Історичний факультет

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Склад кафедри філософії та політології
Чаплінська Оксана Вікторівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: завідувач кафедри, кандидат філософських наук.

Початок роботи в університеті: 2003 рік. З грудня 2007 р. і до серпня 2018 р. виконувала обов’язки заступника декана з навчальної роботи історичного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Інформація про вищу освіту: 1997 р. — 2002 р. навчалася за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література. Етнологія» на філологічному факультеті Житомирського державного університету імені Івана Франка і здобула кваліфікацію вчителя української мови та літератури, зарубіжної літератури та українознавства (диплом ТМ № 21146823 від 30.06.2002 р.). 2002 р. — 2003 р. продовжила навчання у Житомирському державному університеті імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література» і отримала кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача української мови і літератури (диплом з відзнакою ТМ № 23441745 від 30.06.2003 р.).

Навчання в аспірантурі: 2003 р. — 2006 р. навчалася в аспірантурі на кафедрі філософії Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Тема дисертаційного дослідження: захистила кандидатську дисертацію на тему: «Філософія українського неоромантизму: параметри розуміння людини»; захист відбувся 18 червня 2007 року у спеціалізованій вченій раді Д 26.001.27 при Київському університеті імені Тараса Шевченка.

Наукові ступені: кандидат філософських наук зі спеціальності 09.00.05 — історія філософії (диплом ДК № 043103 від 08.11.2007 р).

Інформація про підвищення стажування: 25 лютого — 23 березня 2016 р. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, кафедра філософії і соціології. Тема: «Особливості (специфіка) викладання філософських дисциплін у вищих навчальних закладах». Довідка про стажування № 01-15/03-495 від 29.03.2016 р.

Кількість публікацій: понад 40 наукових праць.

Сфера наукових інтересів: історія філософії, філософія постмодернізму, філософська антропологія, філософія тілесності, animal philosophy.

Член спеціалізованої наукової ради: член спеціалізованої вченої ради з захисту кандидатських дисертацій К. 14.053.02 за спеціальностями 09.00.03 — соціальна філософія та філософія історії та 09.00.11 — релігієзнавство при Житомирському державному університеті імені Івана Франка (Наказ МОН України № 374 від 13.03.2017).

Начальні предмети, які викладає: філософія, філософія мови і літератури, філософія політики, філософія науки, етика та естетика, політична культура, релігійний туризм і паломництво.

Нагороди: грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (2011 р., 2019 р.), подяка Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації (2016 р.).

Основні друковані праці:

Козловець Микола Адамович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: професор, доктор філософських наук.

Початок роботи в університеті: 1981 рік.

Інформація про вищу освіту: в 1981 році закінчив філософський факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (диплом з відзнакою ИВ № 200312 від 19 червня 1981 року).

Навчання в аспірантурі: в 1987 році закінчив аспірантуру при Київському педагогічному інституті ім. М. Горького (нині Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова). З 2007 до 2010 року навчався в докторантурі на кафедрі філософії суспільних наук філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю 09.00.03 — соціальна філософія та філософія історії.

Тема дисертаційного дослідження: захистив кандидатську дисертацію на тему: «Формування відносин колективізму в умовах бригадних форм оргаізації і стимулювання праці»; захист відбувся 15 січня 1990 р. у спеціалізованій вченій раді К 068.18.13 при Київському державному університеті ім. Т. Г. Шевченка, протокол № 3.

Захиститив докторську дисертацію на тему: «Феномен національної ідентичності у контексті глобалізації: соціально-філософський аналіз»; захист відбувся 25 жовтня 2010 р. у спеціалізованій вченій раді Д.26.001.17 у Київському національному університеті іімені Тараса Шевченка, затверджений рішенням президії Вищої атестаційної комісії України від 22 грудня 2010 р. (протокол № 18-06/8).

Наукові ступені: кандидат філософських наук (диплом ФС № 010505). Доктор філософських наук зі спеціальності 09.00.03 — соціальна філософія та філософія історії (диплом ДД № 008875).

Вчені звання: доцент кафедри філософських та економічних дисциплін (атестат ДЦ АР № 002968, рішення вченої Ради Житомирського державного педагогічного інституту від 22 квітня 1996 р., протокол № 9). Професор кафедри філософії (атестат 12ПР № 007951, рішення Атестаційної колегії від 26 вересня 2012 р., протокол № 5/01-П).

Голова спеціалізованої вченої ради К 14.053.02 у Житомирському державному університеті імені Івана Франка.

Член редколегії наукових журналів: Вісник Житомирського державного університету. Філософські науки; Українська полоністика (заступник головного редактора); Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії; Вісник Київського інституту бізнесу і технологій; Вестник Бурятского государственного университета. Серия «Философия» (м. Улан-Уде, Росія); Науковий журнал «Евразийство и мир» (м. Улан-Уде, Росія).

Інформація про підвищення кваліфікації/стажування: 2 грудня — 31 грудня 2013 р. Житомирський національний агроекологічний університет, кафедра суспільних наук Свідоцтво: 12СПК 879537; 16 травня — 19 червня 2017 р., Рівненський державний гуманітарний університет, кафедра філософії. Тема: «Особливості викладання філософських дисциплін у вищих навчальних закладах»; Сертифікат ПК 25736989/000137-17.

Кількість публікацій: 284 науковихпраць, з них 1 одноосібна монографія (35,5 д. арк.), 5 колективних монографії, 6 навчальних посібники, в тому числі 1 із грифом МОН України (у співавторстві). Публікації в міжнароднихнаукометричних базах — 3 (Сopernicus); Ulrich’s Periodicals Directory — 1; РИНЦ — 1.

Наукові інтереси: соціальна філософія, політична філософія, філософія глобалізму, світоглядні проблеми націє- і державотворення, національна ідентичність, філософія освіти, філософія релігії, історіософія, соціальна структура суспільства.

Начальні предмети, які викладає: філософія, соціологія, політологія, глобалізований світ і стратегія розвитку України у ХХІ столітті.

Нагороди: нагороджений нагрудним знаком «Відмінник освіти України» Міністерства освіти і науки України; № 70934; наказ № 10-25-к від 13.10.2004 р.; Нагороджений нагрудним знаком «Слава Житомирського державного університету іменіІвана Франка» (рішення вченої ради від 24.09.10 р., протокол № 2); Нагороджений знаком Міністерства освіти і науки України «За наукові досягнення», посвідчення № 1346, наказ № 228к від 18.05.2011 р; Присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти України» (ПЗ № 0077439; указ Президента України від 5 жовтня 2012 р., № 582/2012); Нагороджений дипломом переможця конкурсу «Науковець року 2012» (затверджено рішенням вченої ради, протокол № 9 від 26 квітня 2013 р.); Нагороджений нагрудним знаком «Заслужений працівник Житомирського державного університету ім. Івана Франка» (рішення вченої ради від 25.04.14 р., протокол № 10); Нагороджений дипломом переможця конкурсу «Науковець року 2015» (затверджено рішенням вченої ради, протокол № 9 від 22 квітня 2016 р.).

Основні друковані праці:

Саух Петро Юрійович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: професор, доктор філософських наук, академік АН ВШУ, Віце-президент Української Академії Акмеології, секретар-академік відділення вищої освіти НАПН України.

Державні та відомчі нагороди: нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, іменним годинником Президента України, Почесними грамотами Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, знаком «Антон Макаренко» та «За наукові досягнення» МОН України, медаллю ім. К. Д. Ушинського та медаллю Григорій Сковорода НАПН України, низкою орденів та медалей церковних і громадських організацій.

Сфера наукових інтересів: філософія релігії, філософська антропологія, соціальна філософія, філософія освіти. Автор понад 400 наукових праць.

Навчальні предмети, які викладає: актуальні проблеми сучасної філософії.

Герасимчук Андрій Андрійович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: професор, доктор філософських наук, член-кореспондент Української Академії політичних наук.

Державні та відомчі нагороди: Нагороджений найвищою нагородою Польщі для викладачів «Медаллю Комісії Едукації Народовей» (Medal Komisji Edukacji Narodowej, 1985 р.); Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2009 р.), заслужений професор Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Сфера наукових інтересів: філософія і соціологія бізнесу, філософські аспекти екологічних проблем, релігієзнавство. Автор 260 наукових праць.

Навчальні предмети, які викладає: філософія науки, історія та філософія науки.

Поліщук Олена Петрівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: професор, доктор філософських наук.

Початок роботи в університеті: 1989 рік.

Інформація про вищу освіту: в 1989 році закінчила з відзнакою філософський факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (диплом РВ № 823857 від 27 червня 1989 року).

Навчання в аспірантурі: в 1996 році закінчила аспірантуру на кафедрі етики, естетики та культурології Київського університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю 09.00.08 — естетика. З 2006 до 2010 року навчалася в докторантурі на кафедрі суспільних наук Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого за спеціальністю 09.00.08 — естетика.

Тема дисертаційного дослідження: захистила кандидатську дисертацію на тему: «Інтуїція в контексті евристичної функції мистецтва»; захист відбувся 27 лютого 1997 р. у спеціалізованій вченій раді Д.01.01.39 при Київському університеті імені Тараса Шевченка, протокол № 7.

Захистила докторську дисертацію на тему: «Художнє мислення в контексті естетичної теорії»; захист (достроковий) відбувся 9 квітня 2009 р. у спеціалізованій вченій раді Д.26.001.28 при Київському університеті імені Тараса Шевченка, затверджений рішенням президії Вищої атестаційної комісії України від 14 жовтня 2009 р. (протокол № 49-06/4).

Наукові ступені: кандидат філософських наук зі спеціальності 09.00.08 — естетика (диплом КН № 013530). Доктор філософських наук зі спеціальності 09.00.08 — естетика (диплом ДД № 007723).

Вчені звання: доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін (атестат 02ДЦ № 015035, рішення Атестаційної колегії від 19 жовтня 2005 р., протокол № 4/14-Д). Професор кафедри філософії (атестат 12ПР № 007094, рішення Атестаційної колегії від 01 липня 2011 р., протокол № 3/04-П).

Інформація про підвищення кваліфікації/стажування: 15 квітня — 18 травня 2015 р. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, кафедра дизайну і теорії мистецтва Інституту мистецтв. Свідоцтво: 01-15/03-602. Тема: «Особливості (специфіка) викладання соціогуманітарних дисциплін у вищих навчальних закладах»; магістратура Луганського національного університету імені Т. Шевченка (диплом з відзнакою М18 № 039168 від 2018 р.) професійна кваліфікація: «магістр дизайну, дизайнер (художник-конструктор), викладач закладів вищої освіти». Наукове стажування з 21 по 28 листопада 2017 р. при Польсько-українському центрі гуманістичних студій при Зеленогурському університеті (Республіка Польща).

Кількість публікацій: понад 120 наукових праць, з них 2 одноосібні монографії, 6 колективних монографій (5 — зарубіжні колективні монографії), 2 навчальних посібники, в тому числі 1 із грифом МОН України (у співавторстві). Публікації в міжнародних наукометричних базах: Сopernicus — 6; Erich+ — 1; Ulrich’s Periodicals Directory — 1; РИНЦ — 1.

Наукові інтереси: естетична антропологія, філософська антропологія, філософія культури, гносеологія, соціальна філософія, етнічна культурологія. Директор Центру естетичної антропології та етнокультурології Житомирського державного університету імені Івана Франка і керівник його структурного підрозділу — Спеціалізованої лабораторії соціокультурного розвитку та інтеграції дітей і молоді з особливими потребами.

Член спеціалізованих наукових рад: Член спеціалізованої вченої ради Д 26.161.01 при Інституті філософії імені Г. С. Сковороди НАН України (Наказ МОН України № 1222 від 07.10.2016); К 14.053.02 — релігієзнавство; соціальна філософія, філософія історії (ЖДУ імені Івана Франка).

Член редакційних колегій наукових видань: виконання обов’язків редактора зарубіжного журналу: «Literatura i kultura popularna» з україномовних і російськомовних видань — ISSN 0239-6661 (AUWr); ISSN 0867-74411 (LiKr), виконання обов’язків члена редколегії зарубіжного журналу «Filologii Polskiej»; виконання обов’язків члена редколегії фахових видань (за переліком ДАК України) та фахових видань (список Copernicus) України «Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка» (Науковий журнал з психолого-педагогічних, філологічних та філософських дисциплін; ISSN: 2076-6173; виконання обов’язків члена редколегії вітчизняного журналу (список Copernicus) — «Вісник Маріупольського університету» Серія: Філософія, культурологія, соціологія. ISSN 2226 — 2849 (Print), ISSN 2518-1343 (online).

Начальні предмети, які викладає: Культурологія. Етика та естетика. Копірайтинг та дизайн в рекламі та PR. Основи зображальної естетики та кольоразнавство в ЗМІ. Теорія аргументації. Актуальний дискурс методології соціальних комунікацій.

Нагороди: Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (№ 134571, 2009 р.); Нагрудний знак «Слава Житомирського державного університету імені Івана Франка» (рішення вченої ради від 25.02.11 р., протокол № 11); Нагороджена дипломом переможця конкурсу «Науковець року 2011» (затверджено рішенням вченої ради, протокол № 9 від 27 квітня 2012 р.); Нагороджена дипломом переможця конкурсу «Науковець року 2013» (затверджено рішенням вченої ради, протокол № 10 від 25 квітня 2014 р.); Нагрудний знак «Заслужений працівник Житомирського державного університету ім. Івана Франка» (рішення вченої ради від 25.04.14 р., протокол № 10); Нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти» Міністерства освіти і науки України за результатами наукової і міжнародної роботи (№ 94, наказ № 468-к від 19.09.2014); Нагороджена дипломом переможця конкурсу «Науковець року 2014» (затверджено рішенням вченої ради, протокол № 9 від 24 квітня 2015 р.).

Основні друковані праці:

Ковтун Наталія Михайлівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доктор філософських наук, доцент, професор кафедри філософії та політології.

Початок роботи в університеті: 2004 рік.

Інформація про вищу освіту: в 1999 році закінчила з відзнакою історичний факультет Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. Отримала диплом за спеціальністю «Історія». Кваліфікація: історик, викладач історії (диплом ВА № 11894790 від 30 червня 1999 року).

Навчання в аспірантурі: в 2007 році закінчила аспірантуру на кафедрі філософії Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю 09.00.05 — історія філософії. З 2012 до 2015 року навчалася в докторантурі на кафедрі філософії Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю 09.00.03 — соціальна філософія та філософія історії.

Тема дисертаційного дослідження: захистила кандидатську дисертацію на тему: «Архетип культурного героя в українській духовній традиції: історико-філософський контекст»; захист відбувся 18 лютого 2008 р. у спеціалізованій вченій раді Д.26.011.27 при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Захистила докторську дисертацію на тему: «Воля як основа соціальної активності: соціально-філософський аналіз»; захист відбувся 27 квітня 2016 р. у спеціалізованій вченій раді Д.26.053.16 при Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова, затверджений рішенням Атестаційної колегії МОН України від 01 липня 2016 р. (Диплом ДД № 005754).

Наукові ступені: кандидат філософських наук зі спеціальності 09.00.05 — історія філософії (диплом КН № 047366). Доктор філософських наук зі спеціальності 09.00.03 — соціальна філософія та філософія історії (диплом ДД № 005754).

Вчені звання: доцент кафедри філософії (атестат 12ДЦ № 030984, рішення Атестаційної колегії від 29 березня 2012 р., протокол № 3/02-Д).

Член редколегії наукових журналів: Вісник Житомирського державного університету. Філософські науки.

Інформація про стажування: 29 квітня — 13 травня 2019 р., Польсько-український центр гуманітарних студій Зеленогурського університету (Польща); Тема: «Трансформація освіти і науки в ситуації постіндустріалізму». Sertificate, Institut filozofii, Uniwersytet Zielonogorrski, Polsko-Ukrainskie Centrum Studiow Humanistyczny (Zielona Gora, May, 13, 2019).

Кількість публікацій: 108 наукових праць, з них 2 одноосібні монографії (33,2 д. арк.), 1 монографія у співавторстві, 6 навчальних посібників. Публікації в міжнародних наукометричних базах: 9 — Index Сореrnicus, 4 — Ulrich’s Periodicals Directory.

Наукові інтереси: соціальна філософія та філософія історії, соціальна урбаністика, філософія науки, епістемологія та методологія наукового пізнання філософська антропологія, філософія релігії, історія реклами та РR.

Секретар спеціалізованої вченої ради К.14.053.02 за спеціальностями 09.00.03 — соціальна філософія та філософія історії, 09.00.11 — релігієзнавство у Житомирському державному університеті імені Івана Франка з лютого 2010 до грудня 2014 р. Член спеціалізованої вченої ради з захисту кандидатських дисертацій К.14.053.02 за спеціальностями 09.00.03 — соціальна філософія та філософія історії, 09.00.11 — релігієзнавство з грудня 2014 р. й дотепер.

Начальні предмети, які викладає: Філософія. Історія філософії. Філософія історії. Філософія науки. Епістемологія та методологія наукового пізнання.

Нагороди: Медаль «Григорій Сковорода» Національної академії педагогічних наук України № 545 (Наказ № 30 від 17 жовтня 2019 р.).

Основні друковані праці:

Рудницький Сергій Владиславович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, доктор політичних наук

Сфера наукових інтересів: мовна та політична ситуація польської громади України, етнонаціональна політика в Україні. Автор 70 наукових праць.

Навчальні предмети, які викладає: політологія, геополітика та національни інтереси, геополітика та національні інтереси, державний етнополітичний менеджмент, історія зарубіжних політичних вчень, історія та теорія демократії.

Слюсар Вадим Миколайович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, доктор філософських наук.

Інформація про вищу освіту: у 1999 році закінчив філологічний факультет Житомирського державного педагогічного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Українська мова і література та німецька мова і література» (кваліфікація вчителя української мови і літератури та німецької мови і зарубіжної літератури). У 2018 році закінчив факультет журналістики Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука за спеціальністю «Журналістика», спеціалізація «Реклама та зв’язки з громадськістю» (кваліфікація магістр журналістики).

Навчання в аспірантурі, докторантурі: 2003–2006 рр. навчався в аспірантурі на кафедрі філософії Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю 09.00.11 — релігієзнавство. 2013–2016 рр. навчався в докторантурі на кафедрі філософії Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю 09.00.03 — соціальна філософія та філософія історії.

Тема дисертаційного дослідження: захистив докторську дисертацію на тему «Насилля як субстанційна характеристика соціальних трансформацій»; захист відбувся 27 червня 2019 року у спеціалізованій вченій раді Д.26.456.01 при Інституті вищої освіти Національної академії педагогічних наук України; захистив кандидатську дисертацію на тему: «Феномен свободи в культурній самореалізації особистості»; захист відбувся 19 травня 2008 року у спеціалізованій вченій раді Д 26.001.27 при Київському університеті імені Тараса Шевченка.

Наукові ступені: доктор філософських наук зі спеціальності 09.00.03 — соціальна філософія та філософія історії, кандидат філософських наук зі спеціальності 09.00.04 — філософська антропологія, філософія культури.

Вчене звання: доцент кафедри філософії з 2011 року.

Член редколегії наукових журналів: Вісник Житомирського державного університету. Філософські науки; Українська полоністика.

Інформація про стажування: З 6 до 13 липня 2019 року Науково-культурний центр Сінан-паша (м. Стамбул, Туреччина), тема стажування «Іслам і виклики сучасних технологій», доповідь — «Специфіка реклами в ісламських країнах (на прикладі Туреччини)». З 29 квітня до 13 травня 2019 року — Інститут філософії Зеленогурського університету (Польща), тема стажування: «Філософські основи сучасного медійного та рекламного дискурсу», доповідь — «Образи військових та війни в сучасній рекламі». З 3 грудня 2015 року до 3 червня 2016 року — ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука», тема стажування «Особливості викладання філософських дисциплін на спеціальності «Журналістика». 2013–2016 рр. навчання в докторантурі на кафедрі філософії Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю 09.00.03 — соціальна філософія та філософія історії.

Наукові інтереси та досягнення: соціальна філософія, ісламознавство, релігійна журналістика, релігійний PR, рекламістика, медіафілософія.

Кількість публікацій: 128 наукових праць.

Навчальні дисципліни, які викладає: політологія, релігійна політика в Україні, медіафілософія, філософія масових комунікацій, соціологія.

Нагороди: Почесна грамота Національної академії педагогічних наук (2019), Грамота Житомирської обласної ради (2011), Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (2012).

Основні друковані праці:

Вітюк Ірина Костянтинівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філософських наук.

Сфера наукових інтересів: філософія релігії, філософська антропологія, філософія культури. Автор 20 наукових праць.

Навчальні предмети, які викладає: релігієзнавство, філософія науки, філософія історії.

Горохова Людмила Вікторівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент кафедри філософії та політології, кандидат філософських наук, доцент.

Біографія: народилася 12 липня 1980 року в родині робітників в с. Норинськ, Овруцького району, Житомирської області. У 1995 році з відзнакою закінчила 9 класів Норинської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів і вступила до Коростишівського педагогічного училища імені Івана Франка. У 1999 році отримала диплом за спеціальністю вчитель початкових класів та педагог-організатор. З 1999 року по 2001 рік працювала вчителем початкових класів Білківської загальноосвітньої школи І–ІІ ступенів Овруцького району Житомирської області. У 2001–2005 роках працювала секретарем відділення Правознавства Житомирського комерційного технікуму.

Початок роботи в університеті: 2006 рік.

Інформація про вищу освіту: у 2005 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література. Соціальна педагогіка». І здобула кваліфікацію: «вчитель української мови і літератури, зарубіжної літератури, соціальний педагог для середніх освітніх закладів» (диплом ТМ № 28035421 від 30.06.2005 року).

Навчання в аспірантурі: в 2011 році завершила навчання в аспірантурі на кафедрі філософії Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю 09.00.03 — соціальна філософія та філософія історії. У 2012 році в спеціалізованій вченій раді К 14.053.02 у Житомирському державному університеті імені Івана Франка захистила дисертаційне дослідження і отримала диплом кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 — соціальна філософія та філософія історії (ДК № 008218) виданий МОНМС України на підставі рішення Атестаційної колегії від 26 вересня 2012 року.

Тема дисертаційного дослідження: «Страх як екзистенціал буття сучасної людини : соціально-філософський аналіз».

Інформація про стажування: згідно з Наказом ЖДУ імені Івана Франка від 31.03.2015 року № 149 в період з 01.04.2015 року по 30.04.2015 року пройшла стажування на кафедрі філософії Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне). Посвідчення про підвищення кваліфікації (стажування) № 43 від 30.04.2015 року. Тема стажування: «Особливості викладання філософських дисциплін у вищих навчальних закладах».

Наукові інтереси та досягнення: соціальна філософія, екзистенційно-світоглядна проблематика, проблема буття сучасної людини, проблеми децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування в Україні.

Кількість публікацій: автор понад 55 наукових праць. Взято участь у понад 45 конференціях різних рівнів.

Навчальні дисципліни, які викладає: вступ до політології, гомілетика, риторика, соціальна політика, соціологія.

Нагороди: нагороджена грамотою ЖДУ імені Івана Франка (2012 р.), грамотою Управління освіти Житомирської міської ради (2014 р.), Подякою Житомирської обласної державної адміністрації (2016 р.), Подякою ЖДУ імені Івана Франка (2018 р.), Почесною грамотою Комітету Житомирської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України (2019 р.), Подякою КЗПО Обласний центр дитячої та юнацької творчості Житомирської обласної ради (2019 р.), Подякою та Почесною грамотою Національного центру «Мала академія наук України» Національної академії України Міністерства освіти і науки України (2019 р.).

Основні друковані праці:

Соколовський Олег Леонідович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент кафедри філософії та політології, доктор філософських наук.

Інформація про вищу освіту: у 2005 році закінчив історичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка і здобув кваліфікацію: «Магістр історії. Історик. Викладач історії».

Навчання в аспірантурі: в 2011 році закінчив навчання в аспірантурі на кафедрі філософії Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю 09.00.11 — релігієзнавство. З 2017 до 2019 року навчався в докторантурі на кафедрі філософії Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю 031 — релігієзнавство.

Тема дисертаційного дослідження: захистив кандидатську дисертацію на тему: «Антитринітаризм і социніанство в Україні? еволюція віровчення»; захист відбувся 06 жовтня 2011 року у спеціалізованій вченій раді К 14.053.02 при Житомирському державному університеті імені Івана Франка. Захистив докторську дисертацію на тему «Ґенеза христологічної доктрини у християнській теології»; захист відбувся 29 травня 2019 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.053.21 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова.

Інформація про стажування: в період з 1.04.2015 року по 30.04.2015 року пройшов стажування на кафедрі філософії Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне). Тема стажування: «Особливості викладання філософських дисциплін у вищих навчальних закладах».

Кількість публікацій: понад 95 наукових праць, з них одноосібна монографії та публікації в міжнародних наукометричних базах.

Член спеціалізованої наукової ради: член спеціалізованої вченої ради з захисту кандидатських дисертацій К. 14.053.02 за спеціальностями 09.00.03 — соціальна філософія та філософія історії та 09.00.11 — релігієзнавство при Житомирському державному університеті імені Івана Франка.

Наукові інтереси: релігієзнавство, дисциплінарне релігієзнавство (Соціологія релігії, Філософія релігії, Психологія релігії), історія релігій, антритринітаризм, релігійна антропологія, феноменологія релігії, теологія, тріадологія, христологія, сотеріологія.

Навчальні предмети, які викладає: релігієзнавство, актуальні проблеми релігієзнавства, організація діяльності закладів релігійної сфери, сучасна релігійна ситуація в Україні, релігійна антропологія, християнська філософія і теологія.

Основні друковані праці:

Гордійчук Ольга Олегівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент кафедри філософії, кандидат філософських наук. Докторант кафедри філософії з 01.10.2018 р. (спеціальність 033 — соціальна філософія).

Початок роботи в університеті: 2006 рік.

Інформація про вищу освіту: у 2005 році закінчила з відзнакою історичний факультет Житомирського державного університету імені Івана Франка і отримала диплом за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія», здобула кваліфікацію: «магістр педагогічної освіти, викладач історії» (диплом ТМ № 28116161 від 30.06.2005 року).

Навчання в аспірантурі: у 2008 році закінчила навчання в аспірантурі на кафедрі філософії Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю 09.00.05 — історія філософії.

У 2009 році захистила дисертаційне дослідження та отримала диплом кандидата філософських наук (ДК № 055029) виданий МОН МС України на підставі рішення Вищої атестаційної комісії України від 14 жовтня 2009 року). Захист відбувся 15 червня 2009 р. у спеціалізованій вченій раді Д 26.011.27 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Тема дисертаційного дослідження: «Екзистенційно-антропологічний поворот у філософії В. Шинкарука».

Також пройшла навчання:

 1. Курс навчання «Вища Політична Школа» (Центр політичних студій та аналітики «Ейдос», лютий-жовтень 2013 р.).
 2. Міжнародна літня школа «Релігія у глобальному світі» (25–30 серпня 2015 р., Італія).
 3. Курс навчання «Консолідація та зміцнення громадянського суспільства у Східній, Південній, Західній та Північній Україні». Тренінговий курс з тем «Активні методи роботи з дітьми та молоддю», «Робота в команді: вирішення конфліктів», «Проектна діяльність» («Спілка української молоді» за підтримки «Національного фонду демократії» (NED), липень-грудень 2015 р.).
 4. Курс навчання у Антикорупційній школі «Майстерня активних громадян» в рамках проекту «Приєднуйтеся до реформ» (UNITER), що впроваджується Американським агентством міжнародного розвитку (USAID), березень-квітень 2016 р.).
 5. Польсько-український проект «У пошуках місцевих традицій» («Молодіжна фундація європейських інніціатив», Stowarzyszenie «Pracownia Etnograficzna», «RITA», березень-травень 2016 р.).
 6. Літня філософська школа «Суспільство рівних можливостей та відмінних світоглядів: у пошуках рівноваги» (липень 2016 р., м. Львів).
 7. «Майстерня громадської активності. Бюджет участі у Житомирі» (в рамках проекту «Регіональний союз — побудова більшості демократій»), 17 серпня 2016 року.
 8. Курс дистанційно навчання «Мотивація успіху» (01.03–05.07.2017, «RITA», «Polish-American Freedom Foundation»).
 9. Тренінг «Громадська організація як інструмент антикорупційного громадського контролю на місцевому рівні» (Центр політичних студій та аналітики «Ейдос», 7–9 липня 2017 р.).
 10. Навчальний курс «3-D школи: дебати, дискусія, діалог» (31.03–02.04.2017, 28.04–30.04.2017, 22.09–23.09.2017. МГО «Сучасний формат» за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини).
 11. Тренінг з «Громадянської освіти та методики її викладання» для викладачів педагогічних ВНЗ (Міністерство освіти і науки України) 22–24 лютого 2018 р.
 12. Навчання для громадських активістів «ДІЯ: ЛІДЕР/ЛІДЕРКА — цикл тренінгів для полонії та поляків з Білорусі, Бельгії, Чехії, Франції, Іспанії, Голландії, Литви, Латвії, Молдавії, Норвегії, Румунії, Швеції, України, Великобританії та Італії» (30.09–13.10.2018 р., «Wspólnota Polska», м. Пултуск, Польща).
 13. Тренінг для тренерів з медіаграмотності (21–23 листопада 2018, «Академія Української Преси», м. Харків).
 14. Тренінг для кандидаток з проведення виборчої компанії (листопад, 2018, NDI, м. Житомир).
 15. Поглиблений тренінг для жінок з проведення виборчої кампанії (15–16 грудня, NDI, м. Київ).

Інформація про стажування: згідно з Наказом № 166 від 12.11.2015 року в період 12.11.2015 року по 11.12.2015 року пройшла стажування на кафедрі філософії Cхідно-європейського національного університету імені Лесі Українки (м. Луцьк). Посвідчення про підвищення кваліфікації (стажування) № 140/15. Тема стажування: «Особливості викладання дисциплін „філософії“, „політології“ та „соціології“ у вищих навчальних закладах».

Наукові інтереси: ментальність у контексті глобальних соціокультурних процесів; екзистенційно-антропологічна проблематика, історія та сучасність Київської філософської школи; процеси формування та розвитку політичної свідомості та підвищення політичної активності сучасної молоді.

Навчальні дисципліни, які викладає: філософія, політологія, соціологія молоді, соціологія масових комунікацій, соціологія освіти.

Досягнення: керівництво науковою роботою та підготовка до олімпіади з політології студентки історичного факультету Любчак Г. П. У результаті двічі ІІ місце на IІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з політології:

 • 22-24 квітня 2015 р. (наказ Міністерства освіти і науки України № 767 від 16.07.2015 р.).
 • 13-15 квітня 2016 р. (наказ Міністерства освіти і науки України № 756 від 02.07.2016 р.).

Реалізовані проекти:

 1. Реалізовала міжнародний науково-дослідний проект: участь у Стипендійній програмі імені Л. Кіркланда (Kirkland Research), тема проекту «Kształtowanie się i transformacja mentalności Polaków po 1989 roku: lekcje dla Ukrainy» (на базі Університету імені Марії Склодовської-Кюрі у Любліні (Польща), факультет філософії та соціології (01.10.2019–31.01.2020)).
 2. Організація та проведення засідань «Студентського Дискусійного Клубу» ЖДУ імені Івана Франка (з 2014 року другий або останній четвер місяця).
 3. Творча платформа для викладачів та студентів «Health.Beauty.Wisdom.ZT» (з 2015 року).
 4. Керівник проблемної групи «Актуальні проблеми сучасного політичного життя» (з 2016 року).
 5. Співорганізація та проведення тренінгу «Активні методи роботи з дітьми та молоддю» («Спілка Української Молоді», 24 вересня 2016 р.).
 6. Виховник-волонтер на Всеукраїнському благодійному таборі Спілки Української молоді для дітей бійців АТО і переселенців «Дерево життя» (31 липня-12 серпня 2017 р.).
 7. Розробка та проведення тренінгу для учнів «Independent Teenager’s Area: Школа Високоефективного Підлітка» «Політична грамотність» (березень 2018 р.).
 8. Організація щорічних студентських зустрічей з представниками місцевого самоврядування, відвідування Житомирської міської ради тощо.
 9. Організація студентської волонтерської діяльності (допомога військовим, щорічне відвідування зі студентами історичного факультету будинку для людей похилого віку).

Знання іноземних мов: польська (pівень B2, сертифікат NR 0014314, 17.02.2020), англійська (рівень В2).

Кількість публікацій: автор 24 наукових статтей, трьох навчально-методичних посібників, 18 тез доповідей.

Основні друковані праці:

Краснобока Тетяна Вікторівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент кафедри, кандидат філософських наук.

Початок роботи в університеті: 2008 рік.

Інформація про вищу освіту: в 2008 році закінчила з відзнакою Житомирський державний університет імені Івана Франка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача фізики (диплом ТМ № 35234973 від 30.06.2008 року).

Навчання в аспірантурі: в 2012 році закінчила аспірантуру на кафедрі філософії Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю 09.00.04 — філософська антропологія, філософія культури.

Тема дисертаційного дослідження: захистила кандидатську дисертацію «Страх старості як чинник буття сучасної людини» і отримала диплом кандидата філософських наук (диплом ДК № 012300 виданий МОН МС України на підставі рішення Атестаційної колегії від 28 березня 2013 року) зі спеціальності 09.00.04 — філософська антропологія, філософія культури.

Інформація про стажування: вебінар «Мультимедійні засоби навчання» в період з 17.10.2014 р. по 17.11.2014 р. у Рівненському державному гуманітарному університеті. Програма стажування виконана в обсязі 72 години.

Кількість публікацій: більше 30 наукових праць.

Наукові інтереси: філософська антропологія, філософія культури, вікова психологія, «філософія життя», екзистенціалізм.

Досягнення: стипендіат академічної стипендії ім. М. С. Грушевського для студентів та аспірантів вищих навчальних закладів (2011-2012 рр.); відзначена Грамотою університету (наказ 416-к від 10.10.2011 р.); відзначена Грамотою управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації (наказ 97-к від 22.05.2012 р.); Переможець конкурсу «Мистецтво жити разом» (Міжнародна культурна та ідейна платформа «Діалог Євразії», 2012 р.); уповноважений представник Стипендіальної програми «Завтра.ua» Фонду В. Пінчука у Житомирському державному університеті імені Івана Франка.

Основні друковані праці:

Заглада Віктор Миколайович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач, кандидат філософських наук.

Початок роботи в університеті: 2000 рік.

Інформація про вищу освіту: 1995–2000 рр. навчався за спеціальністю «Фізика і математика» на фізико-математичному факультеті Житомирського державного педагогічного університету імені Івана Франка і здобув кваліфікацію вчителя фізики і математики, астрономії і безпеки життєдіяльності. 2000-2001 рр. продовжив навчання у Житомирському державному педагогічному університеті імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика» і отримав кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача фізики.

Навчання в аспірантурі: 2004–2008 рр. навчався в аспірантурі на кафедрі філософії Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Тема дисертаційного дослідження: захистив кандидатську дисертацію на тему: «Взаємозв’язок ціннісного і когнітивного в сучасному науковому пізнанні»; захист відбувся у спеціалізованій вченій раді Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Інформація про стажування: 12 листопада — 11 грудня 2015 р. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, кафедра філософії. Тема: «Особливості (специфіка) викладання філософських дисциплін у вищих навчальних закладах».

Кількість публікацій: понад 25 наукових праць.

Наукові інтереси: філософія і методологія науки, епістемологія, аксіологія науки.

Навчальні предмети, які викладає: філософія, філософія науки, логіка, історія та теорія демократії.

Нагороди: грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (2009 р.), подяка Житомирської обласної ради (2018 р.).

Основні друковані праці: