Навчально-науковий інститут іноземної філології

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Наукова робота кафедри міжкультурної комунікації та іншомовної освіти

Науково-дослідна робота викладацького складу здійснюється в межах кафедральних наукових тем лінгвістичного та методично-педагогічного спрямування: «Проблеми розвитку і функціонування мовних систем у полікультурному просторі», «Інноваційні технології навчання іноземної мови у школі та ВНЗ», Інформаційно-комунікаційна грамотність майбутніх вчителів іноземної мови: лінгвосоціокультурний та методичний аспекти.

Наукові інтереси викладачів кафедри охоплюють широке коло проблем:

 • міжкультурної комунікації та мовленнєвої комунікації (доц. Савчук І. І.);
 • історії англійської мови (доц. Гирин О. В.);
 • когнітивної та комунікативної лінгвістики (доц. Савчук І. І.);
 • генеративної та функціональної граматик (доц. Гирин О. В.);
 • конструкційної граматики (доц. Жуковська В. В.);
 • лінгвостатистики (доц. Жуковська В. В.);
 • корпусної лінгвістики та лінгвістичної генології (доц. Жуковська В. В.);
 • методики навчання іноземних мов у навчальних закладах (проф. Калініна Л. В., доц. Папіжук В. О., доц. Прокопчук Н. Р., проф. Щерба Н. С.);
 • навчання мови і культури (проф. Калініна Л. В., доц. Прокопчук Н. Р.);
 • використанні інноваційних технологій у навчанні іноземної мови (доц. Прокопчук Н. Р., проф. Щерба Н. С.);
 • лінгвокраїнознавства (доц. Кузьменко О. Ю., доц. Григорьєва Т. Ю.);
 • інклюзивної освіти (проф. Щерба Н. С.).

Конкретні здобутки викладачів кафедри з науково-дослідної роботи відображено в наукових статтях та тезах доповідей на науково-практичних конференціях різного рівня. Викладачі кафедри беруть активну участь у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах, «круглих столах», форумах, тренінгах, виступають рецензентами та опонентами кандидатських дисертацій, висвітлюють результати своїх наукових розвідок у вітчизняних та закордонних фахових виданнях.

Наукові конференції, семінари

Кафедра міжкультурної комунікації та іншомовної освіти є ініціатором та організатором міжкафедральних і міжвузівських науково-практичних семінарів з актуальних питань сучасної лінгвістики та міжкультурної комунікації. Зокрема, у 2011 році кафедрою було проведено 3 семінари («Мова та комунікація в аспекті глобалізації культур»; «Філологія та педагогіка в історичному вимірі»; «Проблеми комунікативної лінгвістики: лінгводидактичний аспект»), на яких виступили провідні науковці ЖДУ імені Івана Франка та інших вищих навчальних закладів м. Житомира.

З метою розповсюдження власних інноваційних технологій навчання іноземної мови кафедра постійно використовує нові форми співпраці із закладами вищої освіти України. Так у 2021 році було проведено Всеукраїнський міжвузівський хакатон «Інноватика у викладацькій майстерності», у якому взяли участь понад 50 викладачів вітчизняних ЗВО. У 2022 році студенти Коростишівського педагогічного коледжу імені І. Я. Франка та студенти ННІ іноземної філології провели «Science Slam» з демонстрацією нових ідей у галузі методики навчання англійської мови в контексті НУШ. Цього ж року, як інноваційну форму профорієнтаційної роботи, було проведено «Живу бібліотеку» з метою повідомлення старшокласникам відомостей про різноманітні професії, що пов’язані зі знанням іноземних мов.

З 2014 року кафедра проводить щорічну online конференцію «Актуальні проблеми іноземної філології та методики викладання іноземних мов», за матеріалами якої видається збірка наукових праць:

 1. Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури (за матеріалами онлайн конференції, проведеної кафедрою міжкультурної комунікації та іншомовної освіти Навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка 1-6 лютого 2023 р. / За ред. доц. В. В. Жуковської. — Житомир: Видавництво ЖДУ ім. Івана Франка, 2023. — 170 с.
 2. Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури (за матеріалами онлайн конференції, проведеної кафедрою міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики Навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка 5-9 лютого 2020 р. / За ред. В. О. Папіжук. Житомир: Видавництво ЖДУ ім. Івана Франка, 2020. — 111 с.
 3. Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури (за матеріалами онлайн конференції, проведеної кафедрою міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики Навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка 6-10 лютого 2019 р. / За ред. доц. В. В. Жуковської. — Житомир: Видавництво ЖДУ ім. Івана Франка, 2019. — 170 с.
 4. Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури (за матеріалами онлайн конференції, проведеної кафедрою міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики Навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка 7-11 лютого 2018 р. / За ред. доц. В. В. Жуковської. — Житомир: Видавництво ЖДУ ім. Івана Франка, 2018. — 195 с.
 5. Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури: Збірник наукових праць / За заг. ред. В. В. Жуковської — Житомир: Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2017. — 158 с.
 6. Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури (за матеріалами онлайн конференції, проведеної кафедрою міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики Навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка 10-15 лютого 2016 р. / За ред. доц. В. В. Жуковської. — Житомир : Видавництво ЖДУ ім. Івана Франка, 2016. — 158 с.
 7. Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури (за матеріалами онлайн семінару, проведеного кафедрою міжкультурної комунікації і прикладної лінгвістики Навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка 9-15 лютого 2015 р. / За ред. доц. В. В. Жуковської. — Житомир: Видавництво ЖДУ ім. Івана Франка, 2015. — 214 с.
 8. Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов (за матеріалами онлайн семінару, проведеного кафедрою міжкультурної комунікації Навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка 17-22 квітня 2014 р.) / За ред. доц. В. В. Жуковської. — Житомир: Видавництво ЖДУ ім. Івана Франка, 2014. — 114 с.

Стажування, гранти, конкурси

Науковці кафедри беруть активну участь в програмах академічного обміну, виконують грантові програми, постійно підвищують професійну кваліфікацію, шляхом стажування та участі в освітніх курсах від закордонних асоціацій.

У 2012 році доц. Жуковська В. В. закінчила дистанційний курс від Орегонського університету «Building Teaching Skills Through the Interactive Web» за підтримки Посольства США в межах E-Teacher Scholarship Program.

У лютому 2015 проф. Калініна Л. В. брала участь у спільному проекті Міністерства освіти і науки України та Британської ради в Україні «New Generation School Teacher».

У червні 2015 р. доц. Жуковська В. В. пройшла курси підвищиення кваліфікації у Центрі післядипломної освіти та екстернату Київського національного лінгвістичного університету з курсу «Академічне письмо англійською мовою для лінгвістів».

У вересні 2016 року доц. Жуковська В. В. пройшла стажування у літній школі «Digital Humanities» (м. Хісар, Болгарія).

У 2017 р. доц. Жуковська В. В. пройшла короткотермінове стажування «Internationalisation Training» у межах проекту «Progressive University Management» (27 листопада — 2 грудня 2017 р., університет Масарика, м. Брно, Чехія).

У 2020 р. доц. Кузьменко О. Ю. пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікаці в Кембриджському Центрі Оцінювання та отримала сертифікат викладання іноземних мов CELTA

У 2020 р. доц. Лісова Ю. О. пройшла стажування у Венеціанському університеті Ка’Фоскарі в Венеції, Італія за темою: Organization of the educational process in the area of the philological sciences: a global experience and national practice

У 2022 р. ст. викл. Кузьменко О. Ю. пройшла стажування в Вищій школі менеджменту інформаційних систем (ISMA) «Балтійський підхід в підготовці викладачів-філологів» в м. Рига (Республіка Латвія).

У 2023 р. Проф. Калініна Л. В. та доц. Прокопчук Н. Р. були відібраними для участі у міжнародному онлайн-форумі викладачів іноземної мови, методистів та фахівців у галузі «Методика навчання іноземних мов „Cambridge Live“»

У 2023 р. проф. Щерба Н. С. пройшла стажування на кафедрі Польсько-українських студій Ягеллонського університету (м. Краків, Республіка Польща) на тему: Фандрейзинг та основи проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід.

У 2023 р. викладачі кафедри (проф.Калініна Л. В., доц. Прокопчук Н. Р., доц. Григор’єва Т. Ю., доц. Кузьменко О. Ю., викл. Климович Ю. Ю. брали участь в 30-годиній програмі підвищення кваліфікації вчителів англійської мови, які навчають учнів 7-9 класів в умовах реформування галузі освіти відповідно до положень Концепції «Нова українська школа» в межах пілотування програми Британської Ради в Україні «Навчання англійської мови у новому контексті. 7-9 класи», а доценти Прокопчук Н. Р. та Кузьменко О. Ю. проводили організаційний та методичний супровід даного пілотного проекту за результатами якого отримали дипломи фасилітаторів.

У 2023 р. доц. Прокопчук Н. Р. пройшла тритижневе стажування у Хантер коледжі, Міського університету Нью Йорку (США) за темою: Впровадження соціо-емоційного навчання в процес професійно-методичної підготовки майбутніх вчителів в межах річного проекту Посольства США в Україні, Центру Дитячого навчання (штат Арізона) та Хантер коледжу (Нью Йорку) «Професійний розвиток викладачів у підготовці майбутніх вчителів іноземних мов».

Крім того, викладачі кафедри беруть активну участь в організації та проведенні прийомів іноземних та вітчизняних викладачів за програмою «Запрошені професори» та викладачів за програмою «PRO студії від професіоналів».

Викладачі кафедри є активними членами Міжнародної організації вчителів англійської мови TESOL і Міжнародної асоціації викладачів англійської мови як іноземної в Україні (IATEFL).

Науково-дослідна лабораторія

Під керівництвом проф. Л. В. Калініної на кафедрі діє науково-дослідна лабораторія «Використання інноваційних технологій професійної підготовки майбутнього вчителя 21 сторіччя». Членами методичної лабораторії є школи та педагогічні коледжі Житомирської області, які активно залучаються до співпраці з науковцями. Щорічно члени лабораторії організовують виїзні засідання в навчальних закладах Житомирщини, на яких обговорюються проведені відкриті заняття, позакласні заходи з іноземної мови, організовуються методичні майстерні з демонстрацією нових технологій навчання іноземної мови. У свою чергу школи — члени лабораторії — запрошуються на методичні семінари, які проводять члени кафедри та зарубіжні консультанти з Американської Ради і Корпусу Миру США в Україні в ННІ іноземної філології.

У 2015 р. Лабораторія подала проект «Новому вчителю — нові технології» для участі у виставці освітніх закладів України (Київ, 2015) в номінації «Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальну, наукову та управлінську діяльність навчального закладу».

З метою популяризації вивчення англійської мови професорсько-викладацький склад кафедри у 2015-2016 рр. здійснювали реалізацію двох проектів: «Сходинки до англомовного Олімпу», «Лінгво-методична академія для вчителів» (координатор проектів — проф. Калініна Л. В., загальне керівництво — проф. Жуковська В. В.). У проектах брали участь учні загальноосвітніх шкіл м. Житомира, які протягом двох років мали можливість покращити рівень володіння англійською мовою, поглибити свої соціокультурні знання, вдосконалити навички й уміння іншомовної міжкультурної комунікації на заняттях, що проводилися викладачами кафедри.

З 2016 р. кафедра є учасником спільного проекту Міністерства освіти і науки України та Британської Ради в Україні «Шкільний вчитель нового покоління». Це спільний проект Британської Ради в Україні та Міністерства освіти і науки України, метою якого є підготовка вчителя, здатного до роботи у ХХІ столітті.

Робоча група проекту — вчені з дев’яти вищих навчальних закладів України розробили нову програму «Методики навчання англійської мови» для майбутніх вчителів, яка побудована на нових підходах та принципах навчання.

Пілотування нового проектного курсу почалось у 2016 навчальному році в університетах-учасниках проекту, у тому числі і в навчально-науковому інституті іноземної філології нашого університету. Студенти експериментальної групи опановують інноваційні технології навчання під час аудиторних інтерактивних методичних майстерень в університеті та апробують їх під час практики в гімназії № 3 м. Житомира, де один раз на тиждень вони проводять заняття в ролі асистента вчителя.

У 2017 році кафедра почала реалізацію проекту «Кроки у професію» для учнів старших класів, який спрямований на професійну орієнтацію випускників та удосконалення володіння іноземною мовою в рамках вимог нової української школи.

Співпраця з навчальними закладами та установами

Кафедра міжкультурної комунікації та іншомовної освіти активно співпрацює з вищими навчальними закладами України (Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, Київський університет імені Б. Грінченка, Хмельницький національний університет, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Київський національний лінгвістичний університет) та загальноосвітніми закладами Житомира та Житомирської області.

Члени науково-дослідної лабораторії «Використання інноваційних технологій професійної підготовки майбутнього вчителя 21 сторіччя» тісно співпрацюють з Інститутом педагогічних інноваційних технологій (ІПІТ) та лабораторією навчання іноземних мов Інституту педагогіки АПН України. Результатом співпраці стало видання серії електронних підручників: «Країнознавство Великої Британії та США», «Методика навчання іноземної мови в початковій школі», «Література Великої Британії та США». Також підтримують наукові зв’язки з Національним педагогічним університетом ім. Драгоманова (м. Київ); Інститутом інноваційних педагогічних технологій (м. Київ); Чернігівським державним педагогічним університетом ім. Тараса Шевченка; Дніпропетровським університетом економіки та права, а також з іншими вищими навчальними закладами України. Реалізують міжнародну наукову співпрацю з Британською Радою в Україні; Інститутом Ґете у Києві; Американським Домом; Корпусом Миру США в Україні.

У 2015 році на кафедрі міжкультурної комунікації та іншомовної освіти працювала стипендіатка програми академічних обмінів імені Фулбрайта English Teaching Assistant — Amelia Oliver (Амелія Олівер), яка допомагала викладачам кафедри у викладанні практичного курсу англійської мови, а також організувала англомовний дискусійний клуб для студентів уверситету.

У межах проекту «Шкільний вчитель нового покоління» викладачі кафедри беруть участь у літніх та зимових школах організованих Британською Радою Summer Schools / Winter Schools organised (2014–2018). Метою тижневих занять тривалістю в 36 годин, що проходять раз на півріччя і мають назву Літніх та Зимових шкіл, є переосмислення ролі освіти загалом та ролі вчителя зокрема в сучасному суспільстві, навчання англійській мові як життєвій навичці, пілотування та адаптація нових навчальних програм з англійської мови, обмін досвідом з подальшим поширенням нової інформації серед вчителів шкіл та викладачів вузів. Відхід від традиційної моделі викладання, в якій вчитель/викладач сприймався як єдине джерело інформації, а учні виступали у ролі пасивних слухачів, нестандартні методи навчання, нові техніки та прийоми, трактування проблем як можливостей для подальшого розвитку та вдосконалення, стимулювання наукового пошуку — засади, які постулюються Британською радою для оптимізації навчання і вивчення англійської мови і які з успіхом впроваджуються у навчальний процес викладачами ННІ іноземної філології.

Під керівництвом канд. філол.наук., проф. Жуковської В. В. діє Студентська навчально-наукова лабораторія, метою якої є інтеграція науки й освіти, залучення студентської молоді до наукового пошуку, реалізації інтелектуального потенціалу, підвищення творчої ініціативи, розширення наукового кругозору студентів, формування у них навичок самостійного дослідження.

Основними напрямками діяльності студентської навчально-наукової лабораторії є:

 • інтенсифікація студентських наукових досліджень у ННІ іноземної філології та підвищення якості підготовки майбутніх фахівців у галузі англійської філології;
 • сприяння розвитку науково-дослідної та організаційної активності студентської молоді шляхом ініціювання, проведення й координації теоретичних і прикладних наукових досліджень в галузі лінгвістики;
 • організація участі студентів у конкурсах студентських наукових робіт, студентських наукових конференціях, предметних олімпіадах;
 • оприлюднення результатів досліджень студентів у збірнику студентських наукових робіт;
 • впровадження визначних студентських досягнень у практику навчального процесу ННІ іноземної філології;
 • створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу студентів;
 • пошук та підтримка талановитих дослідників серед студентів та надання їм всебічної допомоги;
 • формування особистості дослідника, сучасного вченого з широким демократичним світоглядом.

Керівником науково-дослідного центру «Центр професійної підготовки вчителя іноземної мови» є доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри міжкультурної комунікації та іншомовної освіти Щерба Наталія Сергіївна, метою якого є сприяння підвищенню професійної майстерності майбутніх і досвідчених учителів іноземної мови засобами проведення науково-методичних семінарів, конференцій, курсів підвищення кваліфікації, лекцій запрошених професорів, роботи з науково-методичною літературою та інших заходів; розвиток міжнародних відносин у сфері навчання та викладання іноземних мов.

Основні напрями діяльності центру полягають в наступному:

 • проведення науково-професійних заходів (лекцій запрошених професорів, семінарів, вебінарів, майстер-класів, конференцій) з питань підготовки майбутнього вчителя іноземної мови;
 • сприяння міжнародній професійно-педагогічній і науковій співпраці;
 • сприяння академічній мобільності майбутніх учителів іноземної мови;
 • розробка інноваційних технологій навчання іноземної мови.