Громадська організація «Асоціація випускників ЖДУ імені Івана Франка»

 
Про Асоціацію
ЗАЯВА (on-line, pdf) Анкета випускника
Нашi випускники Координатори Асоціації
 
Шевчук Анатолій Мефодійович

Випускник філологічного факультету
Історик українського образотворчого мистецтва, письменник-перекладач

Анатолій Мефодійович Шевчук народився 24 грудня 1954 року в містечку Романів, що на Житомирщині. Після закінчення 1972 року Дзержинської середньої школи вступив на факультет іноземних мов педагогічного інституту. В студентські роки у колі його зацікавлень були передусім дисци- пліни мовознавчого циклу. Особливе враження справив на нього курс лекцій з лексикології Д.І. Квеселевича, старшого викладача англійської мови, майбутнього доктора філологічних наук, та лекції зі стилістики, прочитані В.П. Сасіною, майбутнім кандидатом філології.

Заряджений творчою енергією своїх викладачів, Анатолій Мефодійович присвятив себе вдосконаленню майстерності викладання англійської мови. Він упроваджує творчі новації та технології у програми з англійської мови в культурно-мистецьких середніх навчальних закладах, створив навчально-методичний посібник «Ukrainian Folklore for Pupils and Students of Higher Schools» і виграв грант експертної комісії відділу преси, освіти та культури при Посольстві Сполучених Штатів Америки на фінансування цього посібника.

Упродовж чотирьох років виходять ще два навчальнометодичні посібники з грифом Міністерства освіти та науки України – «English through Native Tales and the Ukrainian Diaspora of America» та «Our Living English». Крім того, він робить низку мовознавчих публікацій в журналі «Іноземні мови в навчальних закладах», де висвітлює творчість Патриції Поллако, сучасної американської дитячої письменниці. Вартими уваги є такі його публікації, як есей-портрет «На лінгвохвилях пограниччя тисячоліть» до 70-річчя від дня народження Д.І. Квеселевича, статті «Віслава Шимборська в українській перспективі» та «Увійти в інтегрований світ планети Земля». Об’єктом його наукових досліджень є проблеми аналізу мистецтва перекладу творів українських письменників англійською мовою. 2002 року заснував літературно-художню серію «Метелик» при Житомирському видавництві «Полісся», де упродовж п’яти років виходять його етнооповіді українською, польською та англійською мовами.

Анатолій Шевчук був фундатором регіональної науковопрактичної конференції «Ethnoculture and Identity: Looking for a Bridge to English» у 2009 році. Також він активний учасник наукових конференцій, які організовує Інститут мовознавства ім. О. Потебні та Інститут мистец-твознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН України.

У творчому доробку Анатолія Мефодійовича можна нарахувати понад 120 статей з історії та критики українського декоративно-прикладного і образотворчого мистецтва, які були надруковані у провідних журналах України та наукових збірниках. Відома його монографія «Українська образотворчість: пошуки істини» та альбом «Олексій Макаренко», написаний у співавторстві з Вандою Чайковською і видрукуваний українською та англійською мовами. Плідно співпрацює з видавничою фірмою «Софія-А», перекладаючи низку мистецьких альбомів із серії «Наш час – наш простір».

Крім того, він успішно реалізував такі мистецькі проекти: виставка «З любов’ю до України», «Хутір Маричевського», друга Всеукраїнська виставка витинанкарства «ВитАрт», «Батьківська хата: правитоки», «Українськість глини Лесі Денисенко-Єременко», «Пра-Зна-Ковість», «Мандри Юрка Ґудзя», «У пошуках білого полотна», «Прозірність новочасся» та «Шлях Орія».