Фізико-математичний факультет

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Кафедра алгебри та геометрії

Кафедра алгебри та геометрії створена 16 серпня 2013 року (наказ № 317 від 10.07.2013 р.).

Очолювали кафедру з 2013 року доктор фізико-математичних наук, професор Михайленко Василь Васильович, з 2018 року доктор фізико-математичних наук, доцент Погоруй Анатолій Олександрович. Сьогодні у складі кафедри 9 штатних викладачів, у тому числі: 2 доктори і 6 кандидатів наук.

Кафедра забезпечує викладання фахових математичних дисциплін для бакалаврів та магістрів спеціальностей 111 Математика та 014.04 Середня освіта (Математика), а також основних курсів загальної та професійної підготовки для спеціальностей 014.08 Середня освіта (Фізика), 014.09 Середня освіта (Інформатика), 112 Статистика, 015.10 Професійна освіта (Комп’ютерні технології), окремих математичних курсів для природничого та соціально-психологічного факультетів.

Викладачі кафедри активно займаються науково-дослідницькою роботою в межах наукових напрямків: «Актуальні проблеми сучасної математики» та «Удосконалення фундаментальної підготовки майбутніх фахівців на фізико-математичному факультеті». Предметом наукових досліджень доц. А. О. Погоруя є випадкові еволюції у марковських та півмарковських середовищах; гіперкомплексний аналіз та його застосування; доц. А. Ц. Франовський впроваджує використання інформаційно-комунікаційних технологій при вивченні математичних дисциплін; до кола наукових інтересів проф. І. Г. Ленчука належать питання геометрії як системи знань про просторові форми і геометричні відношення на основі конструктивного підходу; доц. О. М. Королюк розробляє теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів математики в умовах ступеневої освіти; доц. О. А. Чемерис вивчає методичні аспекти якісного навчання геометрії студентів фізико-математичного факультету різних освітньо-кваліфікаційних рівнів; підвищення рівня фахової підготовки майбутніх учителів математики належить до кола наукових пошуків О. В. Фонарюк; доц. А. В. Прус розглядає проблеми методики навчання математики; ст. викладач З. П. Поліщук впроваджує диференційовану підготовку майбутнього вчителя при навчанні елементарній математиці у вищих закладах педагогічної освіти; ст. викладач О. В. Толстова вивчає теоретичні та методичні засади професійної підготовки студентів фізико-математичного факультету різних освітньо-кваліфікаційних рівнів в контексті гуманітаризації освітнього простору.

На кафедрі працює науково-методичний семінар, метою якого є ініціювання наукових досліджень в галузі математики, її прикладних аспектів, підвищення ефективності фахової підготовки майбутніх учителів математики; широке оприлюднення та впровадження наукових результатів.

За результатами досліджень викладачі кафедри публікують наукові статті у фахових виданнях, видають монографії, підручники, методичні посібники та рекомендації, розробляють методичні посібники та рекомендації до дисциплін кафедри.

Викладачі кафедри приймають участь у зарубіжних, міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових конференціях.

Активно проводиться наукова робота зі студентами. На кафедрі працюють студентські проблемні групи:

  • «Алгебраїчні методи дослідження диференціальних рівнянь та їх застосування» — науковий керівник доц. А. О. Погоруй;
  • «Поглиблене вивчення деяких питань конструктивної геометрії засобами новітніх інформаційних технологій» — науковий керівник доц. А. Ц. Франовський;
  • «Конструктивна геометрія» — науковий керівник проф. І. Г. Ленчук;
  • «Методика навчання вищої математики: прикладні аспекти» — науковий керівник доц. О. М. Королюк;
  • «Параметри в шкільному курсі математики» — науковий керівник доц. А. В. Прус;
  • «Історико-теоретичні основи навчання геометрії» — науковий керівник доц. О. А. Чемерис;
  • «Вибрані питання алгебри та геометрії» — науковий керівник ст. викладач О. В. Фонарюк;
  • «Вибрані питання математики ЗОШ» — науковий керівник ст. викладач З. П. Поліщук;
  • «Вибрані питання математики в контексті гуманітаризації освітнього простору» — науковий керівник ст. викладач О. В. Толстова.

Функціонує науковий гурток «Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі фізико-математичного факультету», яким керує доцент А. Ц. Франовський.

Результати студентської наукової роботи презентуються у вигляді доповідей на конференціях, заслуховуються на науково-методичних семінарах кафедри та факультету, а також публікуються. Так, у 2013–2019 роках побачили світ близько ста студентських статей, де викладено результати наукових пошуків, здійснених під керівництвом викладачів кафедри алгебри та геометрії.

Щорічно на фізико-математичному факультеті проводиться науково-практична конференція студентів, магістрантів та викладачів «Науковий пошук молодих дослідників», на якій підводяться підсумки наукової роботи, висвітлюються результати досліджень і демонструються останні практичні розробки.