Фізико-математичний факультет

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Кафедра алгебри та геометрії

Кафедра алгебри та геометрії створена 16 серпня 2013 року (наказ № 317 від 10.07.2013 р.).

Очолювали кафедру з 2013 року доктор фізико-математичних наук, професор Михайленко Василь Васильович, з 2018 року доктор фізико-математичних наук, доцент Погоруй Анатолій Олександрович, з 2022 року кандидат педагогічних нвук, доцент Фонарюк Олена Василівна. Сьогодні у складі кафедри 7 штатних викладачів, у тому числі: 3 доктори і 4 кандидати наук.

Кафедра забезпечує викладання фахових математичних дисциплін для бакалаврів та магістрів спеціальностей 111 Математика та 014.04 Середня освіта (Математика), а також основних курсів загальної та професійної підготовки для спеціальностей 014.08 Середня освіта (Фізика), 112 Статистика, 014.09 Середня освіта (інформатика), 015 Професійна освіта (Цифрові технології), 122 Комп’ютерні науки, окремих математичних курсів для природничого факультету та навчально-наукового інституту іноземної філології.

Викладачі кафедри активно займаються науково-дослідницькою роботою в межах наукових напрямків: «Актуальні проблеми сучасної математики» та «Удосконалення фундаментальної підготовки майбутніх фахівців на фізико-математичному факультеті». Предметом наукових досліджень доц. А. О. Погоруя є випадкові еволюції у марковських та півмарковських середовищах; гіперкомплексний аналіз та його застосування; доц. А. Ц. Франовський впроваджує використання інформаційно-комунікаційних технологій при вивченні математичних дисциплін; до кола наукових інтересів проф. І. Г. Ленчука належать питання геометрії як системи знань про просторові форми і геометричні відношення на основі конструктивного підходу; доц. О. А. Чемерис вивчає методичні аспекти якісного навчання геометрії студентів фізико-математичного факультету різних освітньо-кваліфікаційних рівнів; використання цифрових технологій в освіті та підвищення рівня фахової підготовки майбутніх учителів математики належить до кола наукових пошуків О. В. Фонарюк; доц. А. В. Прус розглядає проблеми методики навчання математики; до кола наукових інтересів проф. В. В. Михайленка належать нелінійні коливання електромеханічних тіл при моногармонічному навантаженні.

На кафедрі працює науково-методичний семінар, метою якого є ініціювання наукових досліджень в галузі математики, її прикладних аспектів, підвищення ефективності фахової підготовки майбутніх учителів математики; широке оприлюднення та впровадження наукових результатів.

За результатами досліджень викладачі кафедри публікують наукові статті у фахових виданнях, видають монографії, підручники, методичні посібники та рекомендації, розробляють методичні посібники та рекомендації до дисциплін кафедри.

Викладачі кафедри беруть участь у зарубіжних, міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових конференціях.

Активно проводиться наукова робота зі здобувачами. На кафедрі працюють студентські проблемні групи:

  • «Моногенні функції на комутативних алгебрах. Випадкові еволюції та їх застосування в економічних теоріях» — науковий керівник проф. А. О. Погоруй;
  • «Нелінійні проблеми механіки при моногармонічних навантаженнях» — науковий керівник проф. В. В. Михайленко;
  • «Конструктивна геометрія» — науковий керівник проф. І. Г. Ленчук;
  • «Методика навчання математики» — науковий керівник доц. А. В. Прус;
  • «Розв’язування задач усередовищі GeoGebra» — науковий керівник доц. О. А. Чемерис;
  • «Вибрані питання алгебри та геометрії» — науковий керівник доц. О. В. Фонарюк.

Результати студентської наукової роботи презентуються у вигляді доповідей на конференціях, заслуховуються на науково-методичних семінарах кафедри та факультету, а також публікуються. Так, у 2018–2022 роках побачили світ близько ста студентських статей, де викладено результати наукових пошуків, здійснених під керівництвом викладачів кафедри алгебри та геометрії.

Щорічно на фізико-математичному факультеті проводиться науково-практична конференція здобувачів, магістрантів та викладачів «Науковий пошук молодих дослідників», на якій підводяться підсумки наукової роботи, висвітлюються результати досліджень і демонструються останні практичні розробки.