Навчально-науковий інститут педагогіки

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Наукова робота кафедри англійської мови з методиками викладання
 • Створено серію підручників з англійської мови для 1–4 класів спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням англійської мови (видавництво «Генеза»).
 • Започатковано інноваційну Програму безперервного професійного розвитку для вчителів англійської мови початкової ланки базових навчальних закладів м. Житомира.
 • Розроблено нові педагогічні технології для раннього навчання англійської мови та лінгвістичних таборів для початкової школи.

Професор Самойлюкевич І. В. є співавтором національних підручників з англійської мови для середньої школи, низки навчальних посібників та національних програм з іноземних мов для 1–11 класів ЗНЗ.

Серед яких:

З 2013 р. зав. кафедри, проф. Самойлюкевич І. В. у співпраці з Міністерством освіти і науки України та Британською Радою бере участь у розробці інноваційної програми методичної підготовки майбутнього вчителя іноземних мов в рамках спільного проекту «Шкільний вчитель нового покоління».

Заходи проекту:

 1. семінари-зустрічі робочої групи з метою розробки державного стандарту та програми з методики викладання іноземних мов:
  • березень 2013 р., м. Київ;
  • червень 2013 р., смт. Чорноморське;
  • листопад 2013 р., м. Київ;
  • лютий 2014 р., м. Київ;
  • квітень 2014 р., м. Київ;
  • липень 2014 р. м. Івано-Франківськ;
  • вересень 2014 р., м. Київ;
  • лютий 2015 р. м. Київ;
  • квітень 2015 р., м. Київ;
  • вересень 2015 р., м. Одеса.
 2. закордонні відрядження до університетів світу з метою вивчення зарубіжного досвіду:
  • червень 2013 р. (м. Ташкент, Узбекистан);
  • грудень 2013 р. (м. Ташкент, Узбекистан);
  • березень 2014 р. (м. Норідж, Великобританія).
 3. школи професійного розвитку Британської Ради:
  • липень 2014 р.
 4. зимова школа професійного розвитку Британської Ради в Україні з метою ознайомлення із новітніми поглядами на процес вивчення та викладання англійської мови як іноземної:
  • січень–лютий 2015 (м. Київ).
 5. літня школа професійного розвитку Британської Ради в Україні з метою ознайомлення із найсучаснішими вимогами до підготовки вчителів європейського зразка та відповідними їм шляхами викладання англійської мови:
  • липень 2015 (урочище Драгобрат, Закарпатська обл.).

Результати реалізації проекту у 2014 р. є:

 • проведено допроектне дослідження з метою підвищення стану методичної підготовки вчителів англійської мови у 8 університетах України;
 • розроблено модулі інноваційної програми методичної підготови майбутніх учителів англійської мови, яка забезпечить збалансоване поєднання теорії та практики;
 • підготовлено тренерів для здійснення підвищення професійної кваліфікації викладання англійської мови та методики її викладання ВНЗ, які залучені до проекту.

Результати реалізації проекту у 2015 р. є:

 • розроблено Програму педагогічного експерименту щодо методичної підготовки майбутніх вчителів англійської мови на 2015–2019 рр. (Наказ МОН України № 871 від 12.08.2015 р.);
 • 2 червня 2015 року викладачі кафедри англійської мови з методиками викладання в дошкільній та початковій освіті (О. А. Зимовець, Є. М. Карпенко) й студенти 5 курсу ННІ педагогіки (О. Остапчук, О. Подолянко) на засадах волонтерства взяли участь в організації та проведенні літнього лінгвістичного табору в Новогуйвинській гімназії Житомирського району.

Дітям були запропоновані різні завдання інтерактивного характеру, що значно мотивувало їх до вивчення нового позапрограмного англомовного матеріалу та застосування його на практиці.

Учасники та волонтери були задоволені результатами та обговорили подальшу співпрацю. Дирекція гімназії висловила вдячність викладачам та студентам за творчу роботу.

У січні 2013 р. при кафедрі започатковано інноваційну Програму безперервного професійного розвитку викладачів та вчителів іноземних мов початкової ланки. Напрями роботи:

 • Інтеграція ІКТ в практику навчання іноземної мови;
 • Впровадження інноваційних технологій раннього навчання іноземних мов;
 • Науковий супровід творчого пошуку вчителів іноземної мови початкової ланки;
 • Вдосконалення професійно-спрямованого володіння англійською мовою вчителів початкової ланки.

Проведено 8 «Днів професійного розвитку»:

Основними принципами організації науково-дослідницької роботи студентів та викладачів кафедри стали безперервність, варіативність, системність, послідовність і координованість, поєднання індивідуальної та групової роботи в творчих колективах. Робота в групах сприяє розвитку у студентів комунікативних та організаційних навичок, самостійності, активності, ініціативності.

Під керівництвом викладачів кафедри захищено понад 20 дипломних робіт (за освітніми кваліфікаціями спеціаліст, магістр).

На кафедрі функціонують студентські наукові гуртки, та проблемна група:

 • «Інноваційні технології викладання іноземної мови на ранньому ступені навчання»
 • «Навчання мови й культури»
 • Проблемна група «Кроки до успіху»

Публікації студентів по кафедрі