Історичний факультет

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Аспірантура кафедри історії України

Аспірантура на кафедрі була відкрита в 2008 році, вона діє за спеціальністю 07.00.01 — історія України.

Серед наукових керівників доктори історичних наук Венгерська В. О., Стародубець Г. М., Ярмошик І. І., Шандра В. С. та доценти Кордон М. В., Стельникович С. В.

Дисертаційні теми затверджуються згідно комплексної науково-дослідницької теми кафедри «Правобережна Україна, Волинь — Житомирщина в кінці ХVІІІ — на початку ХХІ ст.: соціально-економічні, націо- і державотворчі аспекти». Такий підбір тем дисертаційних досліджень свідчить, що на кафедрі не просто ведеться підготовка кадрів вищої кваліфікації — кандидатів наук, але й народжується і утверджується наукова школа по вивченню історії Правобережної України, Волині і Житомирщини. Сприяє налагодження підготовки кадрів науки на кафедрі історії України те, що 18 травня 2011 року вперше в історії університету була проведена здача кандидатського іспиту зі спеціальності 07.00.01 — історія України. Аспірантура працює як на бюджетній, так і на контрактній основі навчання.

П’ять випускниць аспірантури захистили дисертаційні дослідження на звання кандидата історичних наук:

  • Вигівська О. В. Тема дисертації: «Суспільне становище та громадянські права жінок на Волині XVIII — ХІХ ст.»;
  • Маркевич О. В. Тема дисертації: «Організація управління Волинською губернією наприкінці ХVІІІ — 60-ті рр. ХІХ ст.»;
  • Романчук К. С. Тема дисертації: «Петро Абрамович в науковому, освітянському і громадському житті Волині та України (10-20−х рр. ХХ ст.)»;
  • Бабінська М. С. Тема дисертації: «Західна і Правобережна Україна в дослідженнях Польського Товариства Геральдичного (1906-1939 рр.)»;
  • Панченко В. С. Тема дисертації: «Мирові суди Волині (1871-1919): повноваження, структура, склад».

7 дисертаційних робіт рекомендовано до захисту.