Навчально-науковий інститут іноземної філології

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Склад кафедри міжкультурної комунікації та іншомовної освіти
Папіжук Валентина Олександрівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: в. о. завідувача кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент.

Біографія: у 1989 році закінчила Ужгородський державний університет за спеціальністю «Французька мова та література». У 2010 році закінчила аспірантуру Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю 13.00.01 «Загальна педагогіка і історія педагогіки». У 2011 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: «Реформування змісту загальної середньої освіти у Франції» у спеціалізованій вченій раді Д 14.053.01 в Житомирському державному університеті імені Івана Франка (номер диплома ДК № 000294 від 22.12.2011 р.). З 2004 по 2013 роки працювала на кафедрі іноземних мов ЖДУ імені Івана Франка. З 2014 року працювала доцентом кафедри міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики Житомирського державного університету імені Івана Франка (атестат доцента 12ДЦ № 046182 від 25.02.2016 р.) та з жовтня 2019 виконує обов’язки завідувача кафедри міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Початок роботи в університеті: з 2004 року.

Інформація про вищу освіту: Ужгородський державний університет, спеціальність «Французька мова та література», 1989 р.

Навчання в аспірантурі, докторантурі: 2007–2010 рр. Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 13.00.01 «Загальна педагогіка і історія педагогіки».

Тема дисертаційного дослідження: «Реформування змісту загальної середньої освіти у Франції».

Наукові інтереси та досягнення: порівняльна педагогіка, методика викладання іноземної мови.

Інформація про стажування: підвищувала кваліфікацію на кафедрі романських мов та інтерлінгвістики з 01.10.2019 р. по 31.10.2019 р. в Східно-європейському національному університеті імені Лесі Українки, тема: «Інновації в методиці викладання іноземних мов», свідоцтво № 266/19 від 31 жовтня 2019 р.

Навчальні предмети, які викладає: «Комунікативні стратегії французької мови», «Навчання французької мови», «Практичний курс третьої іноземної мови», «Навчальна практика з французької мови».

Нагороди: Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2008 р.; Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2012 р.; Подяка Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2014 р.; Почесна грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2017 р.

Основні друковані праці:

Жуковська Вікторія Вікторівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філологічних наук.

Біографія: у 1999 році закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка за спеціальністю «Англійська та німецька мови».

У 2001-2004 році навчалася в аспірантурі Київського національного лінгвістичного університету за спеціальністю 10.02.04 — германські мови.

22 лютого 2006 року захистила дисертацію на тему «Лексико-семантичні і граматичні характеристики англійського дієслова у художньому тексті: лінгвостатистичний аспект (на матеріалі популярних політичних романів)» у спеціалізованій вченій раді Д 26.054.04 Київського національного лінгвістичного університету (диплом кандидата філологічних наук ДК № 035731 від 04.07.2006 р.). 17 червня 2010 року отримала вчене звання доцента кафедри міжкультурної комунікації (диплом № 023081).

Інформація про стажування: підвищувала кваліфікацію на кафедрі германської філології з 16.05.2017 р. по 19.06.2017 р. на базі Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, тема: «Викладання курсів зі стилістики основної іноземної мови, корпусної лінгвістики та основ наукового дослідження», посвідчення № 61/16-17 від 19 червня 2017 р.

Початок роботи в університеті: 2004 рік.

Інформація про вищу освіту: у 1999 р. закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. Спеціальність: «Англійська та німецька мови», кваліфікація: Вчитель англійської та німецької мов (диплом: КС № 11633095 від 25.06.1999 р.). Спеціальність: «Англійська мова», кваліфікація: Магістр філології (диплом: ДМ № 013444 від 4.11.1999 р.).

Навчання в аспірантурі, докторантурі: у 2001-2004 рр. навчалася в аспірантурі Київського національного лінгвістичного університету за спеціальністю 10.02.04 — германські мови.

Тема дисертаційного дослідження: «Лексико-семантичні та граматичні характеристики англійського дієслова у художньому тексті: лінгвостатистичний аспект (на матеріалі популярних політичних романів)» у спеціалізованій вченій раді Д 26.054.04 Київського національного лінгвістичного університету.

Інформація про стажування: підвищувала кваліфікацію на кафедрі германської філології з 16.05.2017 р. по 19.06.2017 р. на базі Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, тема: «Викладання курсів зі стилістики основної іноземної мови, корпусної лінгвістики та основ наукового дослідження», посвідчення № 61/16-17 від 19 червня 2017 р.

Наукові інтереси та досягнення: здійснює наукові розвідки в галузі конструкційної граматики, корпусної лінгвістики, лінгвостатистики, стилістики та працює над питаннями методології організації і проведення наукових досліджень у сфері лінгвістики.

2012 р. в межах E-Teacher Scholarship Program за підтримки Посольства США закінчила дистанційний курс від Орегонського університету «Building Teaching Skills Through the Interactive Web».

2015 р. підвищення кваліфікації у Центрі післядипломної освіти та екстернату Київського національного лінгвістичного університету з курсу «Академічне письмо англійською мовою для лінгвістів».

2016 р. стажування у літній школі «Digital Humanities» (м. Хісар, Болгарія).

2017 р. стажування «Internationalisation Training» у межах проекту «Progressive University Management» (університет Масарика, Чехія).

Автор більше 50 наукових та навчально-методичних праць, з яких 42 наукові праці, 10 — навчально-методичних.

Керує Студентською навчально-науковою лабораторією кафедри, студентською проблемною групою з питань корпусної лінгвістики, здійснює керівництво кандидатськими дисертаціями.

Навчальні предмети, які викладає: основи наукових досліджень, стилістика основної іноземної мови, використання корпусних технологій у вивченні та навчанні іноземних мов, практичний курс основної іноземної мови.

Нагороди:

 • Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2007 р.;
 • Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2010 р.;
 • Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2011 р.;
 • Грамота Житомирської обласної ради, 2011 р.;
 • Грамота управління освіти і науки облдержадміністрації, 2012 р.;
 • Грамота Житомирської обласної ради, 2012 р.;
 • Нагрудний знак «Слава житомирського державного університету ім. Івана Франка», 2013 р.;
 • Подяка Міністерства освіти і науки України, 2014 р.;
 • Подяка Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2014 р.;
 • Подяка Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2016 р.

Основні друковані праці:

Калініна Лариса Вадимівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: професор, кандидат педагогічних наук.

Біографія: з 1977 року працює в Житомирському педагогічному інституті викладачем кафедри англійської мови, старшим викладачем, доцентом, з 1987 року до 2014 року — завідувачем кафедри методики викладання іноземних мов та прикладної лінгвістики, з 2014 року — професором кафедри міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики.

У 1985 році захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата педагогічних наук, у 1988 році їх присвоєно вчене звання доцента.

Провідний методист Навчально-наукового інституту іноземної філології, проводить наукову роботу: має понад 100 наукових праць, керує науково-методичною лабораторією з інноваційних технологій навчання, студентською науковою групою з проблем активізації процесу навчання іноземних мов, виступає з доповідями на міжнародних наукових конференціях.

З 1995 року під її керівництвом створено центр самопідготовки вчителя іноземної мови, який робить значний внесок у вдосконалення навчального процесу навчання іноземним мовам у школі та вузі: у центрі постійно проводяться методичні майстерні з актуальних проблем методики викладання іноземних мов за участю волонтерів американського Дому, Фонду Відродження; проводяться літні школи вивчення нових технології навчання іноземним мовам за участю 5 регіонів України (понад 100 слухачів).

Є одним з авторів програми та державного стандарту з іноземної мови для загальноосвітніх середніх навчальних закладів, а також підручників з англійської мови для спеціалізованих шкіл 5–8 класів та 8–11 класів загальноосвітньої школи «Your English Self», «English Smart», комп’ютерних підручників з англійської мови для 7–11 класів, комп’ютерних підручників з країнознавства Америки та Великої Британії, Концепції мовної освіти України, програми для профільної школи (академічний профіль). Є одним з керівників проекту МОН України та Британської ради «Шкільний вчитель нового покоління».

Початок роботи в університеті: 1977 рік.

Інформація про вищу освіту: у 1971 р. закінчила Благовєщенський державний педагогічний інститут (диплом: Щ № 652865 від 29.06.1971 р.) Спеціальність: «Англійська мова», кваліфікація: вчитель англійської мови середньої школи. У 1975 р. закінчила Ленінградський педагогічний інститут (диплом: 0529 від 29.06.1975 р.) Кваліфікація: викладач іноземних мов у вищому навчальному закладі.

Тема дисертаційного дослідження: у 1985 році захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата педагогічних наук на тему «Использование звукозаписи при обучении диалогической устной речи в аудиторной работе на старшем этапе язикового ВУЗа».

Інформація про стажування: підвищувала кваліфікацію з 23.09.2019 р. по 23.10.2019 р. у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського, тема: «Формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови», сертифікат НВ № 02125094/024-19 БО від 23 жовтня 2019 р.

Наукові інтереси та досягнення: інноваційні технології навчання іноземної мови та культури в школах та ЗВО.

Підготовлено та реалізовано 2 проекти 2015–2017 рр.: для учнів середніх шкіл м. Житомира «Сходинки до мовного Олімпу» та для вчителів англійської мови «Шкільна лінгвометодична академія». З 2015 року приймає участь у пілотуванні спільного проекту МОН України та Британської Ради в Україні «Шкільний вчитель нового покоління». У 2019 р. співавтор колективу розробників типової програми курсу «Методика навчання іноземних мов». У 2019–2020 н.р. реалізовує профорієнтаційний проект для учнів шкіл м. Житомира «How much you know about your English-speaking world».

Навчальні предмети, які викладає: методика навчання англійської мови, навчання мови і культури, інноваційні технології навчання іноземній мові.

Нагороди:

 • Нагрудний знак «Відмінник освіти», 1996 р.;
 • Грамота «Відмінник освіти», 1996 р.;
 • Заслужений працівник народної освіти України, 1996 р.;
 • Орден Княгині Ольги III ступеня, 2001 р.;
 • Нагрудний знак «Слава Житомирського державного університету імені Івана Франка», 2004 р.;
 • Нагрудний знак «Василь Сухомлинський», 2009 р.;
 • Нагрудний знак «Заслужений працівник Житомирського державного університету», 2009 р.;
 • Нагрудний знак «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 70 років», 2010 р.;
 • Нагрудний знак «За наукові досягнення», 2011 р.
 • Заслужений професор ЖДУ імені Івана Франка, 2019 р.

Основні друковані праці:

Гирин Олег Володимирович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філологічних наук.

Біографія: народився у м. Житомир в сім’ї викладачів. У 2001 році закінчив Житомирську гуманітарну гімназію № 23 і вступив до Житомирського педагогічного університету імені Івана Франка. У 2006 році закінчив з відзнакою Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, німецька)». У 2010 році закінчив навчання в аспірантурі Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю 10.02.04 — германські мови. У 2011 році захистив дисертаційне дослідження на тему: «Історія розвитку зворотних займенників в англійській мові: структурний та функціональний аспекти» у спеціалізованій вченій раді Херсонського державного університету (номер диплома ДК № 005500 від 17.02.2012 р.). З вересня 2015 року доцент кафедри міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики (атестат доцента 12ДЦ № 044080 від 29.09.2015 р.).

Інформація про вищу освіту: у 2006 р. закінчив Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)».

Навчання в аспірантурі, докторантурі: у 2010 році закінчив навчання в аспірантурі Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю 10.02.04 — германські мови.

Тема дисертаційного дослідження: у 2011 році захистив дисертаційне дослідження на тему: «Історія розвитку зворотних займенників в англійській мові: структурний та функціональний аспекти».

Інформація про стажування: підвищував кваліфікацію на кафедрі германської та романської філології з 06.04.2015 р. по 06.05.2015 р. в Київському університеті імені Бориса Грінченка, тема: «Викладання історії англійської мови студентам-філологам», довідка про проходження стажування № 59-н від 12 травня 2015 р.

Наукові інтереси та досягнення: історична граматика англійської мови, граматика функціональних стилів, прагматичні аспекти використання граматичних одиниць, комп’ютерна лінгвістика.

Навчальні предмети, які викладає: «Практичний курс основної іноземної мови (англійська)», «Комунікативні стратегії основної іноземної мови», «Вступ до мовознавства», «Практична граматика основної іноземної мови», «Теоретична граматика основної іноземної мови».

Основні друковані праці:

Євченко Віра Володимирівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філологічних наук.

Початок роботи в університеті: вересень 1979 року.

Інформація про вищу освіту: у 1968 році закінчила Далекосхідний державний університет (м. Владивосток) за спеціальністю «Англійська мова».

Навчання в аспірантурі, докторантурі: у 1970-1973 роках навчалася в аспірантурі Ленінградського державного університету за спеціальністю 10.02.04 — германські мови.

Тема дисертаційного дослідження: 21 листопада 1974 року захистила дисертацію на тему «Розвиток постпозитивного означення в англійській мові (IX-XV ст.)» на засіданні Ради філологічного факультету Ленінградського університету. 1982 року присвоєно вчене звання доцента диплом (ДЦ № 052768).

Інформація про стажування: підвищувала кваліфікацію на базі кафедри германської філології з 10.03.2016 р. по 08.04.2016 р. в Київському університеті імені Бориса Грінченка, тема: «Викладання історії англійської мови та курсу „Готська мова“ студентам-філологам», довідка про проходження стажування № 54-н від 12 квітня 2016 р.

Наукові інтереси та досягнення: історія англійської мови, готська мова, теорія аргументації, граматика сучасної англійської мови.

Навчальні предмети, які викладає: «Історія основної іноземної мови», «Готська мова», «Практична граматика англійської мови».

Нагороди:

 • Знак Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України», 2004 р.;
 • Нагрудний знак «Слава Житомирського державного університету імені Івана Франка», 2006 р.;
 • Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2007 р.;
 • Почесний диплом Міністерства освіти і науки України, Академії педагогічних наук України за особистий творчий внесок в удосконалення процесу навчання і виховання молоді, 2008 р.;
 • Знак Міністерства освіти і науки України «За наукові досягнення», 2009 р.;
 • Подяка Управлення освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації, 2017 р.
 • Почесна грамота Верховної ради України «За особливі заслуги перед українським народом» 2019 р.(№ 1145-К)

Основні друковані праці:

Рудик Ірина Миколаївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філологічних наук.

Біографія: у 1993 р. закінчила Житомирський державний педінститут імені Івана Франка за спеціальністю «Англійська та німецька мови».

Закінчила аспірантуру Житомирського державного педагогічного університету імені Івана Франка. Захистила дисертацію на тему «Комунікативно-прагматичні типи висловлювань зі значенням згоди/незгоди в сучасній англійській мові» (спеціальність 10.02.04 — германські мови), вчена рада Харківського національного університету імені Василя Назаровича Каразіна, 2001 р.

2005 р. присвоєно вчене звання доцента (диплом 02ДЦ № 015006).

Початок роботи в університеті: 1993 рік.

Інформація про вищу освіту: у 1993 році з відзнакою закінчила Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка за спеціальністю «Англійська та німецька мова» та отримала кваліфікацію вчителя англійської та німецької мови середньої школи та звання вчителя середньої школи.

Навчання в аспірантурі, докторантурі: 1995-1998 рр. Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 10.02.04 «Германські мови».

Тема дисертаційного дослідження: Комунікативно-прагматичні типи висловлювань зі значенням згоди/незгоди в сучасній англійській мові (диплом: ДК № 009791 від 14.03.2001).

Інформація про стажування: North-Central Technical College (Wausau, Wisconsin, March-May 2003), University of California, Berkeley (Berkeley, California, 2006-2007, Fulbright Senior Scholar), New York — St. Petersburg Institute of Linguistics, Cognition and Culture (Санкт-Петербург, Росія, 2013).

Наукові інтереси та досягнення: використання мовних ресурсів і невербальних моделей комунікативної поведінки для досягнення поставленої комунікативної мети; використання мовних ресурсів як засобу боротьби за владу й маніпуляції громадською свідомістю; зв’язки між мовними змінами й процесами та станом суспільної свідомості, сучасною мовною ситуацією; соціально зумовлені особливості функціонування та розвитку мов; стилістика та жанрова організація сучасного англомовного наукового дискурсу; особливості сучасної англомовної ділової комунікації.

Навчальні предмети, які викладає: «Практичний курс основної іноземної мови (англійська)», «Соціолінгвістика», «Основи академічного письма».

Нагороди: двічі виборювала гранти на проведення наукових досліджень в університетах США: в 2003 році — North-Central Technical College (Wausau, Wisconsin), і протягом 2006-2007 навчального року — в межах програми академічних обмінів імені Фулбрайта Fulbright Senior Scholar, University of California, Berkeley (Berkeley, California). В 2013 році виборола грант на вивчення курсу Cognitive and Cultural Studies в інституті лінгвістичних, когнітивних і культурологічних досліджень The New York — St. Petersburg Institute of Linguistics, Cognition and Culture (Санкт-Петербург, Росія).

Основні друковані праці:

Савчук Інна Іванівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філологічних наук.

Біографія: народилася у м. Житомир, у 1997 році закінчила з відзнакою Житомирську середню школу № 24. У 2003 році завершила з відзнакою навчання на факультеті іноземних мов у Житомирському державному університеті імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови і літератури. Навчалася в аспірантурі Житомирського державного університету імені Івана Франка у 2007 році. Дисертацію на тему «Лінгвокогнітивний та комунікативний аспекти позначення суперництва засобами сучасної англійської мови» захистила достроково 2007 р. у спеціалізованій вченій раді Донецького національного університету. Диплом кандидата філологічних наук зі спеціальності «германські мови» отримала 2008 року. Вчене звання доцента присвоєно у 2011 році. Протягом 2003-2008 працювала викладачем, старшим викладачем та доцентом кафедри англійської філології та перекладу Житомирського державного університету імені Івана Франка, а з 2009 року доцентом кафедри міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Початок роботи в університеті: 2003 рік.

Інформація про вищу освіту: у 2003 році закінчила з відзнакою факультет іноземних мов у Житомирському державному університеті імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови і літератури.

Навчання в аспірантурі: 2004-2007 р. в аспірантурі Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Тема дисертаційного дослідження: «Лінгвокогнітивний та комунікативний аспекти позначення суперництва засобами сучасної англійської мови» захистила достроково 2007 р.

Інформація про стажування: підвищувала кваліфікацію на кафедрі перекладу, прикладної та загальної лінгвістики з 23.03.2015 р. по 23.04.2015 р. в Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка, тема: «Теорія міжкультурної комунікації, основи теорії мовленнєвої комунікації», довідка про проходження стажування № 130-н від 26 травня 2015 р.

Наукові інтереси та досягнення: міжкультурна комунікація, комунікативна лінгвістика, прагмалінгвістика, когнітивна лінгвістика, когнітивна семантика, концептологія, дискурсологія.

Навчальні предмети, які викладає: «Теорія мовленнєвої комунікації», «Актуальні напрями дослідження міжкультурної комунікації», «Практичний курс основної (англійської) мови».

Нагороди: Грамота Житомирського державного університету імені І. Франка за активну участь у науково-дослідній роботі університету (2010 рік).

Основні друковані праці:

Щерба Наталія Сергіївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук.

Біографія: народилась у м. Житомирі в сім’ї службовців. У 1991 році закінчила Житомирську середню загальноосвітню школу № 17 і вступила до Житомирського державного педагогічного інституту імені Івана Франка. В 1995 році отримала іменну стипендію імені О. О. Потебні «За видатні успіхи в навчанні та громадській діяльності». У 1996 році закінчила ЖДПІ з відзнакою за спеціальністю «Англійська та німецька мови», кваліфікація спеціаліста «Вчитель англійської та німецької мови середньої загальноосвітньої школи». У 2009 році закінчила навчання в аспірантурі за спеціальністю 13.00.04 — теорія та методика професійної освіти. 19 лютого 2009 року захистила кандидатську дисертацію на тему: «Підготовка майбутнього вчителя до формування в учнів іншомовної стратегічної компетенції» (номер диплома ДК № 055267 від 14 жовтня 2009 року). У 2014 році присвоєно звання доцента (атестат доцента 12ДЦ № 039758 від 23 вересня 2014 року).

Початок роботи в університеті: 1997 рік.

Інформація про вищу освіту: у 1996 році закінчила з відзнакою Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка за спеціальністю «Англійська та німецька мови».

Навчання в аспірантурі: 2006-2009 рр. Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти».

Тема дисертаційного дослідження: «Підготовка майбутнього вчителя до формування в учнів іншомовної стратегічної компетенції».

Інформація про стажування: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 03.12.2013 — 02.01.2014 рр. Довідка № 15/01 від 09.01.2014 року. Тема: «Інноваційні методики викладання іноземних мов у середніх і вищих навчальних закладах».

Наукові інтереси та досягнення: інноваційні технології та засоби викладання іноземних мов у середніх і вищих навчальних закладах (зокрема, веб-технологій), іншомовна освіта осіб з особливими освітніми потребами.

Навчальні предмети, які викладає: методика викладання іноземних мов, WEB-технології навчання, практичний курс основної іноземної мови (англійська), іншомовна освіта дітей з особливими потребами.

Нагороди: Диплом за внесок у розвиток електронного навчання в Україні та за І місце в хакатоні «Електронне навчання — це просто», 2015 р.

Основні друковані праці:

Прокопчук Наталія Романівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук.

Біографія: з 1998 р. працювала в Житомирському державному університеті ім. І. Франка викладачем, старшим викладачем, доцентом кафедри методики викладання іноземних мов, з 2016 р. — доцентом кафедри міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики. Має понад 30 наукових праць, керує студентською науковою групою з проблем впровадження новітніх технологій навчання у ЗНЗ та ВНЗ.

Початок роботи в університеті: 1998 рік.

Інформація про вищу освіту: у 1998 р. закінчила з відзнакою Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Вчитель англійської та німецької мов та зарубіжної літератури».

Навчання в аспірантурі: з 2000 по 2003 н.р. навчалася в аспірантурі Київського національного лінгвістичного університету.

Тема дисертаційного дослідження: в 2005 р. захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата педагогічних наук на тему: «Навчання студентів фізико-математичних факультетів професійно-спрямованого монологу-міркування на основі автентичних фахових аудіотекстів».

Інформація про стажування: підвищувала кваліфікацію на кафедрі англійської філології та перекладу з 23.10.2017 р. по 23.11.2017 р. в Університеті імені Альфреда Нобеля, тема: «Використання новітніх технологій навчання майбутніх філологів та вчителів», довідка про підсумки стажування № 1205/1 від 23 листопада 2017 р.

Наукові інтереси та досягнення: інноваційні методи та технології навчання, впровадження смарт-технологій у навчанні іноземної мови у ЗНЗ та ВНЗ. Участь у пілотному навчальному проекті МОН та Британської Ради «Шкільний вчитель нового покоління».

Навчальні предмети, які викладає: практичний курс основної іноземної мови; методика викладання ІМ у ЗНЗ, використання технологій ХХІ століття у формуванні іншомовної комунікативної компетентності учнів ЗНЗ.

Нагороди: Подяка Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2011 р.

Основні друковані праці:

Лісова Юлія Олександрівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент кафедри, кандидат філологічних наук.

Початок роботи в університеті: 2007 рік.

Інформація про вищу освіту: у 2006 році закінчила Волинський державний університет імені Лесі Українки за спеціальністю «Мова та література (французька)» та здобула кваліфікацію філолога, викладача французької мови і літератури та англійської мови.

Навчання в аспірантурі: 2009–2012 рр. навчалася в аспірантурі Київського національного лінгвістичного університету за спеціальністю 10.02.05 — романські мови.

Тема дисертаційного дослідження: «Відображення стану самотності персонажа у французькій постмодерністській прозі: лінгвокогнітивний та комунікативно-прагматичний аспекти». Дисертація захищена 20 лютого 2013 року у спеціалізованій вченій раді Д 26.054.02 Київського національного лінгвістичного університету.

Інформація про стажування: підвищення кваліфікації на кафедрі романських мов та інтерлінгвістики з 01.10.2019 р. по 31.10.2019 р. в Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки, тема: «Комунікативно-прагматичні аспекти мовних одиниць у франкомовній прозі», свідоцтво № 265/19 від 31 жовтня 2019 р.

Наукові інтереси та досягнення: когнітивна лінгвістика, когнітивна семантика, лінгвопоетика, комунікативно-прагматичні особливості навчання іноземної мови, французька література.

Навчальні предмети, які викладає: практичний курс другої іноземної мови (французька), практичний курс третьої іноземної мови (французька), історія літератури країни, мова якої вивчається (французька).

Основні друковані праці:

Кузьменко Олена Юріївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач, кандидат філологічних наук.

Біографія: у 2003 році з відзнакою закінчила Коростишівське педагогічне училище імені Івана Франка. У 2003–2009 рр. навчалася на факультеті іноземних мов ЖДУ імені Івана Франка. У 2008 році з відзнакою закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, німецька)». З 2008 року працює в Житомирському державному університеті імені Івана Франка на посаді викладача кафедри міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики ННІ іноземної філології. У 2017 році закінчила навчання в аспірантурі Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю 10.02.04 — германські мови. 26 червня 2019 року захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата філологічних наук на тему: «Презентація респондента в англійськомовному інтерв’ю масмедійного дискурсу: лінгвокомунікативний і лінгвокогнітивний виміри» у спеціалізованій вченій раді К 67.051.05 Херсонського державного університету (диплом кандидата філологічних наук ДК № 054339 від 15.10.2019 р.).

Початок роботи в університеті: вересень 2008 р.

Інформація про вищу освіту: диплом бакалавра, спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)», кваліфікація вчителя англійської мови (2007); диплом спеціаліста, спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, німецька)», кваліфікація вчителя англійської і німецької мов та зарубіжної літератури (2008); диплом магістра, спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)», кваліфікація викладача англійської мови і зарубіжної літератури, вчителя німецької мови і зарубіжної літератури (2009).

Навчання в аспірантурі: з 2014 по 2017 н.р. навчалася в аспірантурі Житомирського державного університету за спеціальністю 10.02.04 — германські мови.

Тема дисертаційного дослідження: Презентація респондента в англійськомовному інтерв’ю масмедійного дискурсу: лінгвокомунікативний і лінгвокогнітивний виміри.

Наукові інтереси та досягнення: прагмалінгвістика, дискурсологія, стилістика, методика викладання іноземної мови. З 2015 по 2019 рік брала участь у пілотуванні спільного проекту МОН України та Британської Ради в Україні «Шкільний вчитель нового покоління», у січні 2019 року отримала сертифікат тренера.

Навчальні предмети, які викладає: практичний курс основної іноземної мови (англійська), методика викладання іноземних мов.

Нагороди: Грамота Житомирської обласної ради, 2019 р.

Основні друковані праці:

Матушевська Наталя Володимирівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: викладач, кандидат філологічних наук.

Біографія: у 2012 р. закінчила з відзнакою Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Мова і література (англійська)» та здобула кваліфікацію філолога, викладача мови (англійської) та зарубіжної літератури. З 2012 року викладач кафедри міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики. З 01.11.2012 по 31.10.2015 навчалася в аспірантурі Житомирського державного університету імені Івана Франка на кафедрі англійської філології та перекладу. У 2019 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук на тему «Комунікативна ситуація спокуси у сучасному англомовному кінодискурсі: когнітивно-комунікативний аспект» у спеціалізованій вченій раді К 67.051.05 Херсонського державного університету.

Початок роботи в університеті: 2012 рік.

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Мова і література (англійська)», кваліфікація філолога, викладача мови (англійської) та зарубіжної літератури, 2012 р.

Навчання в аспірантурі: 2012–2015 рр. Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 10.02.04 «Германські мови».

Тема дисертаційного дослідження: «Комунікативна ситуація спокуси у сучасному англомовному кінодискурсі: когнітивно-комунікативний аспект» (диплом кандидата наук ДК № 054340 від 15 жовтня 2019 р.).

Наукові інтереси та досягнення: практичний курс основної іноземної мови (англійська), практична фонетика основної іноземної мови, лінгвокраїнознавство країн, мови яких вивчаються, практична граматика основної іноземної мови.

Навчальні предмети, які викладає: «Практичний курс основної іноземної мови (англійська)», «Практична фонетика основної іноземної мови».

Основні друковані праці: