Фізико-математичний факультет

Про факультет Деканат Кафедри

Склад кафедри охорони праці та цивільної безпеки

Аннамухаммедов Азат Овезович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: завідувач кафедри, кандидат сільськогосподарських наук, доцент.

Дисципліни: основи охорони праці, охорона праці в галузі, безпека життєдіяльності.

Наукові інтереси: питання виробничої та цивільної безпеки.

Малинівська Людмила Іванівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук, доцент.

Дисципліни: цивільний захист населення, інтелектуальна власність, охорона праці в галузі.

Наукові інтереси: педагогічні умови формування усвідомленої поведінки студента в умовах надзвичайних ситуацій.

Семенець Лариса Миколаївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук.

Дисципліни: безпека життєдіяльності.

Наукові інтереси: професійна готовність майбутнього вчителя, теорія і методика професійної освіти.

Васильєва Регіна Юхимівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук, доцент.

Дисципліни: безпека життєдіяльності, методика викладання основ безпеки життєдіяльності, методика вивчення валеології, основ безпеки життєдіяльності в початкових класах.

Наукові інтереси: підготовка майбутніх вчителів до формування безпечної поведінки підлітків у процесі позаурочної діяльності.

Мелещенко Алла Анатоліївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач, кандидат педагогічних наук.

Дисципліни: інтелектуальна власність, цивільний захист, охорона праці в галузі, основи охорони праці.

Наукові інтереси: питання виробничої та цивільної безпеки.

Ількевич Наталія Сергіївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач, кандидат хімічних наук.

Дисципліни: основи охорони праці, охорона праці в галузі, безпека життєдіяльності.

Наукові інтереси: питання виробничої та цивільної безпеки.

Буханевич Наталія Віталіївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: асистент.

Дисципліни: основи охорони праці, охорона праці в галузі.

Наукові інтереси: питання виробничої та цивільної безпеки.

Каленська Віталіна Петрівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший лаборант, асистент.

Дисципліни: охорона праці в галузі.

Наукові інтереси: питання радіаційно забруднених територій.