Фізико-математичний факультет

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Склад кафедри математичного аналізу, бізнес-аналізу та статистики
Севостьянов Євген Олександрович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: завідувач кафедри, старший науковий співробітник, доктор фізико-математичний наук.

Інформація про вищу освіту: у 2002 р. закінчив Донецький національний університет за спеціальністю «Математика» (диплом НК 19616849 від 27.06.2002 р.).

Тема дисертаційного дослідження: «Дослідження просторових відображень геометричним методом».

Інформація про стажування: Інститут прикладної математики і механіки НАН України. Відділ теорії функцій. 24.03.2016-25.04.2016. Наказ № 23-ОД від 24.03.2016 р. Тема: «Квазіконформні відображення і класи Орліча-Соболєва». Довідка № 55/100-15 від 25.04.2016 р.

Наукові інтереси та досягнення: теорія функцій, комплексний та багатовимірний аналіз, аналіз на многовидах.

Навчальні предмети, які викладає: диференціальні рівняння, диференціальні та інтегральні рівняння, спецкурс «Модулі сімейства кривих і квазіконформні відображення».

Нагороди: Премія Верховної Ради України для молодих вчених, Премія Кабінету Міністрів України "За особливі досягнення молоді в побудові України, Почесна Грамота управління Донецької обласної державної адміністрації.

Основні друковані праці:

Сарана Олександр Анатолійович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат фізико-математичних наук.

Інформація про вищу освіту: у 1991 р. закінчив Житомирський державний педагогічний інститут ім. І. Франка, спеціальність: «Математика і фізика» (диплом: МВ-1 № 038499 від 27.06.1991 р.).

Тема дисертаційного дослідження: «Контурно-тілесні властивості тонко голоморфних та тонко субгармонічних функцій».

Інформація про стажування: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. Кафедра математики та інформатики. 03.11.2016-05.12.2016. Наказ № 5830 С від 02.11.2016. Тема: «Використання елементів теорії квадратичних форм при вивченні функцій багатьох змінних». Сертифікат НВ № 02125094/047-16 БО від 05.12.2016.

Наукові інтереси та досягнення: теорія тонко голоморфних та тонко гіпогармонічних функцій, теоретичні основи проведення факультативної роботи з математики в школі.

Навчальні предмети, які викладає: математичний аналіз, кратні інтеграли, функціональні рівняння, елементи теорії аналітичних функцій, спецкурс «Гармонічні функції».

Нагороди: Почесна грамота Міністерства освіти України.

Основні друковані праці:

Таргонський Андрій Леонідович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат фізико-математичних наук.

Інформація про вищу освіту: у 1998 р. закінчив Житомирський державний педагогічний інститут ім. І. Франка, спеціальність: «Математика і фізика» (диплом: ТМ № 10627393 від 30.06.1998 р.).

Тема дисертаційного дослідження: «Екстремальні задачі теорії однолистих функцій».

Інформація про стажування: Житомирський державний технологічний університет. Кафедра фізики та вищої математики. 27.11.2017–27.12.2017. Наказ № 364 від 27.11.2017. Тема: «Розв’язування екстремальних задач варіаційного числення». Посвідчення СС № 05407870/0005-17 від 27.12.2017.

Наукові інтереси та досягнення: геометрична теорія функцій комплексної змінної.

Навчальні предмети, які викладає: математичний аналіз, диференціальні рівняння, комплексний аналіз, математична логіка і теорія алгоритмів, елементи ТФДЗ, варіаційне числення, додаткові розділи математичного аналізу.

Нагороди: Грамоти ЖДУ ім. І. Франка (4).

Основні друковані праці:

Щехорський Анатолій Йосипович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Початок роботи в університеті: 2013 р.

Інформація про вищу освіту: Чернівецький державний університет, 1971. Спеціальність математика, статистика.

Навчання в аспірантурі та докторантурі: аспірантура Інституту математики АН України.

Інформація про стажування: 17.03.2015–17.04.2015, Житомирський державний технологічний університет, тема: «Методи оптимізації. Теорія керування»; 27.10.2020-26.01.2021, Державний університет «Житомирська політехніка», тема: «Вивчення досвіду впровадження інформаційних комп’ютерних технологій в учбовому процесі викладання дисциплін «Методи оптимізації», «Дослідження операцій», «Аналіз даних».

Наукові інтереси та досягнення: прикладна статистика, економіко-математичне моделювання, теорія оптимізації. За даними напрямками досліджень опубліковано 66 робіт.

Навчальні предмети, які викладає: аналіз даних, теорія керування, комп’ютерна дискретна математика, моделювання соціально-економічних процесів, комп’ютерна статистика, комп’ютерне моделювання.

Довгопятий Олександр Петрович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: асистент.

Інформація про вищу освіту: у 2019 р. закінчив Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «111 Математика».

Наукові інтереси та досягнення: теорія плоских і просторових відображень.

Навчальні предмети, які викладає: диференціальні рівняння, додаткові розділи алгебри та комплексного аналізу, математичний аналіз, комплексний аналіз.

Основні друковані праці:

Коломієць Таміла Юріївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: асистент.

Інформація про вищу освіту: у 2002 р. закінчила Житомирський державний педагогічний університет ім. І. Франка, спеціальність: «Математика і фізика» (диплом: ТМ № 21147137 від 30.06.2002 р.); у 2003 р. магістратуру за спеціальністю «Математика» (диплом: ТМ № 23066953 від 30.06.2003 р.). У 2021 р. закінчила аспірантуру при Житомирському державному університеті ім. І. Франка за спеціальністю «111 Математика» (академічна довідка № 8/21).

Інформація про стажування: Державний університет «Житомирська політехніка». Кафедра фізики та вищої математики. 07.02.2022–07.06.2022. Наказ № 22-К від 17.01.2022. Тема: «Організація навчально-методичної та науково-дослідної роботи у процесі навчання математики для підвищення якості знань студентів різних спеціальностей». Свідоцтво ПК 05407870/0007-22 від 07.06.2022 р.

Наукові інтереси: гіперкомплексні системи; алгебраїчні методи дослідження диференціальних рівнянь з частинними похідними; міра у скінченновимірних алгебрах.

Навчальні предмети, які викладає: математичний та комплексний аналіз, диференціальні та інтегральні рівняння, вступ до спеціальності, пакети прикладних програм статистичного аналізу даних.

Нагороди: Грамота Європейського університету за багаторічну сумлінну працю до Дня працівників освіти (2007 р.).

Останні друковані праці: