Фізико-математичний факультет

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Склад кафедри алгебри та геометрії
Фонарюк Олена Василівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: в.о. завідувача кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент.

Початок роботи в університеті: з 2003 року.

Інформація про вищу освіту: у 2000 р. закінчила Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка (диплом спеціаліста: С19 № 027599 від 25.11.2019 р.) за спеціальністю «Математика та основи інформатики», кваліфікація: вчитель математики та основ інформатики; у 2003 р. — магістратуру за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика» (диплом з відзнакою: М19 № 091874 від 25.11.2019 р., кваліфікація: Магістр педагогічної освіти. Викладач математики); у 2021 р. — магістратуру в Національному університеті водного господарства та природокористування за спеціальністю 123 Комп’ютерна інженерія (диплом: М21 № 119020 від 31.12.2021 р.).

Навчання в аспірантурі: з листопада 2007 р. по жовтень 2010 р. навчалась в аспірантурі ЖДУ імені Івана Франка.

Тема дисертаційного дослідження: «Підготовка майбутніх учителів математики до конструктивно-проектувальної діяльності».

Інформація про стажування: Житомирський національний агроекологічний університет; кафедра вищої та прикладної математики (05.04.2018 р. — 05.05.2018 р.; свідоцтво 12 СПК № 980559 від 15.05.2018 р.; тема стажування: «Зміст та структура навчально-методичного забезпечення математичних дисциплін»); Національна академія педагогічних наук України ДЗВО «Університет менеджменту освіти» центральний інститут післядипломної освіти" (01.03.2021 р. — 09.04.2021 р.; свідоцтво СПК № 35830447/0158-21 від 09.04.2021 р.; назва стажування: Тренер педагогів з підвищення кваліфікації вчителів відповідно до Концепції «Нова українська школа»); ТОВ «Академія цифрового розвитку» (04.10.2021 р. — 18.10.2021 р.; свідоцтво № 2GW-128 від 19.10.2021 р.; тема стажування: «Цифрові інструменти Google для закладів вищої, фахової передвищої освіти»); Куявський університет у Влоцлавеку (Республіка Польща) (15.11.2021 р. — 26.12.2021 р.; свідоцтво № PhmSl-11504-KSW від 26.12.2021 р.; тема стажування: «Проблеми і перспективи розвитку фізико-математичної освіти в умовах інформатизації сучасного суспільства в Україні та країнах ЄС»); Національний університет водного господарства та природокористування (29.09.2020 р. — 31.12.2021 р.; диплом: М21, № 119020 від 31.12.2021 р.; тема стажування «Проектування SMART-житла з використанням методу аналізу ієрархій», галузь знань 12 Інформаційні технології, спеціальність 122 Комп’ютерні науки).

Наукові інтереси: використання цифрових технологій у навчанні математики здобувачів фізико-математичного факультету різних рівнів вищої освіти.

Навчальні предмети, які викладає: вища математика, алгебра та геометрія, теорія чисел, технології e-learning. Здійснює керівництво науковою роботою студентів та є керівником проблемної групи: «Вибрані питання алгебри та геометрії».

Останні друковані праці:

Погоруй Анатолій Олександрович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: професор, доктор фізико-математичних наук, професор.

Початок роботи в університеті: з 1999 р.

Інформація про вищу освіту: у 1984 р. закінчив Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Математика» (диплом: № 730250 від 16.06.1984 р.).

Навчання в аспірантурі: з 1987 по 1990 р. — аспірант Інституту математики Академії наук УРСР.

Тема дисертаційного дослідження: «Асимптотичний аналіз розподілів моментів досягнення границь півмарковських процесів, що віддаляються».

Інформація про стажування: ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (08.10.2018 – 08.11.2018). Довідка № 822 від 12.11.2018 р. Тема «Зміст та структура навчально-методичного забезпечення математичних курсів».

Наукові інтереси та досягнення: випадкові процеси, гіперкомплексні системи. Відповідальний виконавець теми «Геометричні і топологічні проблеми сучасної теорії відображень» (УкрІНТЕІ 0118U000098, 2018–2020). Член редакційної колегії іноземного видання «The Open Mathematics, Statistics and Probability Journal» (ISSN 2666–1489).

Навчальні предмети, які викладає: вибрані питання геометрії; випадкові процеси; дескриптивна статистика багатовимірних даних; дискретні ймовірносні простори; історія розвитку статистики; математичне моделювання випадкових процесів; теорія вибору й прийняття рішень; теорія міри та інтеграла.

Нагороди: Почесна Грамота Міністерства освіти і науки України«, № 134568 наказ № 290-к від 13.05.2009 р. Нагрудний знак «Слава Житомирського державного університету імені Івана Франка», 23.03.2012 р. Нагрудний знак «Відмінник освіти», наказ МОН № 193-к від 25.04.2019 р.

Останні друковані праці:

Михайленко Василь Васильович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: професор, доктор фізико-математичних наук, професор.

Початок роботи в університеті: з 2013 р.

Інформація про вищу освіту: у 1982 закінчив механіко-математичний факультет Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Математика».

Тема дисертаційного дослідження: «Резонансні коливання та дисипативний розігрів неоднорідних в’язкопружних п’єзокерамічних тіл».

Інформація про стажування: Житомирський державний технологічний університет (02.10.2017 — 02.11.2017). Посвідчення СС № 05407870/0001-17 від 02.11.2017 р. Тема «Удосконалення методики викладання математичних дисциплін прикладного характеру».

Наукові інтереси: механіка зв’язаних полів.

Навчальні предмети, які викладає: алгебра, алгебра і теорія чисел, критерії перевірки статистичних гіпотез, математична статистика, оcнови векторного та тензорного аналізу, основи механіки твердого деформівного тіла, основи тензорного числення, теорія ймовірностей

Останні друковані праці:

Ленчук Іван Григорович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: професор, доктор педагогічних наук, кандидат технічних наук, професор.

Початок роботи в університеті: з 1980 р.

Інформація про вищу освіту: у 1963 р. закінчив Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка за спеціальністю: «Математика і фізика» (диплом Р № 036672 від 14 липня 1963 р.).

Навчання в аспірантурі: з 1975 по 1979 навчання в аспірантурі Національного технічного університету України «КПІ» ім. І. Сікорського.

Тема дисертаційного дослідження: «Алгоритмізація технологічного процесу підготовки геометричної інформації для автоматизованих систем управління розкроюванням матеріалів», «Теоретико-методична система навчання евклідової геометрії майбутніх учителів на основі конструктивного підходу».

Інформація про стажування: Житомирський державний технологічний університет; кафедра фізики та вищої математики з 25.11.2017 р. по 25.12.17 р., «Удосконалення методики викладання математичних дисциплін прикладного характеру», наказ № 363а від 24.11.17 р., посвідчення: СС № 05407870/0004-17 від 25.12.2017 р.

Наукові інтереси: системи автоматизованого проектування, прикладна і конструктивна геометрія.

Навчальні предмети, які викладає: геометрія, конструктивна планіметрія, вибрані питання геометрії, актуальні питання сучасної математики, програмні системи комп’ютерного навчання.

Нагороди: Почесна Грамота Міністерства освіти і науки України, Почесні Грамоти Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації, Грамоти ЖДУ ім. Івана Франка.

Останні друковані праці:

Франовський Анатолій Цезарович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: декан факультету, кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Початок роботи в університеті: з 1987 року.

Інформація про вищу освіту: у 1978 р. закінчив Львівський ордена Леніна державний університет імені Івана Франка за спеціальністю: «Механіка» (диплом В-І № 547581 від 22.06.1978 р.).

Тема дисертаційного дослідження: «Коливання та дисипативний розігрів в’язкопружних п’єзокерамічних тіл обертання із впрахуванням теплової деполяризації».

Інформація про стажування: Житомирський державний технологічний університет, кафедра вищої математики з 01.04.2015 р. по 30.04.2015 р, «Використання ІКТ у процесі викладання математичних дисциплін», наказ № 124а від 01.04.2015 р, посвідчення № 09/2015 від 30.04.2015 р.

Наукові інтереси: диференціальна геометрія і застосування ІКТ при вивченні курсу «Диференціальна геометрія і топологія».

Навчальні предмети, які викладає: диференціальна геометрія і топологія. Здійснює керівництво науковою роботою студентів та є керівником проблемної групи: «Поглиблене вивчення деяких питань конструктивної геометрії засобами новітніх інформаційних технологій».

Нагороди: Заслужений працівник освіти України, документ ПЗ № 004861.

Останні друковані праці:

Прус Алла Володимирівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук, доцент.

Початок роботи в університеті: з 2001 року.

Інформація про вищу освіту: у 1989 р. закінчила Житомирський державний педагогічний інститут ім. І. Франка за спеціальністю «Математика і фізика» (диплом МВ-І № 038402 від 30.06.1989 р.).

Навчання в аспірантурі: з 2002 по 2006 рік в НПУ ім. Драгоманова.

Тема дисертаційного дослідження: «Прикладна спрямованість шкільного курсу стереометрії».

Інформація про стажування: Житомирський державний технологічний університет; кафедра фізики та вищої математики, з 22.10.15 р. по 23.11.15 р., «Методика використання прикладних задач та задач із параметрами у процесі навчання математики студентів інженерних спеціальностей», наказ № 154а від 17.10.2015 р., посвідчення № 16/2015 від 23.11.2015 р.

Наукові інтереси: прикладна спрямованість математики.

Навчальні предмети, які викладає: методика навчання математики; практикум із розв’язування задач шкільного курсу математики; розв’язування олімпіадних задач з математики; задачі з параметрами

Нагороди: Грамота Управління освіти і науки Житомирської ОДА, Наказ № 125 від 27.03.2006 р. Диплом II ступеня МОН України Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 2008 рік. Soros Hight School Teacher.

Останні друковані праці:

Чемерис Ольга Анатоліївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук, доцент.

Початок роботи в університеті: з 2001 року.

Інформація про вищу освіту: у 2001 р. закінчила Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка (диплом з відзнакою: ТМ № 16823920 від 30.06.2001 р.) за спеціальністю «Математика і фізика»; у 2002 р. магістратуру за спеціальністю «Математика» (диплом з відзнакою: ТМ № 21224490 від 30.06.2002 р.); у 2021 р. Національний університет водного господарства та природокористування — магістратуру за спеціальністю 123 Комп’ютерна інженерія (диплом: М21 № 119021 від 31.12.2021 р.).

Навчання в аспірантурі: з 2003 по 2007 рр. навчання в аспірантурі Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Тема дисертаційного дослідження: «Педагогічні умови забезпечення якості фундаментальної підготовки майбутніх учителів математики».

Інформація про стажування: Житомирський національний агроекологічний університет; кафедра вищої та прикладної математики (05.04.2018 р. — 05.05.2018 р.; свідоцтво 12 СПК № 980558 від 15.05.2018 р.; тема стажування: «Математична підготовка студентів різних освітньо-кваліфікаційних рівнів»); Національний університет водного господарства та природокористування (29.09.2020 р. — 31.12.2021 р.; диплом: М21 № 119021 від 31.12.2021 р.; тема стажування «Забезпечення викладання обов’язкових освітніх компонент здобувачів галузі знань 12 Інформаційні технології» для спеціальності 122 Комп’ютерні науки).

Наукові інтереси: методичні аспекти якісного навчання класичних математичних розділів студентів фізико-математичного факультету різних освітньо-кваліфікаційних рівнів: прикладний аспект.

Навчальні предмети, які викладає: вища математика, теорія ймовірностей та математична статистика, інтелектуальний аналіз даних, комп’ютерна дискретна математика. Здійснює керівництво науковою роботою студентів та є керівником проблемної групи: «Розв’язування задач у середовищі GeoGebra».

Останні друковані праці: