Навчально-науковий інститут іноземної філології

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Склад кафедри міжкультурної комунікації та іншомовної освіти
Папіжук Валентина Олександрівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент.

Біографія: у 1989 році закінчила Ужгородський державний університет за спеціальністю «Французька мова та література». У 2010 році закінчила аспірантуру Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю 13.00.01 «Загальна педагогіка і історія педагогіки». У 2011 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: «Реформування змісту загальної середньої освіти у Франції» у спеціалізованій вченій раді Д 14.053.01 в Житомирському державному університеті імені Івана Франка (номер диплома ДК № 000294 від 22.12.2011 р.). З 2004 по 2013 роки працювала на кафедрі іноземних мов ЖДУ імені Івана Франка. З 2014 року працювала доцентом кафедри міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики Житомирського державного університету імені Івана Франка (атестат доцента 12ДЦ № 046182 від 25.02.2016 р.), з жовтня 2019 виконує обов’язки завідувача кафедри міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Початок роботи в університеті: з 2004 року.

Інформація про вищу освіту: Ужгородський державний університет, спеціальність «Французька мова та література», 1989 р.

Навчання в аспірантурі, докторантурі: 2007–2010 рр. Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 13.00.01 «Загальна педагогіка і історія педагогіки».

Тема дисертаційного дослідження: «Реформування змісту загальної середньої освіти у Франції».

Наукові інтереси та досягнення: порівняльна педагогіка, методика викладання іноземної мови.

Інформація про стажування: підвищувала кваліфікацію на кафедрі романських мов та інтерлінгвістики з 01.10.2019 р. по 31.10.2019 р. в Східно-європейському національному університеті імені Лесі Українки, тема: «Інновації в методиці викладання іноземних мов», свідоцтво № 266/19 від 31 жовтня 2019 р. Пройшла міжнародні стажування: в Міжнародному центрі педагогічних досліджень (CIEP) та Національному центрі дистанційної освіти (CNED) та Французькому інституті (Франція) Profle модуль 1 «Створення педагогічного проєкту» — 22.04.2020-22.08.2020; Profіle модуль 2 «Пілотування педагогічного проєкту» — 15.02.2021-15.06.20214; Інститут Науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку та IESF Міжнародна фундація науковців та освітян м. Люблін, Республіка Польща — 11.07.22-25.07.22.

Навчальні предмети, які викладає: «Комунікативні стратегії французької мови», «Практикум з мовної комунікації (французька мова)», «Навчання французької мови», «Практичний курс французької мови», «Педагогічний менеджмент», «Навчальна практика з французької мови», «Виробнича практика в закладах загальної середньої освіти».

Папіжук В. О. є гарантом освітньої програми 014 Середня освіта / Середня освіта (Мова і література (англійська та французька)). Доцент Папіжук В. О. брала участь в атестації наукових кадрів як офіційний опонент (2013 р, 2015 р.). З 2017 року Папіжук В. О. керує роботою студентської проблемної групи.

Нагороди: Подяка Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2008 р.; Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2012 р.; Подяка Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2014 р.; Диплом за І місце у конкурсі «Кращий наставник академгрупи Житомирського державного університету імені Івана Франка», 2015 р.; Почесна грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2017 р.; Подяка Житомирської обласної державної адміністрації 2020 р.; Подяка МОН України, 2021 р., Почесна грамота ЖДУ, 2022 р.

Основні друковані праці:

Калініна Лариса Вадимівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук.

Біографія: з 1977 року працює в Житомирському педагогічному інституті викладачем кафедри англійської мови, старшим викладачем, доцентом, з 1987 року до 2015 року — завідувачем кафедри методики викладання іноземних мов та прикладної лінгвістики. З 2014 року працює професором кафедри міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики, що у 2021 році була перейменована на кафедру міжкультурної комунікації та іншомовної освіти.

У 1985 році захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата педагогічних наук. У 1988 році отримала вчене звання доцента кафедри іноземних мов Житомирського державного педагогічного інституту імені Івана Франка, а у 2013 році — вчене звання професора кафедри методики викладання іноземних мов та прикладної лінгвістики Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Провідний методист Навчально-наукового інституту іноземної філології, автор більш ніж 160 наукових навчальних та навчально-методичних посібників, серед яких підручники для шкіл з поглибленим вивченням англійської мови з 1 по 11 класи «Your English Self» та «English Smart» з грифом МОН України; лінгвокраїнознавчий комплекс для старших класів гімназій, ліцеїв та шкіл нового типу; навчальний посібник з англійської мови та культури на основі телепрограми «Word On The Street», створеної Британською Радою. У співробітництві з Британським видавництвом Express Publishing видала посібник для знайомства з культурою України за загальною редакцією відомого британського автора англомовної літератури Вірджинії Еванс «Click On 1» та «Click On 2». Є одним з керівників проекту МОН України та Британської ради «Шкільний вчитель нового покоління».

З 1995 року під її керівництвом створено науково-методичний центр самопідготовки вчителів іноземної мови, який робить значний внесок у вдосконалення навчального процесу навчання іноземним мовам у школі та ЗВО: у центрі постійно проводяться методичні майстерні з актуальних проблем методики навчання іноземних мов за участю волонтерів американського Дому, Фонду Відродження; проводяться літні школи вивчення нових технології навчання іноземним мовам. У вересні 2021 рокі було проведено Всеукраїнський міжвузівський хакатон «Інноватика у викладацькій майстерності», учасниками хакатону були фахівці з викладання іноземної мови провідних ЗВО України.

Впродовж багатьох років Калініна Л. В. успішно керує науково-методичною лабораторією «Використання інноваційних технологій у професійній підготовці майбутнього вчителя іноземної мови 21 століття». Студенти-члени лабораторії щорічно беруть участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у галузі методики навчання іноземних мов. Три роки поспіль (з 2018 по 2020 рр.) студенти під керівництвом Калініної Л. В. виборювали І місця: 2018 р. — Харчук В., 2019 р. — Климович Ю., 2020 р. — Телешман Ю. Крім того, студенти неодноразово брали участь у загальнонаціональній програмі з підтримки талановитої молоді під егідою фонду Віктора Пінчука «Завтра UA» та ставали її переможцями.

Калініна Л. В. також керує дослідженнями аспірантів у галузі професійно-методичної підготовки: під її керівництвом захищено 7 кандидатських дисертацій та готується до захисту 4.

Початок роботи в університеті: 1977 рік.

Інформація про вищу освіту: у 1971 р. закінчила Благовєщенський державний педагогічний інститут (диплом: Щ № 652865 від 29.06.1971 р.) Спеціальність: «Англійська мова», кваліфікація: вчитель англійської мови середньої школи. У 1975 р. закінчила Ленінградський педагогічний інститут (диплом: 0529 від 29.06.1975 р.) Кваліфікація: викладач іноземних мов у вищому навчальному закладі.

Навчання в аспірантурі, докторантурі: у 1985 році закінчила аспірантуру при кафедрі методики викладання германських мов Київського державного педагогічного інституту іноземних мов.

Тема дисертаційного дослідження: у 1985 році захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата педагогічних наук на тему «Использование звукозаписи при обучении диалогической устной речи в аудиторной работе на старшем этапе язикового ВУЗа».

Інформація про стажування: підвищувала кваліфікацію з 23.09.2019 р. по 23.10.2019 р. у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського, тема: «Формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови», сертифікат НВ № 02125094/024-19 БО від 23 жовтня 2019 р. Міжнародний онлайн-форум викладачів іноземної мови, методистів та фахівців у галузі «Методика навчання іноземних мов „Cambridge Live“» (2023).

Наукові інтереси та досягнення: інноваційні технології навчання іноземної мови та культури в школах та ЗВО.

З 2013 по 2020 роки входила до складу робочої групи спільного проекту МОН України та Британської Ради в Україні «Шкільний вчитель нового покоління», в рамках якого було розроблено інноваційну програму для закладів вищої освіти «Методика навчання англійської мови (освітній ступінь „бакалавр“)» та проведено її апробацію у ЗВО України. По завершенню проекту отримала сертифікат міжнародного тренера з фахової майстерності. У 2019–2022 н.р. реалізовує профорієнтаційний проект для учнів шкіл м. Житомира «How much you know about your English-speaking world».

Навчальні предмети, які викладає: методика навчання англійської мови, навчання мови і культури, інноваційні технології навчання іноземній мові.

Нагороди:

 • Нагрудний знак «Відмінник освіти», 1996 р.;
 • Грамота «Відмінник освіти», 1996 р.;
 • Заслужений працівник народної освіти України, 1996 р.;
 • Орден Княгині Ольги III ступеня, 2001 р.;
 • Нагрудний знак «Слава Житомирського державного університету імені Івана Франка», 2004 р.;
 • Нагрудний знак «Василь Сухомлинський», 2009 р.;
 • Нагрудний знак «Заслужений працівник Житомирського державного університету», 2009 р.;
 • Нагрудний знак «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 70 років», 2010 р.;
 • Нагрудний знак «За наукові досягнення», 2011 р.;
 • Заслужений професор ЖДУ імені Івана Франка, 2019 р.;
 • Орден Княгині Ольги II ступеня, 2022 р.;
 • Грамота МОН України «За активну участь з впровадження педагогічних інновацій в освітній процес», 2023 р.

Основні друковані праці:

Щерба Наталія Сергіївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: професор, доктор педагогічних наук, доцент.

Біографія: народилась у м. Житомирі в сім’ї службовців. У 1991 році закінчила Житомирську середню загальноосвітню школу № 17 і вступила до Житомирського державного педагогічного інституту імені Івана Франка. В 1995 році отримала іменну стипендію імені О. О. Потебні «За видатні успіхи в навчанні та громадській діяльності». У 1996 році закінчила ЖДПІ з відзнакою за спеціальністю «Англійська та німецька мови», кваліфікація спеціаліста «Вчитель англійської та німецької мови середньої загальноосвітньої школи». У 2009 році закінчила навчання в аспірантурі за спеціальністю 13.00.04 — теорія та методика професійної освіти. 19 лютого 2009 року захистила кандидатську дисертацію на тему: «Підготовка майбутнього вчителя до формування в учнів іншомовної стратегічної компетенції» (номер диплома ДК № 055267 від 14 жовтня 2009 року). У 2014 році присвоєно звання доцента (атестат доцента 12ДЦ № 039758 від 23 вересня 2014 року). У 2021 — захистила докторську дисертацію на тему: «Теоретичні та методичні засади підготовки майбутнього вчителя іноземної мови до реалізації практикоорієнтованого навчання старшокласників з особливими потребами» за спеціальністю 13.00.04 — теорія та методика професійної освіти (номер диплома ДД № 011934 від 29 червня 2021 року).Має понад 70 наукових і науково-методичних праць. Керує проблемною групою «З питань використання WEB-технологій у навчанні іноземних мов» на базі ННІ іноземної філології.

Початок роботи в університеті: 1997 рік.

Інформація про вищу освіту: у 1996 році закінчила з відзнакою Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка за спеціальністю «Англійська та німецька мови».

Навчання в аспірантурі: 2006-2009 рр. Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти».

Навчання в докторантурі: 2017-2019 рр. Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти».

Інформація про стажування: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 03.12.2013–02.01.2014 рр. Довідка № 15/01 від 09.01.2014 року. Тема: «Інноваційні методики викладання іноземних мов у середніх і вищих навчальних закладах». Державний університет «Житомирська політехніка», 22.10.2020-22.04.2021 рр. Довідка ПК, № 05407870/0089-21, від 22.04.2021. Тема: «Інноваційні інформаційно-комунікаційні та педагогічні технології навчання іноземних мов у ЗВО».

Наукові інтереси та досягнення: інноваційні методи та засоби навчання іноземних мов у середніх і вищих навчальних закладах (зокрема, веб-технології), іншомовна освіта осіб з особливими освітніми потребами.

Навчальні предмети, які викладає: «Методика навчання іноземних мов», «Іншомовна освіта для дітей з особливими потребами», «Комунікативні стратегії англійської мови».

Нагороди: Диплом за внесок у розвиток електронного навчання в Україні та за І місце в хакатоні «Електронне навчання — це просто», 2015 р. Грамота «Лідер публікаційної діяльності», 2019 р. Подяка Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та науково-педагогічну діяльність, 2021 р.; Грамота МОН України «За активну участь з впровадження педагогічних інновацій в освітній процес», 2023 р.

Основні друковані праці:

Жуковська Вікторія Вікторівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: професор, кандидат філологічних наук.

Біографія: у 1999 році з відзнакою закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка за спеціальністю «Англійська та німецька мови». З 1999 р. по 2000 р. працювала асистентом кафедри англійської філології Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка; з 2000 р. по 2001 р. — викладачем ділової англійської мови Київського національного лінгвістичного університету. У 2001-2004 рр. навчалася в аспірантурі Київського національного лінгвістичного університету за спеціальністю 10.02.04 — германські мови. У Житомирському державному університеті імені Івана Франка працює з 2004 року. За цей час обіймала посади викладача, старшого викладача, доцента, заступника директора навчально-наукового інституту іноземної філології з наукової роботи, регіональних і міжнародних зв’язків. З 2010 р. до 2019 р. працювала на посаді завідувача кафедри міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики навчально-наукового інституту іноземної філології, наразі обіймає посаду професора кафедри міжкультурної комунікації та іншомовної освіти.

Початок роботи в університеті: 2004 рік.

Інформація про вищу освіту: у червні 1999 року з відзнакою закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка за спеціальністю «Англійська та німецька мови», кваліфікація «Вчитель англійської та німецької мов» (диплом: КС № 11633095 від 25.06.1999 р.), у вересні 1999 року — магістратуру при Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка за спеціальністю «Англійська мова», кваліфікація «Магістр філології» (диплом: ДМ № 013444 від 4.11.1999 р.).

Навчання в аспірантурі, докторантурі: у 2001-2004 рр. навчалася в аспірантурі Київського національного лінгвістичного університету за спеціальністю 10.02.04 — германські мови. 22 лютого 2006 року захистила дисертацію у спеціалізованій вченій раді Д 26.054.04 Київського національного лінгвістичного університету (диплом кандидата філологічних наук ДК № 035731 від 04.07.2006 р.). 17 червня 2010 року отримала вчене звання доцента кафедри міжкультурної комунікації (атестат доцента № 023081). 23 грудня 2022 отримала вчене звання професора кафедри міжкультурної комунікації та іншомовної освіти (атестат професора АП № 004528).

Тема дисертаційного дослідження: «Лексико-семантичні та граматичні характеристики англійського дієслова у художньому тексті: лінгвостатистичний аспект (на матеріалі популярних політичних романів)».

Інформація про стажування: міжнародне стажування в установі країни ЄС з 14 лютого 2022 року до 25 березня 2022 року у Вищій школі агробізнесу в Ломжі (Польща) за темою «Формування компетентності та розвиток професійно-педагогічної майстерності викладача закладу фахової передвищої та вищої освіти» (180 годин, 6,0 кредитів), що засвідчено відповідним сертифікатом і програмою.

Наукові інтереси та досягнення: здійснює наукові розвідки в галузі конструкційної граматики, корпусної лінгвістики, квантитативної лінгвістики й лінгвостилістики; бере участь в атестації наукових кадрів, керує дослідженнями молодих науковців. Під науковим керівництвом Жуковської В. В. захищено три кандидатські дисертації за спеціальністю 10.02.04 — германські мови: (Черниш О. А., Гудзь Н. О. та Кузьменко О. Ю.). Здійснювала загальне керівництво науковою темою кафедри «Проблеми розвитку і функціонування мовних систем у полікультурному просторі» (реєстраційний номер: № 0112U002264, 01.12-01.22). Керівник студентської проблемної групи з питань лінгвостилістики сучасної англійської мови. Проф. Жуковська В. В. є членом «Асоціації викладачів англійської мови «ТІСОЛ-УКРАЇНИ» (2021-2023 рр.). Бере участь в міжнародних освітніх програмах, літніх школах, форумах:

 • «Progressive University Management» (27 листопада — 2 грудня, університет Масарика, м. Брно, Чехія) (2017 р.));
 • 56th Linguistic Colloquium. Translation, Multilinguality and Cognition. (Athena R. C., Greece, 26-28.11.2020);
 • Corpus Approaches to Lexicogrammar (LxGr2021) (Edge Hill University, Ormskirk, United Kingdom, 2.07-3.07.2021);
 • Slovko 2021: Conference Slovko 2021. NLP, Corpus Linguistics and Interdisciplinarity. (Bratislava, 2021);
 • «Effective Tools and Processing of Natural Language and Computer Linguistics of the Ukrainian Language» (Jena, Germany, 2022);
 • «Lancaster Summer Schools in Corpus Linguistics» (Lancaster University, United Kingdom, 20-24.06.2022);
 • International Scientific conference «Digital transformation and technologies for sustainable development of all areas of modern education, science and practice» (Łomża, Poland, 2023);
 • 7th International Conference «Computational Linguistics and Intelligent Systems» (CoLInS 2023) (Ukraine, 2023).

Жуковська В. В. є автором 78 публікацій з корпусної лінгвістики, квантитативної лінгвістики, граматики конструкцій, лінгвостилістики та викладання англійської мови, з них 65 наукових (у тому числі 4 у наукових виданнях, зареєстрованих у наукометричних базах Scopus та Web of Science), розділи у 2 колективних монографіях та 13 навчально-методичних (у тому числі 2 одноосібних навчальних посібники, 5 навчально-методичних посібників у співавторстві).

Виконує обов’язки члена редакційної колегії українсько-польського наукового журналу «INTERMARUM: історія, політика, культура» та журналу «Українська полоністика».

Навчальні предмети, які викладає: «Використання корпусних технологій у навчанні та вивченні іноземних мов», «Основи наукової комунікації та академічна доброчесність» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта / Середня освіта (Мова і література (англійська та німецька)) та 014 Середня освіта / Середня освіта (Мова і література (англійська та французька)); «Стилістика англійської мови», «Основи наукових досліджень та академічної доброчесності», «Практична граматика англійської мови» для здобувачів освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта / Середня освіта (Мова і література (англійська)); «Корпусна лінгвістика та лексикографія» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 035 Філологія / Прикладна лінгвістика (англійська мова).

Нагороди:

 • Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2007 р.;
 • Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2010 р.;
 • Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2011 р.;
 • Грамота Житомирської обласної ради, 2011 р.;
 • Грамота управління освіти і науки облдержадміністрації, 2012 р.;
 • Грамота Житомирської обласної ради, 2012 р.;
 • Нагрудний знак «Слава Житомирського державного університету ім. Івана Франка», 2013 р.;
 • Подяка Міністерства освіти і науки України, 2014 р.;
 • Подяка Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2014 р.;
 • Подяка Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2016 р.;
 • Подяка Міністерства освіти і науки України, 2019 р.;
 • Подяка Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, Національного центру «Мала академія наук», 2020 р.;
 • Почесна грамота Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, Національного центру «Мала академія наук», 2020 р.

Основні друковані праці:

Прокопчук Наталія Романівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук.

Біографія: з 1998 р. працювала в Житомирському державному університеті ім. І. Франка викладачем, старшим викладачем, доцентом кафедри методики викладання іноземних мов, з 2016 р. — доцентом кафедри міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики. Має понад 30 наукових праць, керує студентською науковою групою з проблем впровадження новітніх технологій навчання у ЗНЗ та ВНЗ.

Початок роботи в університеті: 1998 рік.

Інформація про вищу освіту: у 1998 р. закінчила з відзнакою Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Вчитель англійської та німецької мов та зарубіжної літератури».

Навчання в аспірантурі: з 2000 по 2003 н.р. навчалася в аспірантурі Київського національного лінгвістичного університету.

Тема дисертаційного дослідження: в 2005 р. захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата педагогічних наук на тему: «Навчання студентів фізико-математичних факультетів професійно-спрямованого монологу-міркування на основі автентичних фахових аудіотекстів».

Інформація про стажування: підвищувала кваліфікацію на кафедрі англійської філології та перекладу з 23.10.2017 р. по 23.11.2017 р. в Університеті імені Альфреда Нобеля, тема: «Використання новітніх технологій навчання майбутніх філологів та вчителів», довідка про підсумки стажування № 1205/1 від 23 листопада 2017 р.; підвищувала кваліфікацію на кафедрі англійської філології та перекладу з 22 листопада 2021 р. по 28 березня 2022 р. в Університеті імені Альфреда Нобеля, тема: «Впровадження новітніх технологій в процесі викладання іноземних мов в умовах дистанційного та змішаного навчання», Свідоцтво про підвищення кваліфікації № «СС» 201672/000059-22 від 25 лютого 2022 р. Міжнародний онлайн-форум викладачів іноземної мови, методистів та фахівців у галузі «Методика навчання іноземних мов „Cambridge Live“» (2023). Міжнародне стажування в Хантер коледж, Міський університет Нью Йорку (США) з 27.04-16.05.2023 р. в рамках проекту «Професійний розвиток викладачів у підготовці майбутніх вчителів іноземних мов».

Наукові інтереси та досягнення: інноваційні методи та технології навчання, впровадження смарт-технологій у навчанні іноземної мови у ЗНЗ та ВНЗ, навчання мови і культури. Участь у пілотному навчальному проекті МОН та Британської Ради «Шкільний вчитель нового покоління» (2017-2019). Диплом фасилітатора, участь, організаційний та методичний супровід 30-годинної програми підвищення кваліфікації вчителів англійської мови, які навчають учнів 7-9 класів в умовах реформування галузі освіти відповідно до положень Концепції «Нова українська школа» в межах пілотування програми Британської Ради в Україні «Навчання англійської мови у новому контексті. 7-9 класи» (2023 р.). Участь у міжнародному річному проекті, фінансованому Посольством США в Україні, спільно з Міжнародним центром дитячої освіти та Хантер коледжем Міського університету Нью-Йорка: «Професійний розвиток та обмін для викладачів педагогічних установ України, що готують викладачів англійської мови» 2022-2023 р.

Навчальні предмети, які викладає: Практичний курс основної іноземної мови; Методика навчання ІМ у ЗНЗ, Використання технологій ХХІ століття у формуванні іншомовної комунікативної компетентності учнів ЗНЗ, Навчання мови і культури.

Нагороди: Подяка Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2011 р.; Почесна грамота ЖДУ імені Івана Франка, 2021 р.; Грамота МОН України «За активну участь з впровадження педагогічних інновацій в освітній процес», 2023 р.

Основні друковані праці:

Гирин Олег Володимирович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філологічних наук.

Біографія: народився у м. Житомир в сім’ї викладачів. У 2001 році закінчив Житомирську гуманітарну гімназію № 23 і вступив до Житомирського педагогічного університету імені Івана Франка. У 2006 році закінчив з відзнакою Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, німецька)». У 2010 році закінчив навчання в аспірантурі Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю 10.02.04 — германські мови. У 2011 році захистив дисертаційне дослідження на тему: «Історія розвитку зворотних займенників в англійській мові: структурний та функціональний аспекти» у спеціалізованій вченій раді Херсонського державного університету (номер диплома ДК № 005500 від 17.02.2012 р.). З вересня 2015 року доцент кафедри міжкультурної комунікації та іншомовної освіти (атестат доцента 12ДЦ № 044080 від 29.09.2015 р.). З 2022 р. — відповідальний редактор Вісника Житомирського Державного університету імені Івана Франка (серія Філологія).

Інформація про вищу освіту: у 2006 р. закінчив Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)».

Навчання в аспірантурі, докторантурі: у 2010 році закінчив навчання в аспірантурі Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю 10.02.04 — германські мови.

Тема дисертаційного дослідження: у 2011 році захистив дисертаційне дослідження на тему: «Історія розвитку зворотних займенників в англійській мові: структурний та функціональний аспекти».

Інформація про стажування: підвищував кваліфікацію на кафедрі кафедри теоретичної та прикладної лінгвістики з 22.10.2020 по 22.04.2021 в Державному університеті «Житомирська політехніка», тема: «Введення прикладного аспекту у викладання теоретичних лінгвістичних дисциплін студентам-філологам», сертифікат ПК, № 05407870/0091-21, від 22.04.2021.

Наукові інтереси та досягнення: історична граматика англійської мови, граматика функціональних стилів, прагматичні аспекти використання граматичних одиниць, комп’ютерна лінгвістика, загальне мовознавство, лексикологія англійської мови.

Навчальні предмети, які викладає: «Практичний курс основної іноземної мови (англійська)», «Комунікативні стратегії основної іноземної мови», «Вступ до мовознавства», «Практична граматика основної іноземної мови», «Теоретична граматика основної іноземної мови», «Лексикологія».

Основні друковані праці:

Савчук Інна Іванівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філологічних наук.

Біографія: народилася у м. Житомир, у 1997 році закінчила з відзнакою Житомирську середню школу № 24. У 2003 році завершила з відзнакою навчання на факультеті іноземних мов у Житомирському державному університеті імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови і літератури. Навчалася в аспірантурі Житомирського державного університету імені Івана Франка у 2007 році. Дисертацію на тему «Лінгвокогнітивний та комунікативний аспекти позначення суперництва засобами сучасної англійської мови» захистила достроково 2007 р. у спеціалізованій вченій раді Донецького національного університету. Диплом кандидата філологічних наук зі спеціальності «германські мови» отримала 2008 року. Вчене звання доцента присвоєно у 2011 році. Протягом 2003-2008 працювала викладачем, старшим викладачем та доцентом кафедри англійської філології та перекладу Житомирського державного університету імені Івана Франка, а з 2009 року доцентом кафедри міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Початок роботи в університеті: 2003 рік.

Інформація про вищу освіту: у 2003 році закінчила з відзнакою факультет іноземних мов у Житомирському державному університеті імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови і літератури.

Навчання в аспірантурі: 2004-2007 р. в аспірантурі Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Тема дисертаційного дослідження: «Лінгвокогнітивний та комунікативний аспекти позначення суперництва засобами сучасної англійської мови» захистила достроково 2007 р.

Інформація про стажування: підвищувала кваліфікацію на кафедрі перекладу, прикладної та загальної лінгвістики у 2015 р. в Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка, тема: «Теорія міжкультурної комунікації, основи теорії мовленнєвої комунікації», довідка про проходження стажування № 130-н від 26 травня 2015 р. У 2021 пройшла стажування в Державному університеті «Житомирська політехніка».

Наукові інтереси та досягнення: міжкультурна комунікація, комунікативна лінгвістика, прагмалінгвістика, когнітивна лінгвістика, когнітивна семантика, концептологія, дискурсологія.

Навчальні предмети, які викладає: «Теорія мовленнєвої комунікації», «Сучасні напрями дослідження міжкультурної комунікації», «Практичний курс основної (англійської) мови».

Нагороди: Подяка ННІ іноземної філології за підготовку студентів до участі у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції, 26 лютого 2010 р.; Грамота ЖДУ ім. І. Франка за активну участь у науково-дослідній роботі університету, 13 травня 2010 р.; Почесна грамота ЖДУ ім. І. Франка за багаторічну сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків та з нагоди 40-річчя від дня народження, 27.08.2020; Подяка Голови Житомирської обласної ради за сумлінну працю, високий професіоналізм, активну життєву позицію та з нагоди Дня Соборності України, січень 2021.

Основні друковані праці:

Лісова Юлія Олександрівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент кафедри, кандидат філологічних наук.

Початок роботи в університеті: 2007 рік.

Інформація про вищу освіту: у 2006 році закінчила Волинський державний університет імені Лесі Українки за спеціальністю «Мова та література (французька)» та здобула кваліфікацію філолога, викладача французької мови і літератури та англійської мови.

Навчання в аспірантурі: 2009–2012 рр. навчалася в аспірантурі Київського національного лінгвістичного університету за спеціальністю 10.02.05 — романські мови.

Тема дисертаційного дослідження: «Відображення стану самотності персонажа у французькій постмодерністській прозі: лінгвокогнітивний та комунікативно-прагматичний аспекти». Дисертація захищена 20 лютого 2013 року у спеціалізованій вченій раді Д 26.054.02 Київського національного лінгвістичного університету.

Інформація про стажування: підвищення кваліфікації на кафедрі романських мов та інтерлінгвістики з 01.10.2019 р. по 31.10.2019 р. в Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки, тема: «Комунікативно-прагматичні аспекти мовних одиниць у франкомовній прозі», свідоцтво № 265/19 від 31 жовтня 2019 р.; підвищення кваліфікації за освітньо-професійною програмою «Тренер—педагогів з підвищення кваліфікації вчителів відповідно до Концепції «Нова українська школа» у Національній академії педагогічних наук України, ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Центрального інституту післядипломної освіти з 01.03.2021 по 09.04.2021, свідоцтво СП 35830447/0146-21 від 9 квітня 2021 р.; міжнародне науково-педагогічне стажування «Organization of the educational process in the area of philological sciences: a global experience and national practice» за фахом «Philological Sciences» з 16 листопада по 28 грудня у Венеціанському університеті Ка’Фоскарі (Італія), свідоцтво №FSI-162811 CaF від 28 грудня 2020 р.

Наукові інтереси та досягнення: когнітивна лінгвістика, когнітивна семантика, лінгвопоетика, комунікативно-прагматичні особливості навчання іноземної мови, французька література.

Член ГО «Асоціація викладачів французької мови України» (з 2019 р.). Брала участь у програмі ProFLE+, розробленій Міжнародним центром педагогічних досліджень (CIEP) та Національним центром дистанційної освіти Франції (CNED) — цифровою платформою для підвищення кваліфікації викладачів французької мови як іноземної — за модулем «Construire une unité didactique» ProFLE+, свідоцтво 06983498-4, видане 17 вересня 2020 р. Національним центром дистанційної освіти (CNED, France) та «Piloter une séquence pédagogique» ProFLE+, свідоцтво 06983498-4, видане 23 липня 2021 р. Національним центром дистанційної освіти (CNED, France). Пройшла підвищення кваліфікації з курсів «Інформаційні системи та технології у дистанційному навчанні в умовах карантину», сертифікат ПК 05407870/218-20, виданий 6 квітня 2020р. Державним університетом «Житомирська політехніка» та «Хмарні сервіси відкритої науки для освітян», сертифікат ПК 05407870/1168-20, виданий 27 травня 2020р. Державним університетом «Житомирська політехніка».

Навчальні предмети, які викладає: практичний курс другої іноземної мови (французька), практичний курс третьої іноземної мови (французька), історія літератури країн, мова яких вивчається (французька).

Нагороди: Почесна грамота Житомирської обласної державної адміністрації, 2022 р.

Основні друковані праці:

Григор’єва Тетяна Юріївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент кафедри міжкультурної комунікації та іншомовної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент.

Початок роботи в університеті: 2001.

Інформація про вищу освіту: у 1994 році вступила до Житомирського державного педагогічного університету імені Івана Франка і закінчила з відзнакою у 1999 році за спеціальністю «Англійська та німецька мови та література, переклад», здобувши кваліфікацію вчителя англійської і німецької мов та зарубіжної літератури, перекладача.

Навчання в аспірантурі: кандидат педагогічних наук з 2010 року. Дисертацію захистила 19 травня 2010 року у спеціалізованій вченій раді К 14.053.01 Житомирського державного університету імені Івана Франка, номер диплома ДК № 062070. Атестат доцента 12ДЦ № 044081 від 29 вересня 2015, протокол № 4/02-Д присвоєно вчене звання доцента кафедри англійської мови.

Тема дисертаційного дослідження: «Підготовка вчителів-філологів до навчання дорослих у системі неперервної освіти Великої Британії».

Інформація про стажування: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини при кафедрі англійської мови та методики її викладання з 30 листопада 2017 року по 29 грудня 2017.

Наукові інтереси та досягнення: методика викладання англійської мови.

Навчальні предмети, які викладає: практичний курс англійської мови, навчальна практика з формування фонологічної компетентності (англійська мова), методика навчання англійської мови, соціокультурний аспект викладання англійської мови.

Основні друковані праці:

Кузьменко Олена Юріївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філологічних наук.

Біографія: народилася 24 квітня 1984 року у м. Коростишів. У 1991–1999 роках навчалася у ЗОШ № 1, а з 1999 по 2003 рік — у Коростишівському педагогічному училищі (нині Коростишівському педагогічному коледжі) імені Івана Франка, який закінчила з відзнакою. У 2003–2009 рр. навчалася на факультеті іноземних мов (нині ННІ іноземної філології) ЖДУ імені Івана Франка та у 2009 році отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, німецька)». З 2008 року і по даний час працює в Житомирському державному університеті імені Івана Франка, спочатку на посаді викладача кафедри міжкультурної комунікації та іншомовної освіти ННІ іноземної філології, з 2020 року на посаді старшого викладача, а з 2021 року — на посаді доцента кафедри. У 2017 році закінчила навчання в аспірантурі Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю 10.02.04 — германські мови. 26 червня 2019 року захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата філологічних наук на тему: «Презентація респондента в англійськомовному інтерв’ю масмедійного дискурсу: лінгвокомунікативний і лінгвокогнітивний виміри» у спеціалізованій вченій раді К 67.051.05 Херсонського державного університету (диплом кандидата філологічних наук ДК № 054339 від 15.10.2019 р.).

Початок роботи в університеті: вересень 2008 р.

Інформація про вищу освіту: диплом бакалавра, спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)», кваліфікація вчителя англійської мови (2007); диплом спеціаліста, спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, німецька)», кваліфікація вчителя англійської і німецької мов та зарубіжної літератури (2008); диплом магістра, спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)», кваліфікація викладача англійської мови і зарубіжної літератури, вчителя німецької мови і зарубіжної літератури (2009).

Навчання в аспірантурі: з 2014 по 2017 н.р. навчалася в аспірантурі Житомирського державного університету за спеціальністю 10.02.04 — германські мови.

Тема дисертаційного дослідження: Презентація респондента в англійськомовному інтерв’ю масмедійного дискурсу: лінгвокомунікативний і лінгвокогнітивний виміри.

Інформація про стажування: підвищувала кваліфікацію на кафедрі англійської філології з 10.05.2022 р. по 21.06.2022 р. на базі Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, тема: Формування професійної іншомовної компетентності студентів вищих навчальних закладів, сертифікат НВ № 02125094/011-22 БО від 21 червня 2022 р. Міжнародне стажування у Вищій школі менеджменту інформаційних систем (ISMA), Рига (Республіка Латвія), 21.11.2022–01.01.2023, Certificate № FSI-210107-ISMA dated 01.01.2023.

Наукові інтереси та досягнення: прагмалінгвістика, дискурсологія, стилістика, методика викладання іноземної мови, лінгвокраїнознавство, інноватика в освіті.

З 2015 по 2019 рік брала участь у пілотуванні спільного проекту МОН України та Британської Ради в Україні «Шкільний вчитель нового покоління», у січні 2019 року отримала сертифікат тренера. З 28.06.2020 по 24.07.2020 проходила стажування в Міжнародному мовному центрі від Кембриджського центру оцінювання якості освіти з отриманням міжнародного сертифікату CELTA з правом викладання англійської мови як іноземної не носіям мови.

Навчальні предмети, які викладає: практичний курс основної іноземної мови (англійська); методика навчання англійської мови; лінгвокраїнознавство країн, мова яких вивчається (англійська мова); основи наукової та ділової комунікації іноземною мовою.

Нагороди: Грамота Житомирської обласної ради, 2019 р. Подяка Житомирського державного університету імені Івана Франка (2021). Грамота МОН України «За активну участь з впровадження педагогічних інновацій в освітній процес», 2023 р.

Основні друковані праці:

Матушевська Наталя Володимирівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач, кандидат філологічних наук.

Біографія: у 2012 р. закінчила з відзнакою Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Мова і література (англійська)» та здобула кваліфікацію філолога, викладача мови (англійської) та зарубіжної літератури. З 2012 року викладач кафедри міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики. З 01.11.2012 по 31.10.2015 навчалася в аспірантурі Житомирського державного університету імені Івана Франка на кафедрі англійської філології та перекладу. У 2019 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук на тему «Комунікативна ситуація спокуси у сучасному англомовному кінодискурсі: когнітивно-комунікативний аспект» у спеціалізованій вченій раді К 67.051.05 Херсонського державного університету.

Початок роботи в університеті: 2012 рік.

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Мова і література (англійська)», кваліфікація філолога, викладача мови (англійської) та зарубіжної літератури, 2012 р.

Навчання в аспірантурі: 2012–2015 рр. Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 10.02.04 «Германські мови».

Тема дисертаційного дослідження: «Комунікативна ситуація спокуси у сучасному англомовному кінодискурсі: когнітивно-комунікативний аспект» (диплом кандидата наук ДК № 054340 від 15 жовтня 2019 р.).

Наукові інтереси та досягнення: практичний курс основної іноземної мови (англійська), практична фонетика основної іноземної мови, лінгвокраїнознавство країн, мови яких вивчаються, практична граматика основної іноземної мови.

Навчальні предмети, які викладає: «Практичний курс основної іноземної мови (англійська)», «Практична фонетика основної іноземної мови».

Основні друковані праці:

Климович Юлія Юріївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач.

Біографія: у 2019 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська та французька)), з вересня 2020 року навчається в аспірантурі Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю 015 Професійна освіта та працює на посаді викладача кафедри міжкультурної комунікації та іншомовної освіти.

Початок роботи в університеті: 2018 рік.

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність «014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська))», професійна кваліфікація магістр середньої освіти (Мова і література (англійська)), вчитель англійської та французької мов і зарубіжної літератури, 2019 р.

Інформація про стажування: підвищувала кваліфікацію з 01.03.2021 р. по 09.04.2021 р. в Державному закладі вищої освіти «Університет менеджменту освіти», тема: «Тренер—педагогів з підвищення кваліфікації вчителів відповідно до Концепції „Нова українська школа“», свідоцтво СП № 35830447/0139-21 від 9 квітня 2021 р.

Навчання в аспірантурі: з вересня 2020 року навчається в аспірантурі Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю 015 Професійна освіта.

Тема дисертаційного дослідження: «Формування професійної компетентності майбутнього філолога засобами перевернутого навчання».

Наукові інтереси та досягнення: використання засобів перевернутого навчання у процесі професійної підготовки майбутніх філологів, інноваційні технології навчання іноземної мови у ЗВО.

Навчальні предмети, які викладає: «Практичний курс англійської мови», «Практична граматика англійської мови».

Основні друковані праці: