Громадська організація «Асоціація випускників ЖДУ імені Івана Франка»

 
Про Асоціацію
ЗАЯВА (on-line, pdf) Анкета випускника
Нашi випускники Координатори Асоціації
 
Спірін Олег Михайлович

Випускник фізико-математичного факультету
Директор Інституту цифровізації освіти НАПН України
Доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, Заслужений діяч науки і техніки України

Народився 21 жовтня 1965 року в смт. Попільня Житомирської області у родині вчених-агрономів. Оскільки ще в школі Олег Спірін виявив неабиякі здібності до точних наук і, зокрема, математики, то, обираючи майбутню професію, не вагався. 1982 року він вступив на фізико-математичний факультет Житомирського педагогічного інституту імені Івана Франка. Однак вже наступного року навчання було перерване призовом до строкової служби у військах протиповітряної оборони, і повернувся до студентських лав Олег Спірін лише 1985 року.

Після успішного закінчення 1989 року інституту працював на посадах асистента, старшого викладача, доцента кафедр математики, прикладної математики та інформатики; професора та завідувача кафедри прикладної математики та інформатики; за сумісництвом начальник інформаційного навчально-виробничого центру університету.

2002 року захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «Теорія та методика навчання інформатики». 2004 року йому присвоєно звання доцента кафедри інформатики. У 2009 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук. 2013 року присвоєно звання професора зі спеціальності 13.00.10 — Інформаційно-комунікаційні технології в освіті. З 2016 року обраний членом-кореспондентом НАПН України.

У подальшому Олег Спірін — заступник директора з наукової роботи Інституту інформаційний технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України; головний науковий співробітник відділу відкритих освітньо-наукових інформаційних систем Інституту цифровізації освіти Національної академії педагогічних наук України; директор ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України; професор кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій, проректор з наукової роботи та цифровізації ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Нині Олег Спірін — директор Інституту цифровізації освіти Національної академії педагогічних наук України. Інститут є головною науковою установою з інформатизації НАПН України та провідним в системі освіти України науковим закладом, діяльність якого спрямована на проведення фундаментальних і прикладних досліджень щодо розв’язання актуальних теоретико-методологічних і науково-методичних проблем створення, впровадження та застосування програмних і технічних засобів навчання та інформаційно-комунікаційних технологій в освіті.

Олег Спірін є фахівцем у галузі інформатизації освіти і науки та інформатичної підготовки суб’єктів освітнього процесу. Досліджує теоретичні і методичні проблеми: формування інформаційно-комунікаційної компетентності учнів, вчителів загальноосвітньої школи, наукових і науково-педагогічних працівників, керівників закладів освіти; інформатичної підготовки вчителя інформатики; проектування інформаційно-комунікаційних технологій навчання, управління й підтримки наукових досліджень; створення та використання електронних науково-освітніх бібліотечних і відкритих журнальних систем; наукометрики психолого-педагогічних досліджень.

Розробник концептуальних засад інформатизації наукової і управлінської діяльності, побудови мережі електронних бібліотек НАПН України, професійної підготовки вчителя інформатики. Під керівництвом і безпосередньої участі спроектовано та створено Електронну бібліотеку Житомирського державного університету імені Івана Франка, Електронну бібліотека НАПН України, Електронну бібліотеку Інституту модернізації змісту освіти МОН України, а також Електронне фахове видання категорії «А» в галузі педагогічних наук «Інформаційні технології і засоби навчання», індексоване у Web of Science, яке нині за рейтингом найкращих публікацій наукометричної платформи Google Академія займає 1-те місце серед усіх наукових видань України.

У науковому доробку Олега Спіріна — понад 240 наукових праць, серед них 13 монографій, 18 посібників (зокрема для студентів і вчителів інформатики: «Початки штучного інтелекту», «Короткий курс інформатики), словник, 154 статті, 4 методичні рекомендації. Має 50 публікацій у виданнях, що індексуються у Web of Science, SCOPUS. Ним заснована наукова школа в галузі наук про освіту з проблем використання електронних відкритих систем й інформатичної підготовки вчителя. Підготував 5 докторів та 9 кандидатів наук.

Член 2-х докторських спеціалізованих вчених рад, голова секції «Педагогіка, психологія, проблеми молоді та спорту» Наукової ради МОН України та голова науково-методичної комісії з інформатики відділення дошкільної та загальної середньої освіти Науково-методичної ради з питань освіти МОН України, член експертної групи МОН України з оцінювання ефективності діяльності наукових установ за науковим напрямом соціогуманітарних наук, експерт Національного фонду досліджень України в галузі педагогічних наук, член (експерт за галуззю науки) об’єднаної Конкурсної комісії з присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим та іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених — докторів наук, член бюро Відділення загальної середньої освіти НАПН України, науковий керівник 7-ти науково-дослідних робіт на замовлення МОН та НАПН України, зокрема за Державною програмою «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці», науковий консультант 3-х всеукраїнських дослідно-експериментальних робіт у загальноосвітніх навчальних закладах «Хмарні сервіси в освіті», «Музейна планета», «Електронний підручник для середньої школи». Безпосередній учасник створення нової в Україні наукової спеціальності в галузі педагогічних наук 13.00.10 — Інформаційно-комунікаційні технології в освіті.

Заступник головного редактора електронного наукового журналу «Інформаційні технології і засоби навчання», наукового фахового видання «Вісник післядипломної освіти. Серія «Педагогічні науки», електронного наукового фахового журналу «Educational Technology Quarterly» та член редакційних колегій фахових видань «Інформаційні технології в освіті», «Комп’ютер у школі та сім’ї».

Міцний зв’язок поєднує Олега Спіріна із рідним університетом: до теперішнього часу він працює за сумісництвом професором кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій, є науковим керівником дипломних робіт магістрів і дисертаційних досліджень аспірантів університету. Упродовж 2007–2008 років під його науковим керівництвом в університеті виконувалася науково-дослідна робота «Електронна бібліотека вищого закладу освіти, інтегрована в європейські освітньо-наукові бібліотечні системи» в межах Державної програми «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті і науці» на 2006–2010 рр. За час роботи в університеті нагороджений почесними грамотами університету, Житомирської обласної ради та державної адміністрації, Міністерства освіти і науки України, нагрудним знаком «Відмінник освіти» МОН України. Дружина Інна Миколаївна Спіріна (Шихевич) також випускниця Житомирського педагогічного інституту, закінчила природничий факультет. Нині працює завідувачем клініко-діагностичної лабораторії Центральної клінічної лікарні № 10 Голосіївського району м. Києва.

Серед відзнак Олега Спіріна останніх років — нагрудний знак «Ушинський К. Д.» НАПН України, Подяка НАН України за наукові досягнення, Нагрудний знак «Григорій Сковорода» НАПН України. У 2021 році йому присвоєне почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».