Історичний факультет

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Студентська наукова робота кафедри всесвітньої історії

Робота студентських наукових груп проводилася викладачами кафедри всесвітньої історії у 2018 році згідно визначеного ними плану роботи на кожний місяць: було заслухано інформацію студентів про хід роботи над темами, стан опрацювання ними відповідних джерел та літератури; було також заслухано та обговорено доповіді окремих студентів на засіданнях груп, семінарських занять в академічних групах ІІІ–IV курсів історичного факультету; на наукових конференціях.

Окремі студенти зі складу проблемних наукових груп виступили із своїми доповідями на:

 • VIІ Всеукраїнська студентсько-учнівська наукова конференція «Актуальні проблеми історії слов’янських народів» (29 березня 2018 року, м. Житомир, ЖДУ ім. Івана Франка);
 • ІХ студентська міжвузівська науково-практична конференція «Формування особистості студента: держава, суспільство, професія» (19 квітня 2018 року, Житомирський національний агроекологічний університет): (Паламарчук В. (IV курс іст. фак.); Добровольська К.; Ахмедова О.; Коломієць А., Ястреб М. (магістранти іст. фак.) та ін.;
 • Всеукраїнська науково-практична on-line конференція аспірантів, молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки (м. Житомир, ЖДТУ, 16–18 травня 2018 року);
 • Науково-методологічний семінар кафедри всесвітньої історії «Насилля в період новітньої історії» (22 травня 2018 року, ЖДУ ім. Івана Франка, ауд. 240), за участю виконавчого директора ГО «Житомирська обласна община вірмен «Еребуні» Ваге Петросяна і доцента кафедри філософії Вадима Слюсара, студентів IV курсу та магістрантів історичного факультету.

Більшість студентів, які брали участь у названих наукових заходах, опублікували свої доповіді у вигляді статей у збірнику наукових праць: «Студентські історичні студії» (Вип. 7) (Житомир: Полісся, 2018).

Інші студенти, які входили до складу названих проблемних груп, оформили результати своїх досліджень у вигляді курсових та дипломних робіт, доповідей на засіданнях цих груп, семінарських заняттях в академічних групах ІІІ–IV курсів історичного факультету.

Планується участь студентів проблемних груп у:

 • Х Волинській Всеукраїнській історико-краєзнавчій конференції (м. Житомир, 16–17 листопада 2018 р.);
 • VIІІ регіональній студентсько-учнівська науковій конференції «Актуальні проблеми історії слов’янських народів» (28 березня 2019 року, м. Житомир, ЖДУ ім. Івана Франка);
 • Всеукраїнських студентських наукових конференціях, що плануються у 2018–2019 рр.;
 • Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, інших конкурсах (Завтра.UA).

У червні–вересні 2018 р. викладачами кафедри всесвітньої історії були визначені напрями роботи студентських проблемних наукових груп на 2018-2019 навчальний рік. Сформовано 8 студентських проблемних наукових груп. Викладачі кафедри всесвітньої історії, керівники студентських проблемних наукових груп ознайомили студентів із методикою досліджень, напрямками їх роботи на кожний місяць, проінформували їх про опрацювання необхідних джерел та літератури.

Протягом 2014–2018 рр. кафедра всесвітньої історії була організатором проведення студентських наукових конференцій: VІ—Х Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (студентська секція), IІІ–VІІ регіональної студентсько-учнівської наукової конференції «Актуальні проблеми історії слов’янських народів» та ін.; щорічних звітних студентських наукових конференцій по кафедрі всесвітньої історії Житомирського державного університету імені Івана Франка, наукових семінарів.

Студентка IV курсу історичного факультету Морару Діана у травні 2016 р. стала переможницею конкурсу «Завтра.UA». Тема наукового дослідження: «Події „арабської весни“ крізь призму цивілізаційного виміру світової історії». Наукові керівники: проф. Стародубець Г. М., доц. Опанащук П. В.

18–19 листопада 2016 року (на базі ЖДУ ім. Івана Франка) студенти історичного факультету брали участь у ІV Всеукраїнській науковій конференції «Проблеми дослідження українського визвольного руху ХХ століття (до 75-річчя Поліської Січі та 95-річчя Другого зимового походу)» (Л. Герасимович, С. Петровський, Д. Кондратюк (маг. іст. фак.) (д. і. н., проф. Стародубець Г. М.).

Викладачі кафедри всесвітньої історії також брали участь у підготовці студентів до участі у VІ Всеукраїнському студентському турнірі з історії (7–9 листопада 2017 року на базі Київського університету імені Бориса Грінченка). Від Житомирського державного університету імені Івана Франка команду істориків представляли: Іван Василюк (IV курс історичного факультету, капітан команди), Юлія Менчинська (IІІ курс історичного факультету), Максим Коржак (ІІ курс історичного факультету). Супроводжував і підтримував команду доцент кафедри І. М. Власюк.

У 2012 р. кафедра всесвітньої історії започаткувала випуск збірника наукових праць «Студентські історичні студії». Метою видання збірника є:

 • публікація результатів науково-дослідних робіт, теоретичних досліджень, що виконуються магістрами та студентами Житомирського державного університету імені Івана Франка;
 • публікація статей, що висвітлюють сучасний стан окремих проблем історичної науки;
 • публікація матеріалів наукових конференцій та семінарів, інформації про наукові гуртки.

У збірнику публікуються нові теоретичні, практичні, аналітичні, узагальнюючі, постановчі та науково-методичні статті з актуальних питань історичної науки. Періодичність виходу збірника — один раз на рік.

Протягом 2012–2018 рр. вийшло з друку сім випусків збірника «Студентські історичні студії». В них опубліковано статті студентів Житомирського державного університету імені Івана Франка, Житомирського державного технологічного університету, Вінницького державного педагогічного університету та інших ВНЗ України.