Історичний факультет

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Кафедрa історії України

Кафедра створена у червні 2001 р. Вона неодноразово реорганізовувалась та пройшла традиційні для більшості структур соціально-гуманітарного блоку трансформації. Свій початок кафедра історії України бере від кафедри соціально-економічних дисциплін, яка в 1929 р. прийшла на зміну відповідній цикловій комісії. Із 1938 р. вона функціонувала під назвою кафедри марксизму-ленінізму, з 1964 р. — історії КПРС і політекономії, з 1984 р. — історії КПРС, з 1990 р. — політичної історії, з 1992 р. — історії і політології

У різний час завідувачами кафедри були М. Я. Шуляк, Г. М. Таряник, В. М. Чуприна, М. І. Петровський, П. П. Москвін, В. Д. Голіченко, Ф. А. Петляк, О. М. Іващенко, М. І. Лавринович, О. С. Кузьмін, П. І. Натикач. Із вересня 2003 р. кафедру очолював кандидат історичних наук, доцент М. В. Кордон, а з 2014 р. — доктор історичних наук, професор кафедри В. О. Венгерська.

Склад кафедри історії України сьогодні: завідувач кафедри, професор кафедри В. О. Венгерська, професор кафедри С. В. Стельникович, доценти О. І. Жуковський, М. В. Кордон, Н. В. Рудницька, О. М. Білобровець, А. П. Рацілевич, Т. Л. Рафальська, І. В. Ковальчук, старші викладачі О. В. Максимов та А. О. Сичевський, старший лаборант К. Б. Лисюк.

Основним науковим напрямом роботи кафедри історії України є тема «Правобережна Україна, Волинь-Житомирщина в кінці ХVIII – на початку ХХІ ст.: соціально-економічні, культурно-освітні, націо- і державотворчі аспекти». На кафедрі діють кілька центрів та лабораторія: Житомирський регіональний центр європейської та євроатлантичної інтеграції України (керівник М. В. Кордон), Центр юдаїки (керівник Н. В. Рудницька) та Лабораторія візуальної антропології (керівник В. О. Венгерська).

Під патронатом Житомирського регіонального центру європейської та євроатлантичної інтеграції України проводяться щорічні студентські конференції, турніри та брейн-ринги. Центр юдаїки активно співпрацює із Житомирським центром «Хесед-Шломо», Н. В. Рудницька здійснювала наукове консультування оформлення виставки «Історія штетлів Правобережної України». Центр організовує щорічні семінари за участі міжнародних експертів з культури їдиш та історії єврейства Східної Європи.

За час свого існування члени Лабораторії провели ряд досліджень, опитувань, які були представлені на міжнародних конференціях, методичних семінарах вчителів історії Житомира та Житомирського району у вигляді відео: «Українське козацтво в імперській міфології»; «Героям АТО присвячується...»; «Єврейські штетли Правобережної України: світ, який зник»; «Політика пам’яті: війна пам’яток та пам’ятей»; «Державні свята України: формування нових традицій»; «Козацький міф в українському націотворенні»; «Як Житомир та житомиряни пам’ятають».

Науковий доробок викладачів кафедри містить значну кількість праць. Серед них монографії, навчальні посібники та підручники: «Історія української культури»; «Українська та зарубіжна культура»; «Європейська та євроатлантична інтеграція України»; «Євреї на Житомирщині: історія і сьогодення»; «Нові підходи до історичної освіти в умовах багатокультурного суспільства»; «Етнічні меншини Правобережної України у 20-ті роки ХХ століття: суспільно-політичний та культурний розвиток»; «Великий терор на Житомирщині (липень 1937 р. – листопад 1938 р.)»; «Нарис історії діяльності ОУН під проводом А. Мельника на Житомирщині у другій половині 1941 року»; «Українські проекти та націотворення в імперіях Романових та Габсбургів (кінець ХVІІІ – початок ХХ століття)»; «Житомирсько-Вінницький регіон в умовах нацистської окупації (1941–1944 рр.)», «Український національний рух опору Тараса Бульби-Боровця: історичний нарис»; «Історія євреїв Житомирщини».

У 2017 р. колектив кафедри підготував монографію «Нариси історії Житомирщини першої половини ХХ ст.». Результатом участі у реалізації спільного проекту з Інститутом національної пам’яті «Майдан від першої особи: регіональний вимір» став розділ в монографії, присвячений Революції Гідності на Житомирщині.

На кафедрі у 2014 р. засновано періодичне видання — українсько-польський науковий журнал «Інтермарум: історія, політика, культура», який включений до переліку наукових фахових видань України та до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus.

Із 2014 р. кафедра проводить щорічну міжнародну наукову конференцію «Польща-Україна: спільні шляхи до свободи».

Колектив кафедри встановив зв’язки, підтримує дружні стосунки, співпрацює з навчальними й науковими закладами Кракова: Католицьким університетом Яна-Павла ІІ, Академією «Ігнатіанум», науково-культурним центром «Еpisteme». Також викладачі кафедри співпрацюють з колегами з університетів Любліна, Ольштина (Польща), Вільнюса (Литва), Берліна, Лейпцига (Німеччина), Києва, Вінниці, Запоріжжя, Кам’янця-Подільського, Харкова, Ужгорода, Львова, Черкас, Чернівців, Чернігова, Дніпра, Ніжина, Миколаєва, Одеси, Полтави, Івано-Франківська, Дрогобича, Кропивницького, Херсона, Рівного, Тернополя, товариством «Українці Угорщини», громадською організацією «Союз польської шляхти». Викладачі надають постійну допомогу навчальним закладам області в поглибленому вивченні історії та суспільних дисциплін.

У 2008 році на кафедрі історії України відкрита аспірантура, вона діяла за спеціальністю 07.00.01 — історія України. Із 2016 р. в аспірантурі йде підготовка докторів філософії за спеціальністю 032 Історія та археологія. Спеціалізація: історія України. Серед наукових керівників доктори історичних наук Венгерська В. О., Стельникович С. В., Ярмошик І. І., Стародубець Г. М., Шандра В. С., кандидат історичних наук Білобровець О. М., Кордон М. В.

Одинадцять випускників аспірантури захистили дисертаційні дослідження на звання кандидата історичних наук: О. В. Вигівська, О. В. Маркевич, К. С. Романчук, М. С. Бабінська, В. С. Панченко, А. О. Сичевський, О. В. Максимов, О. М. Біла, Н. Л. Єфимчук, Б. Л. Шевчук, Б. В. Кицак.

Особливістю наукової роботи на кафедрі є широке залучення до неї студентів. Щороку проводяться наукові студентські конференції: «Українське козацтво: історія та сучасність» та «Наш рідний край: історія та сьогодення». У 2012 р. започатковано видання періодичного збірника наукових праць студентів та магістрантів історичного факультету «Україніка молода».

Ефективність роботи зі студентами підтверджена призовими місцями на міжнародних та всеукраїнських конкурсах: Р. Лаговський здобув ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з історії; А. Магалецький, К. Цимбалюк стали переможцями Всеукраїнського конкурсу наукових робіт в межах реалізації програми «Бабин Яр і сучасний світ (до 75-х роковин трагедії Бабиного Яру)»; К. Цимбалюк стала переможцем та стипендіатом Всеукраїнського конкурсу «Завтра.UA»; А. Магалецький здобув ІІІ місце Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Історія та археологія». В різні роки студенти М. Бондарчук, М. Комаренко, І. Макарчук були переможцями ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади з історії України.

На базі кафедри з 2017 р. по 2019 р. проводився ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади з історії України.

Викладачі кафедри історії України активно долучаються до міжнародних наукових проектів та беруть участь у роботі закордонних конференцій, стають стипендіатами, проходять стажування в європейських університетах. Серед проектів: міжнародна експертна тренінгова програма Фонду Шоа (Україна, Чеська республіка); «Історики без кордонів. Чи можливий українсько-російський історичний діалог?» (м. Гельсинки, Фінляндія); Міжнародний семінар «Друга світова війна та Голокост» (Яд Вашем, м. Єрусалим (Ізраїль). Окрім того, С. В. Стельникович двічі отримував гранти Канадського інституту українських студій Альбертського університету.

Члени кафедри щорічно беруть участь у міжнародній конференції «Роль католицької церкви у процесах європейської інтеграції» (м. Краків, Польща). О. М. Білобровець реалізувала стипендійну програму імені Королеви Ядвіги в Ягелонському університеті (м. Краків, Польща).

Кафедра історії України у 2017 р. за наукові здобутки отримала перемогу в конкурсі «Кафедра року» з історико-філософського напрямку.