Навчально-науковий інститут педагогіки

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Склад кафедри англійської мови з методиками викладання у дошкільній та початковій освіті
Самойлюкевич Інна Володимирівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: завідувач кафедри, професор, кандидат педагогічних наук.

Початок роботи в університеті: 1982 рік.

Інформація про вищу освіту: у 1981 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка «Англійська та німецька мови».

Навчання в аспірантурі, докторантурі. Тема дисертаційного дослідження: у 1991 році закінчила аспірантуру кафедри методики викладання іноземних мов Київського державного педагогічного інституту іноземних мов. У квітні 1991 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Методика навчання професійно спрямованого говоріння на англійській мові (ІІІ курс мовного педагогічного ВНЗ)» за спеціальністю 13.00.02 — методика викладання іноземних мов. У 2009 році закінчила докторантуру кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка. Тема дослідження — «Професійна підготовка вчителів іноземних мов до діяльності в умовах інформаційного суспільства у Великій Британії та США (порівняльний аналіз)».

Інформація про стажування: Даремський університет, Велика Британія (1994); Університет Боулінг Грін, Огайо, США (2001); Кембриджський університет, Велика Британія (2005); Університет Місурі — Сент Луїс, Місурі, США (2008-2009); Університет Східної Англії, Норидж, Велика Британія (2012); Університет світових мов, Ташкент, Узбекистан (2013); Інститут мовної освіти, Норидж, Велика Британія (2014), Британська Рада в Україні (вересень 2014 — лютий 2015).

Кількість публікацій: 194.

Наукові інтереси та досягнення: методика викладання іноземних мов у початковій школі; професійна підготовка вчителів іноземних мов в Україні та за кордоном; безперервний професійний розвиток вчителів іноземних мов початкової ланки; інтеграція ІКТ у практику навчання іноземних мов.

Навчальні предмети, які викладає: основи наукової комунікації, практика англійської мови, методика викладання англійської мови в початковій школі, інноваційні технології навчання англійської мови.

Нагороди: відмінник освіти України (2004 р.), знак «Василь Сухомлинський» (2017 р.).

Основні друковані праці:

Кравець Олена Євгенівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук.

Початок роботи в університеті: 1995 рік.

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка за спеціальністю «Англійська і німецька мови», кваліфікація вчитель англійської і німецької мов середньої школи, 1995 р.

Навчання в аспірантурі: аспірантка кафедри педагогіки від 19.10.2005–19.02.2009 р. Захист відбувся 19.06.2012 р.

Тема дисертаційного дослідження: Технологія проектування навчальної інформації в ході професійно-педагогічної діяльності викладача вищого навчального закладу.

Інформація про стажування: у 2014 р. проходила стажування у Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини.

Кількість публікацій: понад 40.

Наукові інтереси та досягнення: гуманітарні науки (іноземні мови), гуманітарна освіта.

Навчальні предмети, які викладає: іноземна мова (основи академічного письма), іноземна мова, іноземна мова (поглиблений курс), іноземна мова за професійним спрямуванням.

Основні друковані праці:

Гуманкова Ольга Сергіївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук.

Початок роботи в університеті: з 2000 року.

Інформація про вищу освіту: у 1996 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут імені І. Я. Франка за спеціальністю «Англійська та німецька мови» та отримала кваліфікацію вчителя англійської та німецької мов (з відзнакою).

Навчання в аспірантурі, докторантурі. Тема дисертаційного дослідження: у 2012 році закінчила аспірантуру кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені І. Франка. Захистила дисертацію на тему: «Підготовка майбутніх учителів гуманітарних дисциплін до здійснення диференційованого підходу у навчанні учнів загальноосвітніх навчальних закладів» (13.00.04 — теорія і методика професійної освіти).

Інформація про стажування: Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка — з 2 грудня 2013 р. — по 31 грудня 2013 р. (наказ № 134-в від 28.11.2013 р.);.

Кількість публікацій: понад 55.

Наукові інтереси та досягнення: методика викладання англійської мови в ДНЗ; методика викладання англійської мови в початковій школі; інноваційні технології викладання англійської мови на початковому етапі навчання; сучасні технології викладання курсу «Практика англійської мови» у ВНЗ.

Навчальні предмети, які викладає: іноземна мова, іноземна мова (поглиблений курс англійської мови), методика навчання англійської мови в ДНЗ, інноваційні технології вивчення англійської мови в ДНЗ, іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська), практика усного і писемного мовлення та методика навчання іноземної мови.

Основні друковані праці:

Михайлова Оксана Сергіївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук.

Початок роботи в університеті: з 1999 року.

