Історичний факультет

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Склад кафедри всесвітньої історії
Гуцало Людмила Вікторівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: завідувач кафедри, доцент кафедри, кандидат історичних наук, доцент.

Біографія: народилась 13.11.1972 р. в с. Забріддя, Черняхівського району, Житомирської області. У 1989 р. закінчила Забрідську середню школу. У 1994 р. закінчила Кіровоградський державний педагогічний інститут імені В. К. Винниченка за спеціальністю «історія та народознавство». Працювала вчителем історії у ЗОШ № 36, Житомирському агротехнічному коледжі. З 2004 року працює на кафедрі всесвітньої історії Житомирського державного університету імені Івана Франка. У 2007 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 07.00.05 «Етнологія», тема: «Національно-територіальне районування в УСРР (20–30-ті роки ХХ ст.)». З 2009 року працює на посаді доцента кафедри всесвітньої історії. Упродовж 2008–2019 рр. — завідувач науково-дослідної лабораторії «Дослідження історії Волині».

Початок роботи в університеті: з вересня 2004 р.

Інформація про вищу освіту: Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. В. К. Винниченка 1994 р. Спеціальність: Історія та народознавство; Кваліфікація: вчитель історії та народознавства (Диплом: ЛГ № 005456 від 21.06.1994 р.). Кандидат історичних наук (диплом: ДК № 041152 від 14.06.2007 р.) 07.00.05 — Етнологія. Тема: «Національно-територіальне районування в УСРР (20–30-ті роки ХХ ст.)». Доцент кафедри всесвітньої історії та правознавства (атестат: 12ДЦ № 026337 від 20.01.2011 р.).

Інформація про стажування: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Кафедра стародавньої та середньовічної історії 11.09.2015–12.10.2015. Наказ № 241 від 30.09.2015 р. Тема: «Сучасні підходи до викладання «Історії Стародавньої Греції та Риму». Довідка № 1305-33/03 від 15.10.2015 р.

Наукові інтереси та досягнення: антична історія, Новітня історія країн Європи, історія національних меншин України.

Навчальні предмети, які викладає: Історія первісного суспільства і Стародавнього світу, Новітня історія країн Європи та Америки, археологічна практика.

Нагороди: Подяка управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації (2017 р.); Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (2018 р.); Грамота Міністерства освіти і науки України (2019 р.); Подяка Міністерства освіти і науки України (2020 р.).

Основні друковані праці:

Стародубець Галина Миколаївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доктор історичних наук, професор.

Біографія: народилась 19.02.1964 р. в с. Мирове Шумського району Тернопільської області. У 1997 році закінчила Кіровоградський державний педагогічний інститут імені О. С. Пушкіна за спеціальністю «Історія». Впродовж 1997–2000 років працювала на Тернопільщині: вчителем історії та суспільствознавства в сільській школі Шумського району, методистом з історії Кременецького районного відділу освіти, методистом з виховної роботи обласного навчально-методичного центру профтехосвіти Тернопільської області. З 2000 року працює в системі вищої школи України: викладачем, завідуючим кафедрою гуманітарних дисциплін, проректором з наукової роботи Інституту економіки і підприємництва (м. Тернопіль) (2000–2009 рр.); з 2009 — професором, завідуючою кафедри всесвітньої історії Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Кандидат історичних наук з 2001 року. Вчене звання доцента кафедри гуманітарних дисциплін присвоєно у 2005 році. Доктор історичних наук з 2007 року. Дисертацію на тему «Українське повстанське запілля (друга половина 1943 – початок 1946 років)» захистила 20 квітня 2007 року в спеціалізованій вченій раді Д 76.051.06 у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. Вчене звання професора кафедри всесвітньої історії та правознавства присвоєно у 2011 році.

Початок роботи в університеті: 15 вересня 2009 року.

Інформація про вищу освіту: у 1997 році закінчила Кіровоградський державний педагогічний інститут імені О. С. Пушкіна за спеціальністю «Історія», кваліфікація: Вчитель історії і суспільствознавства (диплом ЖВ-І № 034985).

Інформація про стажування: Національний університет «Острозька академія» 2.01.18–29.06.18 р., наказ № 3-к/09 від 26.01.18 р., довідка № 05/18 від 02.07.2018 р., тема: «Професійна підготовка викладача навчальних дисциплін історичних спеціальностей, у тому числі — спеціалізації «Країнознавство».

Наукові інтереси та досягнення: суспільно-політичні трансформації у сільському соціумі України періоду пізнього сталінізму, український національно-визвольний рух 1940-х років, партійно-радянська номенклатура періоду пізнього сталінізму, гендерна політика радянської влади періоду сталінізму.

Навчальні предмети, які викладає: історія середніх віків, історія сталінізму, музейно-архівна практика.

Нагороди: Почесна Грамота асоціації навчальних закладів України недержавної форми власності (2003 р.), Почесна Грамота Міністерства освіти і науки України (2004 р.), Нагрудний знак МОН України «Відмінник освіти» (2014 р.), Подяка управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації (2015 р.), Подяка голови Житомирської обласної ради (2016 р.), Нагрудний знак МОН України «За наукові та освітні досягнення» (2019 р.), медаль Всеукраїнського об’єднання «Країна» «За вірність національній ідеї» (2020 р.).

Основні друковані праці:

Буравський Олександр Антонович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: професор кафедри, доктор історичних наук, доцент.

Біографія: народився 6.08.1953 р. у с. Білилівка Ружинського району Житомирської області (Україна). Закінчив Білилівську ЗОШ. Вищу освіту здобув у Луцькому педагогічному інституті імені Лесі Українки на історичному факультеті за спеціальністю «Історія», кваліфікація — вчитель історії та суспільствознавства середньої школи в 1977 р. З вересня 1977 р. по серпень 2000 р. працював вчителем історії та суспільствознавства в ЗОШ м. Житомира та області. 30 серпня 2000 р. — асистент кафедри історії та політології Житомирського державного педагогічного університету імені Івана Франка; з 2 грудня 2003 р. — старший викладач кафедри всесвітньої історії Житомирського державного педагогічного університету імені Івана Франка; з 6 липня 2004 р. — доцент кафедри всесвітньої історії та правознавства Житомирського державного університету імені Івана Франка. З 2 грудня 2014 р. професор кафедри всесвітньої історії Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Кандидат історичних наук із 2003 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича на тему: «Поляки Волині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Соціально-економічне становище та культурний розвиток». Доктор історичних наук із 2013 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України на тему: «Інституалізаційні процеси в Римо-католицькій церкві на Правобережній Україні (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.)».

Початок роботи в університеті: 30 серпня 2000 р. — асистент кафедри історії та політології.

Інформація про вищу освіту: у 1977 році закінчив Луцький державний педагогічний інститут ім. Лесі Українки, спеціальність: «Історія», кваліфікація — вчитель історії та суспільствознавства середньої школи (диплом: Б-І № 627444, від 29.06.1977 р.).

Інформація про стажування: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 01.10.18–31.10.18 р., наказ № 536–ОС від 27.09.18 р., сертифікат НВ № 02125094/039-18 БО від 31.10.18 р., тема: «Професійна підготовка викладача навчальних дисциплін з курсу всесвітньої історії».

Наукові інтереси та досягнення: національні меншини Волині, римо-католицька церква в Україні. Опубліковано індивідуальні монографії: Поляки Волині у другій половині ХІХ — на початку ХХ ст. Житомир: Вид-во ЖДУ, 2004. — 168 с.; Римо-католицька церква на Правобережній Україні (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.). Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. — 452 с.

Навчальні предмети, які викладає: історія слов’янських народів, шкільний курс всесвітньої історії та методика викладання, державно-церковні відносини, політична історія Польщі.

Нагороди: грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка за активну науково-дослідну діяльність та з нагоди Дня науки (2013 р.); Почесна грамота Житомирської обласної державної адміністрації за багаторічну сумлінну працю, значний особистий внесок у науково-дослідну діяльність університету, високий професіоналізм та з нагоди Дня науки (2014 р.).

Основні друковані праці:

Власюк Ігор Миколайович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент кафедри, кандидат історичних наук, доцент.

Біографія: народився 13.08.1967 року у м. Житомирі. Закінчив ЗОШ № 3 м. Житомира. Вищу освіту здобув у Київському державному університеті ім. Тараса Шевченка на історичному факультеті за спеціальністю «Історія» у 1993 р. У 1994 р. працював у Державному архіві Житомирської області. Педагогічну роботу розпочав у 1995 р. викладачем Житомирського державного інженерно-технологічного інституту. У 1995–1998 рр. навчався в аспірантурі Житомирського державного інженерно-технологічного інституту. З вересня 2000 р. працював асистентом, потім старшим викладачем кафедри історії та політології Житомирського державного педагогічного університету імені Івана Франка, з 2006 р. — доцентом кафедри всесвітньої історії історичного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка. У 2000 р. захистив кандидатську дисертацію «Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906–1914 рр.)» за спеціальністю: 07.00.01 — історія України. У 2006 р. затверджений у науковому званні доцента кафедри всесвітньої історії.

Початок роботи в університеті: з вересня 2000 року.

Інформація про вищу освіту: у 1993 р. закінчив Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка, спеціальність: «Історія», кваліфікація – історик, викладач історії, історії України (диплом: КМ № 017170 від 17.06.1993 р.).

Інформація про стажування: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 11.03.2019–11.04.2019 р., наказ № 112-ОС від 04.03.2019 р., сертифікат НВ № 02125094/008-19 БО, тема: Професійна підготовка викладача навчальних дисциплін з курсу всесвітньої історії.

Наукові інтереси та досягнення: аграрна історія України та Волині початку ХХ ст. – 1920-х рр.; розвиток соціальної сфери на Волині у 1920-х рр.

Навчальні предмети, які викладає: історія слов’янських народів, історія нових незалежних держав, політична історія сучасного світу, музейно-архівна практика.

Нагороди: грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка за багаторічну сумлінну працю (2013 р.); грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка за багаторічну сумлінну працю та з нагоди 50-річчя від дня народження (2017 р.).

Основні друковані праці:

Маркевич Оксана Валентинівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат історичних наук, старший викладач.

Біографія: народилася 27 червня 1987 р. в м. Баранівка Житомирської області, українка.

У 1993 р. пішла до першого класу Баранівської ЗОШ І–ІІІ ступенів імені Ольги Сябрук, яку закінчила з золотою медаллю.

2004–2009 рр. навчання на історичному факультеті Житомирського державного університету імені Івана Франка.

2009–2012 рр. навчання в аспірантурі Житомирського державного університеті імені Івана Франка за напрямком 07.00.01 — історія України.

З 3 вересня 2012 р і по 1 грудня 2014 р. працювала асистентом кафедри спеціальних історичних дисциплін та правознавства, а з 2 грудня 2014 р. на посаді старшого викладача цієї ж кафедри.

Початок роботи в університеті: вересень 2012 р.

Інформація про вищу освіту: 2004–2009 рр. навчання на історичному факультеті Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Інформація про захист кандидатської дисертації: 2009-2012 рр. навчання в аспірантурі Житомирського державного університеті імені Івана Франка за напрямком 07.00.01 — історія України. У березні 2013 р. успішно захистила дисертацію «Організація управління Волинською губернією наприкінці ХVІІІ — 60-ті рр. ХІХ ст.» в інституті історії України НАН України. Науковий керівник- д.і.н., проф. Шандра В. С.

Інформація про стажування: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, кафедра архівознавства, спеціальних історичних наук та правознавчих дисциплін, 24.10.2016–25.11.2016 р. Наказ № 191-ОС від 17.10.2016 р. Тема: «Актуальні проблеми з історії державного управління та правознавства у сучасній українській державі».

Наукові інтереси: Історія України кінця ХVІІІ — поч. ХХ ст., історія державного управління. 2013 році була захищена дисертація «Організація управління Волинською губернією наприкінці ХVІІІ — 60-ті рр. ХІХ ст.».

Дисципліни: конституціоналізм і правова політика, історія політичних і правових вчень, правова культура особистості, римське право та історія держави і права зарубіжних країн, правознавство, історичне джерелознавство, теорія держави і права, історіографія історії слов’янських народів, історія місцевого самоврядування.

Нагороди: Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (2013 р., 2017 р.), «Молодий науковець року — 2017».

Основні друковані праці:

Хададова Марина Володимирівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач.

Біографія: народилася 15 березня 1966 року в м. Сімферополь. Закінчила ЗОШ № 25 м. Житомира у 1984 році. У 1985 р. закінчила СПТУ № 15 м. Житомира за спеціальністю «Топограф». У 1985 р. вступила до Дніпропетровського державного університету (нині Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара), який закінчила в 1991 році. Працювала в Житомирському обласному краєзнавчому музеї на посаді наукового співробітника, старшого наукового співробітника. З вересня 2003 р. працює в Житомирському державному університеті імені Івана Франка.

Початок роботи в університеті: 1 вересня 2003 року.

Інформація про вищу освіту: у 1991 році закінчила історичний факультет Дніпропетровського державного університету (нині Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара), отримала кваліфікацію історика, викладача історії та суспільствознавства (диплом УВ № 811272 виданий 27.06.1991 р.).

Інформація про стажування: Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин 20.04.2017–26.05.2017 р., тема: «Сучасні підходи до викладання археології». Посвідчення про стажування № 54/16-17 від 26.05.2017 р.

Наукові інтереси та досягнення: Археологія України, археологія древлянських племен, польова археологія.

Навчальні предмети, які викладає: «Археологія», «Вступ до археології», «Методика польової археології та камеральної обробки», «Археологія доби міді і бронзи», «Пам‘яткознавство та основи музейно-архівної справи», «Новітня історія країн Азії і Африки», керує археологічною практикою.

Основні друковані праці: