Історичний факультет

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Проекти та лабораторії кафедри всесвітньої історії

На кафедрі всесвітньої історії з 2012 р. щорічно випускається — збірник наукових праць «Студентські історичні студії». Метою наукового видання є:

  • публікація результатів науково-дослідних робіт, теоретичних досліджень, що виконуються магістрами та студентами Житомирського державного університету імені Івана Франка;
  • публікація статей, що висвітлюють сучасний стан окремих проблем історичної науки;
  • публікація матеріалів наукових конференцій та семінарів, інформації про наукові гуртки.

У збірнику публікуються нові теоретичні, практичні, аналітичні, узагальнюючі, постановчі та науково-методичні статті з актуальних питань всесвітньої історії та історії України.

Керівництво виданням збірника здійснює редакційна колегія на чолі з проф. Стародубець Г. М. Періодичність виходу збірника — один раз на рік.

Науково-дослідна лабораторія «Дослідження історії Волині» Житомирського державного університету імені Івана Франка. За участю лабораторії проведені І Волинська історико-краєзнавча конференція, ІІ-V Волинські Міжнародні історико-краєзнавчі конференції, VІ-VІІ Волинські Всеукраїнські історико-краєзнавчі конференції. За результатами конференцій видаються наукові збірники їх матеріалів.

Починаючи з 2012 року на базі кафедри проводиться регіональна студентська наукова конференція «Актуальні проблеми історії слов’янських народів» з широким залученням учнівської молоді міста та Житомирської області. Кращі наукові доробки учасників конференції, в тому числі й учнів, публікуються у «Студентських історичних студіях».

Кафедра тісно та плідно співпрацює з відділом історії Другої світової війни інституту історії України НАН України, кафедрою історії ім. М. П. Ковальського національного університету «Острозька академія», спільно з якими уже проведено наукові заходи, зокрема Всеукраїнська конференція «Друга світова війна у вимірах вітчизняної історії» (2010 р.), VІІ Волинська Всеукраїнська історико-краєзнавча конференція (2014 р.). У 2015 р. планується проведення Всеукраїнської конференції «Війни і військові конфлікти у Східній Європі в ХХ-ХХІ століттях».

Обладнано кабінет всесвітньої історії (ауд. № 108, навч. корп. № 4), у якому розміщено 24 стенди (1,48x0,92 м), що ілюструють етапи розвитку історії людства від найдавніших часів до сучасності. Окремий стенд присвячено висвітленню ключових тем методики викладання історії.

Викладачами кафедри регулярно здійснюється виховна робота серед студентів: проводяться бесіди на соціально важливу тематику, влаштовуються зустрічі з визначними людьми, влаштовуються круглі столи, проводиться виховна робота в кураторських групах.

Традиційним стало проведення брейн-рингу на теми історії Стародавнього світу та історії середні віків за участі студентів 1-3 курсів; презентація новинок історичної наукової літератури з подальшим її обговоренням студентами 5-х курсів та магістрантами.

Створення експозиції Музею історії університету (під керівництвом М. В. Хададової та Г. А. Міщук).

Створення експозиції Археологічного музею історичного факультету під керівництвом М. В. Хададової).