Фізико-математичний факультет

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Склад кафедри математичного аналізу, бізнес-аналізу та статистики
Севостьянов Євген Олександрович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: завідувач кафедри, старший науковий співробітник, доктор фізико-математичний наук.

Інформація про вищу освіту: у 2002 р. закінчив Донецький національний університет за спеціальністю «Математика» (диплом НК 19616849 від 27.06.2002 р.).

Тема дисертаційного дослідження: «Дослідження просторових відображень геометричним методом».

Інформація про стажування: Інститут прикладної математики і механіки НАН України. Відділ теорії функцій. 24.03.2016-25.04.2016. Наказ № 23-ОД від 24.03.2016 р. Тема: «Квазіконформні відображення і класи Орліча-Соболєва». Довідка № 55/100-15 від 25.04.2016 р.

Наукові інтереси та досягнення: теорія функцій, комплексний та багатовимірний аналіз, аналіз на многовидах.

Навчальні предмети, які викладає: диференціальні рівняння, диференціальні та інтегральні рівняння, спецкурс «Модулі сімейства кривих і квазіконформні відображення».

Нагороди: Премія Верховної Ради України для молодих вчених, Премія Кабінету Міністрів України "За особливі досягнення молоді в побудові України, Почесна Грамота управління Донецької обласної державної адміністрації.

Основні друковані праці:

Сарана Олександр Анатолійович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат фізико-математичних наук.

Інформація про вищу освіту: у 1991 р. закінчив Житомирський державний педагогічний інститут ім. І. Франка, спеціальність: «Математика і фізика» (диплом: МВ-1 № 038499 від 27.06.1991 р.).

Тема дисертаційного дослідження: «Контурно-тілесні властивості тонко голоморфних та тонко субгармонічних функцій».

Інформація про стажування: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. Кафедра математики та інформатики. 03.11.2016-05.12.2016. Наказ № 5830 С від 02.11.2016. Тема: «Використання елементів теорії квадратичних форм при вивченні функцій багатьох змінних». Сертифікат НВ № 02125094/047-16 БО від 05.12.2016.

Наукові інтереси та досягнення: теорія тонко голоморфних та тонко гіпогармонічних функцій, теоретичні основи проведення факультативної роботи з математики в школі.

Навчальні предмети, які викладає: математичний аналіз, кратні інтеграли, функціональні рівняння, елементи теорії аналітичних функцій, спецкурс «Гармонічні функції».

Нагороди: Почесна грамота Міністерства освіти України.

Основні друковані праці:

Таргонський Андрій Леонідович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат фізико-математичних наук.

Інформація про вищу освіту: у 1998 р. закінчив Житомирський державний педагогічний інститут ім. І. Франка, спеціальність: «Математика і фізика» (диплом: ТМ № 10627393 від 30.06.1998 р.).

Тема дисертаційного дослідження: «Екстремальні задачі теорії однолистих функцій».

Інформація про стажування: Житомирський державний технологічний університет. Кафедра фізики та вищої математики. 27.11.2017–27.12.2017. Наказ № 364 від 27.11.2017. Тема: «Розв’язування екстремальних задач варіаційного числення». Посвідчення СС № 05407870/0005-17 від 27.12.2017.

Наукові інтереси та досягнення: геометрична теорія функцій комплексної змінної.

Навчальні предмети, які викладає: математичний аналіз, диференціальні рівняння, комплексний аналіз, математична логіка і теорія алгоритмів, елементи ТФДЗ, варіаційне числення, додаткові розділи математичного аналізу.

Нагороди: Грамоти ЖДУ ім. І. Франка (4).

Основні друковані праці:

Чугаєвська Світлана Володимирівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат економічних наук.

Інформація про вищу освіту: у 1995 р. закінчила Житомирський державний педагогічний інститут ім. І. Франка, спеціальність: «Математика» (диплом: КВ № 013187 від 30.06.1995 р.). У 2005 р. закінчила аспірантуру при ННЦ «Інститут аграрної економіки» УААН (м. Київ).

Тема дисертаційного дослідження: «Інтеграція в молокопродуктовому підкомплексі» (2006 р.).

Інформація про стажування: Національний університет біоресурсів і природокористування України ННІ післядипломної освіти (м. Київ). Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС № 00493706/004592 від 23.10.2017 р. Період стажування: 09.10–23.10.2017 р. Тема: «Роль навчальної дисципліни „Статистика“ у формуванні професійних компетентностей майбутнього фахівця аграрної сфери»; Університет Кардинала Стефана Вишинского (Варшава, Польща). Сертифікат про міжнародне стажування від 20.04.2018 р. Період стажування 18.04–21.0.2018 р. Тема: «Інновації в науці та освіті: формування професійних компетентностей у студентів економічних спеціальностей при вивченні дисципліни «Статистика»; Інститут Жана-Урбана Сандала (Осло, Норвегія). Сертифікат про міжнародне стажування від 12.03.2020 р. Період стажування 04.03–12.03.2020 р. Тема: «Статистичні аспекти соціального підприємництва».

Наукові інтереси та досягнення: статистичний аналіз забезпечення сталого розвитку суб’єктів господарювання України в умовах Євроінтеграції: статистичний аналіз розвитку регіонів України; статистико-аналітичне забезпечення інноваційних процесів молокопереробних підприємств України в умовах Євроінтеграції; аналітичні аспекти організації статистичної звітності в Україні; бізнес-аналіз підприємств в контексті стратегічного управління трудовими, матеріальними та фінансовими ресурсами в умовах варіативного економічного середовища.

Навчальні предмети, які викладає: прикладні статистичні методи обчислень, регресійний аналіз та асимптотична статистика, основи наукових досліджень в статистиці, фінансовий аналіз і теорія фінансів, економетрика, методи економічних обчислень, основи економіки і бізнесу, планування вибіркових обстежень.

Нагороди: Грамоти ЖНАЕУ за високий науково-педагогічний рівень підготовки майбутніх спеціалістів з нагоди 40–річчя економічного факультету ЖНАЕУ та з нагоди 95-річчя університету від 20.10.2010 р. та 22.09.2017 р. Грамота КНУ ім. Т Шевченка за підготовку та проведення Всеукраїнської студентської олімпіади з «Економічної аналітики та статистики» від 24 квітня 2019 р. Грамоти КНУ ім. Т Шевченка за значний внесок у формуванні науково-дослідницьких компетенцій при підготовці студентів, які зайняли призове місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з «Економічної аналітики та статистики» від 26 квітня 2019 р. та від 23.04.2020 р. Грамоти Мережи Глобального договору ООН в Україні та Української асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти за підготовку студентської наукової команди до участі у Всеукраїнському конкурсі «Look of New Generation / Погляд нового покоління» від 19.12.2018 р. та 14.12.2019 р.

Основні друковані праці:

Каленська Віталіна Петрівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: асистент, кандидат економічних наук.

Інформація про вищу освіту: у 2009 році закінчила Житомирський державний агроекологічний університет за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та отримала кваліфікацію Менеджера зовнішньоекономічної діяльності.

Тема дисертаційного дослідження: «Система інвестиційного забезпечення сільськогосподарських підприємств на радіаційно забруднених територіях».

Наукові інтереси та досягнення: система інвестиційного забезпечення; інвестиційно-інноваційні процеси в економіці; бізнес-планування.

Навчальні предмети, які викладає: Математичні основи ризикового страхування та бізнес-моделювання; Фінансовий аналіз і теорія фінансів; Теорія страхового та фінансового ризику.

Основні друковані праці:

Довгопятий Олександр Петрович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: асистент.

Інформація про вищу освіту: у 2019 р. закінчив Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «111 Математика».

Наукові інтереси та досягнення: теорія плоских і просторових відображень.

Навчальні предмети, які викладає: диференціальні рівняння, додаткові розділи алгебри та комплексного аналізу, математичний аналіз, комплексний аналіз.

Основні друковані праці:

Коломієць Таміла Юріївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: асистент.

Інформація про вищу освіту: у 2002 р. закінчила Житомирський державний педагогічний університет ім. І. Франка, спеціальність: «Математика і фізика» (диплом: ТМ № 21147137 від 30.06.2002 р.); у 2003 р. магістратуру за спеціальністю «Математика» (диплом: ТМ № 23066953 від 30.06.2003 р.). У 2021 р. закінчила аспірантуру при Житомирському державному університеті ім. І. Франка за спеціальністю «111 Математика» (академічна довідка № 8/21).

Інформація про стажування: Державний університет «Житомирська політехніка». Кафедра фізики та вищої математики. 07.02.2022–07.06.2022. Наказ № 22-К від 17.01.2022. Тема: «Організація навчально-методичної та науково-дослідної роботи у процесі навчання математики для підвищення якості знань студентів різних спеціальностей». Свідоцтво ПК 05407870/0007-22 від 07.06.2022 р.

Наукові інтереси: гіперкомплексні системи; алгебраїчні методи дослідження диференціальних рівнянь з частинними похідними; міра у скінченновимірних алгебрах.

Навчальні предмети, які викладає: математичний та комплексний аналіз, диференціальні та інтегральні рівняння, вступ до спеціальності, пакети прикладних програм статистичного аналізу даних.

Нагороди: Грамота Європейського університету за багаторічну сумлінну працю до Дня працівників освіти (2007 р.).

Останні друковані праці: