Історичний факультет

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Проекти та лабораторії кафедри всесвітньої історії

На кафедрі всесвітньої історії з 2012 р. щорічно випускається — збірник наукових праць «Студентські історичні студії». Метою наукового видання є:

  • публікація результатів науково-дослідних робіт, теоретичних досліджень, що виконуються магістрами та студентами Житомирського державного університету імені Івана Франка;
  • публікація статей, що висвітлюють сучасний стан окремих проблем історичної науки;
  • публікація матеріалів наукових конференцій та семінарів, інформації про наукові гуртки.

У збірнику публікуються нові теоретичні, практичні, аналітичні, узагальнюючі, постановчі та науково-методичні статті з актуальних питань всесвітньої історії та історії України.

Керівництво виданням збірника здійснює редакційна колегія на чолі з проф. Стародубець Г. М. Періодичність виходу збірника — один раз на рік.

На кафедрі діє лабораторія: Лабораторія з вивчення радянського минулого сталінської доби.

У 2016 р. кафедра ініціювала проведення щорічного (у 2019 році — IV) обласного конкурсу учнівських наукових робіт з історії «Юний історик» серед учнів 9–11 класів загальноосвітніх і спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв м. Житомира та області.

Кафедра тісно та плідно співпрацює з відділом історії Другої світової війни інституту історії України НАН України, кафедрою історії ім. М. П. Ковальського національного університету «Острозька академія», Національним університетом оборони України імені І. Черняховського, спільно з якими уже проведено низку наукових заходів, зокрема: Всеукраїнська конференція «Друга світова війна у вимірах вітчизняної історії» (2010 р.), У 2015 р. Всеукраїнська конференція «Війни і військові конфлікти у Східній Європі в ХХ–ХХІ століттях» (2015 р.), Всеукраїнська наукова конференція «Проблеми дослідження українського визвольного руху ХХ століття (до 75-річчя Поліської Січі та 95-річчя Другого Зимового походу)» (листопад 2016 р.), Х Ювілейна Волинська Всеукраїнська історико-краєзнавча конференція (2018 р.).

Обладнано кабінет всесвітньої історії (ауд. № 108, навч. корп. № 4), у якому розміщено 24 стенди (1,48x0,92 м), що ілюструють етапи розвитку історії людства від найдавніших часів до сучасності. Окремий стенд присвячено висвітленню ключових тем методики викладання історії.

Викладачами кафедри регулярно здійснюється виховна робота серед студентів: проводяться бесіди на соціально важливу тематику, влаштовуються зустрічі з визначними людьми, влаштовуються круглі столи, проводиться виховна робота в кураторських групах.

Традиційним стало проведення брейн-рингу на теми історії Стародавнього світу та історії середні віків за участі студентів 1-3 курсів; презентація новинок історичної наукової літератури з подальшим її обговоренням студентами 5-х курсів та магістрантами.

Створення експозиції Музею історії університету (під керівництвом М. В. Хададової та Г. А. Міщук).

Створення експозиції Археологічного музею історичного факультету під керівництвом М. В. Хададової).