Навчально-науковий інститут педагогіки

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Кафедра англійської мови з методиками викладання у дошкільній та початковій освіті

Кафедра англійської мови з методиками викладання у дошкільній та початковій освіті ННІ педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка була створена у вересні 2012 р. Кафедру очолює кандидат педагогічних наук, доцент Самойлюкевич Інна Володимирівна. Головний напрям своєї діяльності колектив зосереджує на науково-методичній роботі.

Наукові розробки кафедри викладено у публікаціях членів кафедри та висвітлено під час проведення наукових конференцій:

 • V Міжнародної наукової конференції «Перспективи раннього навчання іноземних мов в Україні та за кордоном. Безперервна педагогічна освіта вчителів» спільно з Британською Радою в Україні (Житомир, 15-16 листопада 2012);
 • VI Всеукраїнської наукової Інтернет конференції з міжнародною участю «Мовна освіта в Україні та за кордоном у ХХІ столітті» (Житомир, 4-8 листопада 2013);
 • VIІ Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції «Шкільний вчитель нового покоління» спільно з Британською Радою в Україні та ВНЗ України, які беруть участь у проекті МОН України та Британської Ради в Україні «Шкільний вчитель нового покоління» (Житомир, 9-13 листопада 2015).

Міжнародна діяльність лабораторії являється пріоритетним завданням. Лабораторія сприяє поширенню міжнародної співпраці у галузі методики викладання іноземних мов в рамках спільного проекту МОН України та Британської Ради в Україні «Шкільний вчитель нового покоління». Лабораторія залучає до реалізації досліджень у галузі методики викладання іноземних мов провідних вітчизняних науковців в співпраці з основними науковими центрами Європи та світу.

Стратегічна мета діяльності кафедри створення необхідних і достатніх умов для сприяння безперервному професійному розвитку викладачів кафедри та вчителів англійської мови початкової ланки базових навчальних закладів.

Тактика досягнення поставленої мети:

 • організація і проведення наукових семінарів та методичних майстерень;
 • організація/участь у науково-практичних конференціях різних рівнів;
 • участь в он-лайн програмах професійного розвитку;
 • організація/участь у виїзних спільних засіданнях кафедри і базових навчальних закладів тощо.

Напрямки діяльності кафедри:

 • Інтеграція ІКТ в практику навчання іноземної мови;
 • Впровадження інноваційних технологій раннього навчання іноземних мов;
 • Науковий супровід творчого пошуку вчителів іноземної мови початкової ланки;
 • Вдосконалення професійно-спрямованого володіння англійською мовою вчителів початкової ланки.

На кафедрі постійно діє проект «Соціокультурне виховання засобами англійської мови», метою якого є:

 • виховання особистості, яка усвідомлює свою належність до українського народу, сучасної європейської цивілізації, орієнтується у реаліях і перспективах соціокультурної динаміки;
 • формування демократичного світогляду, що вимагає дотримання громадянських прав і свобод, поваги до традицій, культури, віросповідання та мови народів світу;
 • досягнення принципово нового рівня соціокультурного виховання майбутніх учителів в умовах ефективної організації навчально-виховного процесу у ВНЗ.

В рамках проекту було проведено тиждень англійської мови, де студенти під керівництвом викладачів доц. О. С. Михайлової та викл. О. А. Зимовець взяли участь у святкуванні Різдва та привітанні колективу університету. Цей захід проходив різними мовами (англійською, російською та українською). Ці мови студенти вивчають на заняттях або факультативно. Одягнені у національний одяг різних країн студенти вітали колектив університету. Зі словами гостинності студентів зустрічав ректор університету Петро Юрійович Саух.

В рамках тижня англійської мови було проведено вікторину, присвячену Новому року та Різдву, серед студентів 1-4 курсів ННІ Педагогіки. Завдання студентів було «прикрасити» новорічну ялинку іграшками, на яких були написані запитання англійською мовою, пов’язані з традиціями святкування Різдва та Нового року в Україні, Великій Британії та США. По закінченні вікторини студенти отримали символічні новорічні призи, створили електронну різдвяну листівку на англійській мові та заспівали пісню «Happy New Year».

Також в тиждень англійської мови було проведено заняття—розмова за круглим столом на тему «Діалог культур», яке відбулося в гуртожитку № 5 ЖДУ. Заняття складалося з підготовлених та непідготовлених завдань, причому домінувала питома вага «спонтанного мовлення» з використанням фонових знань, отриманих на інших заняттях, з радіо- та телепередач, довідкової та іншої літератури. Викладач самостійно визначав, які проблеми студенти можуть обговорювати без підготовки, а які вимагають пошуку спеціальної інформації. Мета даного заходу полягала, що б виховувати в студентів свідомість громадян України, почуття любові до своєї батьківщини, до її народних традицій, а також повагу до традицій іншої країни, навчати культури спілкування в діалогах.

Викладачі кафедри проводять цікаві кураторські години, які присвячені Дню Європи, а саме:

 • «Бесіда про індивідуальні навчальні стратегії знавців англійської мови»;
 • «Бесіда про національне виховання»;
 • «Бесіда про європейську свідомість молоді України».

Напрями міжнародного співробітництва кафедри:

 1. Наукове співробітництво:
  • участь викладачів у міжнародних наукових конференціях (ХХ міжнародна науково-практична конференція IATEFL Ukraine, м. Київ, 24-25 квітня 2015 р., проф. Самойлюкевич І. В., ст. викладач Мазко О. П.;
  • участь викладачів у всеукраїнських конференціях з міжнародним представництвом (організація та проведення кафедрою 7-ї всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції з міжнародною участю «Шкільний вчитель нового покоління», 9-13 листопада 2015 р.);
  • організація серії всеукраїнських науково-практичних конференцій, у тому числі Інтернет-конференцій з міжнародним представництвом (кафедра педагогіки, кафедра англійської мови з методиками викладання в дошкільній ти початковій освіті);
  • проходження наукового стажування у зарубіжних організаціях (Британська Рада в Україні, проф. Самойлюкевич І. В.).
 2. Спільні проекти:
  • довгостроковий спільний проект МОН України та Британської Ради в Україні «Шкільний вчитель нового покоління» (проф. Самойлюкевич І. В., ст. викладач Карпенко Є. М., ст. викладач Мазко О. П., викладач Прохорова С. М.).
 3. Професійний розвиток у міжнародному освітньому просторі:
  • укладання угоди про співпрацю з Корпусом миру США в Україні та прийом Волонтера Корпусу Миру на 2015-2016 роки (відповідальній — завідувач кафедри проф. Самойлюкевич І. В., координатор — ст. викладач Мазко О. П.);
  • участь у 7 семінарах та тренінгах з актуальних питань безперервного професійного розвитку, що проводяться Британською Радою у Україні, Корпусом Миру США в Україні та Американськими Радами при Посольстві США в Україні (проф. Самойлюкевич І. В., ст. викладач Карпенко Є. М., ст. викладач Мазко О. П., викладач Прохорова С. М.);
  • участь викладачів англійської мови у Зимовій (липень 2015 р.) та Літній (січень 2015 р.) школах професійного розвитку Британської Ради в Україні (проф. Самойлюкевич І. В., ст. викладач Карпенко Є. М., ст. викладач Мазко О. П., викладач Прохорова С. М.);
  • участь викладачів англійської мови та методики викладання в початковій школі у міжнародних вебінарах та онлайн-курсах (викладачі кафедри);
  • членство у міжнародних професійних організаціях викладачів англійської мови TESOL-UKRAINE та IATEFL-UKRAINE (викладачі кафедри).
 4. Сприяння академічній мобільності та науковим обмінам:
  • розробка, організація та започаткування факультативного практичного курсу англійської мови для 24 викладачів та співробітників ННІ педагогіки, який проводить Волонтер Корпусу Миру США в Україні Роберт О’Лірі p з листопада 2015 р. по жовтень 2016 р. (кафедра англійської мови з методиками викладання в дошкільній ти початковій освіті);
  • організація та започаткування роботи Клубу англійської мови для студентів ННІ педагогіки, який проводить Волонтер Корпусу Миру США в Україні Роберт О’Лірі p з листопада 2015 р. по жовтень 2016 р. (відповідальній — завідувач кафедри проф. Самойлюкевич І. В., координатор — ст. викладач Мазко О. П.).