Навчально-науковий інститут іноземної філології

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Дисципліни кафедри германської філології та зарубіжної літератури
 • Латинська мова
 • Практичний курс основної іноземної мови (німецької)
 • Практична граматика основної іноземної мови (німецької)
 • Практична фонетика основної іноземної мови (німецької)
 • Теоретичний курс німецької мови (теоретична фонетика, лексикологія, стилістика)
 • Історія основної іноземної мови
 • Комунікативні стратегїї основної іноземної мови
 • Основи наукової та ділової комунікації іноземною мовою
 • Іноземна мова (німецька)
 • Іноземна мова за професійним спрямуванням (німецька)
 • Практичний курс другої іноземної мови
 • Комунікативні стратегії другої іноземної мови
 • Основи теорії літератури
 • Світова література
 • Вступ до літературознавства та зарубіжна література
 • Історія літератури країн, мова яких вивчається (основна іноземна мова)
 • Історія літератури країн, мова яких вивчається (друга іноземна мова)
 • Історія літератури країн, мова яких вивчається (основна іноземна мова). Новітній період
 • Основні тенденції сучасної літературознавчої думки
 • Літературознавчий аналіз художнього тексту
 • Світова література новітнього періоду
 • Драматургія: проблеми теорії і мистецька практика
 • Історія та теорія літературної критики
 • Принципи організації наукових досліджень з теорії літератури
 • Зарубіжна література на межі ХХ-ХХІ століть: пошуки, тенденції, закономірності
 • Навчання світової літератури у ЗНЗ
 • Навчання іноземної мови (основна іноземна мова) у закладах середньої освіти
 • Навчання іноземної мови (друга іноземна мова) у закладах середньої освіти
 • Теорія міжкультурної комунікації і методика викладання іноземних мов
 • Основи наукових досліджень та академічного письма
 • Педагогічний менеджмент
 • Використання новітніх технологій у формуванні іншомовної комунікативної компетентності учнів у закладах середньої освіти
 • Сучасні лінгвістичні дослідження (теорія мовленнєвого впливу, основи дискурсології, актуальні проблеми когнітивної лінгвістики)
 • Основи наукових досліджень
 • Основи теорії мовних контактів
 • Основи теорії мовленнєвої комунікації та академічного письма
 • Сучасні напрями дослідження міжкультурної комунікації
 • Теорія і практика усного і письмового прекладу з німецької мови
 • Теоретичні та прикладні аспекти застосування перекладацьких компетенцій (основна іноземна мова)
 • Інформаційні технології у професійній діяльності. Анотування та реферування в перекладацькій діяльності
 • Теоретичні та прикладні аспекти термінознавства та лексикографії. Соціолінгвістичні та прагматичні проблеми перекладу
 • Теорія та практика перекладу
 • Актуальні проблеми сучасного перекладознавства