Фізико-математичний факультет

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Склад кафедри фізики та охорони праці
Михайленко Василь Васильович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: завідувач кафедри, професор, доктор фізико-математичних наук.

Наукові інтереси: нелінійна термомеханіка п’єзоелектричних тіл.

Навчальні предмети, які викладає: рівняння математичної фізики, основи векторного і тензорного аналізу, теорія ймовірностей і математична статистика.

Ткаченко Олександр Кирилович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат фізико-математичних наук, професор ЖДУ.

Дисципліни: спеціальний фізичний практикум, вибрані питання фізики, методика наукових досліджень, історія фізики, спецкурси.

Наукові інтереси: одержання складних напівпровідникових з’єднань та рідких кристалів і дослідження їх фізичних властивостей, удосконалення методів і засобів навчання фізиці і астрономії в школі та вузі.

Зіновчук Андрій Васильович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат фізико-математичних наук.

Дисципліни: механіка, молекулярна фізика, загальна фізика.

Наукові інтереси: одержання складних напівпровідникових з’єднань та рідких кристалів і дослідження їх фізичних властивостей. Розрахунок спектрів квазічастинок в комбінованих наногетеросистемах.

Степанчиков Дмитро Абрамович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат фізико-математичних наук.

Дисципліни: оптика, атомна і ядерна фізика, загальна фізика.

Наукові інтереси: одержання складних напівпровідникових з’єднань та рідких кристалів і дослідження їх фізичних властивостей.

Грищук Андрій Миколайович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат фізико-математичних наук.

Дисципліни: теоретична фізика, додаткові розділи загальної фізики.

Наукові інтереси: розрахунок спектрів квазічастинок в комбінованих наногетеросистемах.

Грищук Віктор Валентинович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат фізико-математичних наук.

Дисципліни: теоретична фізика, додаткові розділи загальної фізики.

Наукові інтереси: розрахунок спектрів квазічастинок в комбінованих наногетеросистемах.

Корнійчук Платон Павлович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат фізико-математичних наук.

Дисципліни: астрономія, методика навчання астрономії.

Наукові інтереси: одержання складних напівпровідникових з’єднань та рідких кристалів і дослідження їх фізичних властивостей.

Рудніцький Віктор Леонідович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач.

Дисципліни: розв’язування фізичних задач на ПК, методика застосування комп’ютерної техніки при викладанні предметів шкільного курсу, електрика і магнетизм.

Наукові інтереси: удосконалення методів і засобів навчання фізиці і астрономії в школі та вузі.

Федьович Микола Васильович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач.

Наукові інтереси: демонстраційний експеримент при вивченні фізики у ЗОШ.

Навчальні предмети, які викладає: методика навчання фізики, методика навчання фізики у ВНЗ.

Нестеров Валерій Аркадійович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: асистент.

Дисципліни: основи технічного конструювання, основи електротехніки та радіотехніки.

Наукові інтереси: удосконалення методів і засобів навчання фізиці і астрономії в школі та вузі.

Прокопенко Микола Миколайович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: асистент.

Дисципліни: загальна фізика, прилади ЖДУ.

Наукові інтереси: удосконалення методів і засобів навчання фізиці і астрономії в школі та вузі.

Кіпаєва Тетяна Леонідівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: асистент.

Дисципліни: загальна фізика.

Наукові інтереси: удосконалення методів і засобів навчання фізиці і астрономії в школі та вузі.