Навчально-науковий інститут педагогіки

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Склад кафедри англійської мови з методиками викладання у дошкільній та початковій освіті
Самойлюкевич Інна Володимирівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: завідувач кафедри, професор, кандидат педагогічних наук.

Початок роботи в університеті: 1982 рік.

Інформація про вищу освіту: у 1981 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка «Англійська та німецька мови».

Навчання в аспірантурі, докторантурі. Тема дисертаційного дослідження: у 1991 році закінчила аспірантуру кафедри методики викладання іноземних мов Київського державного педагогічного інституту іноземних мов. У квітні 1991 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Методика навчання професійно спрямованого говоріння на англійській мові (ІІІ курс мовного педагогічного ВНЗ)» за спеціальністю 13.00.02 — методика викладання іноземних мов. У 2009 році закінчила докторантуру кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка. Тема дослідження — «Професійна підготовка вчителів іноземних мов до діяльності в умовах інформаційного суспільства у Великій Британії та США (порівняльний аналіз)».

Інформація про стажування: Даремський університет, Велика Британія (1994); Університет Боулінг Грін, Огайо, США (2001); Кембриджський університет, Велика Британія (2005); Університет Місурі — Сент Луїс, Місурі, США (2008-2009); Університет Східної Англії, Норидж, Велика Британія (2012); Університет світових мов, Ташкент, Узбекистан (2013); Інститут мовної освіти, Норидж, Велика Британія (2014), Британська Рада в Україні (вересень 2014 — лютий 2015).

Кількість публікацій: 183.

Наукові інтереси та досягнення: методика викладання іноземних мов у початковій школі; професійна підготовка вчителів іноземних мов в Україні та за кордоном; безперервний професійний розвиток вчителів іноземних мов початкової ланки; інтеграція ІКТ у практику навчання іноземних мов.

Особисті захоплення: читання, плавання, подорожування.

Основні друковані праці:

Кравець Олена Євгенівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук.

Початок роботи в університеті: 1995 рік.

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка за спеціальністю «Англійська і німецька мови», кваліфікація вчитель англійської і німецької мов середньої школи, 1995 р.

Навчання в аспірантурі: аспірантка кафедри педагогіки від 19.10.2005–19.02.2009 р. Захист відбувся 19.06.2012 р.

Тема дисертаційного дослідження: Технологія проектування навчальної інформації в ході професійно-педагогічної діяльності викладача вищого навчального закладу.

Інформація про стажування: у 2014 р. проходила стажування у Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини.

Наукові інтереси та досягнення: гуманітарні науки (іноземні мови), гуманітарна освіта.

Інтеграційні здібності: точні науки, філософія.

Навчальні предмети, які викладає: іноземна мова (основи академічного письма), іноземна мова, іноземна мова (поглиблений курс), іноземна мова за професійним спрямуванням.

Основні друковані праці:

Гуманкова Ольга Сергіївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук.

Початок роботи в університеті: з 2000 року.

Інформація про вищу освіту: у 1996 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут імені І. Я. Франка за спеціальністю «Англійська та німецька мови» та отримала кваліфікацію вчителя англійської та німецької мов (з відзнакою).

Навчання в аспірантурі, докторантурі. Тема дисертаційного дослідження: у 2012 році закінчила аспірантуру кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені І. Франка. Захистила дисертацію на тему: «Підготовка майбутніх учителів гуманітарних дисциплін до здійснення диференційованого підходу у навчанні учнів загальноосвітніх навчальних закладів» (13.00.04 — теорія і методика професійної освіти).

Інформація про стажування: Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка — з 2 грудня 2013 р. — по 31 грудня 2013 р. (наказ № 134-в від 28.11.2013 р.);.

Кількість публікацій: понад 40.

Наукові інтереси та досягнення: методика викладання англійської мови в ДНЗ; методика викладання англійської мови в початковій школі; інноваційні технології викладання англійської мови на початковому етапі навчання; сучасні технології викладання курсу «Практика англійської мови» у ВНЗ.

Особисті захоплення: читання, подорожування.

Основні друковані праці:

Михайлова Оксана Сергіївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук.

Початок роботи в університеті: з 1999 року.

Інформація про вищу освіту: у 1999 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Англійська та німецька мови та зарубіжна література» та отримала кваліфікацію вчителя. У 2002 році закінчила магістратуру Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови та літератури.

Навчання в аспірантурі, докторантурі. Тема дисертаційного дослідження: у 2008 році закінчила аспірантуру кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю 13.00.07 «Теорія і методика виховання». Тема кандидатської дисертації «Соціокультурне виховання майбутніх учителів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін».

Інформація про стажування: Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (22 вересня 2011 р. — 22 жовтня 2011 р.); ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (20 лютого 2016 р. — 26 березня 2016 р.).

Кількість публікацій: понад 35.

Наукові інтереси та досягнення: соціокультурне виховання майбутніх учителів; іноземна література для дітей; міжпредметні зв’язки у процесі соціокультурного виховання майбутніх учителів-гуманітаріїв.

Особисті захоплення: читання, подорожування.

Основні друковані праці:

Мазко Олена Петрівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач, кандидат педагогічних наук.

Початок роботи в університеті: з 2007 року.

Інформація про вищу освіту: у 2007 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Англійська та німецька мови та зарубіжна література» та отримала кваліфікацію вчителя. У 2008 році закінчила магістратуру Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови та літератури.

Навчання в аспірантурі, докторантурі. Тема дисертаційного дослідження: у 2013 році закінчила аспірантуру кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка. У травні 2014 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування культури педагогічної взаємодії майбутнього вчителя іноземних мов у процесі вивчення фахових дисциплін».

Інформація про стажування: Зимова школа професійного розвитку Британської Ради в Україні для викладачів англійської мови та методики викладання англійської мови ВНЗ (м. Київ, 29 січня — 02 лютого 2015 р.); Літня школа професійного розвитку Британської Ради в Україні для викладачів англійської мови та методики викладання англійської мови ВНЗ (урочище Драгобрат, 05-12 липня 2015 р.); Зимова школа професійного розвитку Британської Ради в Україні для викладачів англійської мови та методики викладання англійської мови ВНЗ (м. Львів, 16-23 січня 2016 р.); Літня школа професійного розвитку Британської Ради в Україні для викладачів англійської мови та методики викладання англійської мови ВНЗ (м. Рахів, 01-08 липня 2016 р.); Зимова школа професійного розвитку Британської Ради в Україні для викладачів англійської мови та методики викладання англійської мови ВНЗ (м. Львів, 21-27 січня 2017 р.); Літня школа професійного розвитку Британської Ради в Україні для викладачів англійської мови та методики викладання англійської мови ВНЗ (м. Львів, 01-07 липня 2017 р.); Зимова школа професійного розвитку Британської Ради в Україні для викладачів англійської мови та методики викладання англійської мови ВНЗ (м. Львів, 21-28 січня 2018 р.).

Кількість публікацій: 29.

Наукові інтереси та досягнення: культура педагогічної взаємодії майбутніх учителів іноземних мов, застосування інтерактивних та ІК технологій навчання у процесі вивчення іноземних мов у ДНЗ, ЗНЗ та ВНЗ.

Особисті захоплення: читання, подорожування, іспанська мова.

Основні друковані праці:

Дєньгаєва Світлана Вікторівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач, кандидат педагогічних наук.

Початок роботи в університеті: з 2016 року.

Інформація про вищу освіту: у 2005 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, німецька) та здобула кваліфікацію вчителя англійської та німецької мов і зарубіжної літератури. У 2006 році отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови та літератури.

Навчання в аспірантурі, докторантурі. Тема дисертаційного дослідження: у 2013 році закінчила аспірантуру кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка. У лютому 2014 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами медіаосвіти».

Інформація про стажування: зимова школа професійного розвитку Британської Ради в Україні для викладачів англійської мови та методики викладання англійської мови ВНЗ, м. Київ — січень—лютий 2015; літня школа професійного розвитку Британської Ради в Україні для викладачів англійської мови та методики викладання англійської мови ВНЗ, урочище Драгобрат, Закарпатська область — липень 2015; літня школа для вчителів іноземних мов «English as a 21st Century Skill», Житомир — 13–17 червеня 2016; літня школа для викладачів іноземних мов в рамках спільного проекту МОН України та Британської Ради в Україні «Шкільний вчитель нового покоління», Рахів, Закарпаття — липень 2016).

Кількість публікацій: 24.

Наукові інтереси та досягнення: застосування медіаосвітніх технологій у процесі вивчення іноземних мов у ДНЗ, ЗНЗ та ВНЗ; дистанційне та онлайн навчання; професійна підготовка вчителів іноземних мов в Україні та за кордоном.

Особисті захоплення: комп’ютерні технології, читання, подорожування.

Основні друковані праці:

Зимовець Олена Анатоліївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Початок роботи в університеті: з 1995 року.

Інформація про вищу освіту: у 1993 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка за спеціальністю «Англійська та німецька мови» та отримала кваліфікацію вчителя.

Навчання в аспірантурі, докторантурі. Тема дисертаційного дослідження: у 2008 році закінчила аспірантуру кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Працює над кандидатською дисертацію на тему «Формування професійних умінь майбутніх учителів гуманітарних дисциплін засобами інформаційно-комунікаційних технологій».

Інформація про стажування: Житомирський національний агроекологічний університет (13 листопада 2012 р. — 12 грудня 2012 р.).

Кількість публікацій: 41.

Наукові інтереси та досягнення: використання ІКТ у навчанні іноземних мов; підготовка майбутніх учителів гуманітарних дисциплін до використання ІКТ у навчальному процесі; формування творчої особистості студента а процесі вивчення іноземної мови.

Особисті захоплення: музика, живопис, комп’ютерні технології.

Основні друковані праці: