Навчально-науковий інститут іноземної філології

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Дисципліни кафедри германської філології та зарубіжної літератури
  Вступ до літературознавства    
  Зарубіжна література (вступ до світової літератури)    
  Історія літератури країн, мова яких вивчається (історія англомовної, німецькомовної літератури)    
  Історія літератури країн, мова яких вивчається. Новітній період. (основна іноземна мова)    
  Історія основної іноземної мови (німецької)    
  Латинська мова    
  Лексикологія основної іноземної мови (німецької)    
  Лінгвокраїнознавство країн, мова яких вивчається    
  Методика викладання зарубіжної літератури    
  Методика викладання іноземних мов    
  Методологія сучасного літературознавства    
  Навчання іноземної мови у профільній школі    
  Основи академічного письма    
  Порівняльна типологія німецької та української мови    
  Практична граматика основної іноземної мови (німецька)    
  Практична фонетика основної іноземної мови (німецька)    
  Практичний курс другої іноземної мови (німецька)    
  Практичний курс основної іноземної мови (німецька)    
  Спецкурс «Актуальні проблеми сучасної літератури країн, мова яких вивчається»    
  Стилістика основної іноземної мови (німецької)    
  Теоретична граматика основної іноземної мови (німецької)    
  Теоретична фонетика основної іноземної мови (німецької)    
  Теорія і практика усного і письмового перекладу    
  Факультатив «Драматургічне мистецтво»