Історичний факультет

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Кафедрa історії України

Кафедра створена у червні 2001 р. Вона неодноразово реорганізовувалась та пройшла традиційні для більшості структур соціально-гуманітарного блоку трансформації. Свій початок вона бере від кафедри соціально-економічних дисциплін, яка в 1929 р. прийшла на зміну відповідній цикловій комісії. Від 1938 р. вона функціонувала під назвою кафедри марксизму-ленінізму, у 1964 р. вона перетворилась на кафедру історії КПРС і політекономії, з 1984 р. — історії КПРС, від 1990 р. — політичної історії, у 1992 р. була реорганізована у кафедру історії і політології.

У різний час завідувачами кафедри були М. Я. Шуляк, Г. М. Таряник, В. В. Чуприна, М. І. Петровський, П. П. Москвін, В. Д. Голіченко, Ф.А. Петляк, О. М. Іващенко, М. І. Лавринович, О. С. Кузьмін, П. І. Натикач, М. В. Кордон, з 2014 р. — доктор історичних наук, професор кафедри В. О. Венгерська.

Сучасний склад кафедри історії України: завідувач кафедри, професор кафедри В. О. Венгерська, професор кафедри С. В. Стельникович, доценти О. І. Жуковський, М. В. Кордон, О. М. Білобровець, А. П. Рацілевич, І. В. Ковальчук, старші викладачі О. В. Максимов та А. О. Сичевський, старший лаборант К. Б. Лисюк.

Наукові розробки кафедри історії України визначаються комплексною науково-дослідницькою темою «Правобережна Україна, Волинь-Житомирщина в кінці ХVIII — на початку ХХІ ст.: соціально-економічні, культурно-освітні, націо- і державотворчі аспекти». На кафедрі діють кілька науково-дослідних центрів та лабораторія: Житомирський регіональний центр європейської та євроатлантичної інтеграції України (керівник — М. В. Кордон), Центр юдаїки та Лабораторія візуальної антропології (керівник — В. О. Венгерська).

Під патронатом Житомирського регіонального центру європейської та євроатлантичної інтеграції України проводяться щорічні студентські конференції, турніри та брейн-ринги. Центр юдаїки активно співпрацює із Житомирським центром «Хесед-Шломо», Н. В. Рудницька здійснювала наукове консультування оформлення виставки «Історія штетлів Правобережної України». Центр організовує щорічні семінари за участі міжнародних експертів з культури їдиш та історії єврейства Східної Європи.

За час свого існування члени Лабораторії візуальної антропології провели ряд досліджень, на основі яких підготували презентаційні відео, що демонструвались на міжнародних конференціях, методичних семінарах вчителів історії Житомира та Житомирського району: «Українське козацтво в імперській міфології»; «Героям АТО присвячується...»; «Єврейські штетли Правобережної України: світ, який зник»; «Політика пам’яті: війна пам’яток та пам’ятей»; «Державні свята України: формування нових традицій»; «Козацький міф в українському націотворенні»; «Як Житомир та житомиряни пам’ятають».

Науковий доробок викладачів кафедри містить значну кількість праць. Серед них монографії, навчальні посібники та підручники: «Історія української культури» (М. В. Кордон, 2011); «Українська та зарубіжна культура» (Кордон М. В., 2002, 2005, 2007, 2010); «Європейська та євроатлантична інтеграція України» (Кордон М. В., 2008, 2009); «Освіта євреїв Волинської губернії у ХІХ — на початку ХХ ст.» (Рудницька Н. В., 2011); «Нові підходи до історичної освіти в умовах багатокультурного суспільства» (Венгерська В. О. та ін., 2012); «Етнічні меншини Правобережної України у 20-ті роки ХХ століття: суспільно-політичний та культурний розвиток» (Жуковський О. І., 2014); «Великий терор на Житомирщині (липень 1937 р. — листопад 1938 р.)» (Рафальська Т. Л., 2012); «Нарис історії діяльності ОУН під проводом А. Мельника на Житомирщині у другій половині 1941 року» (І. В. Ковальчук, С. В. Стельникович, 2011, 2014); «Українські проекти та націотворення в імперіях Романових та Габсбургів (кінець ХVІІІ — початок ХХ століття)» (В. О. Венгерська, 2013); «Український національний рух опору Тараса Бульби-Боровця: історичний нарис» (С. В. Стельникович, 2007, 2010, 2018); «Житомирсько-Вінницький регіон в умовах нацистської окупації (1941–1944 рр.)» (С. В. Стельникович, 2015, 2016), «Історія євреїв Житомирщини» (Н. В. Рудницька, 2017).

У 2017 р. колектив кафедри підготував монографію «Нариси історії Житомирщини першої половини ХХ ст.». Результатом участі у реалізації спільного проекту з Інститутом національної пам’яті «Майдан від першої особи: регіональний вимір» став розділ монографії, присвячений Революції Гідності на Житомирщині. У 2019 р. викладачі кафедри долучились до створення унікального усноісторичного проєкту, результатом реалізації якого стала поява колективної монографії «Житомирський державний університет імені Івана Франка у спогадах викладачів (1940–1990-ті рр.). Ювілейна збірка усно-історичних свідчень (до 100-річчя ЖДУ імені Івана Франка) / Укладачі: І. В. Ковальчук, О. В. Максимов, А. О. Сичевський, С. В. Стельникович; відп. редактор В. О. Венгерська».

Викладачі кафедри надають постійну допомогу навчальним закладам області в поглибленому вивченні історії та суспільних дисциплін.

На кафедрі у 2014 р. засновано періодичне видання — журнал «Іntermarum: історія, політика, культура», який включений до переліку наукових фахових видань України (категорія Б) та до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus.

В період з 2014 р. до 2019 р. кафедра проводила щорічну міжнародну наукову конференцію «Польща — Україна: спільні шляхи до свободи». У липні 2021 р. було проведено Міжнародну наукову конференцію «Історична політика та історична пам’ять: Україна та країни ЦСЄ».

Колектив кафедри встановив зв’язки та співпрацює з навчальними й науковими закладами м. Кракова (Католицьким університетом Яна-Павла ІІ, Академією «Ігнатіанум», науково-культурним центром «Еpisteme»), Любліна, Ольштина (Польща), Вільнюса (Литва), Берліна, Лейпцига (Німеччина), Києва, Вінниці, Запоріжжя, Кам’янця-Подільського, Харкова, Ужгорода, Львова, Черкас, Чернівців, Чернігова, Дніпра, Ніжина, Миколаєва, Одеси, Полтави, Івано-Франківська, Дрогобича, Кропивницького, Херсона, Рівного, Тернополя, товариством «Українці Угорщини», громадською організацією «Союз польської шляхти».

Особливістю наукової роботи на кафедрі є широке залучення до неї студентів. Щороку проводяться наукові студентські конференції: «Українське козацтво: історія та сучасність» та «Наш рідний край: історія та сьогодення». У 2012 р. започатковано видання періодичного збірника наукових праць студентів та магістрантів історичного факультету «Україніка молода», вже видано 11 номерів журналу.

Ефективність роботи зі студентами підтверджена призовими місцями на міжнародних та всеукраїнських конкурсах: Р. Лаговський здобув ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з історії (2015); А. Магалецький, К. Цимбалюк стали переможцями Всеукраїнського конкурсу наукових робіт в межах реалізації програми «Бабин Яр і сучасний світ (до 75-х роковин трагедії Бабиного Яру)» (2016, 2017); К. Цимбалюк та А. Магалецький стали переможцями та стипендіатами Всеукраїнського конкурсу «Завтра UA» (2017, 2019); А. Магалецький здобув ІІІ місце Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Історія та археологія» (2018). В різні роки студенти М. Бондарчук, М. Комаренко, І. Макарчук під керівництвом викладачів кафедри ставали переможцями ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади з історії України (2017, 2018, 2019).

На базі кафедри з 2017 р. по 2019 р. проводився ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади з історії України.

Викладачі кафедри історії України активно долучаються до міжнародних наукових проектів та беруть участь у роботі закордонних конференцій, стають стипендіатами, проходять стажування в європейських університетах. Серед проєктів: Участь у роботі міжнародної робітні «Особливості реалізації молодіжної політики на пострадянському просторі» (Bayerischer Jugendring, Німеччина, Мюнхен, грудень 2019 р., (Венгерська В., Геча О.), «Вивчення історії заради демократії» (Лейпциг — Брауншвейг, Німеччина) (Венгерська В. О., 2018), міжнародної експертної тренінгової програми Фонду Шоа (Україна, Чеська республіка)(Венгерська В., 2012-2014); «Історики без кордонів. Чи можливий українсько-російський історичний діалог?» (м. Гельсинки, Фінляндія) (Венгерська В., 2018); Міжнародний семінар «Друга світова війна та Голокост» (Яд Вашем, м. Єрусалим, Ізраїль) (Жуковський О. І. (2012), (Рудницька Н. В., Венгерська В. О. (2015); С. Стельникович двічі отримував гранти Канадського інституту українських студій Альбертського університету.

Члени кафедри щорічно беруть участь у міжнародній конференції «Роль католицької церкви у процесах європейської інтеграції» (Католицький університет Івана-Павла ІІ, м. Краків, Польща). Останній візит відбувся у жовтні 2019 р. До складу делегації входила більшість викладачів кафедри. О. М. Білобровець реалізувала стипендіальну програму імені Королеви Ядвіги в Ягелонському університеті (2017, м. Краків, Польща), у січні 2019 р. у межах Академічної мобільності за програмою Еразмус+ перебувала в університеті Ігнатіанум (м. Краків, Польща).

Викладачі кафедри активно долучаються до процесів модернізації освіти. Так, завідувач кафедри Венгерська В. є членом науково-методичної комісії (керівник підкомісії — 032 Історія та археологія з розробки стандартів вищої освіти) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України. Білобровець О., Венгерська В., Стельникович С. є експертами Національного агентства із забезпечення якості освіти для проведення акредитаційних освітніх програм.

Кафедра історії України у 2017 та 2018 роках за наукові здобутки здобувала перемогу в конкурсі «Кафедра року» з історико-філософського напрямку.

Протягом останніх років відбулися захисти дисертаційних досліджень випускників аспірантури, яка діє на кафедрі історії України:

  • 2019 р. Олександра Мосієнка (науковий керівник Венгерсьска В.), тема дисертації : «Пропаганда в умовах Першої світової війни»;
  • 2020 р. Ніни Весельської (науковий керівник Ярмошик І.). Тема роботи: «Правобережна Україна в історичних дослідженнях Александра Яблоновського (1829–1913 рр.)»;
  • 2021 р. Ірини Мякінченко (науковий керівник Стельникович С.). Тема роботи: «Міжконфесійні відносини та їх вплив на державотворчі процеси в Україні (1990-ті-2010 рр.)».