Історичний факультет

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Склад кафедри філософії та політології
Ковтун Наталія Михайлівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: завідувач кафедри, доктор філософських наук, доцент, професор кафедри філософії та політології.

Початок роботи в університеті: 2004 рік.

Інформація про вищу освіту: в 1999 році закінчила з відзнакою історичний факультет Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. Отримала диплом за спеціальністю «Історія». Кваліфікація: історик, викладач історії (диплом ВА № 11894790 від 30 червня 1999 року).

Навчання в аспірантурі: в 2007 році закінчила аспірантуру на кафедрі філософії Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю 09.00.05 — історія філософії. З 2012 до 2015 року навчалася в докторантурі на кафедрі філософії Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю 09.00.03 — соціальна філософія та філософія історії.

Тема дисертаційного дослідження: захистила кандидатську дисертацію на тему: «Архетип культурного героя в українській духовній традиції: історико-філософський контекст»; захист відбувся 18 лютого 2008 р. у спеціалізованій вченій раді Д.26.011.27 при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Захистила докторську дисертацію на тему: «Воля як основа соціальної активності: соціально-філософський аналіз»; захист відбувся 27 квітня 2016 р. у спеціалізованій вченій раді Д.26.053.16 при Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова, затверджений рішенням Атестаційної колегії МОН України від 01 липня 2016 р. (Диплом ДД № 005754).

Наукові ступені: кандидат філософських наук зі спеціальності 09.00.05 — історія філософії (диплом КН № 047366). Доктор філософських наук зі спеціальності 09.00.03 — соціальна філософія та філософія історії (диплом ДД № 005754).

Вчені звання: доцент кафедри філософії (атестат 12ДЦ № 030984, рішення Атестаційної колегії від 29 березня 2012 р., протокол № 3/02-Д).

Член редколегії наукових журналів: Вісник Житомирського державного університету. Філософські науки.

Інформація про стажування: 29 квітня — 13 травня 2019 р., Польсько-український центр гуманітарних студій Зеленогурського університету (Польща); Тема: «Трансформація освіти і науки в ситуації постіндустріалізму». Sertificate, Institut filozofii, Uniwersytet Zielonogorrski, Polsko-Ukrainskie Centrum Studiow Humanistyczny (Zielona Gora, May, 13, 2019).

Кількість публікацій: 108 наукових праць, з них 2 одноосібні монографії (33,2 д. арк.), 1 монографія у співавторстві, 6 навчальних посібників. Публікації в міжнародних наукометричних базах: 9 — Index Сореrnicus, 4 — Ulrich’s Periodicals Directory.

Наукові інтереси: соціальна філософія та філософія історії, соціальна урбаністика, філософія науки, епістемологія та методологія наукового пізнання філософська антропологія, філософія релігії, історія реклами та РR.

Секретар спеціалізованої вченої ради К.14.053.02 за спеціальностями 09.00.03 — соціальна філософія та філософія історії, 09.00.11 — релігієзнавство у Житомирському державному університеті імені Івана Франка з лютого 2010 до грудня 2014 р. Член спеціалізованої вченої ради з захисту кандидатських дисертацій К.14.053.02 за спеціальностями 09.00.03 — соціальна філософія та філософія історії, 09.00.11 — релігієзнавство з грудня 2014 р. й дотепер.

Начальні предмети, які викладає: Філософія. Історія філософії. Філософія історії. Філософія науки. Епістемологія та методологія наукового пізнання.

Нагороди: Медаль «Григорій Сковорода» Національної академії педагогічних наук України № 545 (Наказ № 30 від 17 жовтня 2019 р.).

Основні друковані праці:

Козловець Микола Адамович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: професор, доктор філософських наук.

Початок роботи в університеті: 1981 рік.

Інформація про вищу освіту: в 1981 році закінчив філософський факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (диплом з відзнакою ИВ № 200312 від 19 червня 1981 року).

Навчання в аспірантурі: в 1987 році закінчив аспірантуру при Київському педагогічному інституті ім. М. Горького (нині Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова). З 2007 до 2010 року навчався в докторантурі на кафедрі філософії суспільних наук філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю 09.00.03 — соціальна філософія та філософія історії.

Тема дисертаційного дослідження: захистив кандидатську дисертацію на тему: «Формування відносин колективізму в умовах бригадних форм оргаізації і стимулювання праці»; захист відбувся 15 січня 1990 р. у спеціалізованій вченій раді К 068.18.13 при Київському державному університеті ім. Т. Г. Шевченка, протокол № 3.

Захиститив докторську дисертацію на тему: «Феномен національної ідентичності у контексті глобалізації: соціально-філософський аналіз»; захист відбувся 25 жовтня 2010 р. у спеціалізованій вченій раді Д.26.001.17 у Київському національному університеті іімені Тараса Шевченка, затверджений рішенням президії Вищої атестаційної комісії України від 22 грудня 2010 р. (протокол № 18-06/8).

Наукові ступені: кандидат філософських наук (диплом ФС № 010505). Доктор філософських наук зі спеціальності 09.00.03 — соціальна філософія та філософія історії (диплом ДД № 008875).

Вчені звання: доцент кафедри філософських та економічних дисциплін (атестат ДЦ АР № 002968, рішення вченої Ради Житомирського державного педагогічного інституту від 22 квітня 1996 р., протокол № 9). Професор кафедри філософії (атестат 12ПР № 007951, рішення Атестаційної колегії від 26 вересня 2012 р., протокол № 5/01-П).

Голова спеціалізованої вченої ради К 14.053.02 у Житомирському державному університеті імені Івана Франка.

Член редколегії наукових журналів: Вісник Житомирського державного університету. Філософські науки; Українська полоністика (заступник головного редактора); Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії; Вісник Київського інституту бізнесу і технологій; Вестник Бурятского государственного университета. Серия «Философия» (м. Улан-Уде, Росія); Науковий журнал «Евразийство и мир» (м. Улан-Уде, Росія).

Інформація про підвищення кваліфікації/стажування: 2 грудня — 31 грудня 2013 р. Житомирський національний агроекологічний університет, кафедра суспільних наук Свідоцтво: 12СПК 879537; 16 травня — 19 червня 2017 р., Рівненський державний гуманітарний університет, кафедра філософії. Тема: «Особливості викладання філософських дисциплін у вищих навчальних закладах»; Сертифікат ПК 25736989/000137-17.

Кількість публікацій: 284 науковихпраць, з них 1 одноосібна монографія (35,5 д. арк.), 5 колективних монографії, 6 навчальних посібники, в тому числі 1 із грифом МОН України (у співавторстві). Публікації в міжнароднихнаукометричних базах — 3 (Сopernicus); Ulrich’s Periodicals Directory — 1; РИНЦ — 1.

Наукові інтереси: соціальна філософія, політична філософія, філософія глобалізму, світоглядні проблеми націє- і державотворення, національна ідентичність, філософія освіти, філософія релігії, історіософія, соціальна структура суспільства.

Начальні предмети, які викладає: філософія, соціологія, політологія, глобалізований світ і стратегія розвитку України у ХХІ столітті.

Нагороди: нагороджений нагрудним знаком «Відмінник освіти України» Міністерства освіти і науки України; № 70934; наказ № 10-25-к від 13.10.2004 р.; Нагороджений нагрудним знаком «Слава Житомирського державного університету іменіІвана Франка» (рішення вченої ради від 24.09.10 р., протокол № 2); Нагороджений знаком Міністерства освіти і науки України «За наукові досягнення», посвідчення № 1346, наказ № 228к від 18.05.2011 р; Присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти України» (ПЗ № 0077439; указ Президента України від 5 жовтня 2012 р., № 582/2012); Нагороджений дипломом переможця конкурсу «Науковець року 2012» (затверджено рішенням вченої ради, протокол № 9 від 26 квітня 2013 р.); Нагороджений нагрудним знаком «Заслужений працівник Житомирського державного університету ім. Івана Франка» (рішення вченої ради від 25.04.14 р., протокол № 10); Нагороджений дипломом переможця конкурсу «Науковець року 2015» (затверджено рішенням вченої ради, протокол № 9 від 22 квітня 2016 р.).

Основні друковані праці:

Саух Петро Юрійович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: професор, доктор філософських наук, академік АН ВШУ, Віце-президент Української Академії Акмеології, секретар-академік відділення вищої освіти НАПН України.

Державні та відомчі нагороди: нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, іменним годинником Президента України, Почесними грамотами Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, знаком «Антон Макаренко» та «За наукові досягнення» МОН України, медаллю ім. К. Д. Ушинського та медаллю Григорій Сковорода НАПН України, низкою орденів та медалей церковних і громадських організацій.

Сфера наукових інтересів: філософія релігії, філософська антропологія, соціальна філософія, філософія освіти. Автор понад 400 наукових праць.

Навчальні предмети, які викладає: актуальні проблеми сучасної філософії.

Рафальський Ігор Олексійович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: професор кафедри філософії та політології (сумісник), доктор політичних наук, доцент.

Інформація про вищу освіту: у 1986 році закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка і здобув кваліфікацію: «Історик, викладач історії та суспільствознавства».

Навчання в аспірантурі: в 1993 році захисти дисертаційне дослідження на тему «Політична боротьба в Радах робітничих і солдатських депутатів України в 1917 р.» й отримав науковий ступінь кандидата історичних наук.

Тема дисертаційного дослідження: у 2017 році захистив докторську дисертацію на тему: «Національно-державне самовизначення України: внутрішні чинники та зовнішні впливи»; за спеціальністю 23.00.05 — Етнополітологія та етнодержавство.

Кількість публікацій: автор понад 60 наукових праць.

Наукові інтереси: етнополітологія та етнодержавство, національно-державне самовизначення, неформальні громадські об’єднання.

Начальні предмети, які викладає: Політичні доктрини сучасності, Історія політичної думки в Україні, Політологія, Загальна теорія політики, Сучасні політичні системи.

Основні друковані праці:

Рудницький Сергій Владиславович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент кафедри філософії та політології, доктор політичних наук, доцент.

Початок роботи в університеті: 1987 рік.

Інформація про вищу освіту: у 1986 році з відзнакою закінчив Житомирський державний університет ім. І. Франка й отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Російська мова і література», здобув кваліфікацію «вчителя російської мови та літератури і звання вчителя середньої школи» (диплом ИВ-І № 207925 від 01.07.1986); у 1993 році закінчив Житомирський державний університет ім. І. Франка й отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Українська мова і література», здобув кваліфікацію «вчителя української мови та літератури середньої школи» (диплом КЛ-І № 900634 від 30.06.1993).

Теми дисертаційних досліджень: у 2014 році захистив докторську дисертацію на тему «Суспільні інтереси польської національної меншини у політико-культурному просторі незалежної України»; захист відбувся 02 жовтня 2014 року у спеціалізованій вченій раді Д 26.053.12 Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова; захистив кандидатську дисертацію на тему: «Граматика говірки польського села Корчунок біля Житомира на тлі південних переферійних говірок»; захист відбувся у 2005 році у спеціалізованій вченій раді Інституту української мови НАН України.

Наукові ступені: доктор політичних наук зі спеціальності 23.00.03 — політична культура та ідеологія, кандидат філологічних наук зі спеціальності 10.02.03 — слов’янські мови.

Вчене звання: доцент кафедри філософії з 2010 року (атестат доцента кафедри філософії 12ДЦ № 023953 від 09.11.2010).

Член редколегії наукового видання: «Studia Politologica Ucraino-Polona».

Інформація про підвищення стажування: в період з 30.10.2019 року по 04.12.2019 року пройшов стажування на кафедрі політології та державного управління Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (м. Луцьк). Посвідчення про підвищення кваліфікації (стажування) № 285/19 від 04.12.2019 року. Тема стажування: «Актуальні проблеми сучасної політичної науки».

Наукові інтереси та досягнення: національні меншини України, поляки України; політична репрезентація національних меншин в Україні, політична репрезентація поляків в Україні; політика материнських держав що до власних діаспор, полонійна політика; політичний дискурс соціальних мереж, «польські» дописи українських користувачів соціальних мереж; історична політика Польщі щодо України і vice versa, роль президентів Польщі та України у формуванні історичної політики, роль парламентів у формування історичної політики Польщі щодо України і vice versa.

Кількість публікацій: автор понад 80 наукових та науково-методичних публікацій.

Членство в спеціалізованих вчених радах: член спеціалізованої вченої ради Д 11.051.13 у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса за спеціальністю 23.00.02 — політичні інститути та процеси (Наказ МОН України Наказ МОН № 387 від 04.03.2020).

Навчальні дисципліни, які викладає: політологія, загальна теорія політики, історія зарубіжних політичних вчень, транзитивні процеси, геополітика, сучасна політична система Польщі.

Нагороди: Подяка Генерального Консула Республіки Польща у Луцьку (2007), Почесні грамоти Голови Житомирської обласної державної адміністрації (2007, 2015).

Соколовський Олег Леонідович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент кафедри філософії та політології, доктор філософських наук.

Інформація про вищу освіту: у 2005 році закінчив історичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка і здобув кваліфікацію: «Магістр історії. Історик. Викладач історії».

Навчання в аспірантурі: в 2011 році закінчив навчання в аспірантурі на кафедрі філософії Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю 09.00.11 — релігієзнавство. З 2017 до 2019 року навчався в докторантурі на кафедрі філософії Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю 031 — релігієзнавство.

Тема дисертаційного дослідження: захистив кандидатську дисертацію на тему: «Антитринітаризм і социніанство в Україні? еволюція віровчення»; захист відбувся 06 жовтня 2011 року у спеціалізованій вченій раді К 14.053.02 при Житомирському державному університеті імені Івана Франка. Захистив докторську дисертацію на тему «Ґенеза христологічної доктрини у християнській теології»; захист відбувся 29 травня 2019 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.053.21 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова.

Інформація про стажування: в період з 1.04.2015 року по 30.04.2015 року пройшов стажування на кафедрі філософії Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне). Тема стажування: «Особливості викладання філософських дисциплін у вищих навчальних закладах».

Кількість публікацій: понад 95 наукових праць, з них одноосібна монографії та публікації в міжнародних наукометричних базах.

Член спеціалізованої наукової ради: член спеціалізованої вченої ради з захисту кандидатських дисертацій К. 14.053.02 за спеціальностями 09.00.03 — соціальна філософія та філософія історії та 09.00.11 — релігієзнавство при Житомирському державному університеті імені Івана Франка.

Наукові інтереси: релігієзнавство, дисциплінарне релігієзнавство (Соціологія релігії, Філософія релігії, Психологія релігії), історія релігій, антритринітаризм, релігійна антропологія, феноменологія релігії, теологія, тріадологія, христологія, сотеріологія.

Навчальні предмети, які викладає: релігієзнавство, актуальні проблеми релігієзнавства, організація діяльності закладів релігійної сфери, сучасна релігійна ситуація в Україні, релігійна антропологія, християнська філософія і теологія.

Основні друковані праці:

Горохова Людмила Вікторівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент кафедри філософії та політології, кандидат філософських наук, доцент.

Біографія: народилася 12 липня 1980 року в родині робітників в с. Норинськ, Овруцького району, Житомирської області. У 1995 році з відзнакою закінчила 9 класів Норинської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів і вступила до Коростишівського педагогічного училища імені Івана Франка. У 1999 році отримала диплом за спеціальністю вчитель початкових класів та педагог-організатор. З 1999 року по 2001 рік працювала вчителем початкових класів Білківської загальноосвітньої школи І–ІІ ступенів Овруцького району Житомирської області. У 2001–2005 роках працювала секретарем відділення Правознавства Житомирського комерційного технікуму.

Початок роботи в університеті: 2006 рік.

Інформація про вищу освіту: у 2005 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література. Соціальна педагогіка». І здобула кваліфікацію: «вчитель української мови і літератури, зарубіжної літератури, соціальний педагог для середніх освітніх закладів» (диплом ТМ № 28035421 від 30.06.2005 року).

Навчання в аспірантурі: в 2011 році завершила навчання в аспірантурі на кафедрі філософії Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю 09.00.03 — соціальна філософія та філософія історії. У 2012 році в спеціалізованій вченій раді К 14.053.02 у Житомирському державному університеті імені Івана Франка захистила дисертаційне дослідження і отримала диплом кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 — соціальна філософія та філософія історії (ДК № 008218) виданий МОНМС України на підставі рішення Атестаційної колегії від 26 вересня 2012 року.

Тема дисертаційного дослідження: «Страх як екзистенціал буття сучасної людини : соціально-філософський аналіз».

Інформація про стажування: згідно з Наказом ЖДУ імені Івана Франка від 31.03.2015 року № 149 в період з 01.04.2015 року по 30.04.2015 року пройшла стажування на кафедрі філософії Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне). Посвідчення про підвищення кваліфікації (стажування) № 43 від 30.04.2015 року. Тема стажування: «Особливості викладання філософських дисциплін у вищих навчальних закладах».

Наукові інтереси та досягнення: соціальна філософія, екзистенційно-світоглядна проблематика, проблема буття сучасної людини, проблеми децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування в Україні.

Кількість публікацій: автор понад 55 наукових праць. Взято участь у понад 45 конференціях різних рівнів.

Навчальні дисципліни, які викладає: вступ до політології, гомілетика, риторика, соціальна політика, соціологія.

Нагороди: нагороджена грамотою ЖДУ імені Івана Франка (2012 р.), грамотою Управління освіти Житомирської міської ради (2014 р.), Подякою Житомирської обласної державної адміністрації (2016 р.), Подякою ЖДУ імені Івана Франка (2018 р.), Почесною грамотою Комітету Житомирської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України (2019 р.), Подякою КЗПО Обласний центр дитячої та юнацької творчості Житомирської обласної ради (2019 р.), Подякою та Почесною грамотою Національного центру «Мала академія наук України» Національної академії України Міністерства освіти і науки України (2019 р.).

Основні друковані праці:

Заглада Віктор Миколайович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент кафедри філософії та політології, кандидат філософських наук.

Початок роботи в університеті: 2000 рік.

Інформація про вищу освіту: 1995–2000 рр. навчався за спеціальністю «Фізика і математика» на фізико-математичному факультеті Житомирського державного педагогічного університету імені Івана Франка і здобув кваліфікацію вчителя фізики і математики, астрономії і безпеки життєдіяльності. 2000-2001 рр. продовжив навчання у Житомирському державному педагогічному університеті імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика» і отримав кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача фізики.

Навчання в аспірантурі: 2004–2008 рр. навчався в аспірантурі на кафедрі філософії Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Тема дисертаційного дослідження: захистив кандидатську дисертацію на тему: «Взаємозв’язок ціннісного і когнітивного в сучасному науковому пізнанні»; захист відбувся у спеціалізованій вченій раді Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Інформація про стажування: 15 жовтня — 15 грудня 2020 р. Рівненський державний гуманітарний університет, кафедра політичних наук, кафедра філософії. Тема: «Особливості та специфіка викладання дисциплін гуманітарного блоку у ЗВО ІІІ-IV рівнів акредитації».

Кількість публікацій: понад 25 наукових праць.

Наукові інтереси: філософія і методологія науки, епістемологія, аксіологія науки, політологія, демократичні процеси.

Навчальні предмети, які викладає: філософія, філософія науки, логіка, історія та теорія демократії.

Нагороди: грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (2009 р.), Подяка Житомирської обласної ради (2018 р.), Подяка Міністерства освіти і науки України (2020 р.).

Основні друковані праці: