Громадська організація «Асоціація випускників ЖДУ імені Івана Франка»

 
Про Асоціацію
ЗАЯВА (on-line, pdf) Анкета випускника
Нашi випускники Координатори Асоціації
 
Якухно Іван Іванович

Випускник природничого факультету
Завідувач кафедрою суспільно-гуманітарних дисциплін ЖОІППО
Голова обласного відділення Педагогічного товариства України

Іван Іванович Якухно народився 7 вересня 1952 року на Житомирщині. 1975 року закінчив природничий факультет Житомирського державного педагогічного інституту імені Івана Франка, після чого працював учителем Радомишльської середньої школи №2, загальноосвітньої школи №33 м. Житомира.

Упродовж 1991–2005 років очолював кафедру гуманітарних наук Житомирського обласного інституту удосконалення вчителів, поєднуючи наукову діяльність з викладацькою роботою на посаді доцента кафедри філософії Житомирського національного агроекологічного університету. 2005 року Іван Якухно був призначений начальником управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації, яке очолював до 2006 року. Під його керівництвом було розроблено та реалізовано низку регіональних галузевих програм, які сприяли успішному реформуванню системи освіти області. Крім того, Іван Іванович дбав про покращення умов навчання і виховання учнів загальноосвітніх шкіл та шкіл-інтернатів, сприяв оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів області. Зокрема, його зусиллями відновлено роботу 77 дошкільних навчальних закладів відповідно до освітніх потреб населення регіону, здано в експлуатацію 9 нових шкіл. Від вересня 2006 року Іван Якухно очолює Житомирський обласний інститут післядипломної освіти в регіоні, на базі якого щорічно підвищують свою професійну майстерність до 5 тисяч вчителів, вихователів, керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, викладачів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.

Щоб поліпшити умови праці співробітників та навчання слухачів, Іван Іванович ініціював реконструкцію і капітальний ремонт навчальних аудиторій, актової зали та службових приміщень інституту, обладнано три нові навчальні комп’ютерні комплекси для вчителів, що сприятиме залученню сучасних мультимедійних засобів навчання і педагогічного програмного забезпечення. Варто підкреслити й те, що Іван Якухно був одним з ініціаторів впровадження в об-ласті дистанційної форми підвищення кваліфікації вчителів, що дало змогу значно скоротити фінансові витрати регіональних органів управління освітою. Завдяки організаторським здібностям І. Якухна наукова та навчально-методична діяльність інституту була відзначена дипломами та медалями освіти і науки України та АПН України, і вуз входить до шести найкращих закладів післядипломної освіти держави. Посадову діяльність Іван Іванович впевнено поєднує із науковою: він автор понад 150 статей і публікацій, 12 навчальних посібників для учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних навчальних закладів та студентів. Популярними серед студентів є його посібники «Релігієзнавство», «Народознавство», «Етика» та інші. Сфера наукових інтересів Івана Якухна – науково-методичне забезпечення особистісно орієнтованого навчально-виховного процесу в сучасній освіті знайшла втілення у понад 30 наукових та науково-методичних публікаціях, що висвітлюють психологічно-педагогічні та дидактичні аспекти теми. Також цікавиться проблемами інноваційного розвитку системи післядипломної педагогічної освіти, компетентнісного підходу в підвищенні кваліфікації педагогічних кадрів.

Наполеглива праця І.І. Якухна відзначена подякою Кабінету Міністрів України. Він нагороджений знаками Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України», «Василь Сухомлинський». Також йому присвоєно почесне звання Міністерства освіти і науки України та АПН України «Лідер сучасної освіти».

Член-кореспондент «Української академії наук національного прогресу». Працює над докторською дисертацією «Теоретико-методичні основи інноваційного розвитку регіональної системи післядипломної педагогічної освіти». На активну професійну та громадську діяльність Івана Якухна надихає його дружина Людмила Володимирівна Богініч, теж педагог за фахом, відзначена почесним званням «Заслужений учитель України».