Фізико-математичний факультет

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Склад кафедри математичного аналізу
Герус Олег Федорович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: завідувач кафедри, доцент, кандидат фізико-математичних наук.

Інформація про вищу освіту: у 1974 р. закінчив Житомирський державний педагогічний інститут ім. І. Франка, спеціальність: «Математика і фізика» (диплом: Щ № 068644 від 22.06.1974 р.).

Тема дисертаційного дослідження: «Гладкості інтегралів типу Коші».

Інформація про стажування: Житомирський державний технологічний університет. Кафедра фізики та вищої математики. 01.11.2017–30.11.2017. Наказ № 594—к від 30.10.2017. Тема: «Розв’язування основних рівнянь математичної фізики». Посвідчення СС № 05407870/0003-17 від 30.11.2017.

Наукові інтереси та досягнення: гіперкомплексний аналіз.

Навчальні предмети, які викладає: математичний аналіз, елементи гіперкомплексного аналізу, вибрані питання алгебри і аналізу.

Нагороди: «Відмінник освіти України», Знак «За наукові досягнення».

Основні друковані праці:

Севостьянов Євген Олександрович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: в. о. професора, доктор фізико-математичний наук.

Інформація про вищу освіту: у 2002 р. закінчив Донецький національний університет за спеціальністю «Математика» (диплом НК 19616849 від 27.06.2002 р.).

Тема дисертаційного дослідження: «Дослідження просторових відображень геометричним методом».

Інформація про стажування: Інститут прикладної математики і механіки НАН України. Відділ теорії функцій. 24.03.2016-25.04.2016. Наказ № 23-ОД від 24.03.2016 р. Тема: «Квазіконформні відображення і класи Орліча-Соболєва». Довідка № 55/100-15 від 25.04.2016 р.

Наукові інтереси та досягнення: теорія функцій, комплексний та багатовимірний аналіз, аналіз на многовидах.

Навчальні предмети, які викладає: диференціальні рівняння, диференціальні та інтегральні рівняння, спецкурс «Модулі сімейства кривих і квазіконформні відображення».

Нагороди: Премія Верховної Ради України для молодих вчених, Премія Кабінету Міністрів України "За особливі досягнення молоді в побудові України, Почесна Грамота управління Донецької обласної державної адміністрації.

Основні друковані праці:

Сарана Олександр Анатолійович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат фізико-математичних наук.

Інформація про вищу освіту: у 1991 р. закінчив Житомирський державний педагогічний інститут ім. І. Франка, спеціальність: «Математика і фізика» (диплом: МВ-1 № 038499 від 27.06.1991 р.).

Тема дисертаційного дослідження: «Контурно-тілесні властивості тонко голоморфних та тонко субгармонічних функцій».

Інформація про стажування: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. Кафедра математики та інформатики. 03.11.2016-05.12.2016. Наказ № 5830 С від 02.11.2016. Тема: «Використання елементів теорії квадратичних форм при вивченні функцій багатьох змінних». Сертифікат НВ № 02125094/047-16 БО від 05.12.2016.

Наукові інтереси та досягнення: теорія тонко голоморфних та тонко гіпогармонічних функцій, теоретичні основи проведення факультативної роботи з математики в школі.

Навчальні предмети, які викладає: математичний аналіз, кратні інтеграли, функціональні рівняння, елементи теорії аналітичних функцій, спецкурс «Гармонічні функції».

Нагороди: Почесна грамота Міністерства освіти України.

Основні друковані праці:

Таргонський Андрій Леонідович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат фізико-математичних наук.

Інформація про вищу освіту: у 1998 р. закінчив Житомирський державний педагогічний інститут ім. І. Франка, спеціальність: «Математика і фізика» (диплом: ТМ № 10627393 від 30.06.1998 р.).

Тема дисертаційного дослідження: «Екстремальні задачі теорії однолистих функцій».

Інформація про стажування: Житомирський державний технологічний університет. Кафедра фізики та вищої математики. 27.11.2017–27.12.2017. Наказ № 364 від 27.11.2017. Тема: «Розв’язування екстремальних задач варіаційного числення». Посвідчення СС № 05407870/0005-17 від 27.12.2017.

Наукові інтереси та досягнення: геометрична теорія функцій комплексної змінної.

Навчальні предмети, які викладає: математичний аналіз, диференціальні рівняння, комплексний аналіз, математична логіка і теорія алгоритмів, елементи ТФДЗ, варіаційне числення, додаткові розділи математичного аналізу.

Нагороди: Грамоти ЖДУ ім. І. Франка (4).

Основні друковані праці:

Сверчевська Ірина Анатоліївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук.

Інформація про стажування: Житомирський державний технологічний університет. Кафедра фізики та вищої математики. 16.03.2015-16.04.2015. Наказ № 120 від 16.03.2015 р. Тема: «Самостійна робота студентів під час навчання математичних дисциплін». Посвідчення № 06/2015 р. від 16.04.2015 р.

Наукові інтереси: вдосконалення фахової підготовки студентів-математиків.

Навчальні предмети, які викладає: лінійна алгебра, алгебра і теорія чисел, алгебра многочленів, історія математики.

Основні друковані праці:

Орел Лілія Олександрівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук.

Інформація про стажування: Житомирський державний технологічний університет. Кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій ім. професора Б. Б. Самотокіна. 25.02.2019–25.03.2019. Наказ № 104-од від 25.02.2019. Тема: «Застосування комп’ютерних технологій навчання математичних дисциплін». Посвідчення ПК № 05407870/0002-19 від 25.03.2019.

Наукові інтереси: організація самостійної роботи з математики майбутніх учителів початкових класів.

Навчальні предмети, які викладає: математика (для майбутніх учителів початкових класів).

Основні друковані праці:

Ярмоленко Тетяна Андріївна

Посада: старший лаборант.

Таргонська Ірина Ігорівна

Посада: лаборант.