Фізико-математичний факультет

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Кафедра фізики та охорони праці

Кафедра створена у 1948 році. Її очолювали: 1948-1956 роки — Є. П. Карасик, який багато зробив для організації навчального процесу з фізики і створення перших лабораторій; 1956-1960 роки — Л. М. Білоус, кандидат фізико-математичних наук, доцент. Під його керівництвом створено астрономічну лабораторію, встановлено телескоп; 1960-1966 роки — В. О. Шаренко. На кафедрі впроваджено сучасні методики наукових досліджень напівпровідникових матеріалів. Підготовлено і захищено 3 кандидатські дисертації; 1967-1977 роки — М. Г. Цілинко, професор, який розробив і впровадив у навчальний процес оригінальні електронні вимірювальні прилади, що забезпечують виконання лабораторних робіт з електрики і магнетизму. Створено ряд лабораторій і фізичних лекційних аудиторій; 1977-1986 роки — М. Т. Мордовець, кандидат фізико-математичних наук, доцент. У цей час виконано 4 держбюджетні теми. Захищено 2 кандидатські дисертації; 1986-1993 роки — І. М. Кучерук, кандидат фізико-математичних наук, професор. Опублікував навчальні посібники: «Загальна фізика» в трьох томах, «Збірник задач з фізики». Здійснено реконструкцію лабораторій кафедри фізики.

З 1993 року по 2018 рік кафедру очолював О. К. Ткаченко, кандидат фізико-математичних наук, доцент. За цей час здійснено реконструкцію і створено ряд нових лабораторій. Підготовлено й захищено 18 кандидатських дисертації. Направлено в аспірантуру 23 випускників фізико-математичного факультету.

Викладачами кафедри підготовлено і видано навчальні посібники:

 • Цілинко М. Г. Саморобні електронні прилади. — Житомир, 1993;
 • Кучерук І. М. Загальна фізика. — 3 т. — Житомир, 1999;
 • Мисечко Є. М. Контрольні роботи з фізики для 7-9 класів. —Житомир, 2000;
 • Мисечко Є. М. Контрольні роботи з фізики для 10-11 класів.— Житомир, 2000;
 • Ткаченко О. К., Федьович М. В. Практикум з шкільного фізичного експерименту. — 2 ч. — Житомир, 2004;
 • Ткаченко О. К., Федьович М. В., Демидюк О. В. Нетрадиційні уроки фізики в школі. 2008;
 • Ткаченко О. К., Рудніцький В. Л. Фізика в літературі. 2010.
 • Ткаченко О. К., Рудніцький В. Л., Свищ Б. В. Використання фізичних приладів виробницва ПАТ Електровимірювач у загально освітніх школах України. 2014.
 • Грищук А. М. Методичний посібник з лабораторних робіт із курсу Астрономія. 2014.
 • Грищук А. М., Грищук В. В. Збірник завдань з курсу «Теоретична фізика (Класична механіка)». 2015.

Дані посібники мають гриф Міністерства освіти і науки України.

Нині кадровий склад кафедри: 9 викладачів, з них: 5 доценти, 7 кандидат фіз-мат наук.

9 випускників із спеціальності Фізика після закінчення аспірантури працюють професорами та науковими співробітниками у США (4), Канада (1), Англія (1), Німеччина (1), Польща (1), Чехія (1).

Кафедра у повному обсязі забезпечує підготовку бакалаврів, спеціалісті та магістрів за спеціальністю «Фізика і математика» і «Фізика та інформатика». Окрім цього, вона є випускаючою з підготовки вчителів фізики і математики, математика і фізика, фізика та інформатика.

Для проведення лабораторних і практичних занять силами викладачів кафедри створено 11 лабораторій і кабінетів: астрономії, механіки, молекулярної фізики, електрики, оптики, квантової фізики, методики викладання фізики, спецфізпрактикуму, основ технічного конструювання, інформаційних технологій, обсерваторія.

На кафедрі працює 1 науковий гурток і 1 проблемна група:

 • Науковий гурток «Вибрані питання теоретичної фізики та нанофізики». Керівник: Грищук А. М.
 • Студентська наукова проблемна група з фізики. Керівник: Ткаченко О. К.

Захищені кандидатські дисертації:

 1. Степанчиков Д. А. «Поляризаційні властивості фототрансформації бактеріородопсину для нелінійної просторової модуляції світла» 2005 р.);
 2. Грищук А. М. «Енергетичні спектри та взаємодія квазічастинок у складених комбінованих наногетеросистемах» (2007 р.);
 3. Зіновчук А. В. «Вплив ефекту концентрування струму на поведінку електронно-діркової плазми в багатошарових світло випромінюючих структурах» (2009 р.);
 4. Корнійчук П. П. «Поверхнево-керована фотопереорієнтація директора НРК 4-н-пентил-4’-ціанобіфенілу в постійному електричному полі» (2012 р.);
 5. Новицький С. В. «Катодні контакти з дифузійними барерами TiB для фосфідндієвих діодів Ганна» (2014 р.).

Кафедра фізики організовує і проводить ІІІ етап (обласний) Всеукраїнської олімпіади учнів з фізики, а також ІІ етап (обласний) Малої Академії Наук з фізичних наук.

Наукова робота

Проводяться дослідження за такими кафедральними темами: «Удосконалення методів навчання фізики і астрономії в школі та вищому навчальному закладі»; «Одержання рідких кристалів та дослідження їх фізичних властивостей».

Міжгалузева співпраця

Навчально-науковий виробничий комплекс на базі Житомирського державного університету імені Івана Франка та Житомирського ПАТ «Електровимірювач» створено наказом № 27 Міністерства освіти і науки України від 17 січня 2004 року.

Комплекс займається розробкою і виробництвом нового навчального обладнання. Науковою базою комплексу є створена на кафедрі фізики Житомирського державного університету імені Івана Франка навчальна лабораторія.

Міжнародна співпраця

Заключено два міжнародних договори про наукову співпрацю: Університет Колорадо Спрінгс, США; Поморская академія, Слупск, Польща.

Випускниця нашого університету Мельник Ольга є аспіранткою Університету Колорадо Спрінгс. Студенти Рибачок Ірина і Шкилюк Іна навчаються по програмі «подвійний диплом» в Поморскій академії.

Список випускників Житомирського державного університету за останні 15-ть років спеціальність «Фізика»: