Фізико-математичний факультет

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Кафедра фізики та методики її навчання

Кафедра фізики створена у 1948 році. Її очолювали: 1948–1956 роки — Є. П. Карасик, який багато зробив для організації навчального процесу з фізики і створення перших лабораторій; 1956–1960 роки — Л. М. Білоус, кандидат фізико-математичних наук, доцент. Під його керівництвом створено астрономічну лабораторію, встановлено телескоп; 1960–1966 роки — В. О. Шаренко. На кафедрі впроваджено сучасні методики наукових досліджень напівпровідникових матеріалів. Підготовлено і захищено 3 кандидатські дисертації; 1967–1977 роки — М. Г. Цілинко, професор, який розробив і впровадив у навчальний процес оригінальні електронні вимірювальні прилади, що забезпечують виконання лабораторних робіт з електрики і магнетизму. Створено ряд лабораторій і фізичних лекційних аудиторій; 1977–1986 роки — М. Т. Мордовець, кандидат фізико-математичних наук, доцент. У цей час виконано 4 держбюджетні теми. Захищено 2 кандидатські дисертації; 1986–1993 роки — І. М. Кучерук, кандидат фізико-математичних наук, професор. Опублікував навчальні посібники: «Загальна фізика» в трьох томах, «Збірник задач з фізики». Здійснено реконструкцію лабораторій кафедри фізики.

З 1993 року кафедру очолює О. К. Ткаченко, кандидат фізико-математичних наук, доцент. За цей час здійснено реконструкцію і створено ряд нових лабораторій. Підготовлено й захищено 18 кандидатських дисертації. Направлено в аспірантуру 23 випускників фізико-математичного факультету. Здійснюється вдосконалення методів навчання фізики та астрономії в школі та університеті.

9 випускників із спеціальності СО Фізика після закінчення аспірантури працюють професорами та науковими співробітниками у США (4), Канада (1), Англія (1), Німеччина (1), Польща (1), Чехія (1).

Кафедра у повному обсязі забезпечує підготовку бакалаврів та магістрів за спеціальністю «СО Фізика» і «СО Фізика та Астрономія». Окрім цього, вона є випускаючою з підготовки вчителів фізики і математики, математика і фізика, фізика та інформатика.

Для проведення лабораторних і практичних занять силами викладачів кафедри створено 11 лабораторій і кабінетів: астрономії, механіки, молекулярної фізики, електрики, оптики, квантової фізики, методики викладання фізики, спецфізпрактикуму, основ технічного конструювання, інформаційних технологій, обсерваторія.

Проводяться дослідження за такими кафедральними темами: «Удосконалення методів навчання фізики і астрономії в школі та вищому навчальному закладі»; «Одержання рідких кристалів та дослідження їх фізичних властивостей».

Навчально-науковий виробничий комплекс на базі Житомирського державного університету імені Івана Франка та Житомирського ПАТ «Електровимірювач» створено наказом № 27 Міністерства освіти і науки України від 17 січня 2004 року.

Комплекс займається розробкою і виробництвом нового навчального обладнання. Науковою базою комплексу є створена на кафедрі фізики Житомирського державного університету імені Івана Франка навчальна лабораторія.

Захищені кандидатські дисертації:

  • Степанчиков Д. А. «Поляризаційні властивості фототрансформації бактеріородопсину для нелінійної просторової модуляції світла» 2005 р.);
  • Грищук А. М. «Енергетичні спектри та взаємодія квазічастинок у складених комбінованих наногетеросистемах» (2007 р.);
  • Зіновчук А. В. «Вплив ефекту концентрування струму на поведінку електронно-діркової плазми в багатошарових світло випромінюючих структурах» (2009 р.);
  • Корнійчук П. П. «Поверхнево-керована фотопереорієнтація директора НРК 4-н-пентил-4’-ціанобіфенілу в постійному електричному полі» (2012 р.);
  • Новицький С. В. «Катодні контакти з дифузійними барерами TiB для фосфідндієвих діодів Ганна» (2014 р.).

Кращі випускники за останні роки: