. Свідоцтво: 01-15/03-602. Тема: «Особливості (специфіка) викладання соціогуманітарних дисциплін у вищих навчальних закладах».

Кількість публікацій: понад 110 наукових праць, з них 2 одноосібні монографії, 4 колективні монографії, 2 навчальних посібника, в тому числі 1 із грифом МОН України (у співавторстві). Публікації в міжнародних наукометричних базах — 2 (Сopernicus); Ulrich’s Periodicals Directory — 1; РИНЦ — 1.

Наукові інтереси: естетична антропологія, філософська антропологія, філософія культури, гносеологія, соціальна філософія, етнічна культурологія. Директор Центру естетичної антропології та етнокультурології Житомирського державного університету імені Івана Франка і керівник його структурного підрозділу — Спеціалізованої лабораторії соціокультурного розвитку та інтеграції дітей і молоді з особливими потребами.

Начальні предмети, які викладає: Логіка та риторика. Логіка. Культурологія. Основи кольорознавства. Журналістська етика.

Нагороди: Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (№ 134571, 2009 р.); Нагрудний знак «Слава Житомирського державного університету імені Івана Франка» (рішення вченої ради від 25.02.11 р., протокол № 11); Нагороджена дипломом переможця конкурсу «Науковець року 2011» (затверджено рішенням вченої ради, протокол № 9 від 27 квітня 2012 р.); Нагороджена дипломом переможця конкурсу «Науковець року 2013» (затверджено рішенням вченої ради, протокол № 10 від 25 квітня 2014 р.); Нагрудний знак «Заслужений працівник Житомирського державного університету ім. Івана Франка» (рішення вченої ради від 25.04.14 р., протокол № 10); Нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти» Міністерства освіти і науки України за результатами наукової і міжнародної роботи (№ 94, наказ № 468-к від 19.09.2014); Нагороджена дипломом переможця конкурсу «Науковець року 2014» (затверджено рішенням вченої ради, протокол № 9 від 24 квітня 2015 р.).

Основні друковані праці:

Рудницький Сергій Владиславович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філологічних наук, доктор політичних наук.

Сфера наукових інтересів: мовна та політична ситуація польської громади України, етнонаціональна політика в Україні. Автор 31 наукової праці.

Навчальні предмети, які викладає: політологія, геополітика, публічна політика, спортивна політика, менеджмент виборчої кампанії, політична аналітика, політичний маркетинг, політична система Західної Європи.

Ковтун Наталія Михайлівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, доктор філософських наук.

Сфера наукових інтересів: соціальна філософія, історія філософії, філософія історії, філософія релігії. Автор 20 наукових праць.

Навчальні предмети, які викладає: історія філософії, філософія.

Сухачов Станіслав Якимович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філософських наук.

Державні та відомчі нагороди: знак «Слава ЖДУ» (2011 р.); подяка від Стипендіальної програми «Завтра.UA» Фонду Віктора Пінчука за ефективне керівництво студентською науковою роботою та високий рівень наукової підготовки студентів (2013 р.).

Сфера наукових інтересів: соціальна філософія, політологія, праксеологія релігії. Автор 80 понад наукових праць.

Навчальні предмети, які викладає: політологія.

Стародубець Володимир Олексійович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філософських наук.

Сфера наукових інтересів: проблеми ідеології, філософської антропології, філософії науки. Автор 35 наукових праць.

Навчальні предмети, які викладає: філософія, філософія науки.

Бутковська Наталія Юріївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат соціологічних наук.

Сфера наукових інтересів: етносоціологія, соціологія освіти, соціологія спорту.

Навчальні предмети, які викладає: соціологія, соціологія освіти, соціологія праці, соціологія фізичного виховання.

Слюсар Вадим Миколайович
Слюсар Вадим Миколайович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філософських наук.

Інформація: у 1999 році закінчив філологічний факультет Житомирського державного педагогічного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Українська мова і література та німецька мова і література». Працював на посадах вчителя німецької мови Бистрицької загальноосвітньої школи Бердичівського району (1997-2004 рр.), асистента (2003-2009 рр.), ст. викладача (2009-2010 рр.), доцента (з 2010 р.) кафедри філософії Житомирського державного університету імені Івана Франка.

У 2008 р. захистив кандидатську дисертацію за темою «Феномен свободи в культурній самореалізації особистості» за спеціальністю 09.00.04 — філософська антропологія, філософія культури.

Автор понад 50 наукових праць.

Сфера наукових інтересів: філософська антропологія, філософія культури, соціальна філософія, ісламознавство.

Навчальні предмети, які викладає: політологія, філософія.

Основні друковані праці:

Вітюк Ірина Костянтинівна
Вітюк Ірина Костянтинівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філософських наук.

Сфера наукових інтересів: філософія релігії, філософська антропологія, філософія культури. Автор 12 наукових праць.

Навчальні предмети, які викладає: релігієзнавство, філософія.

Чаплінська Оксана Вікторівна
Чаплінська Оксана Вікторівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філософських наук.

Сфера наукових інтересів: історія філософії, філософія постмодернізму, аксіологія. Автор 26 наукових праць.

Навчальні предмети, які викладає: філософія, аксіологія та праксеологія.

Горохова Людмила Вікторівна
Горохова Людмила Вікторівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філософських наук.

Державні та відомчі нагороди: нагороджена грамотою ЖДУ імені Івана Франка (2012 р.), грамотою Управління освіти Житомирської міської ради (2014 р.).

Сфера наукових інтересів: соціальна філософія, екзистенційно-світоглядна проблематика, проблема буття сучасної людини. Автор понад 28 наукових праць.

Навчальні предмети, які викладає: філософія, соціологія, риторика.

Соколовський Олег Леонідович
Соколовський Олег Леонідович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філософських наук.

Сфера наукових інтересів: антитринітарна філософія, антитринітароно-християнський культурно-цивілізаційний простір, протестантизм. Автор понад 30 наукових праць.

Навчальні предмети, які викладає: філософія, релігієзнавство.

Гордійчук Ольга Олегівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філософських наук.

Сфера наукових інтересів: історія української філософії, політична філософія, соціологія молоді, проблеми формування політичної свідомості та політичної культури української молоді, взаємодія влади та громади. Автор 14 наукових праць.

Навчальні предмети, які викладає: політологія, філософія.

Канівець Борис Андрійович
Канівець Борис Андрійович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач, кандидат філософських наук.

Сфера наукових інтересів: історія філософії, філософія історії, проблема часу у філософії. Автор понад 12 наукових праць.

Навчальні предмети, які викладає: філософія, соціологія, політологія.

Заглада Віктор Миколайович
Заглада Віктор Миколайович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач, кандидат філософських наук.

Сфера наукових інтересів: філософія і методологія науки, епістемологія, аксіологія науки. Автор 16 наукових праць.

Навчальні предмети, які викладає: філософія, соціологія.

Краснобока Тетяна Вікторівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач, кандидат філософських наук.

Початок роботи в університеті: 2008 рік.

Інформація про вищу освіту: в 2008 році закінчила з відзнакою Житомирський державний університет імені Івана Франка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача фізики (диплом ТМ № 35234973 від 30.06.2008 року).

Навчання в аспірантурі: в 2012 році закінчила аспірантуру на кафедрі філософії Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю 09.00.04 — філософська антропологія, філософія культури.

Тема дисертаційного дослідження: захистила кандидатську дисертацію «Страх старості як чинник буття сучасної людини» і отримала диплом кандидата філософських наук (диплом ДК № 012300 виданий МОН МС України на підставі рішення Атестаційної колегії від 28 березня 2013 року) зі спеціальності 09.00.04 — філософська антропологія, філософія культури.

Інформація про стажування: вебінар «Мультимедійні засоби навчання» в період з 17.10.2014 р. по 17.11.2014 р. у Рівненському державному гуманітарному університеті. Програма стажування виконана в обсязі 72 години.

Кількість публікацій: більше 30 наукових праць.

Наукові інтереси: філософська антропологія, філософія культури, вікова психологія, «філософія життя», екзистенціалізм.

Досягнення: стипендіат академічної стипендії ім. М. С. Грушевського для студентів та аспірантів вищих навчальних закладів (2011-2012 рр.); відзначена Грамотою університету (наказ 416-к від 10.10.2011 р.); відзначена Грамотою управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації (наказ 97-к від 22.05.2012 р.); Переможець конкурсу «Мистецтво жити разом» (Міжнародна культурна та ідейна платформа «Діалог Євразії», 2012 р.); уповноважений представник Стипендіальної програми «Завтра.ua» Фонду В. Пінчука у Житомирському державному університеті імені Івана Франка.

Основні друковані праці:

Маловицька Людмила Флавіївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач.

Початок роботи в університеті: 2003 рік.

Інформація про вищу освіту: у 1985 році закінчила Київський державний інститут театрального мистецтва імені І. К. Карпенка-Карого і отримала вищу освіту за спеціальністю «Театрознавство (історія і теорія театру, театральна критика)» та здобула кваліфікацію театрознавця (диплом МВ-1 № 028223 від 27.06.1985 року).

Навчання в аспірантурі: у 1997 році закінчила аспірантуру (стаціонар) на кафедрі філософії Київського державного технічного університету будівництва і архітектури за спеціальністю: 09.00.04 — філософія культури (довідка № 21-350 від 17.11.1997 року).

Тема дисертаційного дослідження: «Театральна маска в сучасному мистецтві: філософсько-естетичний вимір» на стадії завершення.

Інформація про стажування: з 05.03.2008 по 04.04.2008 року — у Державному агроекологічному університеті (свідоцтво про підвищення кваліфікації № 129 від 04.04.2008 року); з 18.03.2013 по 18.04.2013 року — у Житомирському інституті культури і мистецтв Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (наказ по ЖІКМ Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв № 9к від 18.03.2013 року). Тема стажування «Морфологія мистецтва: естетико-культурологічний аналіз» (посвідчення № 2 від 18.03.2013 року).

Кількість публікацій: 33 наукові публікації.

Наукові інтереси: естетико-культурологічне дослідження морфології сучасної культури; проблеми професійної етики; морально-етичні проблеми сучасної біоетики, музична психологія, психологія творчості, психологія мистецтва.

Начальні предмети, які викладає: Етика та естетика, Етика, Естетика, Культурологія, Мистецтвознавство.

Досягнення: Нагороджена грамотою управління культури і туризму Житомирської облдержадміністрації за активну участь у реалізації соціокультурного проекту «Країна дитинства», червень 2011 року, м. Житомир; Почесною грамотою Житомирського державного університету імені Івана Франка за сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих педагогічних кадрів та з нагоди 95-річчя від Дня заснування університету, 17 жовтня 2014 року; Сертифікатом учасника Міжнародної науково-практичної конференції «Релігія, релігійність, філософія та гуманітарні знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти» 21-23 грудня 2010 року, Луганськ-Рубіжне, 2010 — на базі Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (місто Рубіжне); Сертифікатом учасника Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти» 17-19 травня 2011 року, Рубіжне, 2011- на базі Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (місто Рубіжне); Сертифікатом учасника Міжнародної науково-практичної конференції «Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти» 25-27 грудня 2012 року, Рубіжне, 2012 — на базі Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (місто Рубіжне); Сертифікатом учасника Міжнародної науково-практичної конференції «Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти» 26-27 грудня 2013 року, Рубіжне, 2013 — на базі Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (місто Рубіжне); Сертифікатом учасника Міжнародної науково-практичної конференції «Лабіринти реальності» 20-21 жовтня 2014 року, Рубіжне, 2014 — на базі Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (місто Рубіжне); Сертифікатом учасника ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Людина віртуальна: нові горизонти» 17-18 березня 2015 року, Рубіжне, 2015 — на базі Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (місто Рубіжне); Подякою ННІ педагогіки за організацію та проведення інтелект-кемпу «Україна і слов’янський світ», 22 травня 2015 року.

Основні друковані праці: