Навчально-науковий інститут іноземної філології

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Дисципліни кафедри англійської філології та перекладу
 • Актуальні проблеми когнітивної лінгвістики
 • Актуальні проблеми перекладознавства
 • Вступ до германського мовознавства
 • Вступ до мовознавства
 • Вступ до перекладознавства
 • Загальне мовознавство
 • Інформаційні технології у професійній діяльності
 • Історія англійської мови
 • Історія лінгвістичних вчень
 • Історія основної іноземної мови
 • Історія перекладу
 • Лексикологія
 • Лексикологія основної іноземної мови
 • Лінгвістична конфліктологія
 • Лінгвокраїнознавство країн, мова яких вивчається (друга іноземна мова)
 • Лінгвокраїнознавство країн, мова яких вивчається (основна іноземна мова)
 • Методика викладання іноземних мов
 • Методика навчання перекладу
 • Методика проведення наукових досліджень
 • Напрями і проблеми сучасної лінгвістики
 • Основи генеративної граматики
 • Основи дискурсології
 • Основи науково-технічного перекладу
 • Основи перекладу ділового писемного мовлення
 • Основи синхронного перекладу
 • Основи термінознавства
 • Основи усного перекладу та техніки нотування
 • Основи художнього перекладу
 • Порівняльна граматика
 • Порівняльна лексикологія
 • Порівняльна стилістика
 • Порівняльна стилістика основної іноземної мови
 • Порівняльна типологія
 • Практична граматика основної іноземної мови
 • Практична фонетика основної іноземної мови
 • Практичний курс основної іноземної мови
 • Практичний курс перекладу з основної іноземної мови
 • Соціолінгвістичні та прагматичні проблеми перекладу
 • Сучасні діалектологічні дослідження
 • Сучасні інформаційні технології у перекладі
 • Теоретична граматика
 • Теоретична граматика основної іноземної мови
 • Теоретична фонетика
 • Теоретична фонетика основної іноземної мови
 • Теорія і практика перекладу
 • Теорія і практика перекладу з основної іноземної мови
 • Теорія і практика усного і письмового перекладу з основної іноземної мови
 • Теорія мовленнєвого впливу
 • Теорія та історія мовознавства
 • Філософія мови