Навчально-науковий інститут іноземної філології

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Склад кафедри міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики
Жуковська Вікторія Вікторівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: завідувач кафедри, кандидат філологічних наук, доцент. Очолює кафедру з 2009 року.

Біографія: у 1999 році закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка за спеціальністю «Англійська та німецька мови».

У 2001-2004 році навчалася в аспірантурі Київського національного лінгвістичного університету за спеціальністю 10.02.04 — германські мови.

22 лютого 2006 року захистила дисертацію на тему «Лексико-семантичні і граматичні характеристики англійського дієслова у художньому тексті: лінгвостатистичний аспект (на матеріалі популярних політичних романів)» у спеціалізованій вченій раді Д 26.054.04 Київського національного лінгвістичного університету (диплом кандидата філологічних наук ДК № 035731 від 04.07.2006 р.). 17 червня 2010 року отримала вчене звання доцента кафедри міжкультурної комунікації (диплом № 023081).

Наукові інтереси та досягнення: здійснює наукові розвідки в галузі конструкційної граматики, корпусної лінгвістики, лінгвостатистики, стилістики та працює над питаннями методології організації і проведення наукових досліджень у сфері лінгвістики.

2012 р. в межах E-Teacher Scholarship Program за підтримки Посольства США закінчила дистанційний курс від Орегонського університету «Building Teaching Skills Through the Interactive Web».

2015 р. підвищення кваліфікації у Центрі післядипломної освіти та екстернату Київського національного лінгвістичного університету з курсу «Академічне письмо англійською мовою для лінгвістів».

2016 р. стажування у літній школі «Digital Humanities» (м. Хісар, Болгарія).

2017 р. стажування «Internationalisation Training» у межах проекту «Progressive University Management» (університет Масарика, Чехія).

Автор більше 50 наукових та навчально-методичних праць, з яких 42 наукові праці, 10 — навчально-методичних.

Керує Студентською навчально-науковою лабораторією кафедри, студентською проблемною групою з питань корпусної лінгвістики, здійснює керівництво кандидатськими дисертаціями.

Навчальні предмети, які викладає: основи наукових досліджень, стилістика основної іноземної мови, використання корпусних технологій у вивченні та навчанні іноземних мов, практичний курс основної іноземної мови.

Нагороди:

 • Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2007 р.;
 • Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2010 р.;
 • Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2011 р.;
 • Грамота Житомирської обласної ради, 2011 р.;
 • Грамота управління освіти і науки облдержадміністрації, 2012 р.;
 • Грамота Житомирської обласної ради, 2012 р.;
 • Нагрудний знак «Слава житомирського державного університету ім. Івана Франка», 2013 р.;
 • Подяка Міністерства освіти і науки України, 2014 р.;
 • Подяка Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2014 р.;
 • Подяка Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2016 р.

Основні друковані праці:

Калініна Лариса Вадимівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: професор, кандидат педагогічних наук.

Біографія: з 1977 року працює в Житомирському педагогічному інституті викладачем кафедри англійської мови, старшим викладачем, доцентом, з 1987 року до 2014 року — завідувачем кафедри методики викладання іноземних мов та прикладної лінгвістики, з 2014 року — професором кафедри міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики.

У 1985 році захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата педагогічних наук, у 1988 році їх присвоєно вчене звання доцента.

Провідний методист Навчально-наукового інституту іноземної філології, проводить наукову роботу: має понад 100 наукових праць, керує науково-методичною лабораторією з інноваційних технологій навчання, студентською науковою групою з проблем активізації процесу навчання іноземних мов, виступає з доповідями на міжнародних наукових конференціях.

З 1995 року під її керівництвом створено центр самопідготовки вчителя іноземної мови, який робить значний внесок у вдосконалення навчального процесу навчання іноземним мовам у школі та вузі: у центрі постійно проводяться методичні майстерні з актуальних проблем методики викладання іноземних мов за участю волонтерів американського Дому, Фонду Відродження; проводяться літні школи вивчення нових технології навчання іноземним мовам за участю 5 регіонів України (понад 100 слухачів).

Є одним з авторів програми та державного стандарту з іноземної мови для загальноосвітніх середніх навчальних закладів, а також підручників з англійської мови для спеціалізованих шкіл 5–8 класів та 8–11 класів загальноосвітньої школи «Your English Self», «English Smart», комп’ютерних підручників з англійської мови для 7–11 класів, комп’ютерних підручників з країнознавства Америки та Великої Британії, Концепції мовної освіти України, програми для профільної школи (академічний профіль). Є одним з керівників проекту МОН України та Британської ради «Шкільний вчитель нового покоління».

Наукові інтереси та досягнення: інноваційні технології навчання іноземної мови та культури в школах та ВНЗ. Підготовлено та реалізовано 2 проекти 2015–2017 рр.: для учнів середніх шкіл м. Житомира «Сходинки до мовного Олімпу» та для вчителів англійської мови «Шкільна лінгвометодична академія». З 2015 року приймає участь у пілотуванні спільного проекту МОН України та Британської Ради в Україні «Шкільний вчитель нового покоління».

Навчальні предмети, які викладає: практичний курс основної іноземної мови; методика викладання іноземних мов, навчання мови і культури, інноваційні технології навчання іноземній мові.

Нагороди:

 • Нагрудний знак «Відмінник освіти», 1996 р.;
 • Грамота «Відмінник освіти», 1996 р.;
 • Заслужений працівник народної освіти України, 1996 р.;
 • Орден Княгині Ольги III ступеня, 2001 р.;
 • Нагрудний знак «Слава Житомирського державного університету імені Івана Франка», 2004 р.;
 • Нагрудний знак «Василь Сухомлинський», 2009 р.;
 • Нагрудний знак «Заслужений працівник Житомирського державного університету», 2009 р.;
 • Нагрудний знак «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 70 років», 2010 р.;
 • Нагрудний знак «За наукові досягнення», 2011 р.

Основні друковані праці:

Андрушенко Олена Юріївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філологічних наук.

Наукові інтереси та досягнення: діахронна лінгвістика, генеративна граматика, історичний синтаксис.

Дослідницька тематика: інформаційна структура речення. Є керівником проблемної групи з історичного синтаксису, в межах якої студентами написано близько 30 наукових статей. Студентські нагороди: Климова О. І. — стипендіат програми Завтра.ua (2014 р.) з проектом «Інформаційно-структурні особливості локативних прислівників у середньоанглійській мові», Терещук К. Ю. — диплом ІІІ ступеня всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, тема проекту «Інформаційно-структурне навантаження середньоанглійського адверба only».

Навчальні предмети, які викладає: вступ до загального і германського мовознавства, історія основної іноземної мови, проблеми і напрями сучасної лінгвістики.

Нагороди: 2009-2010 Fulbright Visiting Scholar (Stanford, USA); 2010-2011 SOTL Fellow (CEU, Hungary); 2011 — Диплом переможця конкурсу «Науковець року 2010» (ЖДУ); 2012 — Диплом переможця конкурсу «Науковець року 2011» (ЖДУ); 2012 — грант програми SCOPES (Scientific Cooperation between Eastern Europe and Switzerland), що фінансується Швейцарською національною науковою фундацією (SNSF); 2013 — Грамота ЖДУ за активну науково-дослідну діяльність; 2014 — Диплом переможця конкурсу «Науковець року 2013» (ЖДУ), 2015 — Fullbright Small Grant, 2016 — Грамота обласного управління освіти «За активну науково-дослідну діяльність».

Основні друковані праці:

Гирин Олег Володимирович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філологічних наук.

Біографія: у 2006 р. закінчив Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)».

У 2011 році захистив дисертаційне дослідження на тему: «Історія розвитку зворотних займенників в англійській мові: структурний та функціональний аспекти».

Наукові інтереси та досягнення: історична граматика англійської мови, граматика функціональних стилів, прагматичні аспекти використання граматичних одиниць.

Навчальні предмети, які викладає: «Практичний курс основної іноземної мови (англійська)», «Граматика функціональних стилів».

Основні друковані праці:

Євченко Віра Володимирівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філологічних наук.

Біографія: у 1968 році закінчила Далекосхідний державний університет (м. Владивосток) за спеціальністю «Англійська мова».

У 1970-1973 роках навчалася в аспірантурі Ленінградського державного університету за спеціальністю 10.02.04 — германські мови.

21 листопада 1974 року захистила дисертацію на тему «Розвиток постпозитивного означення в англійській мові (IX-XV ст.)» на засіданні Ради філологічного факультету Ленінградського університету.

1982 року присвоєно вчене звання доцента диплом (ДЦ № 052768).

Наукові інтереси та досягнення: історія англійської мови, готська мова, теорія аргументації, граматика сучасної англійської мови.

Навчальні предмети, які викладає: «Історія основної іноземної мови», «Готська мова».

Нагороди:

 • Знак Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України», 2004 р.;
 • Нагрудний знак «Слава Житомирського державного університету імені Івана Франка», 2006 р.;
 • Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2007 р.;
 • Почесний диплом Міністерства освіти і науки України, Академії педагогічних наук України за особистий творчий внесок в удосконалення процесу навчання і виховання молоді, 2008 р.;
 • Знак Міністерства освіти і науки України «За наукові досягнення», 2009 р.;
 • Подяка Управлення освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації, 2017 р.

Основні друковані праці:

Рудик Ірина Миколаївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філологічних наук.

Біографія: у 1993 р. закінчила Житомирський державний педінститут імені Івана Франка за спеціальністю «Англійська та німецька мови».

Закінчила аспірантуру Житомирського державного педагогічного університету імені Івана Франка. Захистила дисертацію на тему «Комунікативно-прагматичні типи висловлювань зі значенням згоди/незгоди в сучасній англійській мові» (спеціальність 10.02.04 — германські мови), вчена рада Харківського національного університету імені Василя Назаровича Каразіна, 2001 р.

2005 р. присвоєно вчене звання доцента (диплом 02ДЦ № 015006).

Наукові інтереси та досягнення: використання мовних ресурсів і невербальних моделей комунікативної поведінки для досягнення поставленої комунікативної мети; використання мовних ресурсів як засобу боротьби за владу й маніпуляції громадською свідомістю; зв’язки між мовними змінами й процесами та станом суспільної свідомості, сучасною мовною ситуацією; соціально зумовлені особливості функціонування та розвитку мов; стилістика та жанрова організація сучасного англомовного наукового дискурсу; особливості сучасної англомовної ділової комунікації.

Навчальні предмети, які викладає: «Практичний курс основної іноземної мови (англійська)», «Соціолінгвістика», «Основи академічного письма».

Гранти: Двічі виборювала гранти на проведення наукових досліджень в університетах США: в 2003 році — North-Central Technical College (Wausau, Wisconsin), і протягом 2006-2007 навчального року — в межах програми академічних обмінів імені Фулбрайта Fulbright Senior Scholar, University of California, Berkeley (Berkeley, California).

В 2013 році виборола грант на вивчення курсу Cognitive and Cultural Studies в інституті лінгвістичних, когнітивних і культурологічних досліджень The New York — St. Petersburg Institute of Linguistics, Cognition and Culture (Санкт-Петербург, Росія).

Основні друковані праці:

Савчук Інна Іванівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філологічних наук.

Інформація про вищу освіту: у 2003 році закінчила з відзнакою факультет іноземних мов у Житомирському державному університеті імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови і літератури.

Навчання в аспірантурі: закінчила аспірантуру в Житомирському державному університеті імені Івана Франка у 2007 році. Дисертацію на тему «Лінгвокогнітивний та комунікативний аспекти позначення суперництва засобами сучасної англійської мови» захистила достроково 2007 р. у спеціалізованій вченій раді Донецького національного університету.

Диплом кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 — германські мови отримала 2008 року.

Вчене звання доцента присвоєно у 2011 році

Наукові інтереси та досягнення: міжкультурна комунікація, комунікативна лінгвістика, прагмалінгвістика, когнітивна лінгвістика, когнітивна семантика, концептологія, дискурсологія.

Навчальні предмети, які викладає: «Теорія міжкультурної комунікації», «Основи теорії мовленнєвої комунікації», «Актуальні напрями дослідження міжкультурної комунікації», «Практичний курс основної (англійської) мови».

Нагороди: Грамота Житомирського державного університету імені І. Франка за активну участь у науково-дослідній роботі університету (2010 рік).

Публікації: 40 публікацій, з них 35 — наукового та 5 — навчально-методичного характеру, в тому числі 17 наукових праць опубліковано у фахових виданнях, 2 навчальних посібники і 1 словник з Грифом Міністерства освіти і науки України, 1 одноосібна та 1 колективна монографія.

Основні друковані праці:

Соловйова Лариса Федорівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філологічних наук.

Біографія: у 1986 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка за спеціальністю «Англійська та німецька мови».

У 1993–1997 роках навчалася в аспірантурі Житомирського державного педагогічного інституту імені Івана Франка за спеціальністю 10.02.04 — германські мови.

26 грудня 2000 року захистила дисертацію на тему «Вираження аксіологічних категорій у сучасній англійській мові (атрибути, предикативи і релятиви оцінки)».

4 липня 2001 року отримала диплом кандидата наук.

15 грудня 2005 року рішенням Атестаційної колегії присвоєно вчене звання доцента кафедри англійської філології (атестат доцента 02ДЦ № 015723).

Наукові інтереси та досягнення: здійснює наукові розвідки у галузі міжкультурної комунікації, лексичної семантики, аксіологічної лінгвістики, лінгвокультурології, лінгвокраїнознавства.

Навчальні предмети, які викладає: «Лінгвокраїнознавство країн, мова яких вивчається», «Теоретичний курс другої іноземної мови», «Практичний курс основної іноземної мови».

Нагороди:

 • Подяка Управління освіти і науки облдержадміністрації за активну участь у науково-дослідницькій роботі університету та з нагоди Дня науки, 2007 р.;
 • Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2012 р.;
 • Нагрудний знак «Слава Житомирського державного університету ім. Івана Франка», 2014 р.;
 • Подяка Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2014 р.;
 • Грамота Навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2014 р.;
 • Подяка від імені Стипендиальної програми «Завтра.UA» Фонду Віктора Пінчука за ефективне керівництво студентською науковою роботою та високий рівень наукової підготовки студентів у 2013–2014 н.р.

Основні друковані праці:

Щерба Наталія Сергіївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук.

Біографія: у 1996 р. закінчила Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка за спеціальністю «Англійська та німецька мови».

У 2009 р. захистила дисертацію на тему: «Підготовка майбутнього вчителя до формування в учнів іншомовної стратегічної компетенції».

У 2014 р. присвоєно звання доцента (диплом 12ДЦ № 039758).

Наукові інтереси та досягнення: можливості викладання іноземних мов у середніх і вищих навчальних закладах із використанням сучасних веб-технологій.

Навчальні предмети, які викладає: «Практичний курс основної іноземної мови (англійська)», «Методика викладання іноземних мов», «WEB-технології навчання».

Нагороди: Диплом за внесок у розвиток електронного навчання в Україні та за І місце в хакатоні «Електронне навчання — це просто», 2015 р.

Основні друковані праці:

Папіжук Валентина Олександрівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук.

Біографія: у 1989 р. закінчила Ужгородський державний університет за спеціальністю «Французька мова та література».

У 2011 р. захистила дисертацію на тему: «Реформування змісту загальної середньої освіти у Франції».

Наукові інтереси та досягнення: порівняльна педагогіка, методика викладання третьої іноземної мови.

Навчальні предмети, які викладає: «Практичний курс третьої іноземної мови (французька)», «Лінгвокраїнознавсто країн, мова яких вивчається (третя іноземна мова)», «Методика викладання французької мови», «Педагогічний менеджмент».

Нагороди: Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2008 р.; Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2012 р.; Подяка Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2014 р.

Основні друковані праці:

Прокопчук Наталія Романівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук.

Біографія: з 1998 р. працювала в Житомирському державному університеті ім. І. Франка викладачем, старшим викладачем, доцентом кафедри методики викладання іноземних мов, з 2016 р. — доцентом кафедри міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики.

З 2000 по 2003 н.р. навчалася в аспірантурі Київського національного лінгвістичного університету. В 2005 р. захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата педагогічних наук на тему: «Навчання студентів фізико-математичних факультетів професійно-спрямованого монологу-міркування на основі автентичних фахових аудіотекстів».

Має понад 30 наукових праць, керує студентською науковою групою з проблем впровадження новітніх технологій навчання у ЗНЗ та ВНЗ.

Наукові інтереси та досягнення: інноваційні технології навчання, впровадження смарт-технологій у навчанні іноземної мови у ЗНЗ та ВНЗ. Участь у пілотному навчальному проекті МОН та Британської Ради «Шкільний вчитель нового покоління».

Навчальні предмети, які викладає: практичний курс основної іноземної мови; методика викладання ІМ у ЗНЗ, використання технологій ХХІ століття у формуванні іншомовної комунікативної компетенції учнів ЗНЗ, основи педагогічної творчості.

Основні друковані праці:

Кузьменко Олена Юріївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Біографія: у 2008 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)».

З 1 листопада 2014 року навчається в аспірантурі Житомирського державного університету за спеціальністю 10.02.04 — германські мови, працює над дисертаційним дослідженням на тему «Репрезентація адресата в англомовному інтерв’ю масмедійного дискурсу».

Наукові інтереси та досягнення: прагмалінгвістика (інтеракція учасників комунікативного процесу), дискурсологія (дискурсивні стратегії і тактики, дискурс масмедій), стилістика (інтерпретація художніх текстів).

Навчальні предмети, які викладає: «Практичний курс основної іноземної мови (англійська)», «Методика викладання іноземних мов (поглиблений курс). Навчальний практикум».

Основні друковані праці:

Матушевська Наталя Володимирівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Біографія: у 2012 р. закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)».

З 1 листопада 2012 році вступила до аспірантури Житомирський державний університет Івана Франка за спеціальністю 10.02.04 «Германські мови».

Наукові інтереси та досягнення: практика мови, комунікативна лінгвістика, прагмалінгвістика, когнітивна лінгвістика.

Навчальні предмети, які викладає: «Практичний курс основної іноземної мови (англійська)», «Практична фонетика основної іноземної мови».

Основні друковані праці:

Цюник Геннадій Михайлович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Біографія: у 1990 р. закінчив КДПІІМ (Київський Державний Інститут Іноземних Мов — зараз КНЛУ) за спеціальністю «Іноземні мови (англійська, французька мови)».

Наукові інтереси та досягнення: використання контрастивного методу при викладанні третьої іноземної мови, вивчення абревіації як способу словотворення у французькій мові, порівняльна лексикологія французької мови, теоретична та практична фонетика французької мови.

Навчальні предмети, які викладає: «Практичний курс третьої іноземної (французька)».

Основні друковані праці: