Громадська організація «Асоціація випускників ЖДУ імені Івана Франка»

 
Про Асоціацію
ЗАЯВА (on-line, pdf) Анкета випускника
Нашi випускники Координатори Асоціації
 
Спірін Олег Михайлович

Випускник фізико-математичного факультету
Директор Інституту модернізації змісту освіти
Доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України

Народився 21 жовтня 1965 року в смт. Попільня Житомирської області у родині вчених-агрономів. Оскільки ще в школі Олег Спірін виявив неабиякі здібності до точних наук і, зокрема, математики, то, обираючи майбутню професію, не вагався. 1982 року він вступив на фізико-математичний факультет Житомирського педагогічного інституту імені Івана Франка. Однак вже наступного року навчання було перерване призовом до строкової служби у військах протиповітряної оборони, і повернувся до студентських лав Олег Спірін лише 1985 року.

Після успішного закінчення 1989 року інституту працював на посадах секретаря комітету комсомолу Житомирського педагогічного інституту; асистента, старшого викладача, доцента кафедр математики, прикладної математики та інформатики; за сумісництвом начальник інформаційного навчально-виробничого центру університету. 2002 року захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «Теорія та методика навчання інформатики». 2004 року йому присвоєно звання доцента кафедри інформатики.

Нині Олег Спірін — заступник директора з наукової роботи Інституту інформаційних технологій і засобів навчання Академії педагогічних наук України. Інститут є головною науковою установою з інформатизації АПН України та провідним в системі освіти України науковим закладом, діяльність якого спрямована на проведення фундаментальних і прикладних досліджень щодо розв’язання актуальних теоретико-методологічних і науково-методичних проблем створення, впровадження та застосування програмних і технічних засобів навчання та інформаційно-комунікаційних технологій в освіті. Заступник головного редактора електронного наукового видання «Інформаційні технології і засоби навчання».

У квітні 2009 року захистив дисертацію «Теоретичні та методичні основи кредитно-модульної системи навчання майбутніх учителів інформатики» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук. У науковому доробку Олега Спіріна — понад 70 наукових праць, серед них 3 монографії, 4 навчальні та 9 методичних посібників для науковців, викладачів, студентів, учителів та учнів старших класів.

Міцний зв’язок поєднує Олега Спіріна із рідним університетом: до теперішнього часу він працює за сумісництвом на кафедрі прикладної математики та інформатики, є науковим керівником дипломних робоіт магістрів і дисертаційних досліджень аспірантів університету. Крім того, упродовж 2007–2008 років під його науковим керівництвом в університеті виконувалася науково-дослідна робота «Електронна бібліотека вищого закладу освіти, інтегрована в європейські освітньо-наукові бібліотечні системи» в межах Державної програми «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті і науці» на 2006–2010 рр. За час роботи в університеті нагороджений почесними грамотами університету, Житомирської обласної ради та державної адміністрації, Міністерства освіти і науки України, нагрудним знаком «Відмінник освіти» МОН України. Дружина Інна Миколаївна Спіріна (Шихевич) також випускниця Житомирського педагогічного інституту, закінчила природничий факультет. Нині працює завідувачем клініко-діагностичної лабораторії Центральної клінічної лікарні № 10 Голосіївського району м. Києва.