Навчально-науковий інститут педагогіки

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Склад кафедри англійської мови з методиками викладання у дошкільній та початковій освіті
Михайлова Оксана Сергіївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: завідувач кафедри, доцент, кандидат педагогічних наук.

Початок роботи в університеті: з 1999 року.

Інформація про вищу освіту: у 1999 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Англійська та німецька мови та зарубіжна література» та отримала кваліфікацію вчителя. У 2002 році закінчила магістратуру Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови та літератури.

Навчання в аспірантурі, докторантурі. Тема дисертаційного дослідження: у 2008 році закінчила аспірантуру кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю 13.00.07 «Теорія і методика виховання». Тема кандидатської дисертації «Соціокультурне виховання майбутніх учителів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін».

Інформація про стажування: Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (22 вересня 2011 р. — 22 жовтня 2011 р.); ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (20 лютого 2016 р. — 26 березня 2016 р.).

Кількість публікацій: понад 45.

Наукові інтереси та досягнення: соціокультурне виховання майбутніх учителів; іноземна література для дітей; міжпредметні зв’язки у процесі соціокультурного виховання майбутніх учителів-гуманітаріїв.

Навчальні предмети, які викладає: іноземна мова, іноземна мова (поглиблений курс англійської мови), практика англійської мови, основи наукової комунікації, іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська), теорія сучасної англійської мови, іноземна література для дітей.

Основні друковані праці:

Вознюк Олександр Васильович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: професор кафедри, доктор педагогічних наук, доцент.

Біографія: народився в селі Білокоровичи Олевського району Житомирської області 30 червня 1958 року. З 1982 по 1987 р. навчався на факультеті іноземних мов Житомирського державного педагогічного інституту. Після закінчення Житомирського державного педагогічного інституту отримав диплом з відзнакою за спеціальністю вчителя англійської та німецької мови. Отримав направлення до Житомирської середньої школи № 3, де з 1987 до 2001 рік працював вчителем англійської мови. З 2001 року працював у Житомирському військовому інституті Національного авіаційного університету.

Початок роботи в університеті: з 2009 року.

Інформація про вищу освіту: у 1987 році закінчив факультет іноземних мов Житомирського державного педагогічного інституту, отримав кваліфікацію «вчитель англійської і німецької мови».

Навчання в аспірантурі, докторантурі: з 2010 по 2013 року навчався у докторантурі ЖДУ імені Івана Франка за фахом 13.00.01 — загальна педагогіка та історія педагогіки.

Тема дисертаційного дослідження: «Теоретико-методологічні засади розвитку особистості педагога в умовах цивілізаційних змін» зі спеціальності 13.00.01 — загальна педагогіка та історія педагогіки.

Інформація про стажування: Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія; 16.11.2015 р. — 16.05.2016 р.; стажування на кафедрах педагогіки і психології та дошкільної педагогіки, психології і фахових методик, тема: «Сучасні технології викладання дисциплін професійно-практичної підготовки фахівців дошкільної і початкової освіти»; наказ № 96-а; посвідчення № 255 від 11.04.2016 р.; Інститут профспілок по співробітництву за розвиток ІСКОС Емілія Романья Онлус (Італія); 24.12.2015 р. — 24.06.2016 р.; тема: «Інклюзивна педагогіка в дошкільних навчальних закладах»; посвідчення № 1 від 24.06.2016 р.

Наукові інтереси та досягнення: розробка інтегративних курсів у системі підготовки майбутніх педагогів дошкільної і початкової освіти; проблеми розвитку особистості педагога, спеціальна педагогіка, інклюзивна освіта, проблеми психотерапії та психокорекції дітей з особливими потребами, теорія синтезу знань; нова парадигма освіти, педагогічна парадоксологія, синтез науки та релігії, комплексне вивчення людини; історіографія, соцієтальна психіка українського народу; системний аналіз та універсальна модель буття; загальна теорія впливу та антиманіпуляційні технології; акмеологія та синергетична парадигма (в освіті, психології, філософії, соціології, економіці, природничих науках); методика викладання іноземних мов; екологічне та естетичне виховання, ноосферна освіта та здоровий спосіб життя й ін.

Навчальні предмети, які викладає: порівняльна дошкільна педагогіка, методика діагностика розвитку дітей дошкільного віку, основи інклюзивної педагогіки, дефектологія та логопедія.

Нагороди: Нагороджений знаком ЖДУ імені Івана Франка «Слава ЖДУ імені Івана Франка» (2018 р.).

Останні наукові публікації:

Кравець Олена Євгенівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук.

Початок роботи в університеті: 1995 рік.

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка за спеціальністю «Англійська і німецька мови», кваліфікація вчитель англійської і німецької мов середньої школи, 1995 р.

Навчання в аспірантурі: аспірантка кафедри педагогіки від 19.10.2005–19.02.2009 р. Захист відбувся 19.06.2012 р.

Тема дисертаційного дослідження: Технологія проектування навчальної інформації в ході професійно-педагогічної діяльності викладача вищого навчального закладу.

Інформація про стажування: у 2014 р. проходила стажування у Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини.

Кількість публікацій: понад 40.

Наукові інтереси та досягнення: гуманітарні науки (іноземні мови), гуманітарна освіта.

Навчальні предмети, які викладає: іноземна мова (основи академічного письма), іноземна мова, іноземна мова (поглиблений курс), іноземна мова за професійним спрямуванням.

Основні друковані праці:

Гуманкова Ольга Сергіївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук.

Початок роботи в університеті: з 2000 року.

Інформація про вищу освіту: у 1996 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут імені І. Я. Франка за спеціальністю «Англійська та німецька мови» та отримала кваліфікацію вчителя англійської та німецької мов (з відзнакою).

Навчання в аспірантурі, докторантурі. Тема дисертаційного дослідження: у 2012 році закінчила аспірантуру кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені І. Франка. Захистила дисертацію на тему: «Підготовка майбутніх учителів гуманітарних дисциплін до здійснення диференційованого підходу у навчанні учнів загальноосвітніх навчальних закладів» (13.00.04 — теорія і методика професійної освіти).

Інформація про стажування: Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка — з 2 грудня 2013 р. — по 31 грудня 2013 р. (наказ № 134-в від 28.11.2013 р.);.

Кількість публікацій: понад 55.

Наукові інтереси та досягнення: методика викладання англійської мови в ДНЗ; методика викладання англійської мови в початковій школі; інноваційні технології викладання англійської мови на початковому етапі навчання; сучасні технології викладання курсу «Практика англійської мови» у ВНЗ.

Навчальні предмети, які викладає: іноземна мова, іноземна мова (поглиблений курс англійської мови), методика навчання англійської мови в ДНЗ, інноваційні технології вивчення англійської мови в ДНЗ, іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська), практика усного і писемного мовлення та методика навчання іноземної мови.

Основні друковані праці:

Дєньгаєва Світлана Вікторівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач, кандидат педагогічних наук.

Початок роботи в університеті: з 2016 року.

Інформація про вищу освіту: у 2005 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, німецька) та здобула кваліфікацію вчителя англійської та німецької мов і зарубіжної літератури. У 2006 році отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови та літератури.

Навчання в аспірантурі, докторантурі. Тема дисертаційного дослідження: у 2013 році закінчила аспірантуру кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка. У лютому 2014 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами медіаосвіти».

Інформація про стажування: зимова школа професійного розвитку Британської Ради в Україні для викладачів англійської мови та методики викладання англійської мови ВНЗ, м. Київ — січень—лютий 2015; літня школа професійного розвитку Британської Ради в Україні для викладачів англійської мови та методики викладання англійської мови ВНЗ, урочище Драгобрат, Закарпатська область — липень 2015; літня школа для вчителів іноземних мов «English as a 21st Century Skill», Житомир — 13–17 червеня 2016; літня школа для викладачів іноземних мов в рамках спільного проекту МОН України та Британської Ради в Україні «Шкільний вчитель нового покоління», Рахів, Закарпаття — липень 2016).

Кількість публікацій: понад 35.

Наукові інтереси та досягнення: застосування медіаосвітніх технологій у процесі вивчення іноземних мов у ДНЗ, ЗНЗ та ВНЗ; дистанційне та онлайн навчання; професійна підготовка вчителів іноземних мов в Україні та за кордоном.

Навчальні предмети, які викладає: іноземна мова, іноземна мова (поглиблений курс англійської мови), англійська мова за професійним спрямуванням, практика англійської мови, основи наукової комунікації, практика усного і писемного мовлення та методика навчання іноземної мови, методика навчання англійської мови в початковій школі.

Основні друковані праці:

Зимовець Олена Анатоліївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Початок роботи в університеті: з 1995 року.

Інформація про вищу освіту: у 1993 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка за спеціальністю «Англійська та німецька мови» та отримала кваліфікацію вчителя.

Навчання в аспірантурі, докторантурі. Тема дисертаційного дослідження: у 2008 році закінчила аспірантуру кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Працює над кандидатською дисертацію на тему «Формування професійних умінь майбутніх учителів гуманітарних дисциплін засобами інформаційно-комунікаційних технологій».

Інформація про стажування: Житомирський національний агроекологічний університет (13 листопада 2012 р. — 12 грудня 2012 р.).

Кількість публікацій: понад 50.

Наукові інтереси та досягнення: використання ІКТ у навчанні іноземних мов; підготовка майбутніх учителів гуманітарних дисциплін до використання ІКТ у навчальному процесі; формування творчої особистості студента а процесі вивчення іноземної мови.

Навчальні предмети, які викладає: іноземна мова, іноземна мова (поглиблений курс англійської мови), іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська), практика усного і писемного мовлення та методика навчання іноземної мови, методика навчання англійської мови в початковій школі.

Основні друковані праці: