Фізико-математичний факультет

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Склад кафедри алгебри та геометрії
Погоруй Анатолій Олександрович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: завідувач кафедри, доцент, доктор фізико-математичних наук.

Початок роботи в університеті: з 1999 р.

Інформація про вищу освіту: у 1984 р. закінчив Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Математика» (диплом: № 730250 від 16.06.1984 р.).

Навчання в аспірантурі: з 1987 по 1990 р. — аспірант Інституту математики Академії наук УРСР.

Тема дисертаційного дослідження: «Асимптотичний аналіз розподілів моментів досягнення границь півмарковських процесів, що віддаляються».

Інформація про стажування: інститут математики НАНУ, відділ теорії випадкових процесів з 01.10.12 р. по 31.10.12 р.; «Дослідження систем взаємодіючих частинок з марковськими перемиканнями», наказ № 101-к від 01.10.2012 р. посвідчення № 1 від 15.11.2012 р.

Наукові інтереси та досягнення: випадкові процеси, гіперкомплексні системи.

Навчальні предмети, які викладає: теорія ймовірностей і математична статистика, числові системи, дискретна математика, диференціальні та інтегральні рівняння.

Нагороди: Знак «Слава ЖДУ», Грамота ЖДУ ім. І. Франка, Почесна грамота Міністерства освіти і науки України.

Останні друковані праці:

Ленчук Іван Григорович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: професор, доктор педагогічних наук, кандидат технічних наук.

Початок роботи в університеті: з 1980 р.

Інформація про вищу освіту: у 1963 р. закінчив Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка за спеціальністю: «Математика і фізика» (диплом Р № 036672 від 14 липня 1963 р.).

Навчання в аспірантурі: з 1975 по 1979 навчання в аспірантурі Національного технічного університету України «КПІ» ім. І. Сікорського.

Тема дисертаційного дослідження: «Алгоритмізація технологічного процесу підготовки геометричної інформації для автоматизованих систем управління розкроюванням матеріалів», «Теоретико-методична система навчання евклідової геометрії майбутніх учителів на основі конструктивного підходу».

Інформація про стажування: Житомирський державний технологічний університет; кафедра фізики та вищої математики з 25.11.2017 р. по 25.12.17 р., «Удосконалення методики викладання математичних дисциплін прикладного характеру», наказ № 363а від 24.11.17 р., посвідчення: СС № 05407870/0004-17 від 25.12.2017 р.

Наукові інтереси: системи автоматизованого проектування, прикладна і конструктивна геометрія.

Навчальні предмети, які викладає: геометрія, конструктивна планіметрія, вибрані питання геометрії, актуальні питання сучасної математики, програмні системи комп’ютерного навчання.

Нагороди: Почесна Грамота Міністерства освіти і науки України, Почесні Грамоти Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації, Грамоти ЖДУ ім. Івана Франка.

Останні друковані праці:

Франовський Анатолій Цезарович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: декан факультету, доцент, кандидат фізико-математичних наук.

Початок роботи в університеті: з 1987 року.

Інформація про вищу освіту: у 1978 р. закінчив Львівський ордена Леніна державний університет імені Івана Франка за спеціальністю: «Механіка» (диплом В-І № 547581 від 22.06.1978 р.).

Тема дисертаційного дослідження: «Коливання та дисипативний розігрів в’язкопружних п’єзокерамічних тіл обертання із впрахуванням теплової деполяризації».

Інформація про стажування: Житомирський державний технологічний університет, кафедра вищої математики з 01.04.2015 р. по 30.04.2015 р, «Використання ІКТ у процесі викладання математичних дисциплін», наказ № 124а від 01.04.2015 р, посвідчення № 09/2015 від 30.04.2015 р.

Наукові інтереси: диференціальна геометрія і застосування ІКТ при вивченні курсу «Диференціальна геометрія і топологія».

Навчальні предмети, які викладає: диференціальна геометрія і топологія. Здійснює керівництво науковою роботою студентів та є керівником проблемної групи: «Поглиблене вивчення деяких питань конструктивної геометрії засобами новітніх інформаційних технологій».

Останні друковані праці:

Королюк Олена Миколаївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук.

Початок роботи в університеті: з 2007 р.

Інформація про вищу освіту: у 1993 р. закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Математика і фізика» (диплом: КЛ № 900648 від 28.06.1993 р.).

Тема дисертаційного дослідження: «Диференціація самостійної роботи студентів коледжів технічного профілю в процесі вивчення природничо-математичних дисциплін».

Навчання в аспірантурі: у 2004–2007 рр. навчалася в аспірантурі Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Теорія і методика професійної освіти».

Інформація про стажування: Житомирський національний агроекологічний університет; кафедра вищої та прикладної математики з 05.04.2018 р. по 05.05.2018 р., «Новітні технології навчання математичних дисциплін в умовах ступеневої освіти», наказ № 54 від 03.04.2018 р., cвідоцтво: 12 СПК 980560від 15.05.2018 р.

Наукові інтереси: теоретичні та організаційні засади методичної підготовки майбутніх учителів математики в умовах ступеневої освіти.

Навчальні предмети, які викладає: диференціальна геометрія, вища математика, основи вищої математики, методика наукових досліджень, додаткові розділи алгебри і теорії чисел. Здійснює керівництво науковою роботою студентів та є керівником проблемної групи «Методика навчання вищої математики: прикладні аспекти».

Нагороди: грамота Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації, Грамота ЖДУ ім. Івана Франка, грамота Національної академії педагогічних наук.

Останні друковані праці:

Поліщук Зоя Петрівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач.

Початок роботи в університеті: з 1986 р.

Інформація про вищу освіту: у 1983 р. закінчила Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка за спеціальністю «Математика і фізика» (диплом ИВ-І № 216852 від 29.06.1983 р.).

Інформація про стажування: Житомирський національний агроекологічний університет; кафедра вищої та прикладної математики, з 27.03.2014 р. по 25.04.2014 р., «Зміст та структура навчально-методичного забезпечення математичних дисциплін», Наказ № 43 від 24.03.2014 р., посвідчення № 233 від 25.04.2014 р.

Наукові інтереси: методика навчання математики, елементарна математика, вибрані питання тригонометрії, практикум з розв’язування задач шкільного курсу математики.

Навчальні предмети, які викладає: елементарна математика, вибрані питання геометрії, практикум із розв’язування задач шкільного курсу математики. Здійснює керівництво науковою роботою студентів та є керівником проблемної групи: «Вибрані питання тригонометрії».

Останні друковані праці:

Прус Алла Володимирівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук.

Початок роботи в університеті: з 2001 року.

Інформація про вищу освіту: у 1989 р. закінчила Житомирський державний педагогічний інститут ім. І. Франка за спеціальністю «Математика і фізика» (диплом МВ-І № 038402 від 30.06.1989 р.).

Навчання в аспірантурі: з 2002 по 2006 рік в НПУ ім. Драгоманова.

Тема дисертаційного дослідження: «Прикладна спрямованість шкільного курсу стереометрії».

Інформація про стажування: Житомирський державний технологічний університет; кафедра фізики та вищої математики, з 22.10.15 р. по 23.11.15 р., «Методика використання прикладних задач та задач із параметрами у процесі навчання математики студентів інженерних спеціальностей», наказ № 154а від 17.10.2015 р., посвідчення № 16/2015 від 23.11.2015 р.

Наукові інтереси: прикладна спрямованість математики.

Навчальні предмети, які викладає: методика навчання математики, елементарна математика.

Останні друковані праці:

Толстова Ольга Вікторівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач, кандидат педагогічних наук.

Початок роботи в університеті: з 2010 року.

Інформація про вищу освіту: у 2009 р. закінчила Житомирський державний університет ім. І. Франка за спеціальністю «ПМСО. Математика та основи економіки» (диплом ТМ № 37346114 від 30.06.2009 р.). У 2010 р. закінчила магістратуру за спеціальністю «ПМСО. Математика» (ТМ № 39646181 від 30.06.2010 р.).

Навчання в аспірантурі: з 01.11.2010 по 31.12.2016 рр. навчання в аспірантурі Житомирського державниого університету ім. І. Франка.

Тема дисертаційного дослідження: «Технологія підготовки майбутніх учителів до гуманітаризації математичної освіти учнів основної школи».

Інформація про стажування: з 01.11.2010 по 31.12.2016 рр. навчання в аспірантурі Житомирського державниого університету ім. І. Франка за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти», наказ про зарахування № 348 від 22.10.2010 р., наказ про випуск № 434—к(ос) від 15.12.2016 р., довідка № 670 від 08.02.2018 р.

Наукові інтереси: вибрані питання математики в контексті гуманітаризації освітнього простору.

Навчальні предмети, які викладає: лінійна алгебра, алгебра і теорія чисел, вища математика, теорія ймовірностей та математична статистика, історія математики.

Останні друковані праці:

Фонарюк Олена Василівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач, кандидат педагогічних наук.

Початок роботи в університеті: з 2003 року.

Інформація про вищу освіту: у 2003 р. закінчила Житомирський державний університет імені Івана за спеціальністю ПМСО «Математика» (диплом ТМ № 23441750 від 30.06.2003 р.).

Навчання в аспірантурі: з листопада 2007 р. по жовтень 2010 р. навчалась в аспірантурі ЖДУ імені Івана Франка.

Тема дисертаційного дослідження: «Підготовка майбутніх учителів математики до конструктивно-проектувальної діяльності».

Інформація про стажування: Житомирський національний агроекологічний університет; кафедра вищої та прикладної математики з 05.04.2018 р. — 05.05.2018 р., «Зміст та структура навчально-методичного забезпечення математичних дисциплін», наказ № 54 від 03.04.2018 р. свідоцтво 12 СПК № 980559 від 15.05.2018 р.

Наукові інтереси: підготовка майбутніх учителів математики до конструктивно-проектувальної діяльності.

Навчальні предмети, які викладає: лінійна алгебра та аналітична геометрія, алгебра та геометрія, вища та прикладна математика, проективна геометрія та методи зображень, вища математика з основами статистики, алгебра та геометрія, проективна геометрія та методи зображень. Здійснює керівництво науковою роботою студентів та є керівником проблемної групи: «Вибрані питання алгебри та геометрії».

Останні друковані праці:

Чемерис Ольга Анатоліївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук.

Початок роботи в університеті: з 2001 року.

Інформація про вищу освіту: у 2001 р. закінчила Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка (диплом з відзнакою: ТМ № 16823920 від 30.06.2001 р.) за спеціальністю «Математика і фізика»; у 2002 р. магістратуру за спеціальністю «Математика» (диплом з відзнакою: ТМ № 21224490 від 30.06.2002 р.).

Навчання в аспірантурі: з 2003 по 2007 рр. навчання в аспірантурі Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Тема дисертаційного дослідження: «Педагогічні умови забезпечення якості фундаментальної підготовки майбутніх учителів математики».

Інформація про стажування: Житомирський національний агроекологічний університет; кафедра вищої та прикладної математики (05.04.2018 р. — 05.05.2018 р.; свідоцтво 12 СПК № 980558 від 15.05.2018 р.; тема стажування: «Математична підготовка студентів різних освітньо-кваліфікаційних рівнів»).

Наукові інтереси: методичні аспекти якісного навчання геометрії студентів фізико-математичного факультету різних освітньо-кваліфікаційних рівнів.

Навчальні предмети, які викладає: різні розділи геометрії, теорія ймовірностей та математична статистика. Здійснює керівництво науковою роботою студентів та є керівником проблемної групи: «Історико-теоретичні основи навчання геометрії».

Останні друковані праці: