Історичний факультет

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Кафедрa всесвітньої історії

Кафедра всесвітньої історії утворена у червні 2001 р. (з вересня 2009 р. — по червень 2011 р. — кафедра всесвітньої історії та правознавства), як одна із двох кафедр історичного факультету, який відновився у структурі Житомирського державного педагогічного університету імені Івана Франка. Першим завідувачем кафедри було призначено кандидата історичних наук І. І. Ярмошика, а з 2004 р. кафедрою завідував доктор історичних наук, професор О. М. Швидак.

Із грудня 2009 р. завідувачем кафедрою є доктор історичних наук, професор Галина Миколаївна Стародубець. Старшим лаборантом кафедри працює К. В. Сокальська.

Колектив кафедри забезпечує викладання предметів світової історії різних хронологічних періодів (стародавнього світу, середніх віків, нової та новітньої історії країн Європи, Америки, Азії, Африки, слов’янських народів), етнографії, археології, музеєзнавства, архівної справи та ін.

Під керівництвом викладачів кафедри студенти історичного факультету проходять педагогічну, архівно-музейну (доц.: І. М. Власюк, Г. А. Міщук), археологічну (ст. викл. М. В. Хададова, доц. П. В. Опанащук) навчальні практики.

Якісний склад кафедри є одним з кращих на факультеті. Двоє з десяти викладачів — доктори історичних наук: проф. Г. М. Стродубець, доц. О. А. Буравський; п’ятеро — кандидати історичних наук, доценти: І. М. Власюк, Г. А. Міщук, Л. В. Гуцало, П. В. Опанащук, А. В. Шевчук. Активно працює над кандидатською дисертацією старший викладач кафедри М. В. Хададова. Доктор історичних наук, професор Г. М. Стародубець керує підготовкою аспірантів.

Викладачі кафедри є авторами низки навчальних посібників. Зокрема, професор О. М. Швидак видав у світ посібник з «Політології» (два видання), брав активну участь у підготовці колективного посібника «Житомирщина. Історичний нарис», виданого з грифом Міністерства освіти й науки України. Доцент О. С. Кузьмін підготував посібник «Історичний процес», розрахований на студентів історичного факультету. В 2009 р. Міністерством освіти та науки України був рекомендований для студентів ВНЗ навчальний посібник Г. М. Стародубець «Історія України (від найдавніших часів до сучасності). Збірник проблемних завдань і тестів»; у 2015 р. вийшов друком навчальний посібник «Практикум з «Всесвітньої історії» (1900–2015 рр.), підготовлений у співавторстві з Синявською В. І. та Синявським В. І.; у 2018 р.: «Музейна практика. Навчальний посібник для студентів історичного факультету» (Г. А. Міщук, М. В. Хададова); Історія слов’янських народів (з давніх часів до XVII cт.): навчально-методичний посібник для студентів історичного факультету (І. М. Власюк).

Наукові дослідження викладачів здійснюються в рамках комплексної наукової теми кафедри «Актуальні проблеми нової та новітньої історії слов’янських народів». Науковий доробок професорсько-викладацького складу кафедри становить понад 700 праць. Серед них: «Нова історія країн Західної Європи та Північної Америки» (О. С. Кузьмін, 2011 р.), «Рукописні та книжкові зібрання Волині у фондах національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» (С. М. Міщук, 2007 р.), «Наукове описування рукописних книг та стародруків в Україні (друга половина ХІХ — 30-ті роки ХХ ст.)» (С. М. Міщук, 2011 р.), «Національно-територіальне районування в УСРР (20–30-ті роки ХХ ст.)» (Л. В. Гуцало, 2009 р.), «Римо-католицька церква на Правобережній Україні (кінець ХVІІІ — початок ХХ ст.): Монографія» (О. А. Буравський, 2013 р.), Місіонери червоної влади (партійно-радянська номенклатура західноукраїнських областей в 1944 — на поч. 1946 рр.). (Г. Стародубець, 2016 р.); М. В. Хададова є співавтором монографії «Древлянські старожитності. Археологічні дослідження в Житомирі» (2018 р.) та ін.

Плідною є участь викладачів у Всеукраїнських та Міжнародних конференціях. На базі кафедри в 1999, 2003, 2006 роках проведено Всеукраїнські науково-практичні конференції на теми: «Етносоціальні процеси на Правобережній Україні», «Визвольна війна під проводом Богдана Хмельницького і Правобережна Україна», «Проблеми українського державотворення». У 2010 р. кафедра ініціювала проведення конференції «Друга світова війна в історичному вимірі». В травні 2015 р. спільно з Інститутом історії України НАН України та Національним університетом оборони України імені І. Черняховського на базі кафедри пройшла Всеукраїнська конференція «Війни і збройні конфлікти у Східній Європі в ХХ — на початку ХХІ століть».

З 2008 року на базі кафедри щорічно проходить Всеукраїнська (з 2010 — Міжнародна) Волинська наукова конференція, яка збирає десятки науковців з України та зарубіжних країн.

За останній час кафедрою було проведено наступні конференції:

  • VІІ Волинська Всеукраїнська історико-краєзнавча конференція (7–8 листопада 2014 р.);
  • VІІІ Волинська Всеукраїнська історико-краєзнавча конференція (листопад 2015 р.).
  • Всеукраїнська наукова конференція «Проблеми дослідження українського визвольного руху ХХ століття (до 75-річчя Поліської Січі та 95-річчя Другого Зимового походу)» (листопад 2016 р.)
  • X Ювілейна Всеукраїнська Волинська історико-краєзнавча конференція (листопад 2018 р.).

За ініціативою кафедри історичний факультет започаткував видання наукового часопису «Волинські історичні записки» (головний редактор — доктор історичних наук С. М. Міщук), перший випуск його з’явився у жовтні 2008 р., у травні 2010 р. постановою ВАК України часопис віднесено до фахових видань з історичних дисциплін.

Особливістю наукової роботи на кафедрі є широке залучення до неї студентів. Тематика студентських праць відповідає основним напрямкам наукової діяльності кафедри. Це — актуальні питання світової історії, історії України та історичного краєзнавства. Майбутні історики досліджують проблеми Стародавнього світу, Античності, історії середніх віків, Нового та Новітнього часу. Під керівництвом викладачів кафедри студенти готують виступи не лише на наукові форуми, що проходять у нашому вузі, але й в інших навчальних закладах України. Викладачі кафедри курують підготовкою студентських наукових робіт на Всеукраїнські конкурси: студентських наукових робіт (доц. Шевчук А. В.), «Український визвольний рух 1920–1950-х років (проф. Г. Стародубець) та ін.

Викладачі кафедри стали ініціаторами проведення щорічного (у 2019 році — IV) обласного конкурсу учнівських наукових робіт з історії «Юний історик» серед учнів 9–11 класів загальноосвітніх і спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв м. Житомира та області.

Кафедра регулярно видає науковий збірник студентських праць «Студентські історичні студії» (голова редакційної колегії — д.і.н., проф. Стародубець Г. М.). З 2012 року кафедра спільно з студентським науковим товариством проводить щорічну студентську конференцію «Актуальні проблеми історії слов’янських народів», яка з 2018 р. набула статусу Всеукраїнської.

Колектив кафедри встановив творчі зв’язки, підтримує дружні стосунки та співпрацює з навчальними й науковими закладами Києва, Вінниці, Запоріжжя, Кам’янця-Подільського, Львова, Тернополя, Острога, Луцька, Черкас, Чернівців, Чернігова. Викладачі надають постійну допомогу навчальним закладам області в поглибленому вивченні історії та суспільних дисциплін, на базі кафедри проходять стажування та підвищення кваліфікації вчителі загальноосвітніх шкіл Житомирщини, вищих навчальних закладів І–ІІ рівня акредитації та викладачі вищих навчальних закладів ІV рівня акредитації.