Історичний факультет

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Аспірантура та докторантура кафедри філософії та політології

У травні 2003 року на кафедрі філософії відкрито аспірантуру за спеціальностями: «релігієзнавство», «філософська антропологія, філософія культури», «історія філософії», а з червня 2010 року — за спеціальністю «соціальна філософія та філософія історії», а також докторантуру за спеціальностями «релігієзнавство» й «соціальна філософія та філософія історії», у яких здійснюється підготовка висококваліфікованих кадрів як власне для університету, так і для закладів вищої освіти Житомирської та інших областей України.

Наукове консультування докторантів та керівництво аспірантами здійснюють д. філос. н., проф. Саух П. Ю., д. філос. н., проф. Козловець М. А., д. філос. н., проф. Герасимчук А. А., д. філос. н., проф. Поліщук О. П., д. філос. н., доц. Ковтун Н. М., д. філос. н, доц. Слюсар В. М., д. філос. н, доц. каф. Соколовський О. Л.

За час функціонування докторантури й аспірантури викладачами кафедри захищено 3 докторських та 9 кандидатських дисертацій. Зокрема, дисертації на присудження наукового ступеня доктора філософських наук захистили Н. М. Ковтун (2016), О. Л. Соколовський (2019), В. М. Слюсар (2019); кандидатські дисертації: О. В. Чаплінська, В. М. Слюсар, Н. М. Ковтун, І. К. Вітюк, Б. А. Канівець, О. Л. Соколовський, Л. В. Горохова, В. М. Заглада, О. О. Гордійчук. Сьогодні в докторантурі та аспірантурі кафедри філософії та політології навчається 5 докторантів і 12 аспірантів.

Переважна більшість випускників аспірантури та здобувачів кафедри працює у закладах вищої освіти, науково-дослідних інститутах, державних органах влади України та за її межами. Так, Л. Л. Шкіль — у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова; О. Л. Воронюк — у IT Step School (м. Київ); Ю. В. Ковтун — у Житомирському міському ліцеї при ЖДТУ; М. С. Мельничук, Т. А. Шадюк — у Національному університеті водного господарства та природокористування; Б. В. Марковський — у Бердичівському коледжі промисловості, економіки та права; В. В. Мельничук — у Поліському національному університеті; О. В. Мороз — у Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка; М. О. Оксютович — у Житомирському агротехнічному коледжі; К. А. Яценко — у Житомирському військовому інституті імені С. П. Корольова; А. Р. Кобетяк — у Державному університеті «Житомирська політехніка»; Я. В. Башманівська — у Житомирському технологічному коледжі КНУБА; В. В. Федоренко — у Житомирському загальному відділі військової служби правопорядку Міністерства оборони України; Я. І. Ношин — у ПВНЗ «Український гуманітарний інститут»; Н. Є. Петришин — у Львівському навчально-виховному комплексі школі-садок «Арніка»; Демір Гьокхан — в Українсько-турецькому культурному центрі «Сяйво»; С. П. Кукуре — у Клайпедському університеті (Литва), І. Я. Олексин — у Національному університеті фізичного виховання і спорту України; С. В. Ломачинська — у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Останніми роками утвердилася тенденція, коли до докторантури й аспірантури вступають не лише випускники університету, а й викладачі інших закладів вищої освіти, професійних і загальноосвітніх закладів нового типу.

Докторанти й аспіранти кафедри постійно беруть участь у засіданнях кафедри, виступають на наукових і методичних семінарах, а також двічі на рік звітують про результати виконання індивідуальних планів роботи. Здобувачі вищої освіти також беруть активну участь у роботі міжнародних, всеукраїнських, регіональних науково-теоретичних та науково-практичних конференцій. У процесі роботи над дисертаційними дослідженнями докторанти й аспіранти постійно взаємодіють із фахівцями Інституту філософії імені Григорія Сковороди НАН України, Академії вищої освіти, Академії педагогічних наук України, Національного університету імені Тараса Шевченка, Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Бурятського державного університету (Улан-Уде), Жешувської політехніки (Польща) та інших ЗВО, наукових і науково-дослідницьких інституцій.

Основні напрями наукової діяльності докторантури й аспірантури:

 • дослідження процесів духовного життя у сферах політики, культури, релігії та освіти;
 • аналіз особливостей розвитку України на межі тисячоліть, специфіки трансформації духу в зрізі випробування національним буттям;
 • розгляд питань трансформації релігійно-моральної проблематики в нігілістично орієнтованому екзистенціалізмі;
 • аналіз категорії «національного» як екзистенційного проекту і руху екзистенції;
 • структурно-функціональний аналіз української міфології в розрізі концептуального поля міфологічно-релігійної класики, апокрифів і легенд українського народу;
 • соціально-філософський аналіз процесів глобалізації, національної ідентичності, визначення ролі і місця культури, освіти, релігії у цих процесах;
 • філософське осмислення феномена релігії, визначення сутності релігії, розкриття особливостей релігійної свідомості, закономірності відтворення структурних елементів релігії, співвідношення віри і розуму;
 • історіософська інтерпретація ролі та місця релігії в історії, культурі, духовності українського народу;
 • соціологічне дослідження розвитку інституційних процесів у релігійно-церковному комплексі, проблем міжконфесійних та державно-церковних відносин, стану буденної релігійної свідомості та ставлення до релігії різних груп і категорій населення, аналіз неорелігій та містики;
 • феномен ідентичності в умовах глобалізації;
 • вплив глобальних міграційних процесів на національну ідентичність;
 • українська ідентичність: феномен і засади формування;
 • процеси націє- і державотворення у контексті ментальності українців;
 • мультикультуралізм і криза ідентичності в сучасному світі;
 • самоідентифікація особистості як філософсько-антропологічна проблема тощо.