Фізико-математичний факультет

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Склад кафедри алгебри та геометрії
Погоруй Анатолій Олександрович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: завідувач кафедри, доцент, доктор фізико-математичних наук.

Інформація про вищу освіту: у 1984 р. закінчив Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Математика» (диплом: № 730250 від 16.06.1984 р.).

Тема дисертаційного дослідження: «Асимптотичний аналіз розподілів моментів досягнення границь півмарковських процесів, що віддаляються».

Інформація про стажування: інститут математики НАНУ, відділ теорії випадкових процесів з 01.10.12 р. по 31.10.12 р.; «Дослідження систем взаємодіючих частинок з марковськими перемиканнями», наказ № 101-к від 01.10.2012 р. посвідчення № 1 від 15.11.2012 р.

Наукові інтереси та досягнення: випадкові процеси, гіперкомплексні системи.

Навчальні предмети, які викладає: теорія ймовірностей і математична статистика, числові системи, дискретна математика, диференціальні та інтегральні рівняння.

Нагороди: Знак «Слава ЖДУ», Грамота ЖДУ ім. І. Франка, Почесна грамота Міністерства освіти і науки України.

Основні друковані праці:

Ленчук Іван Григорович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: професор, доктор педагогічних наук, кандидат технічних наук.

Наукові інтереси: системи автоматизованого проектування, прикладна і конструктивна геометрія.

Навчальні предмети, які викладає: аналітична геометрія, конструктивна планіметрія, вибрані питання геометрії, методика навчання математики.

Франовський Анатолій Цезарович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: декан факультету, доцент, кандидат фізико-математичних наук.

Наукові інтереси: диференціальна геометрія і застосування ІКТ при вивченні курсу «Диференціальна геометрія і топологія».

Навчальні предмети, які викладає: диференціальна геометрія і топологія.

Королюк Олена Миколаївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук.

Наукові інтереси: принцип фундаменталізації та його методичної реалізації в професійній підготовці майбутніх учителів математики.

Навчальні предмети, які викладає: диференціальна геометрія, вища математика, основи вищої математики.

Поліщук Зоя Петрівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач.

Наукові інтереси: диференційована підготовка майбутнього вчителя при навчанні елементарній математиці.

Навчальні предмети, які викладає: методика навчання математики, елементарна математика, вибрані питання тригонометрії, практикум з розв’язування задач шкільного курсу математики.

Прус Алла Володимирівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук.

Наукові інтереси: прикладна спрямованість математики.

Навчальні предмети, які викладає: прикладні задачі з параметрами, методика навчання математики, елементарна математика, додаткові розділи АТЧ, додаткові розділи стереометрії, аналітична геометрія, розв’язування олімпіадних задач.

Сверчевська Ірина Анатоліївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук.

Наукові інтереси: вдосконалення фахової підготовки студентів-математиків.

Навчальні предмети, які викладає: лінійна алгебра, алгебра і теорія чисел, алгебра многочленів, історія математики.

Толстова Ольга Вікторівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: асистент, кандидат педагогічних наук.

Наукові інтереси: вибрані питання математики в контексті гуманітаризації освітнього простору.

Навчальні предмети, які викладає: лінійна алгебра, вища математика, вища математика та основи статистики, теорія ймовірностей та математична статистика, історія математики.

Фонарюк Олена Василівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач, кандидат педагогічних наук.

Наукові інтереси: підготовка майбутніх учителів математики до конструктивно-проектувальної діяльності.

Навчальні предмети, які викладає: алгебра та геометрія, лінійна алгебра та аналітична геометрія, вища та прикладна математика, проективна геометрія та методи зображень, математика.

Чемерис Ольга Анатоліївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук.

Наукові інтереси: якість викладання дисциплін геометричного циклу для студентів фізико-математичного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр».

Навчальні предмети, які викладає: аналітична геометрія, основи геометрії, конструктивна планіметрія.

Бенедисюк Марія Миколаївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший лаборант.

Наукові інтереси: система завдань міжпредметного змісту при вивченні фізики в ЗОШ.