Історичний факультет

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Студентська наукова робота кафедри історії України

На кафедрі історії України є 2 проблемні групи і студентський науковий гурток.

Доцент Кордон М. В. керує проблемною групою на історичному факультеті (10 студентів): «Україна-ЄС: історія та сучасність». Кожному студенту була визначена тема наукового дослідження з питань європейської інтеграції України, надавалась методична допомога Для підготовки доповідей члени проблемної групи користувалися наявною літературою, яка є в навчально-науковому центрі європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України. Засідання проблемної групи, заняття магістрантів з відповідного спецкурсу проходили в приміщенні центру.

Проблемна група працювала на базі, основі третього курсу історичного факультету. На засіданні групи студенти виступили з доповідями на такі теми:

 • Порійна Аліна — «Політична асоціація України з Європейським Союзом»;
 • Любчак Ганна — «Взаємовідносини ЄС — Україна — Росія»;
 • Ліневич Роман — «Молодь зробила свій вибір: європейська інтеграція України»;
 • Андрусенко Тетяна — «Територіальна цілісність, недоторканість та безпека кордонів України»;
 • Помінчук Володимир — «Україна — політична та полікультурна, але унітарна держава»;
 • Іваненко Андрій — «Енергетична безпека України»;
 • Гопчук Ірина — «Конструктивне партнерство України з Організацією Північноатлантичного договору».

Старший викладач Ковальчук І. В. керує проблемною групою «Проблеми історії України: питання теорії та методології». В проблемній групі працюють 9 студентів IІІ—VI курсів історичного факультету. Протягом звітного року проводилися щомісячні засідання (згідно плану). Учасники проблемної групи пишуть курсові, бакалаврські та магістерські дипломні роботи, беруть участь в роботі студентських наукових конференцій, круглих столів, мають наукові публікації (7 робіт). Важливим ефективним елементом роботи проблемної групи є проведення засідань у формі дискусійного клубу.

Доцент Лутай М. Є. керувала науковим гуртком «Краю мій, земле моя», учасники якого досліджували питання історичного краєзнавства, історії міст, сіл, райцентрів. Згідно з планом проводилися засідання гуртка. До цього гуртка входили студенти V курсу фізико-математичного факультету. За звітний період студенти факультету підготували до друку збірник студентських робіт про видатних українських вчених астрономів-математиків (27 статей).

З 1 вересня 2015 науковим гуртком «Історія Великої Волині» керує доцент кафедри Рацілевич А. П.

Викладачами кафедри, учасниками наукових гуртків та проблемних груп були організовані і проведені науково-практичні конференції із залученням не тільки студентів, а й кращих учнів шкіл Житомирської області.

Викладачі кафедри історії України успішно керують дипломними роботами, за звітний період більшість із них захистили дипломи на «відмінно».

Викладачі кафедри тісно співпрацюють з Малою академією наук. Доценти Кордон М. В., Рудницька Н. В., асистент Сичевський А. О. щорічно входять до складу журі секції «Історія України» та «Краєзнавство».

Кафедра історії України постійно організовує студентські та студентсько-учнівські науково-практичні конференції, семінари, круглі столи для студентів історичного факультету та учнів Житомира та Житомирського району. За 2014 р. було організовано та проведено науково-практичні конференції:

 • «400-річчя гетьманства Петра Сагайдачного в українському козацтві» — Житомир (ЖДУ ім. І. Франка), 21 березня 2014 р.;
 • «Україна — ЄС: новий етап інтеграції», 23 квітня 2014 р.;
 • «Українське козацтво: історія та сучасність» — Житомир (ЖДУ ім. І. Франка), 15 жовтня 2014 р.;
 • «Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом», 20 листопада 2014 р.

7 травня до Дня Європи в Україні на третьому курсі історичного факультету проведено вікторину «Що я знаю про Україну», «Знайома і незнайома Європа».

Список публікацій студентів