Історичний факультет

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Кафедрa історії України

Кафедра історії України створена у червні 2001 р. Вона бере свій початок від кафедри соціально-економічних дисциплін, яка в 1929 р. прийшла на зміну відповідній цикловій комісії. Кафедра неодноразово реорганізовувалася. З 1938 р. вона функціонувала під назвою кафедри марксизму-ленінізму, з 1964 р. — історії КПРС і політекономії, з 1984 р. — історії КПРС, з 1990 р. — політичної історії, з 1992 р. — історії і політології. Останню в червні 2001 р. було поділено на кафедру історії України та кафедру всесвітньої історії.

У різний час завідувачами кафедри були М. Я. Шуляк, Г. М. Таряник, В. В. Чуприна, М. І. Петровський, П. П. Москвін, В. Д. Голіченко, Ф. А. Петляк, О. М. Іващенко, М. І. Лавринович, О. С. Кузьмін, П. І. Натикач, М. В. Кордон. Тут працювали історики О. К. Касименко, Л. А. Коваленко, Л. І. Ланда, Ю. А. Ковмір, П. Х. Рубінчик, І. Є. Громенко, М. С. Бовсунівський, К. І. Огнєв, Ю. М. Поліщук, П. М. Верста, І. М. Рибалко, Ю. О. Курносов, Ю. І. Кунах, С. І. Жилюк. З вересня 2014 р. кафедру очолює доктор історичних наук, професор кафедри Венгерська В. О.

Кафедра забезпечує викладання нормативних курсів з історії України, історії української культури, українознавства, основ демографії та основ демократії на всіх факультетах університета. Водночас викладачі кафедри читають на історичному факультеті поглиблений курс історії України, дисципліни «Вступ до історії», «Історичне краєзнавство», «Історична географія», «Шкільний курс історії України та методика викладання», «Історія української культури», «Етнографія України», «Основи демографії». Для студентів-магістрантів викладаються курси «Українська національна ідея», «Сучасна українська історіографія», «Методика опрацювання історичних джерел», спецкурси з питань європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва.

Науковий доробок викладачів кафедри становить понад 400 праць. Серед них — монографії, навчальні посібники та підручники: «Наш рідний край», «Житомирщина. Історичний нарис», «Политическая наука в Украине: становление и перспективы», «Історія сучасного світу», «Історія світової та вітчизняної культури», «Українська та зарубіжна культура», «Європейська та євроатлантична інтеграція України», «Історія України в опорних таблицях», «Чехи на Житомирщині: історія і сьогодення», «Основи демографії. Курс лекцій», «На порубіжжі Волині, Київщини і Поділля», «Нові підходи до історичної освіти в умовах багатокультурного суспільства», та інші.

За роки функціонування кафедри науковці кафедри брали участь у підготовці та написанні розділів таких праць, як «Історія міст і сіл УРСР. Житомирська область», дванадцятитомна «Книга Пам’яті України. Житомирська область», «Зрозумієш історію — пізнаєш світ», «Житомирщина — шляхами історії», «Євреї Волині (кінець ХVІІІ — початок ХХ ст.)», «Козацькі часи на Житомирщині», «Козацтво Волині-Житомирщини», «Відомі педагоги Житомирщини. Нариси про знаних діячів освітянської ниви».
В останні роки членами кафедри були видані такі монографії: Жуковський О. І. «Національні меншини Правобережної України в 20-30-х роках ХХ ст.», Рафальська Т. Л. «Великий терор на Житомирщині», Венгерська В. О. «Українські проекти на націотворення в імперіях Романових та Габсбургів (кінець ХVIII — початок ХХ ст.)».

На базі кафедри проводилися міжнародні та Всеукраїнські науково-практичні конференції: «Етносоціальні процеси на Правобережній Україні» та «Визвольна війна під проводом Богдана Хмельницького і Правобережна Україна», «Боротьба українського народу за державну незалежність в 1917-1921 роках (до 85-річчя Другого Зимового походу армії УНР)». Викладачі кафедри виступають співорганізаторами щорічної Волинської історичної краєзнавчої конференції.

У червні 2014 р. за активної підтримки Міністерства зовнішніх справ Республіки Польща та Союзу Польської шляхти на Житомирщині була започаткована серія міжнародних конференцій «Історія єднає народи». Перша конференція мала назву «В єдності сила. Співпраця польсько-українська в переломних моментах історії та сучасності». Про налагодження діалогу між викладачами кафедри та польськими колегами свідчить підписана угода про співробітництво та партнерство з історичним факультетом Університету Яна-Павла ІІ у Кракові. Колектив кафедри встановив зв’язки та співпрацює з навчальними й науковими закладами Києва, Вінниці, Запоріжжя, Кам’янця-Подільського, Львова, Черкас, Чернівців, Чернігова, Донецька, Дніпропетровська, Полтави, Івано-Франківська, товариством «Українці Угорщини».

Конференції та семінари науковців

Колектив кафедри тісно співпрацює з Інститутом трансформації суспільства і Громадською Лігою Україна-НАТО, зокрема через Житомирський регіональний Центр європейської та євроатлантичної інтеграції України, який створено на базі університету в 2008 році. Викладачі надають постійну допомогу навчальним закладам області в поглибленому вивченні історії та суспільних дисциплін.

У 2008 році на кафедрі історії України відкрито аспірантуру і разову докторантуру. Дві випускниці аспірантури успішно захистили дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата історичних наук, дисертації п’ятьох аспірантів рекомендовані до захисту. У вересні 2013 р. відбувся захист докторської дисертації Венгерської В. О., яка закінчила разову докторантуру при кафедрі.

Особливістю наукової роботи на кафедрі є широке залучення до неї студентів. Тематика наукових студентських праць, як правило, відповідає основним напрямкам наукової діяльності кафедри. Це — актуальні питання історії України, історичне краєзнавство. Щороку проводяться наукові студентські конференції.