Про підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних працівників

І. Планування підвищення кваліфікації (стажування):

 • у ЗВО України IV рівня акредитації відповідно до фаху науково-педагогічного працівника та дисциплін, які він викладає;
 • на період не менше місяця та за обсягом годин навчальної програми не менше 108 академічних годин: 72 — аудиторних і 36 — самостійної роботи.

ІІ. Організація підвищення кваліфікації (стажування):

 1. Науково-педагогічні працівники, які відповідно до плану-графіка проходитимуть підвищення кваліфікації (стажування), за 7-10 днів до цього подають у відділ з навчально-методичної та виховної роботи такі документи:
 2. Прийом на підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних працівників відбувається за направленням та індивідуальним планом, які вони мають представити у відповідний ВНЗ не пізніше ніж за 2 робочі дні до дати початку підвищення кваліфікації (стажування).

ІІІ. Звітність:

 1. Науково-педагогічні працівники, які пройшли підвищення кваліфікації (стажування) здають до відділу з навчально-методичної та виховної роботи оригінали наступних документів не пізніше 2-ох тижнів з часу його завершення:
  • індивідуальний план підвищення кваліфікації (стажування) підписаний науково-педагогічним працівником, завідувачем структурного підрозділу закладу-приймаючої сторони (з зазначенням номеру наказу зарахування на підвищення кваліфікації (стажування); номеру протоколу засідання кафедри, на якому він був розглянутий та затверджений) та затверджений керівником закладу-приймаючої сторони;
  • наказ (витяг з наказу) керівника закладу-приймаючої сторони про зарахування на підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічного працівника;
  • відповідний документ про підвищення кваліфікації (стажування) — СВІДОЦТВО або ПОСВІДЧЕННЯ із зазначенням номеру та дати видачі, ВНЗ та кафедри, на базі якої відбувалося підвищення кваліфікації (стажування), терміну, тем(и) підвищення кваліфікації (стажування) та наказу про прийняття;
  • звіт про підвищення кваліфікації (стажування), який заслуховується або розглядається на засіданні кафедри, на якій працює науково-педагогічний працівник, протягом двох тижнів після завершення підвищення кваліфікації (стажування). Він містить відомості про виконання індивідуального плану (інформацію про результати виконаних завдань з усіх дисциплін (з їх переліком), які викладає науково-педагогічний працівник). До нього вноситься відповідний запис про його затвердження або відхилення кафедрою, а також висновки, рекомендації (за потреби). Підписується науково-педагогічним працівником і завідувачем кафедри, затверджується проректором ЖДУ ім. І. Франка.
 2. Документи про підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічного працівника зберігаються у відділі з навчально-методичної та виховної роботи. Копії документів зберігаються на відповідній кафедрі.