Навчально-науковий інститут іноземної філології

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Наукова робота кафедри міжкультурної комунікації та іншомовної освіти

Науково-дослідна робота викладацького складу здійснюється в межах кафедральних наукових тем лінгвістичного та методично-педагогічного спрямування: «Проблеми розвитку і функціонування мовних систем у полікультурному просторі» та «Інноваційні технології навчання іноземної мови у школі та ВНЗ». Наукові інтереси викладачів кафедри охоплюють широке коло проблем:

 • міжкультурної комунікації (доц. Савчук І. І.);
 • мовленнєвої комунікації (доц. Савчук І. І., доц. Рудик І. М.);
 • історії англійської мови (доц. Євченко В. В., доц. Андрушенко О. Ю., доц. Гирин О. В.);
 • прагмалінгвістики (доц. Рудик І. М.);
 • когнітивної та комунікативної лінгвістики (доц. Савчук І. І., викл. Матушевська Н. В.);
 • генеративної граматики (доц. Андрушенко О. Ю., доц. Гирин О. В.);
 • функціональної граматики (доц. Гирин О. В.);
 • конструкційної граматики (доц. Жуковська В. В.);
 • лінгвостатистики (доц. Жуковська В. В.);
 • корпусної лінгвістики (доц. Жуковська В. В.);
 • аспектології (доц. Соловйова Л. Ф.);
 • лінгвістичної генології (доц. Жуковська В. В.);
 • порівняльної педагогіки (доц. Папіжук В. О.);
 • методики викладання іноземних мов у навчальних закладах (проф. Калініна Л. В., доц. Прокопчук Н. Р., доц. Щерба Н. С.);
 • використанні інноваційних онлайн технологій у навчанні іноземної мови (доц. Щерба Н. С.).

Конкретні здобутки викладачів кафедри з науково-дослідної роботи відображено в наукових статтях та тезах доповідей на науково-практичних конференціях різного рівня. Викладачі кафедри беруть активну участь у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах, «круглих столах», форумах, тренінгах, виступають рецензентами та опонентами кандидатських дисертацій, висвітлюють результати своїх наукових розвідок у вітчизняних та закордонних фахових виданнях.

У 2016 році кафедра брала участь у восьмому міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті» та стала лауреатом конкурсу І ступеня у номінації «Інноваційні підходи до вивчення англійської мови в навчальних закладах» й отримала диплом за активну участь в інноваційній освітній діяльності.

Наукові конференції, семінари

Кафедра міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики є ініціатором та організатором міжкафедральних і міжвузівських науково-практичних семінарів з актуальних питань сучасної лінгвістики та міжкультурної комунікації. Зокрема, у 2011 році кафедрою було проведено 3 семінари («Мова та комунікація в аспекті глобалізації культур»; «Філологія та педагогіка в історичному вимірі»; «Проблеми комунікативної лінгвістики: лінгводидактичний аспект»), на яких виступили провідні науковці ЖДУ імені Івана Франка та інших вищих навчальних закладів м. Житомира.

З 2014 року кафедра проводить щорічну online конференцію «Актуальні проблеми іноземної філології та методики викладання іноземних мов», за матеріалами якої видається збірка наукових праць:

 1. Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури (за матеріалами онлайн конференції, проведеної кафедрою міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики Навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка 6-10 лютого 2019 р. / За ред. доц. В. В. Жуковської. — Житомир: Видавництво ЖДУ ім. Івана Франка, 2019. — 170 с.
 2. Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури (за матеріалами онлайн конференції, проведеної кафедрою міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики Навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка 7-11 лютого 2018 р. / За ред. доц. В. В. Жуковської. — Житомир: Видавництво ЖДУ ім. Івана Франка, 2018. — 195 с.
 3. Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури: Збірник наукових праць / За заг. ред. В. В. Жуковської— Житомир: Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2017. — 158 с.
 4. Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури (за матеріалами онлайн конференції, проведеної кафедрою міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики Навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка 10-15 лютого 2016 р. / За ред. доц. В. В. Жуковської. — Житомир : Видавництво ЖДУ ім. Івана Франка, 2016. — 158 с.
 5. Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури (за матеріалами онлайн семінару, проведеного кафедрою міжкультурної комунікації і прикладної лінгвістики Навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка 9-15 лютого 2015 р. / За ред. доц. В. В. Жуковської. — Житомир: Видавництво ЖДУ ім. Івана Франка, 2015. — 214 с.
 6. Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов (за матеріалами онлайн семінару, проведеного кафедрою міжкультурної комунікації Навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка 17-22 квітня 2014 р.) / За ред. доц. В. В. Жуковської. — Житомир: Видавництво ЖДУ ім. Івана Франка, 2014. — 114 с.

Стажування, гранти, конкурси

Науковці кафедри беруть активну участь в програмах академічного обміну, виконують грантові програми, постійно підвищують професійну кваліфікацію, шляхом стажування та участі в освітніх курсах від закордонних асоціацій.

Доценти кафедри Рудик І. М. та Андрушенко О. Ю. пройшли стажування за програмою академічних обмінів імені Фулбрайта у провідних вузах США (Каліфорнійський університет в Берклі (2006-2007 рр.) та Стенфордський університет (2009-2010 рр.)).

У 2010-2011 н. р. к. філол. н., доц. Андрушенко О. Ю. виборола грант Scholarship for Teaching and Learning в Центрально-Європейському університеті для оптимізації роботи студентів з курсу «Вступ до германського мовознавства». У 2011 та 2012 роках за свої наукові досягнення к. філол. наук, доц. Андрушенко Олена Юріївна стала переможцем університетського конкурсу «Науковець року».

У 2012 році доц. Жуковська В. В. закінчила дистанційний курс від Орегонського університету «Building Teaching Skills Through the Interactive Web» за підтримки Посольства США в межах E-Teacher Scholarship Program.

У 2013 р. доц. Рудик І. М. виборола грант на проходження навчання в літньому інституті New York Summer Institute of Linguistics, Cognition and Culture, проведеного на базі Санкт-Петербурзького державного університету провідними професорами університетів США. У 2014 р. доц. Рудик І.М. проходила навчання за програмою онлайн-курсу Understanding Language: Learning and Teaching (від British Council and University of Southampton).

У 2015 р. ст. викл. Сидорович Л. Є. пройшла місячний курс з методик викладання англійської мови та отримала диплом Кембриджського зразка CELTA (Certificate of Teaching English Language to Adults).

У лютому 2015 проф. Калініна Л. В. брала участь у спільному проекті Міністерства освіти і науки України та Британської ради в Україні «New Generation School Teacher».

У червні 2015 р. доц. Жуковська В. В. пройшла курси підвищиення кваліфікації у Центрі післядипломної освіти та екстернату Київського національного лінгвістичного університету з курсу «Академічне письмо англійською мовою для лінгвістів».

У 2015 році доц. Андрушенко О. Ю. виборола Fulbright Small Grant — Малий грант програми Фулбрайт для участі в 9-й міжнародній конференції ICOME 9, Вроцлав, Польща.

У вересні 2016 року доц. Жуковська В. В. пройшла стажування у літній школі «Digital Humanities» (м. Хісар, Болгарія).

У 2017 р. доц. Жуковська В. В. пройшла короткотермінове стажування «Internationalisation Training» у межах проекту «Progressive University Management» (27 листопада — 2 грудня 2017 р., університет Масарика, м. Брно, Чехія).

Викладачі кафедри є активними членами Міжнародної організації вчителів англійської мови TESOL і Міжнародної асоціації викладачів англійської мови як іноземної в Україні (IATEFL).

Науково-дослідна лабораторія

Під керівництвом проф. Л. В. Калініної на кафедрі діє науково-дослідна лабораторія «Використання інноваційних технологій професійної підготовки майбутнього вчителя 21 сторіччя». Членами методичної лабораторії є школи та педагогічні коледжі Житомирської області, які активно залучаються до співпраці з науковцями. Щорічно члени лабораторії організовують виїзні засідання в навчальних закладах Житомирщини, на яких обговорюються проведені відкриті заняття, позакласні заходи з іноземної мови, організовуються методичні майстерні з демонстрацією нових технологій навчання іноземної мови. У свою чергу школи — члени лабораторії — запрошуються на методичні семінари, які проводять члени кафедри та зарубіжні консультанти з Американської Ради і Корпусу Миру США в Україні в ННІ іноземної філології.

У 2015 р. Лабораторія подала проект «Новому вчителю — нові технології» для участі у виставці освітніх закладів України (Київ, 2015) в номінації «Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальну, наукову та управлінську діяльність навчального закладу».

З метою популяризації вивчення англійської мови професорсько-викладацький склад кафедри у 2015-2016 рр. здійснювали реалізацію двох проектів: «Сходинки до англомовного Олімпу», «Лінгво-методична академія для вчителів» (координатор проектів — проф. Калініна Л. В., загальне керівництво — доц. Жуковська В. В.). У проектах брали участь учні загальноосвітніх шкіл м. Житомира, які протягом двох років мали можливість покращити рівень володіння англійською мовою, поглибити свої соціокультурні знання, вдосконалити навички й уміння іншомовної міжкультурної комунікації на заняттях, що проводилися викладачами кафедри.

З 2016 р. кафедра є учасником спільного проекту Міністерства освіти і науки України та Британської Ради в Україні «Шкільний вчитель нового покоління». Це спільний проект Британської Ради в Україні та Міністерства освіти і науки України, метою якого є підготовка вчителя, здатного до роботи у ХХІ столітті.

Робоча група проекту — вчені з дев’яти вищих навчальних закладів України розробили нову програму «Методики навчання англійської мови» для майбутніх вчителів, яка побудована на нових підходах та принципах навчання.

Пілотування нового проектного курсу почалось у 2016 навчальному році в університетах-учасниках проекту, у тому числі і в навчально-науковому інституті іноземної філології нашого університету. Студенти експериментальної групи опановують інноваційні технології навчання під час аудиторних інтерактивних методичних майстерень в університеті та апробують їх під час практики в гімназії № 3 м. Житомира, де один раз на тиждень вони проводять заняття в ролі асистента вчителя.

У 2017 році кафедра почала реалізацію проекту «Кроки у професію» для учнів старших класів, який спрямований на професійну орієнтацію випускників та удосконалення володіння іноземною мовою в рамках вимог нової української школи.

Співпраця з навчальними закладами та установами

Кафедра міжкультурної комунікації і прикладної лінгвістики активно співпрацює з вищими навчальними закладами України (Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, Київський університет імені Б. Грінченка, Хмельницький національний університет, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Київський національний лінгвістичний університет) та загальноосвітніми закладами Житомира та Житомирської області.

Члени науково-дослідної лабораторії «Використання інноваційних технологій професійної підготовки майбутнього вчителя 21 сторіччя» тісно співпрацюють з Інститутом педагогічних інноваційних технологій (ІПІТ) та лабораторією навчання іноземних мов Інституту педагогіки АПН України. Результатом співпраці стало видання серії електронних підручників: «Країнознавство Великої Британії та США», «Методика навчання іноземної мови в початковій школі», «Література Великої Британії та США». Також підтримують наукові зв’язки з Національним педагогічним університетом ім. Драгоманова (м. Київ); Інститутом інноваційних педагогічних технологій (м. Київ); Чернігівським державним педагогічним університетом ім. Тараса Шевченка; Дніпропетровським університетом економіки та права, а також з іншими вищими навчальними закладами України. Реалізують міжнародну наукову співпрацю з Британською Радою в Україні; Інститутом Ґете у Києві; Американським Домом; Корпусом Миру США в Україні.

У 2015 році на кафедрі міжкультурної комунікації і прикладної лінгвістики працювала стипендіатка програми академічних обмінів імені Фулбрайта English Teaching Assistant — Amelia Oliver (Амелія Олівер), яка допомагала викладачам кафедри у викладанні практичного курсу англійської мови, а також організувала англомовний дискусійний клуб для студентів уверситету.

У межах проекту «Шкільний вчитель нового покоління» викладачі кафедри беруть участь у літніх та зимових школах організованих Британською Радою Summer Schools / Winter Schools organised (2014–2018). Метою тижневих занять тривалістю в 36 годин, що проходять раз на півріччя і мають назву Літніх та Зимових шкіл, є переосмислення ролі освіти загалом та ролі вчителя зокрема в сучасному суспільстві, навчання англійській мові як життєвій навичці, пілотування та адаптація нових навчальних програм з англійської мови, обмін досвідом з подальшим поширенням нової інформації серед вчителів шкіл та викладачів вузів. Відхід від традиційної моделі викладання, в якій вчитель/викладач сприймався як єдине джерело інформації, а учні виступали у ролі пасивних слухачів, нестандартні методи навчання, нові техніки та прийоми, трактування проблем як можливостей для подальшого розвитку та вдосконалення, стимулювання наукового пошуку — засади, які постулюються Британською радою для оптимізації навчання і вивчення англійської мови і які з успіхом впроваджуються у навчальний процес викладачами ННІ іноземної філології.