Історичний факультет

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Аспірантура кафедри історії України

Аспірантура на кафедрі була відкрита в 2008 році, вона діяла за спеціальністю 07.00.01 — Історія України. З 2016 р. в аспірантурі йде підготовка докторів філософії за спеціальністю «032 Історія та археологія». Спеціалізація: «Історія України».

Серед наукових керівників доктори історичних наук Венгерська В. О., Стельникович С. В., Стародубець Г. М., Шандра В. С., кандидат історичних наук Білобровець О. М., Кордон М. В.

Дисертаційні теми затверджуються згідно комплексної науково-дослідницької теми кафедри «Правобережна Україна, Волинь — Житомирщина в кінці ХVІІІ – на початку ХХІ ст.: соціально-економічні, націо- і державотворчі аспекти». Такий підбір тем дисертаційних досліджень свідчить, що на кафедрі не просто ведеться підготовка кадрів вищої кваліфікації — кандидатів наук, але й народжується і утверджується наукова школа з вивчення історії Правобережної України, Волині і Житомирщини.

Одинадцять випускників аспірантури захистили дисертаційні дослідження на звання кандидата історичних наук:

 • Вигівська О. В. Тема дисертації: «Суспільне становище та громадянські права жінок на Волині XVIII–ХІХ ст.»;
 • Маркевич О. В. Тема дисертації: «Організація управління Волинською губернією наприкінці ХVІІІ – 60-ті рр. ХІХ ст.»;
 • Романчук К. С. Тема дисертації: «Петро Абрамович в науковому, освітянському і громадському житті Волині та України (10–20-х рр. ХХ ст.)»;
 • Бабінська М. С. Тема дисертації: «Західна і Правобережна Україна в дослідженнях Польського Товариства Геральдичного (1906–1939 рр.)»;
 • Панченко В. С. Тема дисертації: «Мирові суди Волині (1871–1919): повноваження, структура, склад»;
 • Сичевський А. О. Тема дисертації: «Старообрядницькі громади на Житомирщині у 1945–1991 рр.»;
 • Максимов О. В. Тема дисертації: «Судова реформа 1864 р. на Правобережній Україні (за матеріалами Житомирського окружного суду)»;
 • Біла О. М. Тема дисертації: «Історико-краєзнавчі публікації на сторінках волинської періодики (ХІХ – початок ХХ століття)»;
 • Єфимчук Н. Л. Тема дисертації: «Соціально-економічний та культурний розвиток українського села в 1943–1953 рр. (на прикладі Житомирської області)»;
 • Шевчук Б. Л. Тема дисертації: «Волинська казенна палата наприкінці XVIII – у 60-х рр. XIX ст.: структура, повноваження та соціальні наслідки діяльності»;
 • Кицак Б. В. Тема дисертації: «Медичне забезпечення населення в Райхскомісаріаті „Україна“ (1941–1944 рр.)».

4 дисертаційні роботи рекомендовано до захисту.