«Соціологічна лабораторія»

Дата створення: 18.09.2003 р.

Керівник: доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії та політології, заслужений працівник освіти України Козловець Микола Адамович.

Члени лабораторії:

 • Ковтун Н. М. — д. філос. н., професор, професор кафедри філософії та політології;
 • Соколовський О. Л. — д. філос. н., професор, професор кафедри філософії та політології;
 • Горохова Л. В. — к. філос. н., доцент, доцент кафедри філософії та політології;
 • Заглада В. М. — к. філос. н., доцент кафедри філософії та політології, заступник декана історичного факультету;
 • Огороднійчук Ю. Й. — аспірантка кафедри філософії та політології;
 • Самойленко Д. О. — аспірант кафедри філософії та політології.

Мета: забезпечення поєднання академічної науки та практики; підготовка та організація повного циклу кількісних і якісних соціологічних досліджень; соціологічний супровід впроваджуваної в університеті діяльності у сфері менеджменту якості освітніх послуг; виконання замовлень на соціологічні дослідження структурних підрозділів університету, державних та недержавних служб і відомств.

Основні напрямки діяльності:

 • розробка методології, соціологічного інструментарію та обробки даних соціологічних досліджень, впровадження їх у соціальну практику;
 • створення банку соціологічних даних з метою забезпечення структурних підрозділів ЖДУ науково обґрунтованою соціологічною інформацією;
 • забезпечення системи соціологічного супроводу діяльності в сфері менеджменту якості освітніх послуг, що проводиться в університеті;
 • вивчення громадської думки професорсько-викладацького складу та студентів ЖДУ з широкого спектру питань;
 • здійснення моніторингових досліджень проблем студентської молоді ЖДУ, що сприятимуть ухваленню ефективних управлінських рішень в університеті, оптимізації навчального процесу;
 • залучення студентів до науково-дослідних робіт, зокрема через отримання студентами практичних навичок зі збору, обробки, аналізу й узагальнення соціологічної інформації, написання звітів та інших публікацій;
 • виконання замовлень на соціологічні дослідження структурних підрозділів університету, державних та недержавних служб і відомств;
 • проведення соціологічних досліджень на рівні ЖДУ, міста, області та оприлюднення їх результатів;
 • надання науково-консультаційних, освітніх, інформаційних та інших послуг в межах компетенції і повноважень лабораторії.