Історичний факультет

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Студентська наукова робота кафедри історії України

На кафедрі історії України діють дві проблемні групи та студентський науковий гурток. Керівником проблемної групи «Європейська та євроатлантична інтеграція України» є доцент, к.і.н. Кордон М. В. Основна увага в роботі проблемної групи спрямована на висвітлення стратегічного курсу України — набуття повноправного членства у Європейському Союзі та НАТО. Студенти-члени групи мають визначену тему наукового дослідження з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Члени групи беруть активну участь у роботі круглих столів, семінарів, присвячених актуальній проблематиці Європейської та євроатлантичної інтеграції України. Для підготовки доповідей члени проблемної групи користуються літературою, яка є в навчально-науковому центрі з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Студенти виступають з доповідями на такі теми:

 • «Допомога НАТО Україні»;
 • «Діяльність комісії Україна-НАТО»;
 • «Співпраця українського війська з арміями країн-учасниць НАТО»;
 • «Особливе партнерство України з НАТО»;
 • «Отримання Україною статусу аспіранта Північноатлантичного альянсу»;
 • «Остаточне визначення курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію»;
 • «Зона вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом»;
 • «Безвізовий режим України з Європейським Союзом»;
 • «Реформування Збройних сил України за стандартами НАТО».

В якості дискусійних, серед інших, розглядаються й такі питання:

 • Закріплення курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію в Конституції України;
 • Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС;
 • НАТО — 70 років;
 • День Європи в Україні;
 • Збройні сили України: вчора, сьогодні, завтра;
 • Ініціатива ЄС «Східне партнерство»: можливості для України;
 • Економічна вигідність української газопровідної системи;
 • Адаптація законодавства України до норм Європейського Союзу.

Доцент кафедри, к.і.н. Ковальчук І. В. є керівником проблемної групи «Проблеми історії України: питання теорії та методології». В проблемній групі працюють студенти IІІ–VI курсів історичного факультету. Протягом року проводяться щомісячні засідання (згідно плану). Учасники проблемної групи пишуть курсові, бакалаврські та магістерські дипломні роботи, беруть участь в роботі студентських наукових конференцій, круглих столів, мають наукові публікації. Важливим ефективним елементом роботи проблемної групи є проведення засідань у формі дискусійного клубу.

Основна увага в роботі проблемної групи спрямована на розгляд нових здобутків світової та вітчизняної теорії та методології історичної науки та історіографічних тенденцій.

На засіданнях проблемної групи одні студенти готують наукові доповіді, які озвучують, а інші задають питання, чим роблять розгляд питань більш дискусійним.

Розглядаються наступні питання:

 • претензії Росії на давньоруську спадщину: історичний контекст і політико-ідеологічні спекуляції;
 • формування етносів і політичних націй: світовий досвід та українські реалії;
 • громадянські конфлікти в історії України і втручання сусідніх держав;
 • демократія та авторитаризм в історії України;
 • українці у світових військових конфліктах;
 • марксизм і позитивізм в українській історичній думці;
 • підміна Московською державою тексту Березневих статей 1654 р. та поступова і планомірна ліквідація автономного устрою Гетьманщини;
 • сучасні методологічні засади дослідження національних історій;
 • новітня світова та українська історіографії: точки дотику та дискусії;
 • геополітична роль України в європейській історії ІХ–ХХІ ст.;
 • трансформація історичної парадигми у постнекласичний період.

Керівником наукового гуртка «Історія Великої Волині» є доцент, к.і.н. Рацілевич А. П.

Протягом року проводяться секційні засідання студентського наукового гуртка. Здійснюється підготовка студентських наукових робіт до щорічного збірник праць студентів «Україніка молода».

Проводиться підготовка наукових доповідей студентів на студентсько-учнівську науково-практичну краєзнавчу конференцію «Наш рідний край: історія і сьогодення» та до щорічної науково-практичної конференції «Українське козацтво: історія та сучасність».

За останні п’ять років, завдяки зусиллям керівників та членів груп й гуртків було організовано та проведено більше 25 науково-практичних семінарів, круглих столів й загальновузівських конференцій:

 • «400-річчя гетьманства Петра Сагайдачного в українському козацтві»;
 • «Україна — ЄС: новий етап інтеграції»;
 • «Українське козацтво: історія та сучасність»;
 • «Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом»;
 • «Україна — Європейський Союз: рік після підписання Угоди про асоціацію»;
 • «Україна: відмова від позаблокового статусу, повернення в євроатлантичний простір»;
 • «Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом: здобутки, проблеми та перспективи»;
 • «Помаранчева Революція і Революція Гідності: кроки України до свободи»;
 • «Історична пам’ять в умовах міждержавних конфліктів» на базі Денишівської ЗОШ І–ІІІ ступенів ім. В. Г. Бондарчука;
 • Одинадцята науково-практична краєзнавча учнівсько-студентська конференція «Наш рідний край: історія і сьогодення»;
 • «Найбільша техногенна катастрофа в історії людства (до 30-річчя аварії на Чорнобильській АЕС)»;
 • «Асоціація Україна — Європейський союз: зона вільної торгівлі, безвізовий режим, адаптація законодавства»;
 • «Відмова України від політики позаблоковості та відновлення стратегічного курсу на євроатлантичну інтеграцію»;
 • «Михайло Сергійович Грушевський (29.09.1866 – 24.11.1934 рр.) — видатний український історик, громадсько-політичний і державний діяч» (до 150-річчя від дня народження);
 • «Борці за незалежність України» (до 40-ї річниці створення української Гельсінської групи);
 • ХІІ студентсько-учнівська краєзнавча конференція «Наш рідний край: історія і сьогодення»;
 • «Козацька слава України» на базі Коднянської ЗОШ Житомирського району;
 • Студентсько-учнівська краєзнавча конференція, присвячена 25-річчю незалежності України, на базі Вересівської ЗОШ Житомирського району;
 • 13-а учнівсько-студентська науково-практична конференція «Наш рідний край: історія і сьогодення»;
 • «Актуальні проблеми краєзнавчих досліджень» на базі Тетерівської ЗОШ І–ІІІ ступенів;
 • «Українське козацтво: історія та сучасність»;
 • «Голодомори в Україні в першій половині ХХ століття»;
 • «Гортаючи сторінки історії: Українська революція 1917–1921 рр.» на базі Іванівська ЗОШ І–ІІІ ступенів;
 • «Українське козацтво: історія та сучасність»;
 • «Членство України в НАТО немає альтернативи»;
 • «Дослідження гітлерівського окупаційного режиму на Житомирщині (до Дня пам’яті жертв Голокосту)»;
 • «Конструктивне партнерство України з організацією Північноатлантичного договору»;
 • «Стратегічний курс України — набуття повноправного членства у Європейському Союзі та НАТО».