Фізико-математичний факультет

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Наукова робота кафедри фізики та методики її навчання

Проводяться дослідження за такими кафедральними темами:

 • «Удосконалення методів навчання фізики і астрономії в школі та вищому навчальному закладі»;
 • «Одержання рідких кристалів та дослідження їх фізичних властивостей».

Держбюджетні теми:

 1. «Створення органічних наноструктур на основі нелінійної анізотропної фотоселекції молекул бактеріородопсину та їх практичне використання» (наукові дослідження Державної цільової науково-технічної програми «Нанотехнології та наноматеріали» на 2010–2014 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.09 № 1231, відповідно до розпорядження Президії НАН України від 28.08.10 № 524);
 2. «Нелінійно-оптичні методи створення анізотропних наноструктур на основі молекул бактеріородопсину» (цільова комплексна програма фундаментальних досліджень НАН України «Фундаментальні проблеми наноструктурних систем, наноматеріалів, нанотехнологій» на 2010–2014 рр.);
 3. «Розроблення комп’ютеризованнного багатофункціонального електровимірювального комплекту приладів для фізичного експерименту» (договір № ДЗ-2 із дочірнім підприємством «Квант» публічного акціонерного товариства «Електровимірювач»).

Зареєстровані патенти:

 • Пат. на корисну модель 11241 Україна, МПК Н02М7/21 «Калібратор напруги» / М. Г. Целінко, М. М. Прокопенко, О. M. Целінко — № u 2005 05831; заяв. 13.06.2005; опубл. 15.12.2005, Бюл. № 12.
 • Пат. на корисну модель 5224 Україна, МПК G01R29/24 «Мікрокулинометр» / М. Г. Целінко, М. М. Прокопенко, О. M. Целінко — № u 2004 0806587; заяв. 06.08.2004; опубл. 15.02.2005, Бюл. № 2.
 • Пат. на корисну модель 87875 Україна, МПК Н01L 21/268 «Активний дискретний НВЧ пристрій» / Г. М. Веремійченко, В. М. Іванов, В. M. Ковтонюк, О. Є. Бєляєв, Р. В. Конакова, С. В. Новицький, В. М. Шеремет; заявник та правовласник ІФН ім. В Є. Лашкарьова. — № u 2013 09809; заяв. 06.08.2013; опубл. 25.02.2014, Бюл. № 4.
 • Пат. на корисну модель 78936 Україна, МПК Н01L 21/268 «Спосіб створення омічного контакту до кремнію» / О. Є. Бєляєв, М. С. Болтовець, Виноградов А. О., Конакова Р. В., Кудрик Я. Я., Новицький С. В., Саченко А. В., Шеремет В. М. ; заявник та правовласник ІФН ім. В. Є. Лашкарьова. — № u 2012 09588; заяв. 06.08.2012; опубл. 10.04.2013, Бюл. № 7.
 • Пат. на корисну модель 83664 Україна, МПК Н01L 21/268 «Спосіб створення омічного контакту до InP та GaAs» / О. Є. Бєляєв, О. В. Бобиль, В. М. Іванов, Конакова Р. В., Кудрик Я. Я., Новицький С. В., Саченко А. В. ; заявник та правовласник ІФН ім. В. Є. Лашкарьова. — № u 2013 03026; заяв. 11.03.2013; опубл. 25.09.2013, Бюл. № 18.
 • Пат. на корисну модель 65725 Україна, МПК Н01L 21/66 «Спосіб клнтролю якості котодного контакту діодів Ганна» / О. Є. Бєляєв, Іванов В. М., Веремійченко Г. М., Ковтонюк В. М., Конакова Р. В., Кудрик Я. Я., Мілєнін В. В., Шеремет В. М., Новицький С. В., Бобиль О. В., Тарасов І. С., Арсєнтьєв І. М. ; заявник та правовласник ІФН ім. В. Є. Лашкарьова. — № u 2011 06930; заяв. 01.06.2011; опубл. 12.12.2011, Бюл. № 23.
 • Пат. на корисну модель 61621 Україна, МПК Н01L 21/268 «Спосіб створення омічних контактів до широкозонних напівпровідників» / О. Є. Бєляєв, М. С. Болтовець, Конакова Р. В., Мілєнін В. В., Кудрик Я. Я., Шеремет В. М., Новицький С. В. ; заявник та правовласник ІФН ім. В. Є. Лашкарьова. — № u 2010 15698; заявл. 27.12.2010; опубл. 25.07.2011, Бюл. № 14.

Було проведено Міжнародну наукову конференцію «Актуальні проблеми астрономії та космонавтики», Україна, Житомир, 20–22 травня 2015 р.

Приймали участь в Міжнародних виставках навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні» 2006–2013 р. Нагороджені золотою, трьома срібними та чотирма бронзовими медалями у номінації «Створення сучасних засобів навчання».