Фізико-математичний факультет

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Склад кафедри фізики та методики її навчання
Зіновчук Андрій Васильович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: завідувач кафедри, доцент, кандидат фізико-математичних наук.

Біографія: народився 27 липня 1981 року. Закінчив Тетерівську загальноосвітню школу у 1998 році. У 2003 р. закінчив Житомирський державний університет імені Івана Франка. З 2003 по 2006 р. навчався в аспірантурі Інституту фізики напівпровідників НАН України. Після закінчення аспірантури, був прийнятий на посаду наукового співробітника (з 2007 року — старшого наукового співробітника) відділу плазмових явищ в напівпровідниках. У 2009 р. захистив дисертацію на здобуття ступеня кандидата фіз.-мат. наук за спеціальністю «Фізика твердого тіла». З 2009 р. працюю в Житомирському державному університеті на посаді старшого викладача (з 2014 р. — доцента) кафедри фізики.

Наукові результати і основні наукові досягнення доповідалися і обговорювалися на наступних наукових семінарах і конференціях: 6th International Conference on Mid-Infrared Optoelectronics and Devices, 27 June — 2 July 2004, St Petersburg, Russia; Fifth International Conference on Solid State Lighting «Optics & Photonics 2005», 31 July — 4 August 2005, San Diego, USA; Conference on Optoelectronic Devices: Physics, Fabrication and Application III «Optics East 2006», 1–6 October, 2006, Boston, USA.

Всього опубліковано 20 наукових праць (з них, 14 праць у провідних зарубіжних виданнях).

За весь час наукової діяльності був виконавцем наступних державних тем та партнерських проектів:

  • «Розробка методики вимірювання та дослідження параметрів високотемпературних випромінювачів для далекого діапазону спектру (8–14 мкм)». 2006 р. (НДДКР, договір з Мін. промислової політики України № 92723/60-01 від 04.04.2006, номер держ. реєстрації 0106U005879).
  • «Оптимізація теплових режимів потужних НВЧ та світловипромінюючих приладів на базі наноструктур». 2007–2008 р. (НДР, договір з Мін. освіти і науки України № М/190-2007 від 14.05.07, номер держ. реєстрації 0107U007850).
  • «Багатоканальний точковий ІЧ випромінювач», 2003–2005 р. (проект Українського науково-технологічного центру (УНТЦ) Р-080).
  • «Локальна характеризація напівпровідникових матеріалів і приладів, зокрема, базованих на світловипромінюючих та світлочутливих мікроструктурах» № III-2-06, 2006 р. (відомча тематика ВФА НАНУ, постанова Бюро від 20.12.05 № 10, номер держ. реєстрації 0106U000993).

Наукові інтереси: одержання складних напівпровідникових з’єднань та рідких кристалів і дослідження їх фізичних властивостей. Розрахунок спектрів квазічастинок в комбінованих наногетеросистемах.

Дисципліни: механіка, молекулярна фізика, загальна фізика.

Останні друковані праці:

Степанчиков Дмитро Абрамович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат фізико-математичних наук.

Біографія: народився 14 лютого 1972 року в місті Житомирі у родині вчителів. У 1988 р. закінчив із золотою медаллю середню школу № 3 м. Житомира.

У 1988–1993 рр. навчався на фізико-математичному факультеті Житомирського державного педагогічного інституту ім. І. Я. Франка за спеціальністю «Фізика і математика» та закінчив його з червоним дипломом. За цей час був багаторазовим призером Всеукраїнських (1989 р. — 2 місце, 1990–1993 рр. — 1 місце) та Всесоюзних (1990 р. — 1 місце, 1991 р. — 2 місце) студентських олімпіад з фізики.

У 1996 р. закінчив аспірантуру при Інституті фізики НАН України. У 2005 р. захистив дисертацію кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності «Оптика. Лазерна фізика» за темою «Поляризаційні властивості фототрансформацій бактеріородопсину для нелінійної просторової модуляції світла» в спеціалізованій вченій раді Інституту фізики НАН України.

З 1996 року працює на кафедрі фізики Житомирського державного університету імені Івана Франка (з 2006 р. — доцентом кафедри фізики). Розробив і викладає курси «Оптика», «Атомна та ядерна фізика», «Додаткові розділи загальної фізики», «Прикладна фізика», керує написанням курсових, дипломних та магістерських робіт.

Основна наукова робота пов’язана з дослідженнями фототрансформацій фоторецептора бактеріородопсин та його генетичних мутантів в аспекті їх подальшого можливого використання для оптичної обробки інформації. Приймав участь у виконанні семи науково-дослідних робіт, у тому числі двох міжнародних, а в одному проекті виступав у ролі керівника: Має більше п’ятдесяти наукових та науково-методичних публікацій, в тому числі дев’ять індексованих Scopus.

З 2012 року є керівником гуртка, у якому учні шкіл міста Житомира займаються підготовкою до участі в різноманітних конкурсах з фізики. За цей час вихованці гуртка багаторазово ставали призерами та переможцями II–III етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики, I–III етапів конкурсу-захисту робіт МАН з фізики.

Наукові інтереси: одержання складних напівпровідникових з’єднань та рідких кристалів і дослідження їх фізичних властивостей.

Дисципліни: оптика, атомна і ядерна фізика, додаткові розділи загальної фізики, прикладна фізика.

Останні друковані праці:

Грищук Андрій Миколайович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат фізико-математичних наук.

Біографія: 31 січня 1982 р., смт. Заболотів, Снятинського р-ну, Івано-Франківської області. В жовтні 2007 р. захистив дисертацію кандидата фізико-математичних наук на тему: «Енергетичні спектри та взаємодія квазічастинок у складних комбінованих наноструктурах». В листопаді 2011 р. потрапив в міжнародний рейтинг «Золота тисяча світу», молодіжного бред-напрямку «Майбутній лідер світу» (напрямок фізика). В грудні 2014 р., отримав звання доцента.

Інформація про освіту: Фізичний факультет, Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича.

Початок роботи в університеті: з 2004–2007 асистент та аспірант кафедри теоретичної фізики Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича; з 2007–2008 викладач технічних та комп’ютерних дисциплін в Чернівецькому індустріальному коледжі при Львівській політехніці; з 2008–2010, старший викладач, кафедри теоретичної фізики Житомирського державного університету; 2010 — по сьогодні доцент кафедри фізики Житомирського державного університету.

Наукові інтереси: нанофізика, нанотехнології, квантова фізика напівпровідників, квантова механіка, фізика елементарних частинок та високих енергій, астрономія та астрофізика.

Дисципліни: теоретична фізика, додаткові розділи загальної фізики.

Останні друковані праці:

Корнійчук Платон Павлович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат фізико-математичних наук.

Біографія: 4 листопада 1974 р., с. Соколів, Червоноармійського р-ну., Житомирської області. В квітні 2012 р. захистив дисертацію кандидата фізико-математичних наук, в грудні 2018 р., отримав звання доцента.

Інформація про освіту: фізико-математичний факультет, Житомирський державний університет ім. Івана Франка.

Початок роботи в університеті: в 2000–2002 рр. лаборант, кафедри фізики Житомирський державний університет ім. Івана Франка. 2002–2005 рр. асистент відділу кристалів інституту фізики, НАН України. У 2007–2010 рр. працював асистентом відділу фізики центру молекулярних і макро-молекуляних досліджень, м. Лодзь, республіка Польща. 2013–2014 рр. запрошений професор відділу фізики, університету Колорадо в Колорадо Спрінгс, США. 2006 — по сьогодення, спочатку асистент, з 2018 доцент кафедри фізики Житомирський державний університет ім. Івана Франка.

Наукові інтереси: нелінійні ефекти в нематичних рідких кристалах, дослідження структури поверхонь за допомогою афм, астрономія, астрофізика.

Дисципліни: астрономія, методика навчання астрономії.

Останні друковані праці:

Аннамухаммедов Азат Овезович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат сільськогосподарських наук, доцент.

Біографія: народився 15 березня 1963 року. Середня освіта — школа № 41 м. Ашхабад Туркменістан (1980 р.).

Інформація про освіту: Туркменський сільськогосподарський інститут (1985 р.).

Початок роботи в університеті: Молодший науковий співробітник (Туркменський науково-дослідний інститут тваринництва та ветеринарії — 1985 р.). Аспірант — Всесоюзний інститут тваринництва — 1987–1990 рр. Старший лаборант — Всесоюзний інститут тваринництва — 1991–1992 рр. Старший науковий співробітник (Туркменський науково-дослідний інститут тваринництва та ветеринарії — 1996 р.). Асистент — Державна агроекологічна академія України (м. Житомир — 1996–2000 рр.). Старший викладач, доцент, зав. кафедри — Житомирський державний університет імені Івана Франка (2000–2019 рр.).

Наукові інтереси: питання виробничої та цивільної безпеки.

Дисципліни: основи охорони праці, охорона праці в галузі, безпека життєдіяльності.

Семенець Лариса Миколаївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук.

Біографія: у 1989 зі срібною медаллю закінчила Кулішівську загальноосвітню школу Ємільчинського району, Житомирської області і вступила до Житомирського державного педагогічного інституту імені Івана Франка на фізико-математичний факультет. У 1995 році, здобувши кваліфікацію «Вчитель математики і фізики», розпочала професійну діяльність педагогом-організатором у Житомирському обласному педагогічному ліцеї, де працювала до 2001 року.

З 2001 р. і дотепер працює в Житомирському державному університеті імені Івана Франка. Обіймала посади старшого лаборанта, асистента, старшого викладача, доцента кафедри охорони праці та цивільної безпеки. Наразі працює доцентом кафедри фізики та охорони праці.

Початок роботи в університеті: 2001 рік.

Інформація про вищу освіту: закінчила Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка за спеціальністю «Математика і фізика», здобула кваліфікацію «Вчитель математики і фізики середньої школи» (Диплом ЛП ВЕ 001736, 1995 р.).

Навчання в аспірантурі: наукову спеціальність здобувала на кафедрі педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка (2008-2012 роки). У 2013 р. в спеціалізованій вченій раді Д 14.053.01 Житомирського державного університету імені Івана Франка захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності «Теорія і методика професійної освіти». Присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук (диплом: ДК № 020316 від 14.02.2014 р.).

Тема дисертаційного дослідження: «Формування професійної готовності майбутніх учителів до розвитку математичних здібностей у старшокласників».

Інформація про стажування: з 17.11.2014 р. по 17.05.2015 р. стажувалася на кафедрі техніко-технологічних дисциплін, охорони праці та безпеки життєдіяльності Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (наказ № 925 о/д від 14.11.2014 р), тема: «Зміст і структура навчально-методичного забезпечення курсів «Безпека життєдіяльності», «Охорона праці в галузі», «Методика викладання безпеки життєдіяльності» (довідка № 1296/01 від 18.05.2015 р.).

З 02.12.2019 р. по 17.01.2020 р. стажувалася на кафедрі фізики і методики навчання фізики, астрономії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (наказ № 612 ос від 25.11.2019 р.), тема: «Зміст і структура навчально-методичного забезпечення курсів «Фізика», «Навчальна практика з розробки освітніх ресурсів» та інноваційні методики їх навчання. Теорія та методика реалізації компетентнісного підходу в навчанні фахових дисциплін (сертифікат НВ № 02125094/032-19 БО від 17.01.2020 р.).

Наукові інтереси та досягнення: реалізація компетентнісного підходу в навчанні фізики студентів природничо-математичних спеціальностей. Авторка понад 80 наукових та навчально-методичних праць.

Навчальні предмети, які викладає: фізика.

Останні друковані праці:

Васильєва Регіна Юхимівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент.

Біографія: народилась 2 січня 1971 року в м. Овруч, Житомирської області. У 1988 році закінчила Овруцьку загальноосвітню школу № 2 із срібною медаллю і поступила до Житомирського державного педагогічного інституту ім. І. Франка. У 1993 році закінчила інститут за спеціальністю «Фізика і математика». До 2001 р. працювала вчителем математики в загальноосвітній школі № 2 м. Овруча. З 2001 по даний час працює в Житомирському державному університеті імені Івана Франка на посадах старшого лаборанта та асистента кафедри охорони праці викладач кафедри охорони, старшого викладача та доцента кафедри охорони праці та цивільної безпеки, доцента кафедри фізики та охорони праці.

Початок роботи в університеті: 2001 рік.

Інформація про вищу освіту: в 1993 закінчила Житомирський державний педагогічний інститут ім. І. Франка зі спеціальності «Фізика і математика».

Навчання в аспірантурі: з 2004–2008 навчалась в аспірантурі Житомирського державного університету імені Івана Франка. В 2010 захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.

Тема дисертаційного дослідження: «Підготовка майбутніх учителів до формування безпечної поведінки підлітків у позаурочній діяльності».

Інформація про стажування: Проходила стажування в Уманському державному педагогічному університет імені Павла Тичини в період з 17.11.2014 по 17.05.2015 по темі «Структура та зміст курсів „Безпека життєдіяльності“, „Охорона праці в галузі“, „Методика викладання основ безпеки життєдіяльності“ та їх навчально-методичне забезпечення».

Наукові інтереси та досягнення: теоретичні та методичні засади підготовки студентів фізико-математичного та природничого напряму до безпечної виробничої діяльності на засадах сталого розвитку.

Навчальні предмети, які викладає: основи охорони праці та безпека життєдіяльності, охорона праці в галузі та цивільний захист, метрологія та технологічні вимірювання.

Нагороди: нагороджена грамотою Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Останні друковані праці:

Рудніцький Віктор Леонідович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач.

Біографія: 17 листопада 1976 смт. Миропіль, Романівського р-ну., Житомирської області.

Інформація про освіту: Фізико-математичний факультет, Житомирського державного педагогічного інституту імені Івана Франка.

Початок роботи в університеті: з 1998–2000 рр. лаборант кафедри фізики Житомирського державного педагогічно інституту. 2000–2001 рр. асистент кафедри фізики Житомирського державного педагогічно інституту. 2001–2004 рр. аспірант Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 2004–2018 рр. викладач кафедри фізики Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Наукові інтереси: методика навчання фізики, постановка демонстраційного та лабораторного фізичного експерименту, впровадження STEM в навчальний процес.

Дисципліни: розв’язування фізичних задач на ПК, методика застосування комп’ютерної техніки при викладанні предметів шкільного курсу, електрика і магнетизм.

Останні друковані праці:

Прокопенко Микола Миколайович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший лаборант.

Біографія: 30 жовтня 1970 р., м. Павлодар, Казахстан. СШ № 5, м. Павлодар; Немішаївський радгосп-технікум, смт. Немішаєве.

Інформація про освіту: Фізико-математичний факультет, Житомирського державного педагогічно інституту.

Початок роботи в університеті: з 1995–1997 рр. вчитель фізики Пристанційної НСШ. 1998–1999 рр. ст. лаборант кафедри фізики Житомирського державного педагогічно інституту. 1999–2001 рр. викладач-стажист кафедри фізики Житомирського державного педагогічно університет. 2001–2003 рр. асистент кафедри фізики Житомирського державного педагогічно університет. 2003–2006 рр. навчання в аспірантурі на кафедрі теорії і методики навчання фізики та астрономії Національного педагогічно університету ім. М. П. Драгоманова. 2006–2012 рр. асистент кафедри фізики Житомирського державного університет. З 2012 р. ст. лаборант кафедри фізики Житомирського державного університет.

Наукові інтереси: методика викладання фізики, розробка і використання засобів навчання.

Дисципліни: загальна фізика, прилади ЖДУ.

Свищ Богдан Володимирович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший лаборант.

Біографія: 26 липня 1956 р. с. Новий Кропивник Дрогобицького р-ну Львівської обл.

Інформація про освіту: фізичний факультет Дрогобицького державного педагогічного інституту (диплом з відзнакою).

Початок роботи в університеті: 1977–1994 рр. — вчитель Забрідської СШ Черняхівського р-ну; 1994–2009 рр. викладач ВПУ № 17 та ВПУЖДТУ м. Житомир; З 2009 року — старший лаборант кафедри фізики ЖДУ ім. І. Франка.

Наукові інтереси: методика навчання фізики.

Нагороди: викладач-методист, спеціаліст вищої категорії, нагороджений званням «Відмінник освіти України».

Нестеров Валерій Аркадійович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: лаборант.

Біографія: 8 грудня 1951 р., м. Чормоз, Росія.

Інформація про освіту: Київський політехнічний інститут.

Початок роботи в університеті: з 1974–1975 рр. інженер заводу верстатів і автоматів м. Житомир. З вересня 1976 р. в Житомирському педагогічному інститутті на посаді лаборанта.

Наукові інтереси: удосконалення методів і засобів навчання фізиці і астрономії в школі та вузі.

Дисципліни: основи технічного конструювання, основи електротехніки та радіотехніки.

Бондар Сергій Анатолійович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: лаборант.

Біографія: 29 вересня 1982 р., м. Житомир.

Інформація про освіту: Фізико-математичний факультет Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Початок роботи в університеті: з жовтня 2004 р. в Гадзинській ЗОШ І-ІІ ст. на посаді вчителя фізики; з жовтня 2007 р. і на даний час лаборант кафедри фізики та охорони праці.

Наукові інтереси: сучасна електротехніка та електроніка.