Фізико-математичний факультет

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Кафедра охорони праці та цивільної безпеки

Кафедра охорони праці створена у 2001 році. Із 2010 року з метою подальшого вдосконалення навчального процесу, уніфікації методології, змісту та форм викладання навчальних дисциплін з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту кафедра охорони праці реорганізована в кафедру охорони праці та цивільної безпеки.

З моменту створення до 30 червня 2009 року кафедрою керував доцент, кандидат педагогічних наук Руслан Григорович Андрійчук. З 1 липня 2009 року кафедру очолює доцент, кандидат сільськогосподарських наук Азат Овезмухаммедович Аннамухаммедов. Нині на кафедрі працюють 7 викладачів: доцент, кандидат сільськогосподарських наук Азат Овезмухаммедович Аннамухаммедов, кандидати педагогічних наук, доценти Регіна Юхимівна Васильєва, Лариса Миколаївна Семенець та Людмила Іванівна Малинівська, кандидат педагогічних наук, старший викладач Алла Анатоліївна Мелещенко, кандидат хімічних наук, старший викладач Наталія Сергіївна Ількевич, асистент Наталія Віталіївна Буханевич.

Основні зусилля колективу кафедри спрямовуються на подальше вдосконалення навчального процесу, покращення методичного забезпечення навчальних дисциплін, підвищення рівня кадрового потенціалу викладацького складу.

Основними напрямками діяльності кафедри охорони праці та цивільної безпеки є викладання нормативних навчальних дисциплін: «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі», «Цивільний захист» та «Інтелектуальна власність»; проведення консультацій з охорони праці з метою підготовки розділів у дипломних роботах бакалаврів, спеціалістів та магістрів; створення навчально-методичної літератури; проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності, охорони праці тощо.

Члени кафедри працюють за різними напрямками наукових досліджень: підготовка майбутніх учителів до формування безпечної поведінки підлітків у позаурочній діяльності; наукове обґрунтування проведення лабораторного практикуму з курсу «Безпека життєдіяльності»; вивчення умов навчальної практики студентів; підготовка майбутніх вчителів до оцінювання навчальних досягнень учнів школи; екологічна, радіаційна безпека; вплив малих доз радіації на гомеостаз тварин тощо. Викладачами підготовлено понад 100 наукових та навчально-методичних праць.

Викладачі кафедри беруть участь у роботі університетських, всеукраїнських, міжнародних наукових конференцій, методичних та теоретичних семінарів Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Житомирської області.