Фізико-математичний факультет

Про факультет Деканат Кафедри

Склад кафедри алгебри та геометрії

Михайленко Василь Васильович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: завідувач кафедри, професор, доктор фізико-математичних наук.

Наукові інтереси: нелінійна термомеханіка п’єзоелектричних тіл.

Навчальні предмети, які викладає: рівняння математичної фізики, основи векторного і тензорного аналізу, теорія ймовірностей і математична статистика.

Франовський Анатолій Цезарович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: декан факультету, доцент, кандидат фізико-математичних наук.

Наукові інтереси: диференціальна геометрія і застосування ІКТ при вивченні курсу «Диференціальна геометрія і топологія».

Навчальні предмети, які викладає: диференціальна геометрія і топологія.

Ленчук Іван Григорович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук, доктор педагогічних наук, професор.

Нагороди: Почесна грамота Міністерства освіти і науки України, грамоти обласної та міської адміністрації.

Наукові інтереси: системи автоматизованого проектування, прикладна і конструктивна геометрія.

Навчальні предмети, які викладає: методика навчання математики, задачі на кресленнях-моделях, креслення з елементами конструювання та дизайну.

Дідківська Тетяна Вікторівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат фізико-математичних наук.

Наукові інтереси: вдосконалення фахової підготовки студентів-математиків.

Навчальні предмети, які викладає: лінійна алгебра, алгебра і теорія чисел, історія математики.

Сверчевська Ірина Анатоліївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук.

Наукові інтереси: вдосконалення фахової підготовки студентів-математиків.

Навчальні предмети, які викладає: лінійна алгебра, алгебра і теорія чисел, алгебра многочленів, нестандартна математика.

Королюк Олена Миколаївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук.

Наукові інтереси: принцип фундаменталізації та його методичної реалізації в професійній підготовці майбутніх учителів математики.

Навчальні предмети, які викладає: диференціальна геометрія, вища математика, основи вищої математики.

Чемерис Ольга Анатоліївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук.

Наукові інтереси: якість викладання дисциплін геометричного циклу для студентів фізико-математичного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр».

Навчальні предмети, які викладає: аналітична геометрія, основи геометрії, конструктивна планіметрія.

Прус Алла Володимирівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук.

Наукові інтереси: теорія і методика навчання математики.

Навчальні предмети, які викладає: елементарна математика, методика навчання математики, задачі з параметрами, методика викладання математики у школах нового типу та ВНЗ.

Поліщук Зоя Петрівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач.

Нагороди: Грамота управління освіти Житомирської обласної державної адміністрації.

Наукові інтереси: методика навчання математики, елементарна математика, вибрані питання тригонометрії.

Навчальні предмети, які викладає: диференційована підготовка майбутнього вчителя при навчанні елементарній математиці.

Фонарюк Олена Василівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: асистент, кандидат педагогічних наук.

Наукові інтереси: конструктивно-проектувальна діяльність майбутніх учителів математики.

Навчальні предмети, які викладає: алгебра та геометрія, аналітична геометрія, математика.