Інформація про вищу освіту: у 1999 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Англійська та німецька мови та зарубіжна література» та отримала кваліфікацію вчителя. У 2002 році закінчила магістратуру Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови та літератури.

Навчання в аспірантурі, докторантурі. Тема дисертаційного дослідження: у 2008 році закінчила аспірантуру кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю 13.00.07 «Теорія і методика виховання». Тема кандидатської дисертації «Соціокультурне виховання майбутніх учителів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін».

Інформація про стажування: Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (22 вересня 2011 р. — 22 жовтня 2011 р.); ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (20 лютого 2016 р. — 26 березня 2016 р.).

Кількість публікацій: понад 45.

Наукові інтереси та досягнення: соціокультурне виховання майбутніх учителів; іноземна література для дітей; міжпредметні зв’язки у процесі соціокультурного виховання майбутніх учителів-гуманітаріїв.

Навчальні предмети, які викладає: іноземна мова, іноземна мова (поглиблений курс англійської мови), практика англійської мови, основи наукової комунікації, іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська), теорія сучасної англійської мови, іноземна література для дітей.

Основні друковані праці:

Мазко Олена Петрівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач, кандидат педагогічних наук.

Початок роботи в університеті: з 2007 року.

Інформація про вищу освіту: у 2007 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Англійська та німецька мови та зарубіжна література» та отримала кваліфікацію вчителя. У 2008 році закінчила магістратуру Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови та літератури.

Навчання в аспірантурі, докторантурі. Тема дисертаційного дослідження: у 2013 році закінчила аспірантуру кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка. У травні 2014 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування культури педагогічної взаємодії майбутнього вчителя іноземних мов у процесі вивчення фахових дисциплін».

Інформація про стажування: Зимова школа професійного розвитку Британської Ради в Україні для викладачів англійської мови та методики викладання англійської мови ВНЗ (м. Київ, 29 січня — 02 лютого 2015 р.); Літня школа професійного розвитку Британської Ради в Україні для викладачів англійської мови та методики викладання англійської мови ВНЗ (урочище Драгобрат, 05-12 липня 2015 р.); Зимова школа професійного розвитку Британської Ради в Україні для викладачів англійської мови та методики викладання англійської мови ВНЗ (м. Львів, 16-23 січня 2016 р.); Літня школа професійного розвитку Британської Ради в Україні для викладачів англійської мови та методики викладання англійської мови ВНЗ (м. Рахів, 01-08 липня 2016 р.); Зимова школа професійного розвитку Британської Ради в Україні для викладачів англійської мови та методики викладання англійської мови ВНЗ (м. Львів, 21-27 січня 2017 р.); Літня школа професійного розвитку Британської Ради в Україні для викладачів англійської мови та методики викладання англійської мови ВНЗ (м. Львів, 01-07 липня 2017 р.); Зимова школа професійного розвитку Британської Ради в Україні для викладачів англійської мови та методики викладання англійської мови ВНЗ (м. Львів, 21-28 січня 2018 р.).

Кількість публікацій: понад 43.

Наукові інтереси та досягнення: культура педагогічної взаємодії майбутніх учителів іноземних мов, застосування інтерактивних та ІК технологій навчання у процесі вивчення іноземних мов у ДНЗ, ЗНЗ та ВНЗ.

Навчальні предмети, які викладає: іноземна мова, іноземна мова (поглиблений курс англійської мови), англійська мова за професійним спрямуванням, практика англійської мови, основи наукової комунікації, практика усного і писемного мовлення та методика навчання іноземної мови, методика навчання англійської мови в початковій школі.

Основні друковані праці:

Дєньгаєва Світлана Вікторівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач, кандидат педагогічних наук.

Початок роботи в університеті: з 2016 року.

Інформація про вищу освіту: у 2005 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, німецька) та здобула кваліфікацію вчителя англійської та німецької мов і зарубіжної літератури. У 2006 році отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови та літератури.

Навчання в аспірантурі, докторантурі. Тема дисертаційного дослідження: у 2013 році закінчила аспірантуру кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка. У лютому 2014 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами медіаосвіти».

Інформація про стажування: зимова школа професійного розвитку Британської Ради в Україні для викладачів англійської мови та методики викладання англійської мови ВНЗ, м. Київ — січень—лютий 2015; літня школа професійного розвитку Британської Ради в Україні для викладачів англійської мови та методики викладання англійської мови ВНЗ, урочище Драгобрат, Закарпатська область — липень 2015; літня школа для вчителів іноземних мов «English as a 21st Century Skill», Житомир — 13–17 червеня 2016; літня школа для викладачів іноземних мов в рамках спільного проекту МОН України та Британської Ради в Україні «Шкільний вчитель нового покоління», Рахів, Закарпаття — липень 2016).

Кількість публікацій: понад 35.

Наукові інтереси та досягнення: застосування медіаосвітніх технологій у процесі вивчення іноземних мов у ДНЗ, ЗНЗ та ВНЗ; дистанційне та онлайн навчання; професійна підготовка вчителів іноземних мов в Україні та за кордоном.

Навчальні предмети, які викладає: іноземна мова, іноземна мова (поглиблений курс англійської мови), англійська мова за професійним спрямуванням, практика англійської мови, основи наукової комунікації, практика усного і писемного мовлення та методика навчання іноземної мови, методика навчання англійської мови в початковій школі.

Основні друковані праці:

Зимовець Олена Анатоліївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Початок роботи в університеті: з 1995 року.

Інформація про вищу освіту: у 1993 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка за спеціальністю «Англійська та німецька мови» та отримала кваліфікацію вчителя.

Навчання в аспірантурі, докторантурі. Тема дисертаційного дослідження: у 2008 році закінчила аспірантуру кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Працює над кандидатською дисертацію на тему «Формування професійних умінь майбутніх учителів гуманітарних дисциплін засобами інформаційно-комунікаційних технологій».

Інформація про стажування: Житомирський національний агроекологічний університет (13 листопада 2012 р. — 12 грудня 2012 р.).

Кількість публікацій: понад 50.

Наукові інтереси та досягнення: використання ІКТ у навчанні іноземних мов; підготовка майбутніх учителів гуманітарних дисциплін до використання ІКТ у навчальному процесі; формування творчої особистості студента а процесі вивчення іноземної мови.

Навчальні предмети, які викладає: іноземна мова, іноземна мова (поглиблений курс англійської мови), іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська), практика усного і писемного мовлення та методика навчання іноземної мови, методика навчання англійської мови в початковій школі.

Основні друковані праці:

Коновальчук Інна Миколаївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: асистент.

Біографія: народилася 22.07.1967 р. в с. Троянка Голованівського району Кіровоградської області. У 1989 р. закінчила Київський державний педагогічний інститут ім. О. М. Горького, спеціальність «Педагогіка і методика виховної роботи». Стаж педагогічної роботи більше 30 років, у вищих закладах освіти ІІІ–ІV рівня акредитації — 17 років. Має значний досвід педагогічної роботи в дошкільних та загальноосвітніх закладах освіти: з 1984 по 1985 р. працювала вихователем д/с № 47 м. Хмельницького, з 1989 по 1991 працювала вихователем ДНЗ с. Тетерівка Житомирського району, з вересня 1991 року по 1995 р. педагог-організатор ЗОШ № 33 м. Житомира. 1995–2002 р. практичний психолог НВК № 25 м. Житомира, з 2002 року старший викладач кафедри психолого-педагогічних дисциплін Житомирського інституту МАУП. З вересня 2014 року асистент кафедри дошкільної освіти та педагогічних інновацій ЖДУ імені Івана Франка.

Початок роботи в університеті: з вересеня 2014 року.

Інформація про вищу освіту: у 1989 р. закінчила Київський державний педагогічний інститут ім. О. М. Горького за спеціальністю «Педагогіка і методика виховної роботи» і здобула кваліфікацію — методист з виховної роботи, учитель етики і психології сімейного життя (диплом ТВ № 894400 від 23.06.1989 р.).

Інформація про стажування: з 16 листопада 2015 по 16 травня 2016 у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії (кафедра дошкільної педагогіки, психології та фахових методик; кафедра педагогіки і психології). Посвідчення № 326/4 від 16 травня 2016 року, тема: «Сучасні технології викладання дисциплін професійно-практичної підготовки студентів дошкільної і початкової освіти». З 24 грудня 2015 по 24 червня 2016 в Інституті профспілок по співробітництву за розвиток ІСКОС Емілія Романья Онлус (Італія). Посвідчення № 4 від 24 червня 2016 р., тема: «Інклюзивна педагогіка в дошкільних навчальних закладах».

Кількість публікацій: понад 35.

Наукові інтереси та досягнення: підготовка майбутніх педагогів до міжособистісної взаємодії з дітьми та їх батьками в ситуації конфлікту, робота з батьками дітей з особливими потребами в системі інклюзивної освіти, театральне мистецтво у вимірах педагогіки та інклюзивної педагогіки.

Навчальні предмети, які викладає: педагогічна майстерність та основи педагогічних досліджень, методика діагностики розвитку дітей дошкільного віку, основи дефектології та логопедії.

Нагороди: грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка за сумлінну працю, вагомий внесок у підготовку педагогічних кадрів та з нагоди 10-річчя від Дня створення навчально-наукового інституту педагогіки (вересень 2017).

Останні наукові публікації: