Історичний факультет

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Склад кафедри історії України
Венгерська Вікторія Олексіївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: завідувач кафедри, доктор історичних наук, доцент.

Наукові інтереси: економічна історія; національні студії; історична політика та історична пам’ять.

Навчальні предмети, які викладає: історія України; історія України ХІХ ст.; українська національна ідея; історична географія України; основи демократії.

Кордон Микола Володимирович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат історичних наук, доцент.

Наукові інтереси: історія української культури; європейська інтеграція та євроатлантичне співробітництво України; історія України ХХ-ХХІ ст.; краєзнавство.

Навчальні предмети, які викладає: історія України ХХ-ХХІ ст.; історія української культури; Основи наукових досліджень; спецкурс «Євроінтеграція України».

Нагороди: Відмінник освіти України.

Рудницька Наталія Василівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат історичних наук, доцент.

Наукові інтереси: історія України; етнічна історія; історичне краєзнавство.

Навчальні предмети, які викладає: історія України; історія української культури; методика опрацювання історичних джерел; етнографія України; українознавство.

Жуковський Олександр Іванович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат історичних наук, доцент.

Наукові інтереси: історія етнічних меншин Правобережної України, етногеографія України, історія України другої половини ХVІІ-ХVІІІ ст.

Навчальні предмети, які викладає: історія України ХVІІ-ХVІІІ ст.; етногеографія України.

Білобровець Ольга Матвіївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат історичних наук, доцент.

Наукові інтереси: суспільно-політичне життя, освітньо-культурна діяльність поляків України у ХІХ-ХХ ст.

Навчальні предмети, які викладає: вступ до історії; історія української культури; основи демографії.

Рафальська Тетяна Леонідівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат історичних наук, доцент.

Наукові інтереси: історія України ХХ ст.

Навчальні предмети, які викладає: історія України.

Рацілевич Андрій Петрович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат історичних наук, доцент.

Наукові інтереси: суспільно-політична історія України.

Навчальні предмети, які викладає: історія України; історія української культури.

Стельникович Сергій Володимирович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат історичних наук.

Інформація: у 2005 р. закінчив історичний факультет Житомирського державного університету імені Івана Франка.

2008 р. в Національному педагогічному університеті ім. М. П. Драгоманова захистив кандидатську дисертацію на тему «Ідейно-політичні засади та практика українського національного руху опору Тараса Бульби-Боровця (1941-1944 рр.)» зі спеціальності 07.00.01 — історія України. З 2012 р. працює над докторською дисертацією «Нацистський окупаційний режим на території Житомирсько-Вінницького регіону і місцеве населення: паралелі існування й боротьби (1941-1944 рр.)» зі спеціальності 07.00.01 — історія України.

Наукові інтереси та досягнення: історія України періоду Другої світової війни (1939-1945 рр.).

Навчальні предмети, які викладає: «Основи наукових досліджень»; «Правові основи масової комунікації»; «Політична журналістика»; «Комунікаційні процеси в громадській думці»; «Документознавство та архівознавство».

Нагороди: лауреат Всеукраїнської премії ім. І. Огієнка (2012 р.), «Науковець року 2010» Житомирського державного університету ім. І. Франка.

Основні друковані праці:

Ковальчук Іван Васильович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат історичних наук, доцент.

Наукові інтереси: історія Другої світової війни та українського національного руху.

Навчальні предмети, які викладає: історія України; історія української культури; основи науково-дослідної роботи студентів.

Дребот Володимир Іванович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач.

Наукові інтереси: історія України; історія національних меншин; методика викладання історії.

Навчальні предмети, які викладає: історія України; давня та середньовічна історія України; шкільний курс історії України та методика викладання.

Максимов Олександр Вікторович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: асистент.

Наукові інтереси: історія України ХІХ-ХХІ ст.

Навчальні предмети, які викладає: історія України ХVІІ-ХVІІІ ст.; історія України ХХ-ХХІ ст.; етногеографія України; історія української культури; основи науково-дослідної роботи студентів; етнографія України.

Сичевський Антон Олександрович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат історичних наук, асистент.

Новіцька Юлія Йосипівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: асистент.

Наукові інтереси: українсько-польські стосунки, українська еміграція, історія України ХІХ ст.

Навчальні предмети, які викладає: історія України; історія української культури.