Навчально-науковий інститут іноземної філології

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Склад кафедри міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики
Жуковська Вікторія Вікторівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: завідувач кафедри, кандидат філологічних наук, доцент.

Біографія: у 1999 році закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка за спеціальністю «Англійська та німецька мови».

У 2001-2004 році навчалася в аспірантурі Київського національного лінгвістичного університету за спеціальністю 10.02.04 — германські мови.

22 лютого 2006 року захистила дисертацію на тему «Лексико-семантичні і граматичні характеристики англійського дієслова у художньому тексті: лінгвостатистичний аспект (на матеріалі популярних політичних романів)» у спеціалізованій вченій раді Д 26.054.04 Київського національного лінгвістичного університету (диплом кандидата філологічних наук ДК № 035731 від 04.07.2006 р.).

17 червня 2010 року отримала вчене звання доцента кафедри міжкультурної комунікації (диплом № 023081).

Наукові інтереси та досягнення: здійснює наукові розвідки в галузі конструкційної граматики, корпусної лінгвістики, лінгвостатистики, стилістики та працює над питаннями методології організації і проведення наукових досліджень у сфері лінгвістики. В межах E-Teacher Scholarship Program за підтримки Посольства США закінчила дистанційний курс від Орегонського університету «Building Teaching Skills Through the Interactive Web» (2012 р.).

Під керівництвом доц. Жуковської В. В. на кафедрі діє Студентська навчально-наукова лабораторія.

Навчальні предмети, які викладає: основи наукових досліджень, стилістика основної іноземної мови, корпусна лінгвістика.

Нагороди:

 • Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2007 р.;
 • Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2010 р.;
 • Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2011 р.;
 • Грамота Житомирської обласної ради, 2011 р.;
 • Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2011;
 • Грамота управління освіти і науки облдержадміністрації, 16 травня 2012 р.;
 • Грамота Житомирської обласної ради, 2012 р.;
 • Нагрудний знак «Слава житомирського державного університету ім. Івана Франка», 6 березня 2013 р.;
 • Подяка Міністрества освіти і науки України (2014 р.).

Основні друковані праці:

Калініна Лариса Вадимівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: професор, кандидат педагогічних наук.

Біографія: з 1977 року працює в Житомирському педагогічному інституті викладачем кафедри англійської мови, старшим викладачем, доцентом, з 1987 року до 2014 року — завідувачем кафедри методики викладання іноземних мов та прикладної лінгвістики, з 2014 року — професором кафедри міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики.

У 1985 році захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата педагогічних наук, у 1988 році їх присвоєно вчене звання доцента.

Провідний методист Навчально-наукового інституту іноземної філології, проводить наукову роботу: має понад 100 наукових праць, керує науково-методичною лабораторією з інноваційних технологій навчання, студентською науковою групою з проблем активізації процесу навчання іноземних мов, виступає з доповідями на міжнародних наукових конференціях.

З 1995 року під її керівництвом створено центр самопідготовки вчителя іноземної мови, який робить значний внесок у вдосконалення навчального процесу навчання іноземним мовам у школі та вузі: у центрі постійно проводяться методичні майстерні з актуальних проблем методики викладання іноземних мов за участю волонтерів американського Дому, Фонду Відродження; проводяться літні школи вивчення нових технології навчання іноземним мовам за участю 5 регіонів України (понад 100 слухачів).

Є одним з авторів програми з іноземної мови для загальноосвітніх середніх навчальних закладів, а також підручників з англійської мови для спеціалізованих шкіл 5-8 класів та 8-11 класів загальноосвітньої школи «Your English Self», «English Smart», комп’ютерних підручників з англійської мови для 7-11 класів, комп’ютерних підручників з країнознавства Америки та Великої Британії, Концепції мовної освіти України, програми для профільної школи (академічний профіль).

Наукові інтереси та досягнення: інноваційні технології навчання іноземної мови та культури в школах та ВНЗ. Підготовлено проект з дисципліни «Лінгвокраїнознавство країн, мова яких вивчається (основна іноземна мова)» (у співавторстві з доц. Н. Д. Борисенко) для участі у Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти — 2014».

Навчальні предмети, які викладає: практичний курс основної іноземної мови; лінгвокраїнознавство країн, мова яких вивчається; лінгвокраїнознавство; теоретичний курс другої іноземної мови.

Нагороди:

 • Орден Княгині Ольги III ступеня — 2001 р.;
 • Грамота «Відмінник освіти» — 1996 р.;
 • Заслужений працівник народної освіти України;
 • Нагрудний знак «Василь Сухомлинський» — 2009 р.;
 • Нагрудний знак «За наукові досягнення» — 2011 р.

Основні друковані праці:

Андрушенко Олена Юріївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філологічних наук.

Наукові інтереси та досягнення: діахронна лінгвістика, генеративна граматика, історичний синтаксис.

Дослідницька тематика: інформаційна структура речення. Є керівником проблемної групи з історичного синтаксису, в межах якої студентами написано близько 30 наукових статей. Студентські нагороди: Климова О. І. — стипендіат програми Завтра.ua (2014 р.) з проектом «Інформаційно-структурні особливості локативних прислівників у середньоанглійській мові», Терещук К. Ю. — диплом ІІІ ступеня всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, тема проекту «Інформаційно-структурне навантаження середньоанглійського адверба only».

Навчальні предмети, які викладає: вступ до германського мовознавства, історія основної іноземної мови.

Нагороди: 2009-2010 Fulbright Visiting Scholar (Stanford, USA); 2010-2011 SOTL Fellow (CEU, Hungary); 2011 — Диплом переможця конкурсу «Науковець року 2010» (ЖДУ); 2012 — Диплом переможця конкурсу «Науковець року 2011» (ЖДУ); 2012 — грант програми SCOPES (Scientific Cooperation between Eastern Europe and Switzerland), що фінансується Швейцарською національною науковою фундацією (SNSF); 2013 — Грамота ЖДУ за активну науково-дослідну діяльність; 2014 — Диплом переможця конкурсу «Науковець року 2013» (ЖДУ).

Гирин Олег Володимирович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філологічних наук.

Біографія: у 2006 р. закінчив Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)».

У 2011 році захистив дисертаційне дослідження на тему: «Історія розвитку зворотних займенників в англійській мові: структурний та функціональний аспекти».

Наукові інтереси та досягнення: історична граматика англійської мови, граматика функціональних стилів, прагматичні аспекти використання граматичних одиниць.

Навчальні предмети, які викладає: «Практичний курс основної іноземної мови (англійська)», «Граматика функціональних стилів».

Євченко Віра Володимирівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філологічних наук.

Біографія: у 1968 році закінчила Далекосхідний державний університет (м. Владивосток) за спеціальністю «Англійська мова».

У 1970-1973 роках навчалася в аспірантурі Ленінградського державного університету за спеціальністю 10.02.04 — германські мови.

21 листопада 1974 року захистила дисертацію на тему «Розвиток постпозитивного означення в англійській мові (IX-XV ст.)» на засіданні Ради філологічного факультету Ленінградського університету.

1982 року присвоєно вчене звання доцента диплом (ДЦ № 052768).

Наукові інтереси та досягнення: історія англійської мови, готська мова, теорія аргументації, граматика сучасної англійської мови.

Навчальні предмети, які викладає: «Історія основної іноземної мови», «Готська мова».

Нагороди:

 • Знак «Відмінник Освіти України», 2004 р.;
 • Нагрудний знак «Слава Житомирського державного університету імені Івана Франка», 2006 р.;
 • Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2007 р.;
 • Почесний диплом Міністерства освіти і науки України, Академії педагогічних наук України, 2008 р.;
 • Знак «За наукові досягнення», 2009 р.
Рудик Ірина Миколаївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філологічних наук.

Біографія: у 1993 р. закінчила Житомирський державний педінститут імені Івана Франка за спеціальністю «Англійська та німецька мови».

Закінчила аспірантуру Житомирського державного педагогічного університету імені Івана Франка. Захистила дисертацію на тему «Комунікативно-прагматичні типи висловлювань зі значенням згоди/незгоди в сучасній англійській мові» (спеціальність 10.02.04 — германські мови), вчена рада Харківського національного університету імені Василя Назаровича Каразіна, 2001 р.

2005 р. присвоєно вчене звання доцента (диплом 02ДЦ № 015006).

Наукові інтереси та досягнення: використання мовних ресурсів і невербальних моделей комунікативної поведінки для досягнення поставленої комунікативної мети; використання мовних ресурсів як засобу боротьби за владу й маніпуляції громадською свідомістю; зв’язки між мовними змінами й процесами та станом суспільної свідомості, сучасною мовною ситуацією; соціально зумовлені особливості функціонування та розвитку мов; стилістика та жанрова організація сучасного англомовного наукового дискурсу; особливості сучасної англомовної ділової комунікації.

Навчальні предмети, які викладає: «Практичний курс основної іноземної мови (англійська)», «Соціолінгвістика», «Основи академічного письма».

Гранти: Двічі виборювала гранти на проведення наукових досліджень в університетах США: в 2003 році — North-Central Technical College (Wausau, Wisconsin), і протягом 2006-2007 навчального року — в межах програми академічних обмінів імені Фулбрайта Fulbright Senior Scholar, University of California, Berkeley (Berkeley, California).

В 2013 році виборола грант на вивчення курсу Cognitive and Cultural Studies в інституті лінгвістичних, когнітивних і культурологічних досліджень The New York — St. Petersburg Institute of Linguistics, Cognition and Culture (Санкт-Петербург, Росія).

Савчук Інна Іванівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філологічних наук.

Біографія: у 2003 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Англійська та німецька мови».

У 2007 році захистила дисертацію на тему «Лінгвокогнітивний та комунікативний аспекти позначення суперництва засобами сучасної англійської мови».

У 2011 році присвоєно вчене звання доцента (диплом 12ДЦ № 029241).

Наукові інтереси та досягнення: міжкультурна комунікація, комунікативна лінгвістика, прагмалінгвістика, когнітивна лінгвістика, когнітивна семантика, концептологія.

Навчальні предмети, які викладає: «Практичний курс основної іноземної мови (англійська)», «Теорія міжкультурної комунікації», «Основи теорії міжкультурної комунікації».

Нагороди: Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Соловйова Лариса Федорівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філологічних наук.

Біографія: у 1986 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка за спеціальністю «Англійська та німецька мови».

У 1993–1997 роках навчалася в аспірантурі Житомирського державного педагогічного інституту імені Івана Франка за спеціальністю 10.02.04 — германські мови.

26 грудня 2000 року захистила дисертацію на тему «Вираження аксіологічних категорій у сучасній англійській мові (атрибути, предикативи і релятиви оцінки)».

4 липня 2001 року отримала диплом кандидата наук.

15 грудня 2005 року рішенням Атестаційної колегії присвоєно вчене звання доцента кафедри англійської філології (атестат доцента 02ДЦ № 015723).

Наукові інтереси та досягнення: здійснює наукові розвідки у галузі міжкультурної комунікації, лексичної семантики, аксіологічної лінгвістики, лінгвокультурології, лінгвокраїнознавства.

Навчальні предмети, які викладає: «Лінгвокраїнознавство країн, мова яких вивчається», «Теоретичний курс другої іноземної мови», «Практичний курс основної іноземної мови».

Нагороди:

 • Подяка Управління освіти і науки облдержадміністрації за активну участь у науково-дослідницькій роботі університету та з нагоди Дня науки, 2007 р.;
 • Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2012 р.;
 • Нагрудний знак «Слава Житомирського державного університету ім. Івана Франка», 2014 р.;
 • Подяка Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2014 р.;
 • Грамота Навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2014 р.;
 • Подяка від імені Стипендиальної програми «Завтра.UA» Фонду Віктора Пінчука за ефективне керівництво студентською науковою роботою та високий рівень наукової підготовки студентів у 2013–2014 н.р.
Щерба Наталія Сергіївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук.

Біографія: у 1996 р. закінчила Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка за спеціальністю «Англійська та німецька мови».

У 2009 р. захистила дисертацію на тему: «Підготовка майбутнього вчителя до формування в учнів іншомовної стратегічної компетенції».

У 2014 р. присвоєно звання доцента (диплом 12ДЦ № 039758).

Наукові інтереси та досягнення: можливості викладання іноземних мов у середніх і вищих навчальних закладах із використанням сучасних веб-технологій.

Навчальні предмети, які викладає: «Практичний курс основної іноземної мови (англійська)», «Методика викладання іноземних мов», «WEB-технології навчання».

Нагороди: Диплом за внесок у розвиток електронного навчання в Україні та за І місце в хакатоні «Електронне навчання — це просто», 2015 р.

Папіжук Валентина Олександрівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук.

Біографія: у 1989 р. закінчила Ужгородський державний університет за спеціальністю «Французька мова та література».

У 2011 р. захистила дисертацію на тему: «Реформування змісту загальної середньої освіти у Франції».

Наукові інтереси та досягнення: порівняльна педагогіка, методика викладання третьої іноземної мови.

Навчальні предмети, які викладає: «Практичний курс третьої іноземної мови (французька)», «Лінгвокраїнознавсто країн, мова яких вивчається (третя іноземна мова)».

Нагороди: Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2008 р.; Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2012 р.; Подяка Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2014 р.

Кузьменко Олена Юріївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Біографія: у 2008 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)».

З 1 листопада 2014 року навчається в аспірантурі Житомирського державного університету за спеціальністю 10.02.04 — германські мови, працює над дисертаційним дослідженням на тему «Репрезентація адресата в англомовному інтерв’ю масмедійного дискурсу».

Наукові інтереси та досягнення: прагмалінгвістика (інтеракція учасників комунікативного процесу), дискурсологія (дискурсивні стратегії і тактики, дискурс масмедій), стилістика (інтерпретація художніх текстів).

Навчальні предмети, які викладає: «Практичний курс основної іноземної мови (англійська)».

Лозко Оксана Вікторівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Біографія: у 2012 році закінчила Національний Технічний Університет України «Київський Політехнічний Інститут» за спеціальністю «Переклад».

Наукові інтереси та досягнення: сучасні технології викладання іноземної мови, використання мультимедійних технологій в учбовому процесі, проблеми міжкультурної комунікації, методика викладанні іноземної мови.

Навчальні предмети, які викладає: «Практичний курс третьої іноземної мови (французька)».

Матушевська Наталя Володимирівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Біографія: у 2012 р. закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіга і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)».

З 1 листопада 2012 році вступила до аспірантури Житомирський державний університет Івана Франка за спеціальністю 10.02.04 «Германські мови».

Наукові інтереси та досягнення: практика мови, комунікативна лінгвістика, прагмалінгвістика, когнітивна лінгвістика.

Навчальні предмети, які викладає: «Практичний курс основної іноземної мови (англійська)».

Черниш Оксана Андріївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Біографія: у 2011 р. закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, німецька)».

З 2012 по 2015 рр. навчалася в аспірантурі Житомирського державного університету імені Івана Франка.

У лютому 2016 року захистила дисертацію на тему «Медіажанр „слово редактора“: лінгвостилістичний та лінгвокомунікативний аспекти (на матеріалі сучасних англомовних глянцевих журналів)» у спеціалізованій вченій раді К 26.133.08 вищого навчального закладу «Київський університет імені Бориса Грінченка» Міністерства освіти і науки України.

Наукові інтереси та досягнення: медіалінгвістика, лінгвістика тексту, генологія.

Навчальні предмети, які викладає: «Практичний курс основної іноземної мови (англійська)».

Цюник Геннадій Михайлович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Біографія: у 1990 р. закінчив КДПІІМ (Київський Державний Інститут Іноземних Мов — зараз КНЛУ) за спеціальністю «Іноземні мови (дві мови)».

Наукові інтереси та досягнення: використання контрастивного методу при викладанні третьої іноземної мови, вивчення абревіації як способу словотворення у французькій мові, порівняльна лексикологія французької мови, теоретична та практична фонетика французької мови.

Навчальні предмети, які викладає: «Практичний курс третьої іноземної (французька)».

Тимошенко Наталія Сергіївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Біографія: у 2012 р. закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Мова і література (англійська)».

З 1 листопада 2014 року навчається у аспірантурі Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю 10.02.04 — германські мови та працює над дисертаційним дослідженням: «Імперативні речення в ранньоновоанглійській мові: структурно-семантичний та функціональний аспекти».

Навчальні предмети, які викладає: «Практичний курс основної іноземної мови (англійська)».