Навчально-науковий інститут педагогіки

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Кафедра англійської мови з методиками викладання у дошкільній та початковій освіті

Кафедра англійської мови з методиками викладання у дошкільній та початковій освіті ННІ педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка була створена у вересні 2012 р. Кафедру очолює кандидат педагогічних наук, професор Самойлюкевич Інна Володимирівна. Головний напрям своєї діяльності колектив зосереджує на науково-методичній роботі.

Наукові розробки кафедри викладено у публікаціях членів кафедри та висвітлено під час проведення наукових конференцій:

 • V Міжнародної наукової конференції «Перспективи раннього навчання іноземних мов в Україні та за кордоном. Безперервна педагогічна освіта вчителів» спільно з Британською Радою в Україні (Житомир, 15–16 листопада 2012 р.);
 • VI Всеукраїнської наукової Інтернет конференції з міжнародною участю «Мовна освіта в Україні та за кордоном у ХХІ столітті» (Житомир, 4–8 листопада 2013 р.);
 • VIІ Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції «Шкільний вчитель нового покоління» спільно з Британською Радою в Україні та ВНЗ України, які беруть участь у проекті МОН України та Британської Ради в Україні «Шкільний вчитель нового покоління» (Житомир, 9–13 листопада 2015 р.);
 • Міжнародна Інтернет-конференція «Teaching for Success online conference» (Британська Рада в Україні, 5–9 жовтня 2016 р.);
 • VII Всеукраїнська студентська наукова Інтернет конференція з міжнародною участю «Напрями розвитку мовної освіти у ХХІ столітті» (Житомир, 9–13 квітня 2018 р.).

Міжнародна діяльність лабораторії є пріоритетним завданням. Лабораторія сприяє поширенню міжнародної співпраці у галузі методики викладання іноземних мов в рамках спільного проекту МОН України та Британської Ради в Україні «Шкільний вчитель нового покоління». Лабораторія залучає до реалізації досліджень у галузі методики викладання іноземних мов провідних вітчизняних науковців в співпраці з основними науковими центрами Європи та світу.

Стратегічна мета діяльності кафедри створення необхідних і достатніх умов для сприяння безперервному професійному розвитку викладачів кафедри та вчителів англійської мови початкової ланки базових навчальних закладів.

Тактика досягнення поставленої мети:

 • організація і проведення наукових семінарів та методичних майстерень;
 • організація/участь у науково-практичних конференціях різних рівнів;
 • участь в он-лайн програмах професійного розвитку;
 • організація/участь у виїзних спільних засіданнях кафедри і базових навчальних закладів тощо.

Напрямки діяльності кафедри:

 • Інтеграція ІКТ в практику навчання іноземної мови;
 • Впровадження інноваційних технологій раннього навчання іноземних мов;
 • Науковий супровід творчого пошуку вчителів іноземної мови початкової ланки;
 • Вдосконалення професійно-спрямованого володіння англійською мовою вчителів початкової ланки.

На кафедрі постійно діє проект «Соціокультурне виховання засобами англійської мови», метою якого є:

 • виховання особистості, яка усвідомлює свою належність до українського народу, сучасної європейської цивілізації, орієнтується у реаліях і перспективах соціокультурної динаміки;
 • формування демократичного світогляду, що вимагає дотримання громадянських прав і свобод, поваги до традицій, культури, віросповідання та мови народів світу;
 • досягнення принципово нового рівня соціокультурного виховання майбутніх учителів в умовах ефективної організації навчально-виховного процесу у ВНЗ.

В рамках проекту було проведено тиждень англійської мови, де студенти під керівництвом викладачів доц. О. С. Михайлової та викл. О. А. Зимовець взяли участь у святкуванні Різдва та привітанні колективу університету. Цей захід проходив різними мовами (англійською, російською та українською). Ці мови студенти вивчають на заняттях або факультативно. Одягнені у національний одяг різних країн студенти вітали колектив університету.

В рамках тижня англійської мови було проведено вікторину, присвячену Новому року та Різдву, серед студентів 1-4 курсів ННІ педагогіки. Завдання студентів було «прикрасити» новорічну ялинку іграшками, на яких були написані запитання англійською мовою, пов’язані з традиціями святкування Різдва та Нового року в Україні, Великій Британії та США. По закінченні вікторини студенти отримали символічні новорічні призи, створили електронну різдвяну листівку на англійській мові та заспівали пісню «Happy New Year».

Також в тиждень англійської мови було проведено заняття—розмову за круглим столом на тему «Діалог культур», яке відбулося в гуртожитку № 5 ЖДУ. Заняття складалося з підготовлених та непідготовлених завдань, причому домінувала питома вага «спонтанного мовлення» з використанням фонових знань, отриманих на інших заняттях, з радіо- та телепередач, довідкової та іншої літератури. Викладач самостійно визначав, які проблеми студенти можуть обговорювати без підготовки, а які вимагають пошуку спеціальної інформації. Мета цього заходу полягала у тому, щоб виховувати в студентів свідомість громадян України, почуття любові до своєї батьківщини, до її народних традицій, а також повагу до традицій іншої країни, навчати культури спілкування в діалогах.

Викладачі кафедри проводять цікаві кураторські години, які присвячені Дню Європи, а саме:

 • «Бесіда про індивідуальні навчальні стратегії знавців англійської мови»;
 • «Бесіда про національне виховання»;
 • «Бесіда про європейську свідомість молоді України».

Напрями міжнародного співробітництва кафедри:

 1. Наукове співробітництво:
  • участь викладачів у міжнародних наукових конференціях (ХХ міжнародна науково-практична конференція IATEFL Ukraine, м. Київ, 24-25 квітня 2015 р., проф. Самойлюкевич І. В., ст. викладач Мазко О. П.;
  • участь викладачів у всеукраїнських конференціях з міжнародним представництвом (організація та проведення кафедрою 7-ї всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції з міжнародною участю «Шкільний вчитель нового покоління», 9-13 листопада 2015 р.);
  • організація серії всеукраїнських науково-практичних конференцій, у тому числі Інтернет-конференцій з міжнародним представництвом (кафедра педагогіки, кафедра англійської мови з методиками викладання в дошкільній ти початковій освіті);
  • проходження наукового стажування у зарубіжних організаціях (Британська Рада в Україні, проф. Самойлюкевич І. В.).
 2. Спільні проекти:
  • довгостроковий спільний проект МОН України та Британської Ради в Україні «Шкільний вчитель нового покоління» (проф. Самойлюкевич І. В., ст. викладач Карпенко Є. М., ст. викладач Мазко О. П., ст. викладач Дєньгаєва С. В., викладач Прохорова С. М.).
 3. Професійний розвиток у міжнародному освітньому просторі:
  • укладання угоди про співпрацю з Корпусом миру США в Україні та прийом Волонтера Корпусу Миру на 2015-2017 роки (відповідальній — завідувач кафедри проф. Самойлюкевич І. В., координатор — ст. викладач Мазко О. П.);
  • участь у 12 семінарах та тренінгах з актуальних питань безперервного професійного розвитку, що проводяться Британською Радою у Україні, Корпусом Миру США в Україні та Американськими Радами при Посольстві США в Україні (проф. Самойлюкевич І. В., ст. викладач Карпенко Є. М., ст. викладач Мазко О. П., ст. викладач Дєньгаєва С. В., викладач Прохорова С. М.);
  • участь викладачів англійської мови у Зимових (січень 2015, 2016, 2017, 2018 рр.) та Літніх (липень 2015, 2016, 2017 рр.) школах професійного розвитку Британської Ради в Україні (проф. Самойлюкевич І. В., ст. викладач Карпенко Є. М., ст. викладач Мазко О. П., ст. викладач Дєньгаєва С. В., викладач Прохорова С. М.);
  • участь викладачів англійської мови та методики викладання в початковій школі у міжнародних вебінарах та онлайн-курсах (викладачі кафедри);
  • членство у міжнародних професійних організаціях викладачів англійської мови TESOL-UKRAINE та IATEFL-UKRAINE (викладачі кафедри).
 4. Сприяння академічній мобільності та науковим обмінам:
  • розробка, організація та започаткування факультативного практичного курсу англійської мови для 24 викладачів та співробітників ННІ педагогіки, який проводився Волонтером Корпусу Миру США в Україні Робертом О’Лірі p з листопада 2015 р. по червень 2017 р. (кафедра англійської мови з методиками викладання в дошкільній ти початковій освіті);
  • організація та започаткування роботи Клубу англійської мови для студентів ННІ педагогіки, який проводився Волонтером Корпусу Миру США в Україні Робертом О’Лірі з листопада 2015 р. по червень 2017 р. (відповідальній — завідувач кафедри, проф. Самойлюкевич І. В., координатор — ст. викладач Мазко О. П.).