Фізико-математичний факультет

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Склад кафедри математичного аналізу
Герус Олег Федорович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: завідувач кафедри, доцент, кандидат фізико-математичних наук.

Інформація про вищу освіту: у 1974 р. закінчив Житомирський державний педагогічний інститут ім. І. Франка, спеціальність: «Математика і фізика» (диплом: Щ № 068644 від 22.06.1974 р.).

Тема дисертаційного дослідження: «Гладкості інтегралів типу Коші».

Інформація про стажування: інститут математики НАН України, Відділ комплексного аналізу і теорії потенціалу з 15.10.2012 р. до 15.11.2012 р. Тема стажування: «Гладкісні властивості кватерніонного сингулярного інтеграла Коші на регулярній поверхні». Наказ № 116-к від 19.10.2012 р., посвідчення № 2 від 15.11.2012 р.

Наукові інтереси та досягнення: гіперкомплексний аналіз.

Навчальні предмети, які викладає: математичний аналіз, елементи гіперкомплексного аналізу, вибрані питання алгебри і аналізу.

Нагороди: «Відмінник освіти України», Знак «За наукові досягнення».

Основні друковані праці:

Севостьянов Євген Олександрович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: в. о. професора, доктор фізико-математичний наук.

Інформація про вищу освіту: у 2002 р. закінчив Донецький національний університет за спеціальністю «Математика» (диплом НК 19616849 від 27.06.2002 р.).

Тема дисертаційного дослідження: «Дослідження просторових відображень геометричним методом».

Наукові інтереси та досягнення: теорія функцій, комплексний та багатовимірний аналіз, аналіз на многовидах.

Навчальні предмети, які викладає: диференціальні рівняння, диференціальні та інтегральні рівняння, спецкурс «Модулі сімейства кривих і квазіконформні відображення».

Нагороди: Премія Верховної Ради України для молодих вчених, Премія Кабінету Міністрів України "За особливі досягнення молоді в побудові України, Почесна Грамота управління Донецької обласної державної адміністрації.

Основні друковані праці:

Сарана Олександр Анатолійович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат фізико-математичних наук.

Інформація про вищу освіту: у 1991 р. закінчив Житомирський державний педагогічний інститут ім. І. Франка, спеціальність: «Математика і фізика» (диплом: МВ-1 № 038499 від 27.06.1991 р.).

Тема дисертаційного дослідження: «Контурно-тілесні властивості тонко голоморфних та тонко субгармонічних функцій».

Інформація про стажування: ЖДТУ, кафедра вищої математики, з 14.11.2012 р. по 14.12.2012 р., наказ № 460-а, від 14.11.2012 р. Тема: «Вивчення науково-методичного досвіду та особливостей викладання теорії функцій багатьох змінних», посвідчення № 22/22/2012 від 14.12.2012 р.

Наукові інтереси та досягнення: теорія тонко голоморфних та тонко гіпогармонічних функцій, теоретичні основи проведення факультативної роботи з математики в школі.

Навчальні предмети, які викладає: математичний аналіз, кратні інтеграли, функціональні рівняння, елементи теорії аналітичних функцій, спецкурс «Гармонічні функції».

Нагороди: Почесна грамота Міністерства освіти України.

Основні друковані праці:

Таргонський Андрій Леонідович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат фізико-математичних наук.

Інформація про вищу освіту: у 1998 р. закінчив Житомирський державний педагогічний інститут ім. І. Франка, спеціальність: «Математика і фізика» (диплом: ТМ № 10627393 від 30.06.1998 р.).

Тема дисертаційного дослідження: «Екстремальні задачі теорії однолистих функцій».

Інформація про стажування: інститут математики НАН України, відділ комплексного аналізу і теорії потенціалів; з 15.10.2012 р. до 15.11.2012. Наказ № 116-к від 19.10.2012 р., тема: «Екстремальні проблеми для частково неперетинних областей», посвідчення № 3 від 15.11.2012 р.

Наукові інтереси та досягнення: геометрична теорія функцій комплексної змінної.

Навчальні предмети, які викладає: математичний аналіз, диференціальні рівняння, комплексний аналіз, математична логіка і теорія алгоритмів, елементи ТФДЗ, варіаційне числення, додаткові розділи математичного аналізу.

Нагороди: Грамоти ЖДУ ім. І. Франка (4).

Основні друковані праці:

Сверчевська Ірина Анатоліївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук.

Наукові інтереси: вдосконалення фахової підготовки студентів-математиків.

Навчальні предмети, які викладає: лінійна алгебра, алгебра і теорія чисел, алгебра многочленів, історія математики.

Орел Лілія Олександрівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук.

Наукові інтереси: організація самостійної роботи з математики майбутніх учителів початкових класів.

Навчальні предмети, які викладає: математика (для майбутніх учителів початкових класів).

Ярмоленко Тетяна Андріївна

Посада: старший лаборант.

Таргонська Ірина Ігорівна

Посада: лаборант.