Наукові лабораторії

 
Наукові школи Наукові центри Наукові лабораторії
 

«Соціологічна» лабораторія

Результати опитування «Оцінка стану навчально-виховного процесу університету»

Соціологічна лабораторія Житомирського державного університету імені Івана Франка — структурний підрозділ ВНЗ, що виконує роль соціологічної служби університету. Науково-дослідна робота соціологічної лабораторії розпочалася у 2010 році Соціологічні дослідження, що проводяться лабораторією, служать цілям інформаційного забезпечення навчального процесу і дають можливість підтверджувати емпіричним матеріалом наукові розробки професорсько-викладацького складу.

Це зумовлює необхідність постійного моніторингу стану та перспектив навчально-виховного процесу університету, визначення потреб, запитів, інтересів i настрою різних груп науково-педагогічних кадрів, педагогів, студентів, батьків, роботодавців, вивчення громадської думки з актуальних проблем розвитку освіти, аналізу потреб i вимог суспільства до системи і якості освіти конкретно в ЖДУ імені Івана Франка, вивчення оцінки викладачів з боку студентів та низки інших проблем. Вчасне виявлення проблем діяльності вузу надає можливість негайно та ефективно на них реагувати.

Мета функціонування соціологічної лабораторії — аналіз оцінки з боку суб’єктів навчального процесу різних напрямків діяльності університету, встановлення зворотного зв’язку між учасниками освітнього процесу та адміністрацією вузу, розробка рекомендацій на основі отриманих даних для створення стратегії розвитку вузу.

Досягнення мети передбачає вирішення таких завдань:

 • надання оперативної, регулярної соціологічної інформації для підвищення ефективності управлінських рішень, що приймаються;
 • створення банку соціологічних даних з метою забезпечення адміністративних органів науково обґрунтованою соціологічною інформацією;
 • створення системи соціологічного супроводу діяльності в сфері менеджменту якості освітніх послуг, що проводиться в університеті;
 • вивчення громадської думки професорсько-викладацького складу та студентів ЖДУ імені Івана Франка з широкого спектру питань;
 • здійснення моніторингових досліджень проблем студентської молоді ЖДУ імені Івана Франка, що сприяють прийняттю ефективних управлінських рішень в університеті, оптимізації навчального процесу;
 • залучення студентів до науково-дослідних робіт, зокрема через отримання студентами практичних навичок зі збору, обробки, аналізу і узагальнення соціологічної інформації, створення студентських наукових колективів, спільному написанні звітів та статей;
 • виконання замовлень на соціологічні дослідження структурних підрозділів університету, державних та недержавних служб та відомств;
 • поширення соціологічних знань серед основних споживачів освітніх послуг.

З 2011 року лабораторія активно працює на регіональному рівні надаючи такі послуги:

 • виконання замовлень на соціологічні дослідження структурних підрозділів університету, державних та недержавних служб та відомств;
 • проведення соціологічних досліджень на рівні міста й області;
 • надання науково обґрунтованих соціологічних даних структурним підрозділам ЖДУ імені Івана Франка, органам виконавчої влади, засобам масової інформації тощо;
 • розробка соціологічного інструментарію та нормативних документів прикладних соціологічних досліджень.

Сьогодні, в Житомирській області соціологічна лабораторія Житомирського державного університету імені Івана Франка — це провідна науково-дослідницька група, до складу якої входить, також і студентський науковий гурток «Соціологічна лабораторія».

На базі соціологічної лабораторії Житомирського державного університету імені Івана Франка серед студентів різних факультетів проводяться тренінги, щоб акцентували свою увагу на прикладному аспекті діяльності. Тоді як більшість соціологічних шкіл обмежуються опануванням теоретичних засад соціології.

Метою цих тренінгів стала підготовка її учасників до роботи над соціологічними дослідженнями у реальних ринкових умовах із використанням якісної методології дослідження. Саме тому вони працюють із реальним замовником дослідження, безпосередньо беруть участь у всіх етапах організації, проведенні дослідження, а також його презентації. Учасниками тренінгів виступають студенти різних інститутів й факультетів університету та інших Вузів м. Житомира.

Зміст роботи зі студентами:

 • формування дослідницьких груп для проведення соціологічного дослідження;
 • обрання тем дослідницьких програм на основі обговорення їхньої актуальності та науково-практичної значущості (студенти вчаться визначати актуальне і не актуальне, значуще і не значуще);
 • поетапна розробка студентами дослідницьких програм та вирішення проблем, що постають в процесі цієї розробки.

Студенти, які виявляють бажання і проявляють необхідні вміння та здібності, залучаються до науково-дослідницьких проектів соціологічної лабораторії. Участь у дослідницьких проектах лабораторії надає студентам університету міцні навички практичної роботи з соціології.

За останні роки на базі соціологічної лабораторії Житомирського державного університету імені Івана Франка було проведено з використанням як кількісних так і якісних методів наступні соціологічні дослідження:

 • «Соціальний портрет студента Житомирського державного університету імені Івана Франка» — Етап 1 (жовтень 2011 р.)
 • «Соціальний портрет студента Житомирського державного університету імені Івана Франка» — Етап 2 (лютий 2012 р.)
 • «Студент вузу — користувач бібліотеки» (грудень 2011 р.)
 • «Оцінка діяльності адміністрації університету викладачами, студентами та співробітниками ЖДУ імені Івана Франка» (грудень 2012 р.)
 • «Ставлення студента Житомирського державного університету імені Івана Франка до організаційної системи навчання» (квітень–травень 2013 р.)
 • «Оцінка стану навчально-виховного процесу університету» (грудень 2013 р.)
 • «Ставлення студента Житомирського державного університету імені Івана Франка до організаційної системи навчання» (травень 2014 р.)
 • «Рівень задоволеності студентів якістю навчально-виховного процесу в університеті» (листопад 2014 р.)
 • «Оцінка стану навчально-виховного процесу університету» (травень 2015 р.)
 • «Формування громадянської позиції молоді» (жовтень 2015 р.)
 • «Ставлення студентів Житомирського державного університету імені Івана Франка до ВУЗу та обраній спеціальності» (травень 2016 р.)
 • «Соціальний портрет студента Житомирського державного університету імені Івана Франка» (жовтень 2016 р.)

З метою вивчення громадської думки в листопаді–грудні 2015 р. у Житомирі на замовлення Житомирміськтеплокомуненерго соціологічною лабораторією було проведено соціологічне опитування з питань задоволеності населення послугами водо-, теплопостачання та водовідведення, проблем, які при цьому виникають і які потрібно в першу чергу вирішувати місцевій владі та комунальним підприємствам.

Соціологічна лабораторія Житомирського державного університету імені Івана Франка на замовлення Тернопільміськтеплокомуненерго протягом липня–серпня 2016 р. проводила соціологічне опитування серед жителів Тернополя з метою вивчення рівня задоволеності споживачів послугами теплопостачання.

У взаємодії зі Всеукраїнською Службою соціологічного моніторингу ГО «Інститут української служби моніторингу» проведено більше десяти соціологічних досліджень із проблеми політичної, економічної, соціальної поведінки населення Житомирщини.

Лабораторія запрошує до співпраці всіх, кому не байдуже майбутнє університету, міста, краю та своє місце в активному творенні цивілізованої Української держави.